8.5 | 117 Reviews

Odszkodowania w UK na zasadzie no win, no fee

Nie ponosisz żadnych kosztów, jeżeli nie wygrasz swojej sprawy, a w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Czym jest "umowa no win, no fee"? Co ona oznacza?

Często jesteśmy pytani: "co właściwie oznacza umowa no win, no fee?". Umowa "nie ma wygranej, nie ma opłat" (ang. no win, no fee), znana również jako umowa honorarium warunkowego (ang. conditional fee agreement - CFA), umożliwia dochodzenie odszkodowania, płacąc za usługi prawnika jedynie w przypadku wygranej i nie ponosząc żadnych kosztów w razie przegranej. Zaletą umowy "no win, no fee" jest to, że nie musisz nic płacić z góry, więc nie ponosisz żadnych kosztów, dopóki suma odszkodowania nie zostanie uzgodniona ze stroną przeciwną (organizacją broniąca roszczenia).

Kiedy doświadczyłeś urazu, który jest niesprawiedliwy lub krzywdzący, umowa "nie ma wygranej, nie ma opłat" pozwala Ci na uzyskanie sprawiedliwości bez względu na to, czy posiadasz pieniądze na prywatną reprezentację prawną. Wielu naszych klientów uważa, że ​​ten "dostęp do sprawiedliwości" jest niezwykle ważny, ponieważ często obrażenia mogą uniemożliwić poszkodowanym wykonywanie pracy, więc nie są w stanie zapłacić wysokich opłat zwykle pobieranych przez prywatne kancelarie prawne. Roszczenia na zasadzie "no win, no fee" pozwoliły tysiącom poszkodowanych ubiegać się o odszkodowanie, które słusznie im się należało, a którego prawdopodobnie nigdy by nie dostali, gdyby musieli zapłacić za pomoc prawną z góry.

Czynności prawne zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem, więc prawdopodobnie zakupimy w Twoim imieniu ubezpieczenie ochrony prawnej po zdarzeniu (ATE), aby chronić Twoją pozycję; na przykład, jeśli nie uda Cię przebić w sądzie oferty złożonej wcześniej  przez stronę przeciwną. Ubezpieczenie ATE obejmie również wszelkie opłaty w przypadku, gdyby Twoje roszczenie okazało się nieskuteczne (jeśli przegrasz).

Możesz już być objęty ubezpieczeniem ochrony prawnej (ang. Legal Expenses Insurance)  lub LEI, zwykle w ramach ubezpieczenia samochodu. W takim przypadku możesz nie potrzebować polisy ATE. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, będziemy mogli Ci doradzić, czy polisa ATE będzie konieczna.

Niezależnie od okoliczności, uzyskamy dla Ciebie najwyższą możliwą sumę odszkodowania od strony przeciwnej i doradzimy Ci, jak zabezpieczyć się przed potencjalnymi kosztami.

Podpisując z nami umowę "nie ma wygranej, nie ma opłat", nie ponosisz żadnego ryzyka finansowego. Z tego powodu roszczenia na zasadzie ʺno win, no fee" są tak bardzo popularne - 98% naszych klientów z nich korzysta.

Jak działają roszczenia "no win, no fee"?

Adwokaci podejmują się prowadzenia roszczeń na zasadzie "no win, no fee", ponieważ ich bogate doświadczenie pozwala im przewidzieć, które przypadki mogą zakończyć się sukcesem. Jeśli sprawa zakończy się niepowodzeniem, w przypadku przegranej, adwokat nie otrzyma żadnej zapłaty za swoją pracę, więc podejmuje spore ryzyko, abyś Ty nie musiał tego robić. Aby roszczenia na zasadzie "nie ma wygranej, nie ma opłat" działały, adwokaci muszą być dobrzy w rozumieniu, które sprawy mogą zakończyć się wygraną, a które nie. Niektóre kancelarie prawne są skłonne podejmowć większe ryzyko niż inne. Umowa "no win, no fee" jest uzależniona od tego, czy prawnik zgodzi się poprowadzić Twoją sprawę o odszkodowanie.

Oferujemy bezpłatne konsultacje, w czasie których możesz nam opowiedzieć o okolicznościach swojej sprawy, a my Ci doradzimy, czy naszym zdaniem Twoja sprawa jest taką, którą możemy wygrać.

Aby ten model działał, należy zawrzeć "umowę honorarium warunkowego" (umowę "no win, no fee"), która jest prawnie wiążąca; więc jeśli wygrasz Twój prawnik będzie miał prawo do części Twojego odszkodowania jako zapłaty za swoje usługi. Taka opłata zwykle wynosi 25% całkowitej sumy odszkodowania; więc jeśli otrzymasz £10,000, Twój adwokat zatrzyma £2,500 (25%), podczas gdy Ty otrzymasz pozostałe £7,500, pomniejszone o koszty związane z ubezpieczeniem ATE (jeśli dotyczy). Aby uzyskać więcej informacji na temat prawdopodobnych kosztów roszczenia, zapytaj członka naszego zespołu, kiedy się z nami skontaktujesz.

Jakie inne opcje finansowania roszczenia są dostępne?

98% naszych spraw jest prowadzonych na zasadzie "nie ma wygranej, nie ma opłat", ale istnieją inne metody finansowania roszczenia. Każdy, kto zadaje sobie pytanie "Jak mogę sfinansować roszczenie na zasadzie "no win, no fee"?, znajdzie więcej informacji poniżej:

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej - Ubezpieczenie ochrony prawnej (tzw. legal expenses insurance) można wykorzystać do sfinansowania roszczenia. Jeśli je posiadasz, będzie zwykle zawarte w pakiecie ubezpieczenia samochodu lub domu. Niektóre osoby posiadają odrębną, dedykowaną polisę ochrony prawnej, choć jest to rzadkie.
 • Bezpłatna pomoc prawna dla osób o niskich dochodach (tzw. Legal Aid) -Bezpłatna pomoc prawna może zostać wykorzystana w przypadku roszczeń dotyczących dzieci, które doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu w ciągu pierwszych ośmiu tygodni życia lub w czasie ciąży. Na szczęście tego rodzaju roszczenia są rzadkie, ale jeśli uważasz, że Twoje dziecko ucierpiało w trakcie porodu lub zaniedbania medycznego, możemy Ci doradzić, czy możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej (ang. legal aid) w celu pokrycia kosztów dochodzenia odszkodowania
 • Członkostwo w związkach zawodowych - Niektóre pakiety członkowskie związków zawodowych obejmują ochronę prawną, więc jeśli ubiegasz się o odszkodowanie za wypadek w pracy lub chorobę zawodową i jesteś członkiem związku zawodowego, może to być opcja dla Ciebie. Jeśli nie jesteś członkiem związku zawodowego, umowa "no win, no fee" może być dla Ciebie lepszym rozwiązaniem przy dochodzeniu odszkodowania.
 • Finansowanie prywatne - Jeśli posiadasz oszczędności, możesz zdecydować się na sfinansowanie roszczenia prywatnie, opłacając honorarium prawnika w miarę postępów sprawy. Ta metoda może stać się kosztowna i nie gwarantuje sukcesu, dlatego wielu klientów wybiera zamiast niej umowę honorarium warunkowego. Jeśli chcesz samodzielnie sfinansować swoje roszczenie, wspomnij o tym podczas bezpłatnych konsultacji.

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam?

Wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz będzie zależna od unikalnych okoliczności Twojej sprawy. Urazy, które powodują miesiące bólu, ale pozwalają na całkowite wyleczenie i powrót do pracy, nie zostaną zrekompensowane tak wysokim odszkodowaniem, jak roszczenia osób, ktore doznały trwałego urazu mózgu i będą potrzebowały całodobowej opieki przez resztę życia .

Określając wysokość należącego się klientowi odszkodowania należy wziąć pod uwagę wiele czynników; na przykład, czy musi zapewnić byt swojej rodzinie? Czy ma inne obowiązki, których nie może wypełniać z powodu doznanych obrażeń? Czy utracił zarobki, bo musiał pojść na zwolnienie chorobowe? Czy poniósł dodatkowe koszty i wydatki z powodu urazu lub choroby?

Na całkowitą kwotę, o którą możesz się ubiegać, wpływ ma to, jak dobrze Twoje roszczenie zostanie przygotowane. Aby mieć pewność, że otrzymasz jak najwyższe odszkodowanie, ważne jest, aby Twój adwokat zadał Ci właściwe pytania, tak aby wszystko, co możesz otrzymać zostało uwzględnione w Twoim odszkodowaniu i aby wszelkie przyszłe potrzeby mogły zostać zaspokojone.

Kluczowe kwestie, na które zwracamy uwagę to:

 • Jak poważna jest Twoja choroba lub uraz
 • Jak bardzo zostałeś przez nie dotknięty
 • Jaki wpływ choroba lub obrażenia będą miały na Twoją przyszłość, w tym na przyszłe potrzeby w zakresie opieki i wsparcia
 • Ile pieniędzy możesz stracić lub już straciłeś z tego powodu (utracone zarobki, wydatki medyczne)
 • Przyszłe adaptacje domu lub koszt specjalistycznego sprzętu, którego możesz potrzebować (skutery inwalidzkie, protezy kończyn itp.)

Wyjątki od naszej umowy "no win, no fee"

W odosobnionych przypadkach, kiedy nie możemy zaoferować umowy "no win, no fee", nasi prawnicy jasno wyjaśnią Twoje opcje. Jeśli nie jest możliwe zawarcie umowy honorarium warunkowego, wszelkie koszty, które najprawdopodobniej poniesiesz, zostaną przedyskutowane z Tobą wcześniej, abyś mógł świadomie podjąć decyzję, czy nadal chcesz kontynuować. roszczenie.

Historia "no win, no fee"

Usługi prawne i porady były zazwyczaj drogie i trudno dostępne dla większości społeczeństwa. Ponieważ wielu doświadczonych adwokatów pobierało opłaty w wysokości setek funtów za godzinę, pomoc prawna było zazwyczaj dostępna jedynie dla zamożnych.

Jeśli zachorujesz lub odniesiesz obrażenia nie z własnej winy, nie powinieneś być zmuszany do wydawania tysięcy funtów na usługi prawne, aby móc dochodzić sprawiedliwości. Wielu osób zwyczajnie nie stać na takie wydatki i dlatego w przeszłości wielu poszkodowanych musiało żyć z konsekwencjami wyniszczających urazów. Aby pomóc potrzebującym, w 1995 roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii roszczenia o odszkodowanie na zasadzie no win, no fee. Oznaczało to, że ludzie mogli w końcu uzyskać pomoc prawną i uzyskać sprawiedliwość, nie martwiąc się o konieczność płacenia kosztów prawnych z góry.

Do kwietnia 2013 roku wszystkie koszty prawne roszczenia pokrywała strona przegrywająca. Oznaczało to, że jeśli wniosłeś roszczenie, które zakończyło się sukcesem, zatrzymywałeś całe odszkodowanie, podczas gdy Twoi prawnicy otrzymywali wynagrodzenie od strony przeciwnej, broniącej roszczenia.

Niestety, w 2013 roku rząd brytyjski wprowadził znaczne zmiany w systemie prawnym Anglii i Walii. Zmiany te oznaczają, że ​​mimo iż umowy "no win, no fee" nadal mogą być wykorzystywane, część przyznanego odszkodowania może zostać wykorzystana do opłacenia części kosztów prawnych, związanych z Twoją sprawą. Koszty te będą musiały zostać pokryte jedynie w przypadku, gdy roszczenie zakończy się powodzeniem. Jeśli przegrasz swoją sprawę, nikt nie będzie oczekiwał, że je opłacisz.

Koszty, które należy opłacić zostaną potrącone z odszkodowania, zanim zostanie Ci wypłacone. Potrącona suma będzie się różnić w poszczególnych przypadkach i istnieją pewne typy roszczeń, przy których żadne odliczenia nie są konieczne. Nie będziemy w stanie potwierdzić dokładnej kwoty, która zostanie odliczona z Twojego odszkodowania, ale możemy przedyskutować z Tobą wartości procentowe, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług.

Nasi eksperci prawni zawsze będą starali się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania i nigdy nie będziesz musiał się martwić o płacenie kosztów prawnych z góry. Będziemy regularnie się z Tobą kontaktować w Twojej sprawie, więc nigdy nie napotkasz żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.

"Nie ma wygranej, nie ma opłat" i bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna (ang. Legal Aid)  jest dostępna, aby pomóc w dostępie do wymiaru sprawiedliwości tym, których nie stać na opłacenie porad prawnych. Niestety jest mało prawdopodobne, że będziesz się kwalifikować do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub zaniedbań medycznych, chyba że okoliczności sprawy są wyjątkowe lub jeśli Twoje dziecko doznało urazu mózgu podczas ciąży, porodu lub pierwszych ośmiu tygodni swojego życia. Aby mieć pewność, czy masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia online:

https://www.gov.uk/check-legal-aid

Kontakt z nami jest jednak bezpłatny, podobnie jak wszelkie porady i wskazówki, które zapewniamy podczas wstępnej konsultacji. Nie masz obowiązku skorzystania z naszych usług po wstępnej rozmowie z nami, dzięki czemu możesz skoncentrować się na uzyskiwaniu odpowiedzi, których potrzebujesz, bez "twardej sprzedaży".

Jeśli naszym zdaniem masz prawo do odszkodowania, powiadomimy Cię o tym, podczas wstępnej rozmowy; w ten sposób będziesz mógł rozważyć swoje opcje. Jeśli zdecydujesz, że chcesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, możemy Ci doradzić, jakie dalsze kroki podjąć, składając wniosek "no win, no fee".

 

Ustalenie, czy możesz złożyć wniosek o odszkodowanie

Istnieją trzy sposoby, aby dowiedzieć się, czy masz prawo do odszkodowania

 1. Możesz poprosić o telefon zwrotny, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w celu przedyskutowania Twoich okoliczności
 2. Możesz skorzystać z naszego bezpłatnego internetowego narzędzia do weryfikacji roszczeń, aby sprawdzić, czy możesz zgłosić roszczenie, wprowadzając nieco informacji o swojej sprawie, przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych osobowych
 3. Możesz również zadzwonić do nas bezpłatnie pod numer 0151 550 5228 i dowiedzieć się, jakie masz opcje

Każdy z powyższych sposobów daje Ci szansę, by dowiedzieć się więcej i uzyskać opinię eksperta na temat swojej sprawy, bez żadnych dalszych zobowiązań.

Co obejmuje umowa "no win, no fee"?

Po wstępnej rozmowie telefonicznej, jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie roszczenia, prześlemy Ci dokumenty do podpisu pocztą lub e-mailem, w zależności od Twoich preferencji (pomyśl o drzewach!). Zawarta w tej dokumentacji będzie umowa honorarium warunkowego (CFA). Po podpisaniu, ten oficjalny dokument będzie prawnie wiążący, więc koniecznie przeczytaj go uważnie i zanotuj wszelkie uwagi lub pytania, abyśmy mogli je wspólnie przedyskutować.

Ta umowa powinna zawierać:

Oszacowanie całkowitych kosztów

W trakcie procesu prawnego może się zdarzyć, że pojawią się nieoczekiwane kwestie, których rozwiązanie zajmie trochę czasu lub strona przeciwna może zachowywać się nieprzewidywalnie, przez co trudno jest podać konkretną sumę całkowitych kosztów. Zatem jedyne, co możemy zrobić, to spojrzeć na sprawy podobne do Twojej i podać przybliżoną wycenę kosztów w przypadku wygrania Twojej sprawy. Wykaz tych kosztów zostanie podany wraz z opisem sposobu ich opłacenia.

Jak definiuje się "wygraną"

Termin "wygrana" może oznaczać wiele różnych rzeczy dla poszczególnych osób; to, co niektórzy prawnicy uznają za "wygraną" w języku prawnym, w Twoich oczach może wcale nie wyglądać na zwycięstwo. Myśląc o "wygranej", mamy na myśli pozytywny wynik dla Ciebie. Mimo to, definicja "wygranej" będzie wyszczególniona w Twojej umowie "no win, no fee", zatem powinieneś przeczytać ją uważnie, aby upewnić się, że jesteś z niej zadowolony.

Co się stanie, jeśli zechcesz zakończyć umowę?

Twoja umowa ʺno win, no feeʺ może zostać zakończona w dowolnym momencie. Warto wiedzieć, że jeśli zakończysz umowę przed uzyskaniem jakiegokolwiek odszkodowania, możemy obciążyć Cię kosztami za czas, który spędziliśmy pracując nad Twoją sprawą, ponieważ nie będziemy mogli odliczyć naszych kosztów i wydatków od ostatecznego rozliczenia. Umowa "no win, no fee" szczegółowo opisuje, co się stanie, jeśli umowa zostanie przedwcześnie zakończona, ale jeśli się o to martwisz, zapytaj nas o szczegóły podczas wstępnej rozmowy, abyśmy mogli powiedzieć Ci więcej.

Jak prawdopodobne jest to, że wygram sprawę na zasadzie "no win, no fee"?

Często jesteśmy pytani: "Skąd mogę wiedzieć, czy moje roszczenie odszkodowawcze się powiedzie?" Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu opracowaliśmy bardzo jasne wytyczne dotyczące rodzajów spraw, które akceptujemy. Tak więc, jeśli zaakceptujemy Twoją sprawę, szanse na sukces będą prawdopodobnie wysokie. Nasi radcy prawni specjalizujący się w zakresie zaniedbań medycznych, wypadków drogowych, chorób zawodowych i uszczerbku na zdrowiu są przeszkoleni zgodnie z najwyższymi standardami i będą mogli przedstawić swoje wstępne przemyślenia na temat Twojej sprawy w trakcie bezpłatnej konsultacji.

Nie możemy niestety zaoferować żadnych gwarancji, gdyż czasami pojawiają się nowe dowody lub komplikacje, które uniemożliwiają nam osiągnięcie sukcesu. Istnieją przypadki, kiedy klienci ʺzapomnieliʺ podzielić się z nami kluczowymi informacjami, które ostatecznie sprawiły, że przegrali swoją sprawę. Każdy przypadek, który przyjmujemy do prowadzenia jest unikalny, więc szanse powodzenia różnią się znacznie w poszczególnych sprawach. Jednak cokolwiek się stanie, nawet jeśli nie uda nam się wygrać Twojej sprawy, nie zostaniesz obciążony naszymi kosztami.

Co się stanie, jeśli moje roszczenie "no win, no fee" zakończy się sukcesem?

Często jesteśmy pytani: "Co stanie się, jeśli wygram odszkodowanie na zasadzie "no win, no fee"?" Jeśli Twoja sprawa zakończy się powodzeniem, nie będziesz musiał nic płacić z własnej kieszeni. Większość kosztów prawnych i wydatków zostanie pokryta przez stronę przegrywającą (np. koszty raportów medycznych i opłaty sądowe), ale często są również inne opłaty, które muszą zostać pokryte przez tzw. "opłatę za sukces" (ang. success fee). Opłata za sukces to kwota, którą odejmujemy od ostatecznej sumy odszkodowania na pokrycie wszelkich dodatkowych opłat i kosztów. Aby zabezpieczyć Cię przed wszelkim ryzykiem prowadzonego postępowania od początku Twojej sprawy, zwykle wykupujemy również polisę ubezpieczenia ochrony prawnej ATE, której składka jest płatna dodatkowo oprócz opłaty za sukces.

Opłata za sukces (ang. success fee) zazwyczaj wynosi 25% ostatecznej kwoty odszkodowania. W niektórych ekstremalnych przypadkach, takich jak sprawy dotyczące urazów mózgu lub międzybłoniaka opłucnej, nie dokonujemy żadnych odliczeń z przyznanego klientowi odszkodowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej opłaty za sukces lub wysokości składki za polisę ATE, daj nam znać, a omówimy je z Tobą bardziej szczegółowo.

Co się stanie, jeśli przegram roszczenie "no win, no fee"?

Jeśli Twoje roszczenie się nie powiedzie lub przegramy Twoją sprawę, nie ponosisz żadnego ryzyka finansowego.*

Twoja polisa ochrony prawnej ATE zabezpieczy Cię przed wszelkimi kosztami prawnymi poniesionymi przez Twojego oponenta, a także pokryje wszelkie opłaty i wydatki, którymi w przeciwnym razie zostałbyś obciążony. Nie będziesz musiał nic płacić i nie będzie żadnych ukrytych kosztów.

Przegranie roszczenia może być frustrujące, szczególnie jeśli jego przygotowanie zajęło miesiące lub lata pracy. Niestety, sprawy o odszkodowanie rzadko okazują się proste i trzeba wziąć pod uwagę szereg ewentualności. Regularnie rozmawiamy z naszymi klientami, zatem jeśli zacznie się dziać coś niezwykłego, powiemy Ci o tym wcześniej, abyś wiedział, czego możesz się spodziewać.

W przypadku przegranej, odeślemy Ci wszystkie ważne dokumenty dotyczące prowadzonej sprawy i zamkniemy ją zgodnie z naszą polityką prywatności i warunkami umowy.

Jaki procent biorą prawnicy działający na zasadzie "no win, no fee"?

Często jesteśmy pytani: "Jaki procent odszkodowania zabierają prawnicy?". "Opłata za sukces", którą pobieramy zazwyczaj nie przekracza 25% całkowitej sumy odszkodowania. Zostanie to omówione z Tobą szczegółowo, zanim zdecydujesz się na dochodzenie roszczenia z naszą pomocą.

Kiedy wygramy Twoje roszczenie, odszkodowanie zostanie przesłane bezpośrednio na nasze "Konto Klienta"; w tym momencie odliczymy z niego naszą opłatę za sukces (ang. success fee) oraz koszt składki za polisę ATE (jeśli dotyczy) i prześlemy pozostałą kwotę bezpośrednio na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

 

Najczęściej zadawane pytania na temat umowy "no win, no fee"

Czy dzieci mogą zgłaszać roszczenia?

Jeśli masz ukończone 18 lat, ale chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie za wypadek lub uraz, do którego doszło w dzieciństwie, masz czas do ukończenia 21 lat na złożenie roszczenia.

Z drugiej strony, dzieci jako osoby nieletnie nie mogą same ubiegać się o odszkodowanie. Zamiast tego rodzic lub opiekun musi je wspierać w dochodzeniu roszczeń, przyjmując rolę tzw."przedstawiciela procesowego" (ang. litigation friend). Jeśli odszkodowanie zostanie zabezpieczone, zwykle będzie ono przetrzymywane w funduszu powierniczym, dopóki dziecko nie ukończy 18 lat; chociaż w niektórych okolicznościach można uzyskać dostęp do niego wcześniej, jeśli pieniądze są potrzebne na opiekę, rehabilitację lub inne potrzeby medyczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składania wniosku o odszkodowanie w imieniu dziecka, skontaktuj się z nami i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

Czy masz ubezpieczenie od kosztów prawnych?

Ubezpieczenie od kosztów prawnych (LEI) to rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, która zapewnia wsparcie, jeśli potrzebujesz porady prawnej. Wiele osób posiada takie ubezpieczenie, ponieważ jest często zawarte w pakiecie ubezpieczenia samochodu lub domu; może również stanowić dodatek do płatnego konta bankowego. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że posiada ubezpieczenie ochrony prawnej.

Jeśli posiadasz LEI, zwykle nie będziesz musiał płacić dodatkowo za polisę ATE, ponieważ Twoje koszty prawne zostaną pokryte przez polisę LEI. Jeśli nie masz pewności, czy masz LEI, nasz zespół może przejrzeć Twoje polisy ubezpieczeniowe, aby sprawdzić, czy je posiadasz. Możesz również samodzielnie sprawdzić warunki posiadanych polis pod kątem, czy wspomniano w nich LEI (legal expenses insurance).

Dlaczego warto wybrać prawnika oferującego umowę "no win, no fee"?

Prawnicy działający na zasadzie ʺno win, no feeʺ są zwykle dobrym wyborem, jeśli nie posiadasz środków finansowych na opłacenie porad prawnych i usług prawnika z góry. Doświadczeni prawnicy mogą kosztować setki funtów na godzinę, więc dla wielu osób płacenie z góry za pomoc prawną po prostu nie wchodzi w rachubę. Z drugiej strony, prawnicy działający na zasadzie ʺno win, no feeʺ otrzymują wynagrodzenie wyłącznie w przypadku wygranej, więc w ich interesie leży upewnienie się, że Twoja sprawa zakończy się pomyślnie. Oznacza to również, że ponieważ honorarium jest pobierane dopiero po przyznaniu odszkodowania, nie będziesz musiał za nic płacić z własnej kieszeni.

Kiedy obowiązuje umowa "nie ma wygranej, nie ma opłat"?

Umowy no win, no fee mają zastosowanie, gdy osoba, która chce ubiegać się o odszkodowanie (strona wnosząca roszczenie) nie może z góry uiścić opłat prawnych i nie ma ubezpieczenia ochrony prawnej LEI - chociaż wiele osób posiada LEI, chociaż nie są tego świadomi. Pozostawia to zatem umowę honorarium warunkowego (CFA), zwaną inaczej umową "no win, no fee", na mocy której adwokat otrzymuje procent sumy odszkodowania, jeśli wnioskodawca wygra swoje roszczenie. Umożliwia to osobie chcącej dochodzić odszkodowania, uzyskanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości bez żadnych opłat wstępnych i motywuje prawnika, ponieważ otrzymuje on wynagrodzenie tylko, jeśli sprawa zakończy się powodzeniem i klient otrzyma odszkodowanie.

Ile będę musiał zapłacić?

W ciągu 30 lat naszej działalności, wygraliśmy ponad 95% prowadzonych przez nas roszczeń. Jeśli jesteś jednym spośród tych 95% klientów, nasza opłata za sukces (ang. success fee) i koszt polisy ATE zostaną odjęte od całkowitej kwoty odszkodowania po wygraniu Twojej sprawy. Jeśli jednak jesteś jednym z 5% klientów, których roszczenie się nie powiedzie, nie będziesz musiał nam nic płacić (pod warunkiem, że przestrzegałeś warunkow zawartej umowy). W obu przypadkach nie musisz się martwić o wnoszenie żadnych opłat z góry.

Czy są jakieś haczyki w przypadku umowy "no win, no fee"?

Nie ma absolutnie żadnych haczyków w przypadku naszej umowy "no win, no fee". Jeśli nie wygrasz, nie musisz opłacać naszych kosztów prawnych.

Czasami rozmawiamy z klientami, którzy są błędnie przekonani, że "no win, no fee" oznacza, że ​​usługa jest bezpłatna niezależnie od wyniku. Nie jest to jednak prawdą. Jeśli wygrasz, potrącimy z Twojego odszkodowania "opłatę za sukcesʺ oraz koszt składki ATE (jeśli dotyczy), ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy otrzymasz odszkodowanie.

W niektórych, odosobnionych przypadkach klienci podają nam nieprawdziwe informacje lub pomijają ważne szczegóły przy zgłaszaniu swojej sprawy. Jeśli poświęcimy czas pracując nad sprawą po tym, jak poszkodowany zapewnił nas, że nie jest winny, a później okaże się, że w rzeczywistości do wypadku doszło z jego winy, przekreślając szanse na pozytywne rozstrzygnięcie roszczenia, możemy obciążyć go kosztami za pracę wykonaną do tego momentu. Ważne jest, abyś przekazał nam wszystkie szczegóły, tak szczerze, jak to tylko możliwe. Niektóre osoby mogą chcieć pokusić się o wyolbrzymienie swoich urazów lub wpływu, jaki choroba miała na ich życie, aby spróbować uzyskać wyższe odszkodowanie - ale to nigdy nie popłaca i ostatecznie zostaje wykryte, powodując oddalenie przez sąd w przeciwnym razie uzasadnionych przypadków.

Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie w imieniu innej osoby?

Tak, możesz. Jeśli osobą, w imieniu której chcesz się ubiegać o odszkodowanie jest dzieckiem w wieku poniżej 18 lat albo jest fizycznie lub psychicznie niezdolna do zgłoszenia roszczenia, możesz wystąpić w jej imieniu jako "przedstawiciel procesowy" (ang. litigaton friend).

Jeśli dziecko dozna urazu podczas porodu, w wyniku zaniedbania medycznego lub wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie w jego imieniu, ponieważ samo nie może złożyć pozwu, dopóki nie ukończy 18 lat.

Podobnie, jeśli bliski członek rodziny cierpi z powodu urazu lub choroby, która uniemożliwia mu wniesienie roszczenia, możesz wszcząć czynności prawne w jego imieniu. W niektórych rzadkich i tragicznych okolicznościach może się zdarzyć, że bliska Ci osoba zmarła w wyniku zaniedbania. Możesz wówczas rozpocząć procedury prawne, aby spróbować uzyskać odpowiedzi i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Jeśli nie masz pewności, na czym stoisz, możesz do nas zadzwonić, a pomożemy Ci ustalić, jakie masz opcje.

Jak mogę porównać prawników oferujących usługi "no win, no fee"?

W przeciwieństwie do ubezpieczeń komunikacyjnych czy gadżetów technicznych, trudno jest porównywać usługi prawne, próbując zdecydować, z usług jakiego prawnika czy kancelarii prawnej powinieneś skorzystać.

Niektórzy klienci wybierają lokalne firmy; inni wolą firmy oferujące wiele różnych metod kontaktu. My radzimy zanotowanie tego, co jest dla Ciebie ważne oraz sporządzenie krótkiej listy firm, które spełniają te kryteria. Następnie możesz przyjrzeć się recenzjom, które otrzymały firmy z Twojej listy na stronach Trustpilot i Google, aby zapoznać się z opiniami ich dotychczasowych klientów.

Kolejnym ważnym punktem, który należy rozważyć jest doświadczenie. Kto będzie obsługiwał Twoje roszczenie? Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że znany prawnik z wieloletnim doświadczeniem wygra Twoją sprawę i uzyska wyższe odszkodowanie, aniżeli świeżo upieczony adwokat z debiutującej na rynku kancelarii. Sprawdź, kto zarządza działem zajmującym się rodzajem roszczeń, które chcesz zgłosić. Odszukaj ich na LinkedIn i sprawdź, czy zostali wymienieni w branżowych przewodnikach Chambers and Partners lub Legal 500.

Niektórzy klienci próbują porównywać opłaty adwokatów w charakterze wyznacznika jakości. Niestety, większość kancelarii prawnych będzie próbowała naliczać maksymalną opłatę za sukces w wysokości 25%, niezależnie od tego, czy sprawą zajmuje się niedoświadczony personel, czy też prawnicy z wieloletnim stażem. Doświadczeni prawnicy z większym prawdopodobieństwem uzyskają dla Ciebie lepszy wynik, zatem wybór taniego prawnika może nie być najlepszą opcją.

Po przeanalizowaniu powyżych kwestii, ostatecznym sposobem na podjęcie decyzji jest skontaktowanie się z firmami na Twojej liście i krótka rozmowa z nimi. Z kim naprawdę dobrze się dogadujesz? Niektóre roszczenia mogą trwać latami, więc ważne jest, abyś był zadowolony z otwartej rozmowy z prawnikiem o okolicznościach Twojej sprawy.

Roszczenia ze Szkocji i Irlandii Północnej

Jeśli Twoja sprawa dotyczy Szkocji lub Irlandii Północnej, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc w złożeniu wniosku o odszkodowanie. System prawny w Anglii i Walii różni się od systemów obowiązujących w Szkocji i Irlandii Północnej, zatem radzimy, abyś poszukał na miejscu renomowanej kancelarii, która może Ci pomóc.

Czy wszystkie sprawy sądowe są objęte umową "no win, no fee"?

Nie. Większość spraw prowadzonych na mocy umowy "nie ma wygranej, nie ma opłat" to sprawy cywilne, które nie dotyczą żadnych zarzutów karnych. Przypadki dotyczące uszczerbku na zdrowiu, chorób zawodowych i zaniedbań medycznych są klasyfikowane jako cywilne, a więc są objęte umowami "no win, no fee" w całej Anglii i Walii. Sprawy karne nie są jednak objęte umowami "no win, no fee".

Co się stanie, gdy złożę roszczenie "no win, no fee"?

Zgłaszanie roszczeń "no win, no fee" rozpoczyna się od rozmowy telefonicznej, podczas której wysłuchamy Twojej historii i postaramy się zrozumieć Twoją sytuację. Zadamy Ci pytania dotyczące Twojej choroby lub urazu, jak do tego doszło, jak wpłynęło to na Twoje życie i dlaczego uważasz, że ktoś inny jest za to odpowiedzialny. Poprosimy o potwierdzenie Twoich danych osobowych, a także zadamy Ci pytania dotyczące historii Twojego zatrudnienia lub historii medycznej, w zależności od rodzaju roszczenia, które chcesz złożyć. Jeśli w trakcie rozmowy uda nam się potwierdzić większość potrzebnych informacji, wówczas pod koniec naszej dyskusji powinniśmy być w stanie powiedzieć, czy naszym zdaniem masz podstawy do dochodzenia roszczenia. W niektórych przypadkach roszczeń medycznych, przed podjęciem decyzji może być konieczne przeanalizowanie Twojej dokumentacji medycznej.

Jeśli zdecydujemy, że masz prawo do odszkodowania, omówimy z Tobą dostępne opcje finansowania i płatności, w tym umowę "no win, no fee". Jeśli zdecydujesz, że chcesz abyśmy zajęli się Twoją sprawą i jesteś zadowolony z przedstawionych opcji finansowania, prześlemy Ci naszą umowę do podpisu. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy gromadzenie wszelkich dowodów potrzebnych do przygotowania solidnej sprawy, którą stronie przeciwnej będzie trudno obronić.

Dokładamy wszelkich starań, aby negocjować ugody w sprawie odszkodowań poza salą sądową, ale jeśli Twój oponent (pozwany) odmawia uznania swojej winy lub nie zgadza się na sumę odszkodowania, której żądamy, wówczas rozpoczniemy czynności procesowe. Nawet jeśli zostanie wszczęte postępowanie sądowe, wiele spraw zostaje rozstrzygniętych przed wyznaczeniem daty rozprawy, ale jeśli Twoja sprawa faktycznie trafi na wokandę, będziemy zawsze pod ręką, aby Ci pomóc na każdym kroku.

Ile mam czasu na złożenie roszczenia "no win, no fee"?

Zazwyczaj masz trzy lata na złożenie wniosku o odszkodowanie na zasadzie "no win, no fee". Nie jest to jednak zawsze tak czarno-białe. Jeśli doznałeś urazu w wypadku przy pracy, masz trzy lata od daty zdarzenia na zgłoszenie roszczenia. Ale jeśli zachorujesz w wyniku ekspozycji na szkodliwe czynniki lub niebezpieczne substancje w miejscu pracy, rozwój symptomów może zająć całe dekady, więc w takim przypadku trzy lata zaczynałyby się od daty, kiedy Twój lekarz poinformuje Cię, że cierpisz na chorobę spowodowaną przez Twoją pracę, taką jak pylica azbestowa, międzybłoniak opłucnej czy utrata słuchu spowodowana hałasem.

Data, kiedy dowiesz się, że doznałeś urazu lub zachorowałeś w wyniku  wykonywanej pracy, często po postawieniu diagnozy przez lekarza, jest tzw."datą wiedzy". ʺData wiedzyʺ jest datą, kiedy dowiedziałeś się, że Twoja praca lub działania innej osoby są odpowiedzialne za Twoją chorobę, obrażenia lub cierpienie.

Dlatego w przypadku choroby zawodowej lub zaniedbania medycznego, trzyletni termin przedawnienia roszczeń zaczyna się od tzw."daty wiedzy". Chociaż zasady różnią się w przypadku dzieci lub dorosłych, którzy nie posiadają zdolności do czynności prawnych do samodzielnego dochodzenia roszczeń.

Dlaczego właśnie my?

 • Działamy na rynku odszkodowań od ponad 30 lat
 • Jedynie w ciągu ostatnich dziesięciu lat wygraliśmy ponad 250 milionów funtów dla naszych klientów
 • Nasz wskaźnik sukcesu wynosi 95%
 • Jesteśmy całkowicie niezależni od firm ubezpieczeniowych.
 • Jesteśmy prawdziwymi ekspertami w zakresie roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu i zaniedbań medycznych
 • Jesteśmy regulowaną i autoryzowaną kancelarią prawną, a nie "pośrednikiem"

Skontaktuj się ze specjalistami "no win, no fee"

Aby wziąć udział w bezpłatnej dyskusji na temat potencjalnego roszczenia, skontaktuj się z członkiem naszego zespołu specjalistów ds. odszkodowań pod numerem 0151 550 5228 lub skorzystaj z naszego internetowego narzędzia do weryfikacji roszczeń. Zawsze możesz również poprosić o telefon zwrotny w dogodnej dla Ciebie porze.

Nasi eksperci

Nasze zespoły ekspertów prawnych są kierowane przez Laurę Morgan, Alison Saul i Claire Critchley, które pomiędzy sobą posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie zaniedbań medycznych, chorób zawodowych, uszczerbku na zdrowiu i zaniedbań zawodowych.

Nasze zespoły prawne zostały docenione w branżowym przewodniku Chambers and Partners, gdzie określono je jako "wytrwałe i skupione na szczegółach" oraz uwzględnione w prestiżowym rankingu Legal 500

Nasi prawnicy i zespoły prawne zobowiązują się przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy procesu dochodzenia odszkodowania. Zapewnimy, że Twoje roszczenie będzie rozpatrywane starannie i profesjonalnie, we współpracy z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci jak najlepsze rezultaty.

Nasze usługi są oceniane jako "Doskonałe" w serwisie TrustPilot, a nasza obsługa klienta jest jedną z najlepszych w branży, więc jeśli szukasz prawnika "no win, no fee", na którym możesz polegać, porozmawiaj z nami.

 

* Nie ponosisz żadnego ryzyka finansowego, dopóki przestrzegasz warunków naszej umowy. Obejmuje to dostarczanie uczciwych instrukcji i dowodów, a także dostarczanie dokumentacji i wytycznych w odpowiednim czasie. Jeśli podasz nam błędne informacje lub nie będziesz z nami współpracował, gdy będziemy wymagać Twojego wkładu, możesz zostać obciążony kosztami prawnymi i wydatkami wynikającymi z braku współpracy.