Sprzedaż niewłaściwych rent emerytalnych może mieć wpływ na tysiące osób, które nadal nie zdają sobie sprawy, że zabezpieczenie finansowe ich emerytury może być zagrożone.

W lutym tego roku, Financial Conduct Authority (FCA) opublikował raport, w którym wykazał  że aż 80 procent emerytów traci 1,500 funtów rocznie w wyniku złych porad lub ponieważ zostały im sprzedane nieodpowiednie produkty finansowe.

Jeden z częstszych przykładów dotyczy klientów cierpiących na ciężkie choroby/zły stan zdrowia, którym została sprzedana standardowa renta zamiast rozszerzonego produktu. Wymaga to wdrożenia układu finansowego, które umożliwia dostęp do większych sum pieniędzy w krótszym czasie. W tym wypadku standardowy produkt nie jest odpowiednio zaprojektowany, ani nie jest w stanie zaspokoić specyficznych potrzeb finansowych klienta i może postawić jego samego oraz jego rodzinę w niekorzystnej sytuacji.

Opinia FCA                   

Po ogłoszeniu wiosennego Budżetu, kiedy zostały zaprezentowane działania mające na celu zwiększenie elastyczności rent w stosunku do emerytur od 2015 roku, pogłębia się zaniepokojenie dotyczące wysokości rent u osób które mają je pobierać.

Kolejne rewelacje dotyczą sposobu w jaki „są traktowani właściciele zamkniętych rachunków" i badanie polis emerytalnych i inwestycyjnych sprzedawanych w latach 80-tych i 90-tych, obecnie przeprowadzane przez FCA. Od tego czasu miliony oszczędzających napotkało na przeszkody, które zapobiegają przenoszeniu ich pieniędzy na inne lokaty. Nakładane są niewymierne opłaty karne, zazwyczaj pomiędzy 10-12 procent - ale w niektórych przypadkach nawet rzędu 20 procent.

Te kwestie będą nadal wyjaśniane pod kontrolą FCA oraz nagłaśniane przez media, zwłaszcza w miesiącach poprzedzających opublikowanie raportu FCA, ponownie wzmagając niepokoje oszczędzających, szacujących wartość tradycyjnej emerytury „zabezpieczenia” na starość. Wielu z nich błędnie polecono wykupienie osobistych planów, podczas gdy ich bezpieczeństwo finansowe byłoby lepiej zagwarantowane w ramach emerytury firmowej. Ponadto, emerytury następnie nieprawidłowo przenoszono  z "zawodowych" na "własne” fundusze emerytalne.

Istnieję przypadki w których renta jest tak nieproporcjonalna, że istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń. I tak powracamy do kwestii schorzeń medycznych istniejących wcześniej.

Niewłaściwy rodzaj renty?

Konkretne stany chorobowy mogą powodować potrzebę wcześniejszego przejścia na emeryturę lub mieć wpływ na szacowaną długość życia, oraz powodować zobowiązania finansowe. Szczególnie istotne dla właścicieli polis jest sprawdzenie wszystkich elementów umów spisanych drobnym drukiem.

Lista schorzeń oraz istniejących chorób, które mają wpływ na wysokość renty jest szeroka i obejmuje choroby nowotworowe, serca i wątroby, cukrzycę, i reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę Parkinsona.

Najważniejsze jest, aby być świadomym poniższego:

Jeśli cierpiałeś na konkretne schorzenie w momencie zamawiania świadczenia i został Ci sprzedany standardowy produkt, nie biorący pod uwagę Twoich potrzeb, Twoje roczne uposażenie może być niewystarczające.

Znaki ostrzegawcze

Jeśli podejrzewasz, że została Ci sprzedana zła renta

Co powinieneś zrobić:

Postaraj się sobie przypomnieć. Czy pamiętasz rozmowę z doradcą odnośnie stanu zdrowia lub choroby? Czy zostały Ci zadane pytania, które pomogą określić najbardziej odpowiedni rodzaj renty dla Ciebie?

Sprawdź drobny druk. Co jest napisane w polisie? Czy wygląda na standardowy produkt, czy są jakiekolwiek elementy specyficzne odnoszące się do możliwości rozszerzenia pakietu? Czy określono choroby i schorzenia, które nie są w niej ujęte?

Poszukaj rady u ekspertów do spraw zaniedbań zawodowych. Zła sprzedaż rent i planów emerytalnych jest niesamowicie złożonym zagadnieniem. Określenie czy masz podstawy do wniesienia roszczenia jest trudne bez rozmowy z ekspertem w tym temacie, który pomoże Ci zbadać i rozwiązać problem.

Wyrównanie dysproporcji

Jeśli Twoje roszczenie o zadośćuczynienie zostanie uznane, powinieneś oczekiwać wyrównania strat finansowych poniesionych wskutek nieodpowiedniej renty. W zależności od konkretnego przypadku i typu renty, te wyrównanie będą się oczywiście różnić.

Przede wszystkim, Twój profesjonalny doradca ds. zaniedbań finansowych powinien starać się o odzyskanie różnicy pomiędzy kwotą jaką otrzymywałeś, a jaką powinieneś był otrzymywać, gdybyś otrzymał dopasowany dla siebie produkt.