Troje prawników z kancelarii Your Legal Friend zostało niedawno sklasyfikowanych jako  najwyżsi rangą specjaliści w swoich dziedzinach.

Jenna Hargreaves, Lydia Brindley i Peter Hughes, którzy pracują w kancelarii Your Legal Friend, otrzymali status zawodowy Senior Litigator od Stowarzyszenia Adwokatów ds. Uszczerbku an Zdrowiu (APIL).

Z łącznie ponad 30-letnim doświadczeniem prawniczym, powyższa trójka stała się kolejnymi pracownikami naszej kancelarii, którzy otrzymali ten pożądany status zawodowy. Już dziesięciu członków naszego zespołu posiada akredytację APIL.

Jenna Hargreaves, Radca Prawny i Kierownik Działu w Departamencie ds. Uszczerbku na Zdrowiu w kancelarii Your Legal Friend, dołączyła do firmy w 2013 rokui i kieruje siedmioosobowym zespołem , które z powodzeniem zabezpiecza odszkodowania dla tysięcy ofiar wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii.

Lydia Brindley, Zastępca Dyrektora Działu Zaniedbań Medycznych, jest członkiem naszego zespołu od 2016 roku i posiada szczególne doświadczenie w zakresie uszkodzeń mózgu, zespołu ogona końskiego oraz opóźnień w diagnozowaniu raka. Obecnie nadzoruje grupę przypadków, w których pacjenci doświadczyli zaniedbań w leczeniu choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Peter Hughes, Starszy Partner ds. Zaniedbań Medycznych, spędził blisko cztery lata w kancelarii Your Legal Friend, pracując nad przypadkami związanymi z opóźnieniami w diagnozowaniu różnych rodzajów raka, w tym raka gruczołu krokowego, raka okrężnicy, raka piersi i mięsaków tkanek miękkich.

Colin Gibson, Dyrektor Naczelny Your Legal Friend, powiedział: "Jenna, Lydia i Peter to trójka spośród naszych wyjątkowych prawników, którzy z zaangażowaniem i pasją pomagają klientom uzyskać odszkodowania, na jakie zasługują".

"Znacznie inwestujemy w pielęgnowanie naszych istniejących zespołów i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych talentów do Merseyside. Liczba zatrudnionych przez nas obecnie pracowników akredytowanych przez APIL świadczy o zaangażowaniu firmy w jakość".

Laura Morgan (Dyrektor Działu. Zaniedbań Medycznych), Sara Stanger (Radca Prawny - Główny Prawnik i Kierownik Działu), Carly Saxon (Radca Prawny & Kierownik Profesjonalnego Rozwoju  – Starszy Partner), a także radcy prawni i starsi partnerzy Asher Burton, Nick Banks i Mark Thomason to pozostali prawnicy w Dziale Zaniedbań Medycznych akredytowani przez APIL.

Joanne Candlish, Radca Prawny i Kierownik Działu jest również akredytowana przez APIL jako Senior Litigator i specjalizuje się w sporach dotyczących azbestu.