UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik po wypadkach za granicą

Skiing accident

Odszkodowanie po wypadku za granicą?

Podczas wakacji do wypadku może dojść w każdej chwili i w dowolnym miejscu - w samolocie, w hotelu i poza nim, na statku, w samochodzie, na plaży lub stoku narciarskim. Ale kto jest odpowiedzialny,  jeżeli odniosłeś obrażenia będąc na wakacjach za granicą?

Uzyskanie odszkodowania po wypadku na wakacjach w obcym kraju wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i umiejętności, ponieważ tego typu sprawy są niezwykle złożone. Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy rezydentom brytyjskim w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu po wypadkach za granicą.

Czy wiesz że ...

 • Częstotliwość wyjazdów zagranicznych pośród brytyjskich rezydentów wzrosła o 5 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Narodowe Biuro Statystyk 2014) do ponad 50 milionów wizyt (wg Stowarzyszenia Brytyjskich Biur Podróży)
 • Ryzyko odniesienia urazu ciała podczas zagranicznych wakacji także wzrosło – o około 10 procent w najbardziej popularnych turystycznie krajach, takich jak Grecja i Hiszpania (wg Brytyjskiego Urzędu Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów).
 • Pomiędzy kwietniem 2011oraz kwietniem 2012, ponad 3,700 Brytyjskich turystów uległo wypadkom za granicą na tyle poważnym, że potrzebna była hospitalizacja.

 

Pakiety wakacyjne a wypadki...

Około połowa ze wszystkich zagranicznych ofert wakacyjnych jest rezerwowana w postaci pakietu najczęściej w biurach podróży. Aby ubiegać się o odszkodowanie, gdy do wypadku doszło na wakacjach, które są częścią pakietu należy spełnić określone kryteria. Aby biuro podróży mogło być pociągnięte do odpowiedzialności, Twój wypadek musiał mieć miejsce w:

 • w opłaconym kurorcie czy też hotelu, lub
 • podczas zorganizowanej wycieczki, lub
 • w trakcie jednej z opłaconych usług, która była częścią wykupionego pakietu.

 

Dla biur podróży bezpieczeństwo klientów powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Organizatorzy turystyki mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki zarówno w hotelu, jak i podczas podróży np. w drodze do i z lotniska.

Gdy dojdzie do wypadku organizator ponosi odpowiedzialność, jeżeli:

 • zostanie udowodnione, ze on sam lub jego przedstawiciele byli winni zaniedbania. Jeżeli np. Twój hotel lub inne miejsce zakwaterowania nie były utrzymywane w odpowiednim stanie i stanowiły zagrożenie dla zdrowia lub nie byłeś ostrzegany z wyprzedzeniem o możliwych zagrożeniach.

 

Organizator wyjazdu nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli:

 • Potknąłeś się na publicznym chodniku, który był w złym stanie technicznym, ponieważ lokalny urząd miasta zaniedbał prace konserwacyjne.
 • Do wypadku doszło z dala od Twojego hotelu - za wyjątkiem, gdy dana wycieczka była uwzględniona w wykupionym pakiecie.
 • Gdy do wypadku doszło z Twojej winy np. nie przestrzegałeś zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu.

 

Czy Twój pakiet wakacyjny jest chroniony na mocy przepisów Rozporządzenia dotyczącego pakietów wakacyjnych (ang. Package Travel Regulations)?

Możesz nie mieć możliwości, aby ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, jeżeli zakupiony pakiet wycieczkowy nie podlega ochronie na mocy wyżej wymienionych przepisów.

Według Rozporządzenia dotyczącego pakietów wakacyjnych (ang. Package Travel Regulations) pakietem wycieczkowym nazywamy zbiór co najmniej dwóch z poniżej wymienionych usług zapewnionych przez biuro podróży:

 • Transport
 • Zakwaterowanie
 • Inne usługi typowo turystyczne, które nie są dodatkiem do transportu lub zakwaterowania, ale stanowią znaczną część zakupionego pakietu.

 

Zdarzają się "pakiety", w których zakwaterowanie i loty są zapewniane przez dwóch różnych dostawców usług, ale mimo to są prezentowane przez agenta lub inną firmę pośredniczącą w połączonej ofercie usług i sprzedawane jako pakiet, którym faktycznie nie są, gdyż kupujący zawiera dwie odrębne umowy - jedną z liniami lotniczymi, a drugą z hotelem.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na często stosowane zwroty, takie jak "pakiety dynamiczne", "wakacje na miarę" lub "oferta lot plus hotel", jako że tego rodzaju oferty mogą nie być pakietami. Dlatego zawsze należy się upewnić u sprzedawcy.

W razie wątpliwości zasięgnij porady...

Nie zawsze może być jasne, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie, dlatego dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z kimś, kto posiada specjalistyczną wiedzę odnośnie tego rodzaju procedur.

W kancelarii Your Legal Friend pracuje wielu doświadczonych prawników, którzy od lat zajmują  się prowadzeniem spraw dotyczących wakacyjnych wypadków. Dzięki ich wiedzy bardzo szybko upewnisz się, czy masz szansę na odszkodowanie, czy też nie.