UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zaniedbań szpitalnych oddziałów ratunkowych

Hospital A&E sign

Oddziały ratunkowe (A&E) w szpitalach NHS w Anglii i Walii znalazły się pod ogromną presją z powodu rosnącej populacji i coraz większej liczby osób żyjących dłużej.

Każdego roku, oddziały ratunkowe przyjmują ponad 21 milionów pacjentów (NHS w Anglii). Dlatego personel coraz częściej pracuje do granic możliwości, aby utrzymać odpowiedni standard opieki medycznej i czasami niestety dochodzi do błędów.

Możesz mieć podstawy do złożenia roszczenia o odszkodowanie za zaniedbanie w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeżeli uważasz, że Ty lub członek Twojej rodziny nie otrzymaliście leczenia spełniającego wymagane standardy, co nastepnie spowodowało:

 • Uraz lub chorobę
 • Pogorszenie się istniejącego urazu lub choroby.

 

Powodem dlaczego nie otrzymałeś odpowiedniego standardu opieki mogło być to, że lekarz lub pielęgniarka:

 • Dokonał nieodpowiedniej oceny sytuacji.
 • Opóźnił diagnozę.
 • Podał złe leki.
 • Działał w błędzie.
 • Nie monitorował odpowiednio Twojego stanu zdrowia.

 

Zespół kancelarii Your Legal Friend, specjalizujący się w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych, posiada wieloletnie doświadczenie w wielu rodzajach zaniedbań.

Your Legal Friend może Ci pomóc w ustaleniu, czy:

 • Nie zostałeś objęty opieką medyczną o standardzie, którego miałeś prawo oczekiwać.
 • Wynikiem zaniedbania było pogorszenie się Twojego stanu zdrowia.
 • Jeśli tak się faktycznie stało, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub poniesione szkody. 

 

Statystyki dotyczące pacjentów oddziałów pogotowia ratunkowego

 • W pierwszym tygodniu lutego 2015 zarejestrowano ponad 420,000 wizyt w oddziałach pogotowia ratunkowego na terenie Anglii - wzrost o 13,000 w porównaniu do poprzedniego tygodnia. (NHS w Anglii, luty 2015)
 • Obłożenie oddziałów pogotowia ratunkowego  wzrosło o 8% między 2010/11 a 2012/13 (QualityWatch, lipiec 2014)
 • W 2012/13 odnotowano 18,3 miliona wizyt - wzrost z 17.6 miliona w 2011/12           (Health & Social Care Information Centre - hscic,2014)                                                               

 

W 2012/13 ...

 • 13,8 procent (2,5 miliona) wszystkich wizyt zostało zarejestrowanych jako “Diagnoza niesklasyfikowana”
 • 93,9 procent (17,2 miliona) wszystkich wizyt zostało zarejestrowanych jako leczenie.
 • 34,4 procent (6,3 miliona) wszystkich wizyt zostało zarejestrowanych jako „porada”.
 • 59,0 procent (10.8 miliona) wszystkich wizyt zostało wypisanych („konieczna wizyta u lekarza pierwszego kontaktu” lub „nie wymaga obserwacji”) i
 • 20,8 procent (3,8 miliona) pacjentów zostało przyjętych do szpitala. (Health & Social Care Information Centre - hscic,2014)

 

Doświadczenia pacjentów oddziałów pogotowia ratunkowego ...

 • 7,4 procent pacjentów (ponad 414,000) spędziło ponad 4 godziny na oddziale ratunkowym.
 • Ponad 90,500 pacjentów oczekiwało ponad 4 godziny na łóżko szpitalne na oddziale ratunkowym po przyjęciu do szpitala. (The Kings Fund, 2014/15)

 

Według ankiety Komisji ds. Jakości Sektora Opieki (Care Quality Commission - CQC) przeprowadzonej wśród 40,000 dorosłych, którzy odwiedzili oddziały ratunkowe w szpitalach NHS między styczniem, a lutym 2014:

 • Prawie 8 na 10 pacjentów powiedziało, że byli traktowani z godnością i szacunkiem.
 • Ponad 1 na 5 pacjentów powiedziało, że nie byli traktowani z godnością i szacunkiem.
 • Zarejestrowano duże rozbieżności w doświadczeniach pomiędzy różnymi wydziałami NHS, pacjentami i grupami pacjentów.

 

Czas oczekiwania

Mimo iż opinie na temat procedur wypisu ze szpitala były głównie pozytywne, stwierdzono, że pacjenci po przybyciu na oddział ratunkowy :

 • Oczekiwali w karetce przez długi czas, zanim zostali przeniesieni pod opiekę medyczną personelu oddziału ratunkowego .
 • Oczekiwali zbyt długo na podanie odpowiednich środków przeciwbólowych.

 

Jakie są najczęstsze rodzaje roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych na oddziałach ratunkowych?

Najczęstszym błędem popełnianym na oddziałach ratunkowych jest: niezdiagnozowanie i niepoprawne leczenie złamań – ponieważ nie wykonano prześwietlenia lub zinterpretowano je niepoprawnie.

 

Standardy opieki medycznej mogą także być uznane za niedopuszczalne z następujących powodów:

 • Niemożliwość niezwłocznej diagnozy pacjentów ze względu na długi czas oczekiwania.
 • Niewykonanie diagnostycznych badań krwi lub ich niepoprawna ich interpretacja.
 • Nieskierowanie na prześwietlenie i/lub niepoprawna interpretacja wyników prześwietlenia.
 • Nierozpoznanie, że ktoś może wyrządzić sobie krzywdę.
 • Nierozpoznanie powagi stanu zdrowia i wystawienie niepoprawnej diagnozy
 • Nieskierowane do dalszego leczenia w szpitalu czy u specjalisty lub niepoinformowanie lekarza pierwszego kontaktu pacjenta (GP) o wizycie na oddziale ratunkowym .
 • Niezdiagnozowanie złamania lub uszkodzenia ścięgien, różnego rodzaju ran, niewydolności serca lub udaru, zapalenia wyrostka robaczkowego, zakrzepicy żył głębokich, krwotoku, uszkodzenia nerwów, uszkodzenia kręgosłupa itp.
 • Nierozpoczęcie poprawnego leczenia, takiego jak podanie prawidłowych leków, antybiotyków w zastrzyku, środków przeciwbólowych, opatrzenie złamania, opatrzenia urazu głowy i szyi.
 • Niezapobiegnięcie pogarszania się stanu zdrowia, zwłaszcza gdy liczy się każda minuta lub w nagłych wypadkach.
 • Niezdiagnozowanie stanów zdrowia wymagających natychmiastowej opieki medycznej, takich jak ciąża pozamaciczna, zapalenie trzustki, zapalenie opon mózgowych, posocznica, tętniak czy udar.
 • Niezapobiegnięcie urazom przy przemieszczaniu pacjenta.
 • Dopuszczenie do wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas przemieszczania lub pobytu na oddziale.
 • Opóźnienie rozpoczęcia leczenia, którego skutkiem jest pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta.
 • Brak odpowiedniego oczyszczenia lub opatrzenia rany, pozostawienie ciał obcych w ranie.
 • Nierozpoznanie ataku serca.
 • Niezareagowanie na narzekanie dzieci, gdy mówią, że nie czują się dobrze.
 • Nieprzeprowadzenie odpowiednich badań, testów i prześwietleń przed wypisaniem pacjenta.
 • Zbyt wczesne wypisanie pacjenta, który powinien pozostać pod opieką medyczną. 

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc..

Konsekwencje długich kolejek, braku dostępnych łóżek, błędów i opóźnień na oddziale ratunkowym  mogą mieć bezpośredni, szkodliwy wpływ na stan zdrowia pacjentów i spowodować urazy, upośledzenia i niepełnosprawność.

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach zaniedbań medycznych, naszym zadaniem jest:

 • Przeanalizowanie  Twojego przypadku.
 • Otrzymanie pełnego wyjaśnienia odnośnie tego, co się stało.
 • Zapewnienie środków finansowych na niezbędną opiekę medyczną i leczenie.

 

Your Legal Friend dąży do udzielenia odpowiedzi ofiarom zaniedbań medycznych i otrzymania odszkodowania, niezbędnego do pokrycia:

 • Utraty zarobków i emerytur
 • Kosztów opieki medycznej
 • Kosztów rehabilitacji
 • Kosztów podróży
 • Kosztów niezbędnej adaptacji mieszkania/domu
 • Sprzętu do poprawy niezależności pacjenta
 • Innych strat finansowych.