Przepisy ustawy The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 wymagają, aby właściwe ubranie robocze było odpowiednio dobrane do rodzaju pracy i ryzyka, w zgodzie ze standardami BHP .

Wniesienie roszczenia o odszkodowanie powypadkowe wobec pracodawcy, który nie zapewnia istotnego wyposażenia, takiego jak odpowiedni typ rękawic ochronnych, masek, okularów lub nauszników wciąż jest możliwe, niezależnie od standardowego wymogu "kasku", stalowych butów i odzieży odblaskowej (Hi-Vis)

Hi-Vis, lub odzież wysokiej widoczności, stała się wszechobecna w ostatnich latach. Jest nie tylko postrzegana jako najlepsza dla pracowników służb ratunkowych, torów kolejowych, jednokołowców, budowlańców i pracowników magazynów, ale staje się również prawdziwym krzykiem mody i jest nawet noszona w biurach i innych podobnych przestrzeniach.

Jej obecność tam, gdzie nie jest bezwzględnie konieczna, może służyć do tworzenia fałszywego poczucia przestrzegania bezpieczeństwa. Może być również skrótem w przestrzeganiu prawdziwych norm bezpieczeństwa, na przykład pracownik jest ubrany w kamizelkę hi-vis lub kurtkę, ale pracuje bez w pełni funkcjonalnej osłony zabezpieczającej lub na nieprawidłowo działającym wózku widłowym.

Innym problemem, który może wynikać z masowego stosowania odzieży Hi-Vis w różnych dziwnych miejscach pracy lub sytuacjach, jest stworzenie zamieszania i zmniejszenie jej zasadniczego celu zwrócenia uwagi na obecność osoby ją noszącej, a tym samym zapobieżenie wypadkom.

Według Health & Safety Executive (HSE), pracodawca musi:

  • Zapewnić wszelką odzież Hi-Vis potrzebną do pracy, bezpłatnie dla wszystkich pracowników, którzy mogą być narażeni na znaczne ryzyko związane z bezpieczeństwem.
  • Utrzymywać odzież Hi-Vis  w stanie czystym; odzież powinna być również sprawdzana zanim zostanie wydana pracownikom.
  • Zapewnić miejsce do przechowywania odzieży, kiedy nie jest użytkowana.
  • Zapewnić informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników, aby zapewnić odpowiednie stosowanie odzieży Hi-Vis. Powinny one zawierać objaśnienie ryzyka, dlateczego potrzebna jest taka odzież oraz jak i kiedy powinna być noszona.
  • Nadzorować pracowników, aby upewnić się, że prawidłowo użytkują odzież.

HSE określa, że pracownicy powinni:

  • Nosić odzież Hi-Vis dostarczoną przez pracodawcę zgodnie z instrukcjami .
  • Dbać o wydaną odzież, sprawdzać ją i zgłaszać wszelkie uszkodzenia lub wady pracodawcy.
  • Składować odzieży w magazynie, kiedy nie jest w użyciu.

Odzież odblaskowa powinna być produkowana zgodnie z uznaną, nową normą brytyjską, BS EN 471,dotyczącą wysokiej widoczności odzieży ostrzegawczej. Uszkodzona lub źle dopasowana odzież nie zapewnia odpowiedniej ochrony.