Jak oceniasz otrzymaną opiekę? Jeśli uważasz, że w czasie pobytu w szpitalu doświadczyłeś zaniedbań medycznych, które miały długofalowy wpływ, przejdź na stronę dotyczącą błędów medycznych, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz jak się z nami skontaktować.

Niedostateczna opieka w trakcie pobytu w szpitalu może bezpośrednio prowadzić do zaniedbań medycznych. Właściwa opieka nad pacjentem zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z leczeniem, a także traktowanie pacjentów z godnością, tak aby pobyt w szpitalu nie zwiększał potencjalnej traumy związanej z chorobą. Zaniedbania medyczne mogą prowadzić nie tylko do dalszych obrażeń fizycznych, ale także przyczyniać się do rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD) czy stany lękowe. Niewłaściwa opieka może również spowolnić proces gojenia; potencjalnie opóźniając powrót pacjenta do pracy i tym samym powodując utratę zarobków.

Incydenty związane z bezpieczeństwem pacjentów

Na przełomie roku 2015/16 odnotowano 1,811,175 zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pacjentów brytyjskiej służby zdrowia NHS, z których 1,338,819 miało miejsce w szpitalach. Incydent dotyczący bezpieczeństwa pacjenta to każdy incydent, który może zagrozić bezpieczeństwu, opiece lub leczeniu pacjenta. Większość z nich powoduje niewielką lub żadną szkodę dla pacjenta i może obejmować incydenty, w których pacjent sam wyrządził sobie krzywdę.

Jednak 57,598 spośród tych incydentów spowodowało umiarkowaną szkodę; 5,569 spowodowało poważną krzywdę, a 4,371 spowodowało śmierć pacjenta. Te incydenty są zgłaszane przez samych pracowników NHS.

Z ponad 1,3 miliona incydentów zgłoszonych w szpitalach, 171,495 dotyczyło wdrożenia opieki lub monitorowania pacjenta; 100,328 dotyczyło braków kadrowych, wyposażenia i środowiska, a 4,864 zgłoszone incydenty dotyczyły znęcania się nad pacjentem, przez pracownika lub osobę trzecią.

Pisemne skargi

W tym samym roku do NHS wpłynęło jedynie 116,180 skarg pacjentów dotyczących szpitali. Istnieje zatem ogromna przepaść pomiędzy liczbą pacjentów potencjalnie doświadczających incydentów związanych z bezpieczeństwem, a tymi, którzy składają pisemną skargę. 19,283 skarg dotyczyło opieki nad pacjentem, w tym dostępu do żywności i wody podczas pobytu w szpitalu. W tym samym roku zgłoszono 17,707 skarg dotyczących zachowania personelu.

Poziom satysfakcji pacjentów

Co roku w ramach krajowego programu badań pacjentów, NHS przeprowadza wśród pacjentów brytyjskich szpitali ankietę, mającą określić "poziom zaufania" pacjentów względem konkretnych placówek. Są to średnie wyniki na 100 możliwych punktów, uśrednione za pomocą szczegółowego kwestionariusza. Wyniki są podzielone na pięć kategorii:

  1. Dostęp i okres oczekiwania
  2. Bezpieczna, wysokiej jakości, skoordynowana opieka
  3. Lepsze informacje, większy wybór
  4. Budowanie bliższych relacji
  5. Czyste, przyjazne, wygodne miejsce

W 2015/16 roku wyniki przeprowadzonej ankiety były następujące:

Dostęp i okres oczekiwania: 84,5

Bezpieczna, wysokiej jakości, skoordynowana opieka: 66.3

Lepsze informacje, większy wybór: 69.3

Budowanie bliższych relacji: 85.4

Czyste, przyjazne i wygodne miejsce: 81.1

Bezpieczna, skoordynowana opieka wysokiej jakości została najniżej oceniona, z przeciętnym wynikiem na poziomie 66.3 punktów na możliwe 100. Wyniki te uległy poprawie w ciągu ostatnich kilku lat, ale bezpieczna, skoordynowana opieka o wysokiej jakości w dalszym ciągu otrzymuje najniższe przeciętne wyniki spośród wszystkich ocenianych kategorii.

Każdy szpital ma swoje własne wskaźniki zaufania i są one używane jako zalecenia dla szpitali do wprowadzania ulepszeń.

Komisja ds. Jakości Opieki (ang. Care Quality Commission) również niezależnie reguluje szpitale i publikuje swoje ustalenia, a w tym roku uznała 16 szpitali za nieadekwatne. Tutaj możesz znaleźć raporty dotyczące ich ostatnio przeprowadzonych kontroli.

Wypłacone odszkodowania

Co to wszystko oznacza? Niewłaściwa opieka, nieadekwatne szpitale, złe nastawienie personelu mogą być czynnikami przyczyniającymi się do przypadków zaniedbań medycznych. Wpływają na leczenie i jego wynik, doświadczenia pacjantów i komunikację w każdym obszarze opieki szpitalnej. Mogą mieć tak ogromny wpływ, że zniechęcą pacjentów do podjęcia dalszego leczenia.

Twoja opieka może być czymś tak podstawowym, jak dostęp do jedzenia i wody.

W 2015/16  roku NHS wypłaciło 1,488.5 miliona funtów odszkodowań za zaniedbania w zakresie opieki medycznej, przy czym 10,000 nowych przypadków zgłoszono jedynie w tym roku. Jeśli byłeś leczony w szpitalu i czujesz, że coś nie jest w porządku, lub nadal cierpisz z powodu skutków swojego pobytu; możemy Ci pomóc. Ubieganie się o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne to nie tylko uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów w związku z utratą zarobków oraz finansowej rekompensaty za doznane cierpienie, ale także uzyskanie odpowiedzi, na które zasługujesz. Doświadczony prawnik zajmujący się błędami medycznymi zajmie się Twoim przypadkiem, szczegółowo analizując, co zaszło, aby zidentyfikować ewentualne przypadki błędów i zaniedbań.

Rozumiemy, że może być Ci naprawdę trudno rozmawiać o swoich doświadczeniach, zatem nasze konsultacje wstępne są zawsze bezpłatne i bardzo taktowne.

NHS care infographic