W listopadzie 2016 roku brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało raport "Reformowanie procesu zgłaszania roszczeń dotyczących urazów tkanek miękkich (whiplash). Konsultacje w sprawie ustaleń dotyczących roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu w Anglii i Walii". Rząd opublikował swoje odpowiedzi na konsultacje w lutym 2017 roku, a kwestia walki z fałszywymi roszczeniami dotyczącymi whiplashu trafiła nawet do przemówienia Królowej w czerwcu 2017 roku. Jeśli nie masz pewności, co to oznacza i jak to może wpłynąć na Ciebie, ten blog wyjaśnie szczegóły nowych reform i ich wpływ na wysokość składek ubezpieczeniowych brytyjskich kierowców.

Czym są "Reformy dotyczące roszczeń za whiplash"?

Reformy dotyczące roszczeń za whiplash (ang. whiplash claim reforms) są instrumentem mającym na celu powstrzymanie drobnych roszczeń lub wyolbrzymionych i nieuczciwych roszczeń dotyczących whiplashu, co pozwoli zaoszczędzić przemysłowi ubezpieczeniowemu 1 miliard funtów rocznie i zapewni kierowcom przewidywaną zniżkę w wysokości 40 funtów rocznie za ubezpieczenie samochodu. Jednak ze względu na wzrost stawki podatku od składek ubezpieczeniowych, ubezpieczyciele wydają się niezdolni do przekazania kierowcom tych oszczędności.

Średni koszt ubezpieczenia samochodu w Wielkiej Brytanii osiągnął rekordowy poziom na początku 2017 roku, osiągając 847 funtów za roczne kompleksowe ubezpieczenie samochodu. Ceny ubezpieczeń w ostatnim kwartale 2018 roku wynoszą średnio 760 funtów, co stanowi zauważalny spadek kosztów typowej polisy, ale to wciąż o 200 funtów więcej niż w połowie 2015 roku.

Zmiany w sposobie kalkulowania odszkodowań za whiplash i wprowadzenie stałego taryfikatora odszkodowań za urazy utrzymujące się krócej niż 2 lata, zmniejszą radykalnie kwotę odszkodowania, do którego będziesz uprawniony, jeśli doznasz urazu kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku drogowego.

Zmiany te spowodują również zmniejszenie wysokośi kosztów prawnych, jakie ubezpieczyciel musi zapłacić w związku z roszczeniem, poprzez zwiększenie limitu drobnych roszczeń (ang. small claims track limit) z tytułu obrażeń ciała z 1000 funtów do 5000 funtów w przypadku wypadków drogowych. Oznacza to, że wszystkie sprawy wyceniane poniżej 5000 funtów będą uznawane za drobne roszczenia. Oczekuje się, że więcej kierowców będzie musiało samodzielnie dochodzić odszkodowania w ramach procedury dochodzenia drobnych roszczeń, zamiast korzystać z pomocy prawnika w przypadku roszczeń związanych z wypadkami samochodowymi.

Zmiany oznaczają również, że ubezpieczyciele nie będą mogli zaoferować odszkodowania bez niezależnego raportu medycznego na temat urazów powoda.

Kiedy reformy w sprawie whiplashu wejdą w życie?

Zmiany w prawie dotyczące roszczeń z tytułu whiplashu mają wejść w życie w kwietniu 2020 roku. Pierwotnie planowano je na kwiecień 2019 roku, ale zostały odroczone, częściowo po to, aby umożliwić właściwe wdrożenie internetowego systemu do przetwarzania roszczeń. Sektor prawny z zadowoleniem przyjął te opóźnienie, ponieważ istnieją poważne wątpliwości dotyczące powodów, dla których rząd chce usunąć prawników z procesu dochodzenia roszczeń, w którym występują skomplikowane kwestie prawne. Dodatkowo istnieją obawy dotyczące tego, czy system online będzie w stanie sprostać znacznie różniącym się od siebie przypadkom. Jest to szczególnie niepokojące w sprawach, gdzie nie ma przyznania odpowiedzialności, co oznacza, że ​​tysiące całkowicie uzasadnionych roszczeń niewinnych kierowców pozostanie nierozstrzygniętych, jeśli system nie będzie dysponował kompleksowymi procedurami na wszelkie możliwe alternatywy.

Starszy prawnik i kierownik działu w naszym Departamencie ds. Uszczerbku na Zdrowiu, Philip Waters, powiedział o reformach:

"Opóźnienie we wdrażaniu reform zostało przyjęte z zadowoleniem przez wszystkie strony - również branżę ubezpieczeniową. Dodaje otuchy fakt, że nikt nie chce wprowadzenia tych zmian bez odpowiedniej infrastruktury. Dla sektora prawnego opóźnienie oznacza więcej czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec niepotrzebnych zmian, które ograniczają dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich niewinnych ofiar wypadków. Uważamy, że zmiany te spowodują, że osoby poszkodowane w wypadkach drogowych doświadczą poważnych niedogodności finansowych dla kilku zaoszczędzonych przez kierowców funtów miesięcznie, jeśli oszczędności faktycznie zostaną przekazane konsumentom ".

Co to jest whiplash?

Wiele osób sceptyczniue odnosi się do tzw.whiplashu,  ale w rzeczywistości jest to skrótowy sposób na określenie urazu tkanki miękkiej szyi i górnej części pleców w następstwie ostrego wstrząsu. Dla niektórych może to oznaczać miesiące ograniczonej ruchliwości i bólu, a w rzadkich przypadkach uraz może prowadzić do trwałych obrażeń przez resztę życia. Proponowane taryfy odszkodowań za whiplash będą oznaczać, że ci, którzy doznali urazu kręgosłupa szyjnego w wyniku wypadku drogowego, będą mieli prawo do znacznie niższego odszkodowania niż wcześniej.

Dlaczego rząd zaproponował zmianę prawa dotyczącego roszczeń?

System odszkodowań w Wielkiej Brytanii istnieje po to, aby zapewnić Ci możliwość dochodzenia odszkodowania za wydarzenia pozostające poza Twoją kontrolą, które wpływają na Twoje codzienne życie. Niestety, niektórzy ludzie nadużywają tego systemu, dokonując fałszywych roszczeń lub, co gorsza, aranżując kolizje w nadziei, że złożą roszczenie o odszkodowanie.

W 2017/18 r. szacunkowo 85% roszczeń dotyczących wypadków drogowych stanowiły urazy kręgosłupa szyjnego, które są najpowszechniejszymi urazami w następstwie wypadku (skarży się na nie około 50% uczestników wypadków). Poprzez drastyczne zmniejszenie wysokości odszkodowania, o jakie można się ubiegać za uraz kręgosłupa w następstwie wypadku, rząd ma nadzieję, że oszustwo stanie się mniej atrakcyjną perspektywą.

Jednak niedawno opublikowane dane Ministerstwa Sprawiedliwości sugerują, że zmiany w procedurze w stosunku do poprzedniego roku miały już znaczący wpływ na liczbę osób zgłaszających roszczenia, ponieważ statystyki wskazują na 20% spadek liczby roszczeń w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku.

Trzyletni termin przedawnienia roszczeń uniemożliwia ubieganie się o odszkodowanie za kolizję samochodową, do ktorej doszło więcej niż 3 lata wcześniej. Oznacza to, że Ci, którzy cierpią z powodu urazu kręgosłupa dłużej niż 2 lata, będą mogli wystąpić z roszczeniem przed upływem terminu przedawnienia i taryfy nie będą miały wówczas zastosowania, chociaż jest mało prawdopodobne, że wnioskodawcy będą mogli dochodzić odszkodowania w tak krótkim terminie.

Proponowane zmiany spotkały się z mieszanymi reakcjami i chociaż ubezpieczyciele zobowiązali się przekazać wszystkie oszczędności swoim klientom, szacuje się, że pozwoli to zaoszczędzić kierowcom jedynie 35 funtów rocznie, przy czym niektóre szacunki mówią zaledwie 16 funtach rocznie, podczas gdy ci, którzy utracą dochody z powodu rzeczywistego urazu kręgosłupa szyjnego mogą oczekiwać zmniejszenia przysługującego im odszkodowania rzędu tysięcy funtów.

Jakie będzie przeciętne odszkodowanie za whiplash po reformach 2020 roku?

Proponowane stawki zawierają minimalną kwotę 225 funtów za uraz trwający do 3 miesięcy i odszkodowanie w wysokości 3725 funtów za whiplash utrzymujący się 2 lata. Jest to znacznie mniej niż obecne Wytyczne Kolegium Sądownictwa (ang. Judicial College Guideline (JCG)), które przewidują do 6600 funtów za uraz poniżej 2 lat. Te obniżone taryfy odszkodowań za whiplash oznaczają, że dla wielu osób może być konieczne działanie we własnym imieniu w trybie dochodzenia drobnych roszczeń. Oznacza to, że wiele osób uprawnionych do odszkodowania, może nie zdecydować się na dochodzenie roszczeń bez pomocy adwokata.

Jakie jest obecnie przeciętne odszkodowanie za whiplash?

Odszkodowania za whiplash w 2018 roku wynoszą obecnie około 1000 funtów za drobne, kilkutygodniowe urazy i mogą sięgać dziesiątków tysięcy funtów w przypadku poważniejszych obrażeń. Powodem jest kombinacja sum przewidywanych za whiplash wg wytycznych JCG, innych obrażeń i utraty zarobków z powodu niezdolności do pracy. Jednak każde roszczenie jest inne i osiągane odszkodowania mogą się różnić w zależności od kancelarii prawnej, stąd też trudno jest uzyskać średnią w branży.

Czy reformy oznaczają, że nie można już składać żadnych roszczeń?

Pomimo planowanych reform, kierowcy nie muszą się martwić. Nadal będziesz mógł złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli odniesiesz obrażenia w wypadku drogowym, a nasz zespół ekspertów nadal będzie reprezentował niewinnych kierowców, którzy zostali ranni nie z własnej winy. Chociaż liczba osób decydujących się na zgłoszenie roszczenia uległa zmniejszeniu, na chwilę obecną nie wprowadzono jeszcze żadnych zmian w procesie dochodzenia roszczeń, a my będziemy informować Cię na bieżąco, jeśli jakiekolwiek zmiany wpłyną na roszczenie, które rozpoczynasz z nami.

Philip Waters oferuje to zapewnienie:

ʺReformy wstrząsnęły branżą odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu i sprawiły, że wiele niewinnych ofiar ma poczucie, że składanie roszczeń jest teraz niemożliwe. Jednak do czasu wprowadzenia tych reform i przyjaznego dla użytkownika oraz łatwego w obsłudze systemu online do obsługi roszczeń, nadal możesz w tradycyjny sposób złożyć wniosek o odszkodowanie za whiplash."

Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś wystąpić z roszczeniem po wypadku drogowym, nasi eksperci będą mogli Ci doradzić na temat Twojej sytuacji. Możesz również przeczytać więcej na temat odszkodowania za whiplash w naszym przewodniku.

Najczęściej zadawane pytania na temat ʺReform dotyczących roszczeń za whiplashʺ

Czy reformy dotyczące whiplashu z 2020 roku różnią się od reform dotyczących whiplashu z 2018 roku?

Nie, proponowane na 2020 rok zmiany nie przewidują większych zmian ani poprawek w stosunku do oryginalnego projektu zmian planowanych na rok 2018. Różnica polega jedynie na tym, że zostaną one wprowadzone w późniejszym terminie, więc odnosimy się do nich według daty ich zamierzonego wdrożenia.

Jaka będzie wyglądała procedura dochodzenia roszczenia po wprowadzeniu reform?

Będą dwie znaczące zmiany w procesie składania wniosków o odszkodowanie po wejściu w życie reform. Po pierwsze, odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego będzie przyznawane według specjalnego taryfikatora, gdzie przewidywane stawki są drastycznie niższe od obecnych. Po drugie, limit drobnych roszczeń zostanie podniesiony do 5000 funtów. Oznacza to, że w przypadku wszelkich roszczeń, gdzie doznane szkody są niższe od £5000 limitu, nie będzie można odzyskać kosztów prawnych.

Mówiąc prosto, prawnicy zostaną wykluczeni z procesu dochodzenia odszkodowań za whiplash, gdyż poszkodowani nie będą w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie prawnika do pomocy w dochodzeniu roszczeń, a adwokaci nie będą mogli pozwolić sobie na oferowanie usług na zasadzie no win,no fee, ponieważ nie będzie miał ich kto opłacić.

Nowy proces zgłaszania roszczeń dotyczących urazów kręgosłupa szyjnego prawdopodobnnie będzie podobny do obecnego systemu dochodzenia drobnych roszczeń za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego. Jednym z powodów opóźnienia reform jest umożliwienie dopracowania nowego systemu.

Czy to oznacza, że osoby powodujące wypadki unikną odpowiedzialności?

Nie. Reformy zmieniają sposób, w jaki są zgłaszane roszczenia odszkodowawcze, a ale nie jak wypadkami samochodowymi zajmuje się policja, sądy lub firmy ubezpieczeniowe.

Nadal będziesz w stanie zgłaszać incydenty odpowiednim władzom, a także otrzymać odszkodowanie od firmie ubezpieczeniowej za uszkodzenia samochodu, ale reformy mogą utrudnić złożenie wniosku o odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego, którego doznałeś w czasie wypadku.

Wiele osób z sektora prawnego obawia się, że reformy uniemożliwią ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości, przysporzą im problemów finansowych i pozbawią osoby, które nie są zdolne do samodzielnego dochodzenia roszczeń niezbędnej im pomocy prawnej.

Doznałem urazu innego aniżeli whiplash. Czy mogę zgłosić roszczenie zgodnie z nowymi przepisami?

Reformy dotyczące roszczeń za whiplash nie mają wpływu na roszczenia z tytułu innych obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych; chodzi w nich wyłącznie o ograniczenie liczby roszczeń związanych z urazami tkanek miękkich. Tak więc, jeśli zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie na przykład za złamanie kości, te reformy nie powinny wpływąć na Twoją zdolność do dochodzenia odszkodowania z pomocą naszej lub innej kancelarii prawnej.