W ciągu ostatnich kilku lat odnotowaliśmy ogromne zmiany w okresie oczekiwania na leczenie w Państwowej Służbie Zdrowia w Wielkiej Brytanii. Dramatyczna poprawa nastąpiła w latach 2011-2013, kiedy liczba oczekujących spadła znacząco z ponad 20,000 w 2011 roku do 214 w 2013 r. Jednak od tego czasu odnotowano niestety wyraźny wzrost liczby oczekujących. W tym roku aż 1,544 osoby oczekiwały na leczenie ponad 52 tygodnie, a więc ponad siedmiokrotnie więcej niż w 2013 roku. Wprawdzie, sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w 2011 roku, gdzie ponad 20,000 osób oczekiwało na leczenie, ale jeśli nic nie zostanie zrobione w tym kierunku, w ciągu kilku lat liczba oczekujących ponownie może wzrosnąć do takiego poziomu.

Założenia w zakresie skierowań na leczenie

W statystykach Brytyjskiej Służby Zdrowia NHS jest wiele żargonu, a najczęściej używanym wyrażeniem jest RTT. RTT oznacza "skierowanie na leczenie" (ang. referral to treatment) i rozpoczyna się w momencie wizyty u lekarza w kwestii zdrowotnej (skierowanie), a kończy po odbytym leczeniu.

Obecne założenia NHS w odniesieniu do maksymalnego okresu oczekiwania od momentu skierowania do leczenia wynosi 18 tygodni (4,5 miesiąca) i co najmniej 92% pacjentów powinno zostać poddanych leczeniu w tym czasie. Ale w zeszłym roku NHS nie udało się osiągnąć zamierzonego celu - tylko 90,3% osób zostało poddanych leczeniu w przewidzianym okresie.

1,7% wydaje się być bardzo małą liczbą, ale oznacza to, że dodatkowe 27,300 osób nie zostało poddanych leczeniu w ciągu 18 tygodni. Nawet jeśli NHS osiągnęłoby założony cel 92%, to wówczas 312,000 osób w dalszym ciągu zostałoby poddanych leczeniu ze znacznym opóźnieniem. W przypadku tak dużych instytucji jak Brytyjska Służba Zdrowia NHS, łatwo zapomnieć, że nawet niewielki procent może oznaczać tysiące, jeśli nie setki tysięcy osób.

W przypadku pacjentów z podejrzeniem nowotworu, czas oczekiwania jest zupełnie inny - 93% skierowanych pacjentów musi zobaczyć się ze specjalistą w ciągu 2 tygodni. NHS wprawdzie przekracza swoje cele w tym zakresie, ale istnieją obawy, że odbywa się to kosztem innych obszarów.

Założenia w zakresie oddziałów pogotowia ratunkowego

Nie można dyskutować o kolejkach i czasie oczekiwania, nie poruszając delikatnej kwestii oddziałów pogotowia ratunkowego. Jest to jeden z najbardziej oblężonych oddziałów szpitalnych, który jedynie w lipcu tego roku przyjął 2,074,000 osób.

Oddziały pogotowia ratunkowego (ang. A & E) działają na zasadzie piorytetowej i w pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci z najgroźniejszymi i zagrażającymi życiu urazami,  niezależnie od tego, kiedy przybyli. W przypadku osób z mniej poważnymi obrażeniami, które przyszły same lub zostały przywiezione, czas oczekiwania może być znacznie dłuższy, jednak docelowo nie powinien przekroczyć czterech godzin.

Gdy w 2004 roku wprowadzono czterogodzinny czas oczekiwania, NHS osiągnęło 98% skuteczność w tym zakresie, ale od tamtej pory liczba przyjętych w ciągu czterech godzin spadła do 82%. Cel został zredukowany do 95%, ale mimo wszystko oddziałom pogotowia ratunkowego jest daleko do założonej szybkości leczenia.

Wpływ czasu oczekiwania

Za wydłużony czas oczekiwania konsekwentnie obwinia się przepracowanych lekarzy, braki kadrowe i nadmiar osób korzystających z Brytyjskiej Służby Zdrowia NHS. Jednak raporty i statystyki pokazują, że na odziałach pogotowia ratunkowego (ang. A & E) braki wyposażenia, takie jak brak łóżek po przyjęciu, powodują opóźnienia w opiece interwencyjnej. W obrębie oddziałów skierowań i rutynowych zabiegów chirurgicznych czas oczekiwania zostaje wydłużony, aby poprawić statystyki innych obszarów, takich jak leczenie nowotworów. Informacje o wydłużających się kolejkach są szalenie frustrujące, ale jak długi czas oczekiwania na leczenie faktycznie wpływa na pacjentów i ich opiekę?

Gastroskopia wrzodów żołądka jednego z pacjentów została opóźniona o 2 miesiące, co spowodowało niepotrzebne cierpienia i silny ból przez cztery tygodnie, podczas gdy oczekiwał na wizytę. Złożył roszczenie przeciwko NHS i otrzymał 16,793 funtów.

Powyższy pacjent jest tylko jedną z wielu osób, w przypadku których długi czas oczekiwania, miał bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Brytyjska Służba Zdrowia NHS jest świadoma problemów powodowanych kolejkami, co pokazała w swoim raporcie na temat technik radzenia sobie z błędami w leczeniu (znanymi jako GIRFT lub "get it right the first time - zróbmy to dobrze za pierwszym razem").

Ogólnie rzecz biorąc, za bezpieczniejszą uważana jest opieka bardziej efektywna, sprzyjająca szybszej rekonwalescencji, krótszym pobytom w szpitalu i mniejszemu zapotrzebowaniu na oddziały intensywnej terapii. Możliwe jest uniknięcie wielu niewydolności systemu opieki zdrowotnej, których byliśmy świadkami, takich jak zakażenia szpitalne lub słaba koordynacja opieki, z niepotrzebnymi lub opóźnionymi badaniami czy leczeniem.

To smutne, że jak pokazują statystyki zawarte w raporcie rocznym NHSLA, w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła liczba osób, które wnoszą roszczenia z tytułu zaniedbań przeciwko Brytyjskiej Służbie Zdrowia NHS

W latach 2010/11 wniesiono 8,655 nowych roszczeń przeciwko NHS, a w latach 2016/17 roszczeń takich było 10,686. Rekordowa liczba 11,945 roszczeń została zgłoszona w latach 2013/14, co oznacza, że ​​ilość zgłaszanych obecnie roszczeń nie jest najwyższa, ale pomimo spadku liczby roszczeń, wypłaca się więcej odszkodowań.

Kwota wypłacona w ramach odszkodowań wzrosła o około 218 milionów jedynie w ciągu roku, z poziomu 1,49 mld funtów na przełomie roku 2015/16 do 1,7 mld w 2016/17. Ale to nie wszystko; całkowity budżet NHSLA (NHS Litigation Authority – organ Brytyjskie Służby Zdrowia zajmujący się wszelkimi roszczeniami) wzrósł znacząco z 26 miliardów funtów w 2014 r. do 65 miliardów funtów w bieżącym roku.

Roszczenia przeciwko NHS

Rozumiemy, że większość ludzi bardzo niechętnie składa roszczenia wobec Brytyjskiej Służby Zdrowia NHS, zwłaszcza, że w ostatnich latach zbudowano wokół niej wizerunek systemu opieki pogrążonego w głębokim kryzysie, z dotkliwym niedoborem kadr i środków finansowych, a zatem wymagającego publicznego zrozumienia, rozsądnego korzystania z jego usług i ochrony przed dalszym rozpadem. Nie ma wątpliwości, że zasoby NHS są napięte i wydłużający się czas oczekiwania na leczenie jest tego najlepszym dowodem, ale musimy zadać sobie pytanie, czy uraz, choroba, a nawet śmierć, setek tysięcy osób rocznie to cena jaką za to płacimy.

Brytyjska Służba Zdrowia NHS, podobnie jak inne firmy, usługodawcy czy oddziały administracji rządowej, ponosi odpowiedzialność - chcemy i potrzebujemy dostawcy opieki zdrowotnej, który musi uznać swoje błędy. Reklamacje i roszczenia dotyczące błędów medycznych powodują, że błędy stają się widoczne, a wypłacone odszkodowania pomagają poszkodowanym pozbyć się obciążeń finansowych spowodowanych ich urazami. Jeśli więc Ty lub bliska Ci osoba, doświadczyliście pogorszenia stanu zdrowia z powodu długiego czasu oczekiwania na leczenie lub innego rodzaju problemów związanych z leczeniem w Brytyjskiej Służbie Zdrowia NHS, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację wstępną przez telefon i zobaczyć, jak możemy Ci pomóc.