W tym roku Akcja: Dzień Międzybłoniaka (ang.Action on Mesothelioma Day) odbędzie się w piątek 6 lipca 2018 roku. Międzybłoniak jest agresywną formą raka spowodowaną przez kontakt z azbestem. W dniu poświęconym tej chorobie, ludzie zbierają się w miastach całej Wielkiej Brytanii, aby upamiętnić tych, którzy zmarli na tę chorobę oraz aby prowadzić kampanię na rzecz sprawiedliwości dla wszystkich ofiar azbestu.

Obchody w Liverpoolu odbędą się w lokalnym Ratuszu w godzinach 11:00 do 15:00.

blobid12.png

Akcja: Dzień Międzybłoniaka ma na celu podniesienie świadomości na temat trudnej sytuacji osób, u których zdiagnozowano międzybłoniaka (ang. Mesothelioma), jednocześnie pomagając zrozumieć jak wielkie niebezpieczeństwo stwarza dziś azbest oraz jak jego historyczne wykorzystanie może wciąż mieć tragiczne konsekwencje dla przyszłości.

Wielka Brytania ma najwyższy na świecie wskaźnik rozpoznania międzybłoniaka, ze średnią 2,700 nowych przypadków diagnozowanych każdego roku. Liczba ta spadła o 7% w okresie od 2015 do 2016 r., ale wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia. Według Cancer Research UK, aż 94% przypadków tej choroby można było zapobiec.

 blobid13.png 

             

Akcja: Dzień Międzybłoniaka jest szczególnie ważna lokalnie, biorąc pod uwagę spuściznę pozostawioną przez gałęzie przemysłu ciężkiego, takie jak budowa statków i ich naprawa na Wirral i w całym hrabstwie Merseyside; ponieważ Ci wszyscy, którzy byli związani z budową statków i ich naprawą byli często narażeni na działanie azbestu podczas swojej codziennej pracy. Ryzyko dotyczyło nie tylko samych pracowników, ale także ich żon i dzieci w domu, którzy byli narażeni na kontakt z zanieczyszczoną azbestem odzieżą roboczą, którą mężczyźni przynieśli do domu. 

 blobid14.png 

Niestety, ryzyko to nie ogranicza się tylko do osób pracujących w przemyśle ciężkim, ale może również wpływać na pracowników branż pomocnicznych, takich jak dekarze, elektrycy, hydraulicy itp. W tym roku choroba międzybłoniaka i inne choroby azbestozależne znalazły się w czołówce doktryny prawa po tym, jak Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie Bussey przeciwko Anglia Heating Limited [2018] EWCA Civ 243 i oddalił argumenty pozwanych, że narażenie hydraulika na działanie azbestu nie stanowiło zaniedbania. Wyrok dał nadzieję cierpiącym na choroby związane z azbestem i rodzinom ofiar; tam, gdzie wcześniej roszczenie mogło nie być możliwe, teraz może istnieć okazja do dochodzenia roszczeń.

Dla ofiar oznacza to, że obrona techniczna zwykle stosowana przez pozwanych i ich ubezpieczycieli do odmowy sprawiedliwości ofiarom choroby i ich rodzinom nie jest już dostępna.

Adwokat i Kierownik Działu ds. Azbestu, Joanne Candlish, powiedziała:

"Niebezpieczeństwa związane z narażeniem na działanie azbestu są znane od dawna, więc wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, niezależnie od tego, czy oficjalne wskazówki są udzielane na temat progów narażenia, czy też nie. Dobrzy pracodawcy powinni aktywnie chronić swoich pracowników, gdy tylko ryzyko jest uznane za istniejące. Niestety, nie wszystkie miejsca pracy dają praktykom BHP czas i uwagę, na jakie zasługują, a ostatecznie cierpią ich pracownicy. Akcja: Dzień Międzybłoniaka ma na celu zwiększenie świadomości na temat chorób, którym można zapobiegać, aby przyszłe pokolenia nie musiały martwić się perspektywą utraty życia z powodu narażenia na działanie azbestu."