"Spektakularny gol samobójczy" było jedną z wielu zdezorientowanych reakcji w tym tygodniu na Twitterze, w odpowiedzi na sugestię firmy ubezpieczeniowej AXA, że rezonans magnetyczny jest w stanie potwierdzić obecność urazu kręgów szyjnych (tzw. whiplash) na potrzeby roszczeń odszkodowawczych.

Propozycja została po raz pierwszy przedstawiona podczas ostatniej konsultacji Ścisłego Komitetu Transportu (TSC) w sprawie roszczeń dotyczących urazów szyjnych oraz ich wpływu na składki ubezpieczeniowe, która odbyła się w dwóch sesjach w maju i czerwcu w Westminster w Portcullis House i była kierowana przez Louise Ellmana, MP.

Uczciwsze podejście

Zarówno dowody ustne i pisemne złożone przez najważniejszych przedstawicieli z rynku ubezpieczeniowego, prawnego, motoryzacyjnego oraz sektora medycznego, włączając apel Camps Solicitors o przyjęcie "bardziej sprawiedliwego podejścia", oferującego silne poparcie dla obowiązkowego zgłaszania dowodów medycznych.

Częścią procesu konsultacji była ewaluacja propozycji wprowadzenia niezależnych paneli medycznych w celu poprawy diagnostyki urazów szyjnych i zapewnienia by wyłącznie autentyczne roszczenia mogły być składane w przyszłości.

Według branży ubezpieczeniowej, dane dotyczące roszczeń z tytułu urazów szyjnych wzrosły do "setek tysięcy" wraz ze wzrostem liczby wypadków samochodowych z 518,821 w 2006 roku do 828,489 w 2011/12, czyniąc UK nieskończenie przytaczaną "stolicą urazów szyjnych świata”.

Branża ubezpieczeniowa przyznaje jednak, że "nie wszystkie z przytoczonych figur" odnoszą się do tzw. whiplashu, choć sugeruje, że "prawdopodobnie większość z nich " oraz, że aż 7 procent roszczeń związanych z urazami szyjnymi to próby oszustwa, pomimo ostatnich danych rządowych, które ujawniły, że rzeczywista liczba roszczeń spadła o 60,000 w ubiegłym roku, co jest najniższym poziomem odnotowanym od pięciu lat.

Niemniej jednak ubezpieczyciele twierdzą, że bezpośrednim skutkiem rosnącej liczby roszczeń dot. urazów szyjnych, jest wzrost składek (ok. dodatkowe 90 funtów na każdego właściciela samochodu), a co za tym idzie, AXA, wraz z wieloma innymi ubezpieczycielami wzywa do obowiązku przedstawiania jasnych dowodów na wszelkie przyszłe roszczenia odnośnie tych urazów. Utrzymują także, że takim dowodem były by wyniki badań rezonansu magnetycznego lub zdjęcia rentgenowskie.

Zmowa pomiędzy większymi agencjami medycznymi a ubezpieczycielami

W dniu 20 maja, na jednej z sesji Konsultacji, dr Andre Brittain-Dissont, Dyrektor Zarządzający Medico-Legal Reporting, który prowadzi w kliniki  w Liverpoolu, Manchesterze, Londynie, Birmingham, Cheshire i Wigan, przedłożył dowody pisemne. Zaliczało się do nich stwierdzenie, że "złoty standard oceny medycznej w przypadku roszczeń o odszkodowania powinien być dokładnym, kompletnym raportem przygotowanym przez kompetentnego, wykwalifikowanego i niezależnego biegłego lekarza" i "zabezpieczenia już istnieją w celu zapewnienia integralności niezależnego raportu medycznego."

Stwierdził ponadto że "w ostatnich latach, zmowa pomiędzy większymi agencjami medycznymi i ubezpieczycielami zaowocowała czymś w rodzaju wyścigu w zaniżaniu opłat lekarskich. Nie ulega wątpliwości, że tego konsekwencją był spadek jakości raportów”.

Rezonans magnetyczny

W odpowiedzi na sugestię AXA o wykorzystaniu rezonansu magentycznego, dr Andre Brittain-Dissont ogłosił na Twitterze, że badania rezonansem magnetycznym są "bez wartości" i rentgen "nie ma znaczenia" w przypadku urazów tkanek miękkich szyi.

Tweet ten potwierdził pogląd lekarzy, którzy wciąż badają mechanizmy związane z urazami kręgosłupa szyjnego i związane z nimi zaburzenia (WAD), i które zostały zidentyfikowane w pięciu kategoriach, włączając pacjentów raportujących "brak bólu szyi lub sztywności oraz brak fizycznych objawów, takich jak tkliwość i zawężony zakres ruchu."

Do tej pory zostało wyraźnie udowodnione, że każde roszczenie dot. urazu szyjnego musi być dokładnie zdiagnozowane i rozpatrywane indywidualnie. Objawy urazu szyjnego mogą pojawić się w ciągu zaledwie kilku godzin lub kilku tygodni po wypadku samochodowym.

Ponieważ nie ma żadnych fizycznych objawów urazów szyjnych, lekarze i personel medyczny często muszą polegać na jedynie na opisie objawów ofiary. W związku z tym, istnieje coraz większe przekonanie, że przyczyny, objawy i leczenie whiplashu są bardziej skomplikowane niż wcześniej uważano, co doprowadziło do ponownego badania i dyskusji w kręgach medycznych.

Obecnie urządzenia stosowane do oceny uszkodzeń kręgosłupa, takie jak rezonans magnetyczny, które wykorzystują pole magnetyczne i fale radiowe, aby dostarczyć "opis tkanek" w rzeczywistości nie ukazują obrażeń, które mogą pomóc w postawieniu jednoznacznej diagnozy.

Jednak równie dobrze, AXA może odnosić się do nowego typu rezonansu magnetycznego, który obecnie jest testowany w szpitalu w Londynie. Fonar Upright Multi-Position MRI wykorzystuje nową technologię, która skanuje pacjentów, gdy są w pozycji pionowej, a wyniki ostatnich badań pokazują że jest w stanie wykryć anatomiczne przyczyny urazów szyjnych ponad dwa razy skuteczniej niż tradycyjny rezonans magnetyczny.

Jako, że wyniki konsultacji czekają na publikację, nie ma wątpliwości, że będą publikowane w internecie przez wszystkich zainteresowanych, a działania rządu będą odzwierciedlać rzeczywiste wymagania wielu ofiar urazów szyjnych, którzy powinni być prawdziwymi beneficjentami przyszłego ustawodawstwa.