UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zespołu ogona końskiego

Woman holding lower back in pain

Zespół ogona końskiego (znany również jako CES) jest stosunkowo rzadką chorobą, spowodowaną naciskiem na nerwy w dolnej części rdzenia kręgowego. Lekarz rodzinny, specjalista lub lekarz w szpitalu, powinni rozpoznać objawy ostrzegawcze, które powinny zwrócić uwagę personelu medycznego.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego jest prawie zawsze nieodwracalne. Odzyskanie zdrowia zależy od precyzyjnej diagnozy i późniejszego szybkiego leczenia i opieki lekarzy, specjalistów i innych członków zespołu medycznego.

Konsekwencje zmieniające życie

Brak diagnozy, badania i leczenia w ciągu 8 godzin może wpłynąć na dalsze życie pacjenta.

Długoterminowe konsekwencje obejmują:

 • Trudności w chodzeniu
 • Nietrzymanie moczu i/lub stolca
 • Problemy neurologiczne
 • Trwały paraliż

 

Trwałe obrażenia kręgosłupa mogą mieć druzgocący, traumatyczny wpływ na całą rodzinę, zwłaszcza jeżeli można ich było uniknąć dzięki odpowiedniej opiece.

Trwałe uszkodzenia kręgosłupa i urazy spowodowane przez komplikacje będące rezultatem choroby, której objawów nie zauważono, nieprawidłowa diagnoza lub leczenie mogą stanowić podstawę roszczeń z tytułu zaniedbań klinicznych odnoszących się do zespołu ogona końskiego.

Ponieważ przypadki te są często skomplikowane, niezmiernie ważne jest, by pacjent skonsultował się z adwokatem posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień medycznych, który będzie życzliwie nastawiony i będzie rozumiał, jaki wpływ na poszkodowanych mają tego rodzaju zaniedbania.

Kancelaria Your Legal Friend od wielu lat skutecznie walczy o odszkodowania z tytułu zaniedbań klinicznych.

Możemy Ci pomóc:

 • Dowiedzieć się dlaczego Ty lub członek Twojej rodziny nie zostaliście objęci należytą opieką medyczną, a co najważniejsze
 • Uzyskać odpowiednie odszkodowanie, które pokryje koszty niezbędnej opieki specjalistycznej, wsparcia, leczenia i sprzętu, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 

Jak często występuje zespół ogona końskiego?

 • Zespół ogona końskiego występuje w około 2% przypadków przepukliny lędźwiowej (dyskopatii).
 • Około jedna trzecia osób dorosłych w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu bólu dolnej części kręgosłupa. (NHS UK, 2014)
 • Szacuje się, że 40.000 osób w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu urazu rdzenia kręgowego. (BackUp Trust)
 • Rocznie w Wielkiej Brytanii około 500-600 osób cierpi z powodu poważnych urazów rdzenia kręgowego.
 • Zaledwie 7% pacjentów z urazami kręgosłupa jest kierowanych na leczenie w ciągu 24 godzin.
 • 59% pacjentów z urazami rdzenia kręgowego jest hospitalizowanych w ciągu 30 dni. (Przewodnik oceny urazów kręgosłupa - NICE 2013/15) 

 

Czym dokładnie jest zespół ogona końskiego?

W miejscu, gdzie rdzeń kręgowy kończy się między pierwszym a drugim kręgiem lędźwiowym, nerwy rozszerzają się i wyglądem przypominają „koński ogon", określany terminem łacińskim cauda equina.

Nerwy w cauda equina pomagają kontrolować i zarządzać dolną częścią ciała, w tym jelitami, pęcherzem moczowym, kończynami dolnymi i funkcjami seksualnymi. Obrażenia powodujące paraliż tych nerwów określa się jako zespół ogona końskiego. 

Co wywołuje zespół ogona końskiego?

Zespół ogona końskiego jest wywołany przez nacisk na nerwy rdzenia kręgowego, z jednej z następujących przyczyn:

 • Przepuklina („dyskopatia") dysku
 • Zwężenie kręgosłupa lędźwiowego - stenoza odcinka lędźwiowego
 • Guz na rdzeniu kręgowym (tkanki skórne)
 • Stan zapalny kręgosłupa
 • Infekcja w kanale rdzenia kręgowego, np. nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego
 • Uraz dolnej części kręgosłupa
 • Trauma kręgosłupa lędźwiowego, jak np. w rezultacie wypadku samochodowego lub upadku
 • Leczenie medyczne, np. błędy chirurgiczne.

 

Typowe objawy

W zależności od tego, które nerwy zostały uszkodzone i od stopnia kompresji nerwu i kolejnych podrażnień.

Typowe objawy mogą obejmować:

 • Ból w dolnej części pleców
 • Utrata czucia / stopniowe osłabienie lub brak czucia w nogach i/lub stopach, w tym trudności w chodzeniu
 • Ostry ból w jednej lub w obu nogach, promieniujący od pośladków
 • Nietrzymanie moczu lub stolca i/lub utrata kontroli odbytnicy
 • Zaburzenia seksualne.

 

Początek objawów - mogą wystąpić nagle lub rozwijać się na przestrzeni tygodni lub lat:

 • Gwałtowny początek  - nieprawidłowa praca pęcherza moczowego i/lub jelit lub niedowład kończyn dolnych i/lub postępujące osłabienie mięśni w nogach i/lub stopach.
 • Stopniowe pogarszanie - powracający ból w dolnym odcinku pleców wraz z osłabieniem mięśni i drętwieniem oraz nietrzymaniem moczu/stolca lub niemożnością oddania moczu i/lub zaparciami.

 

Dwie różne klasyfikacje - objawy można sklasyfikować jako:

 • Niepełny CES (CESI) i
 • Pełny CES  (lub CES z prawdziwym zatrzymaniem - CESR).

 

Niepełny zespół ogona końskiego - CESI - pacjenci, u których zdiagnozowano zmiany motoryczne i czuciowe, w tym utratę czucia, u których nie występuje jednak pełne zatrzymanie lub nietrzymanie moczu lub stolca.

Pełny zespół ogona końskiego z prawdziwym zatrzymaniem - CESR  - u pacjentów występuje bezbolesne zatrzymanie moczu i stolca oraz ostatecznie nietrzymanie moczu lub stolca.

Objawy ostrzegawcze

Są one kluczowymi sygnałami dla lekarzy rodzinnych, lekarzy szpitalnych i pozostałych członków personelu medycznego, którzy powinni umieć rozpoznać i natychmiast potwierdzić diagnozę oraz pilnie zastosować odpowiednie leczenie.

Znaki ostrzegawcze, które wskazują na zespół ogona końskiego obejmują:

 • Całkowity brak czucia/utrata czucia w pośladkach, kroczu, po wewnętrznej stronie ud.
 • Wzrastające mrowienie - niespotykane lub niewyjaśnione uczucie mrowienia, kłucia lub pieczenia po wewnętrznej stronie ud.
 • Niedawna dysfunkcja pęcherza.
 • Niedawne nietrzymanie kału lub nieoczekiwane rozluźnienie zwieracza odbytu.
 • Poważne lub postępujące zaburzenia czucia kończyn dolnych. 

 

Diagnostyka

Diagnoza zespołu ogona końskiego (CES) może być wyzwaniem - jest to nie tylko rzadka choroba, ale jej objawy są również  ściśle powiązane z innymi podobnymi schorzeniami. Niezwykle istotne jest, by zespół ogona końskiego został zdiagnozowany we wczesnym stadium rozwoju, gdy choroba jeszcze się w pełni nie rozwinęła.

Osoby cierpiące na tę chorobę często skarżą się na ból w dolnej części pleców oraz ból nóg i/lub uczucie słabości. Wczesna diagnoza i leczenie są niezbędne, by zwiększyć szansę na pełne wyleczenie i zminimalizowanie ryzyka trwałego uszkodzenia nerwów, pęcherza moczowego i/lub zaburzenia pracy jelit.

W celu potwierdzenia diagnozy zespołu ogona końskiego należy podjąć następujące działania:

 • Zbadanie całej dokumentacji medycznej pacjenta - w celu ustalenia wszelkich wcześniejszych urazów kręgosłupa, które mogły spowodować dodatkowe komplikacje.
 • Badanie pacjenta  - obejmujące:
   • Badanie siły mięśni kończyn dolnych
   • Ocenę wrażliwości na dotyk i ból
   • Badanie odruchów kończyn dolnych
   • Ocenę napięcia mięśni odbytnicy, odruchów i czucia
 • Rezonans magnetyczny/tomografia komputerowa - aby dostarczyć szczegółowy obraz guzów, zakażenia, krążków międzykręgowych i korzeni nerwów.
 • Badanie RTG - aby poszukać ostrego zapalenia stawów i urazów.
 • Mielogram  - do kanału rdzenia kręgowego wstrzykuje się kolorowy barwnik w celu pokazania jakiegokolwiek nacisku na nerwy lub rdzeń kręgowy. 

 

Leczenie

W ciągu 8 godzin od wystąpienia objawów - jest to zalecany najdłuższy czas przeprowadzenia dekompresji chirurgicznej w celu zmniejszenia lub wyeliminowania nacisku na nerwy. 

W ciągu 24 do 48 godzin - należy przeprowadzić zabieg chirurgiczny by zmaksymalizować odczucia motoryczne i czuciowe, jak również funkcjonowanie pęcherza moczowego i jelit.

Jeśli upłynęło więcej niż 48 godzin po kompresji nerwu ogona końskiego, uszkodzenie nerwów będzie spore. U pacjenta mogą wystąpić długoterminowe komplikacje, takie jak paraliż, utrata kontroli pęcherza moczowego i/lub utrata funkcji jelit. 

Zespół ogona końskiego - przypadek zaniedbania klinicznego?

Nierozpoznanie objawów

Zespół ogona końskiego (CES) może się rozwijać bardzo szybko, dlatego by leczenie było skuteczne, musi zostać wprowadzone szybko. Ponieważ CES jest stosunkowo rzadką chorobą i powszechny jest typowy ból pleców, objawy ostrzegawcze by mogą nie zostać rozpoznane.

Nietrafiona lub spóźniona diagnoza

W przypadku, gdy nie zostaną zachowane wystarczająco wysokie standardy w diagnozowaniu i leczeniu, urazy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie motoryczne oraz funkcjonowanie mózgu i nerwów.

Jeśli objawy zespołu ogona końskiego istnieją podczas pobytu pacjenta w szpitalu, niepodjęcie kroków stosownych do występujących objawów w ciągu 48 godzin, np. rezonansu magnetycznego/tomografii komputerowej może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w kwestii zaniedbań.

Nieudany lub niedbale przeprowadzony zabieg chirurgiczny/komplikacje pooperacyjne

Obowiązek staranności należny każdemu pacjentowi oznacza, że każdy lekarz, specjalista czy pielęgniarka musi „wykorzystywać swoje umiejętności stosownie do doświadczenia i wykształcenia oraz wykonywać swoje obowiązki kliniczne na takim samym poziomie, jak inne osoby pracujące na podobnym stanowisku". 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Żadna kwota odszkodowania nie cofnie cierpienia i stresu, które są rezultatem nieprawidłowej diagnozy lub leczenia urazu czy choroby.

Nikt nie może tak naprawdę zmierzyć spustoszenia emocjonalnego spowodowanego u pacjenta i jego rodziny, pragnącej pogodzić się z tym, co się stało ich ukochanej osobie.

Jako zespół doświadczonych specjalistów ds. zaniedbań klinicznych wiemy, że rodziny muszą znaleźć odpowiedzi na zadane pytania oraz że osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje swoich zaniedbań. Możemy pomóc Ci poznać przyczyny, dla których system nie zadziałał w najważniejszym dla Ciebie momencie.

Może Ci się wydawać, że przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej masz do pokonania trudne przeszkody emocjonalne. Jednak od momentu naszej pierwszej rozmowy nasi doświadczeni adwokaci zajmujący się kwestiami zaniedbań klinicznych potraktują Cię z sympatią oraz zrozumieniem i dostarczą wskazówek, których potrzebujesz.

Dołożymy wszelkich starań, aby właściwie zbadać, co się stało i dlaczego. Jeśli wykażemy zaniedbanie kliniczne, możemy uzyskać dla Ciebie maksymalne odszkodowanie, które obejmie utratę zarobków, koszty rehabilitacji, terapii, wsparcia, opieki oraz sprzętu specjalistycznego, aby spełnione zostały Twoje obecne i przyszłe potrzeby dotyczące leczenia i opieki medycznej.