HSE wydaje ostrzeżenie po trzech poważnych wypadkach w ciągu lata

Alarm bezpieczeństwa został wystosowany przez Health and Safety Executive do producentów i instalatorów bram elektrycznych po trzech poważnych wypadkach z udziałem dzieci w ciągu lata tego roku. Dwa z tych przypadków doprowadziły do tragicznej śmierci dzieci, które zostały uwięzione pomiędzy bramkami a kolumnami obok nich.

W komunikacie na stronie internetowej, Dyrektor Field Operations w HSE, David Ashton, oświadczył, że choć alarm bezpieczeństwa skierowany był przede wszystkim do producentów i instalatorów bram, był również wystosowany do członków społeczeństwa korzystających z tych bramek - zwykle znajdujących się przy wejściach do budynków mieszkalnych, parkingów i osiedli - by upewnili się, że są one bezpieczne. Pan Ashton potwierdził, że istotne jest aby osoby odpowiedzialne za sprawdzanie bezpieczeństwa bramek posiadały informacje niezbędne by potwierdzić czy nie są one zainstalowane tak aby uniemożliwić zamknięcie się ich na osobach lub aby dało się łatwo te osoby uwolnić.

Dwa tragiczne wypadki, które miały miejsce w tym roku z udziałem dużych, metalowych bram przesuwanych, które w pewnych okolicznościach mogą zmiażdżyć osobę, która zostanie uwięziona pomiędzy bramą a jej konstrukcją nośną. Duże i nowoczesne bramy przesuwane powinny być wyposażone w szereg funkcji bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnego wypadku. Te elementy zabezpieczające obejmują czujniki wykrywające, czy osoba znajduje się w torze ruchu bramy oraz mechanizm zamykający, który szybko zmniejsza siłę i wrzuca bieg wsteczny po napotkaniu przeszkody lub mechanizm zwalniania awaryjnego, zabezpieczający osobę kiedy zawiodą inne środki bezpieczeństw

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez wadliwe bramy przesuwane

Tragiczne wydarzenia tego lata pokazują, jak poważne zagrożenie mogą stanowić tego typu bramy, jeśli nie zostały wyposażone we wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa lub jeżeli środki te nie zostały zainstalowane w sposób prawidłowy. W przypadkach, gdy niewłaściwa konserwacja lub defekt w zakresie projektowania i montażu bram doprowadziły do wypadku i zranienia osób, możliwe jest złożenie wniosku o odszkodowanie, zarówno przeciwko producentom bramy, osobom odpowiedzialnym za instalację i konserwację jak i właścicielowi nieruchomości, na której terenie znajduje się brama.

Nie tylko bramy elektryczne mogą spowodować obrażenia u odwiedzających. Odsłonięte studzienki i kanalizacja, nierówne chodniki i źle utrzymane schody lub pochylnie -  wszystko to stwarza ryzyko, że ktoś nie znający okolicy, może potknąć się i przewrócić doznając urazu. Odnosi się to do każdego obszaru nieruchomości dostępnej dla ogółu społeczeństwa, choć zarzuty wysunięte przeciwko osobom prywatnym za szkody poniesione na terenie ich nieruchomości są niezwykle rzadkie. W innych okolicznościach, np. kiedy  miał miejsce wypadek na wspólnym terenie, takim jak wejście do biura lub bloku, osoba lub organizacja odpowiedzialna za dany teren może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.