UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat jaskry

Man having an eye test with an optician - glaucoma

Jaskra jest chorobą, która często wpływa na wzrok w obu oczach.

Niewiele objawów może zostać rozpoznanych we wczesnym stadium rozwoju choroby, dlatego też, może to oznaczać, że zostaną całkowicie pominięte.

Późne rozpoznanie objawów lub błędna diagnoza innej choroby oka, mogą doprowadzić do całkowitej utraty wzroku.

Jeśli jaskra jest odpowiednio szybko wykryta i leczona, wzrok może zostać zachowany oraz nieodwracalna ślepota może zostać uniknięta.

Lekarz ogólny (GP) lub okulista może dokonać zaniedbania; a opóźnienie w otrzymaniu diagnozy może doprowadzić do:

 • Powikłań, które wymagają leczenia inwazyjnego.
 • Długotrwałego leczenia.
 • Niepotrzebnego bólu i cierpienia.
 • Pogorszenia w widzeniu.
 • Ślepoty.

Aby skutecznie złożyć wniosek o zaniedbanie medyczne, należy udowodnić, że opieka i otrzymane leczenie spadło poniżej ogólnie przyjętego standardu i spowodowało możliwą do uniknięcia szkodę lub uszczerbek na zdrowiu.

Your Legal Friend ma wieloletnie doświadczenie w pomyślnym rozwiązywaniu różnego typu spraw związanych z zaniedbaniami medycznymi. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu zarówno aspektów prawnych, jak i medycznych, wraz ze zrozumieniem wpływu zaniedbania na osoby poszkodowane oznacza, że:

 • Możemy pomóc Ci dowiedzieć się dlaczegoTy lub członek Twojej rodziny nie zostaliście potraktowani w odpowiedni sposób.  
 • Możemy pomóc Ci uzyskaćsprawiedliwość i odszkodowanie.
 • Możemy pomóc Ci upewnić się,że przyszłe potrzeby finansowe niezbędne do uzyskania specjalistycznej opieki, wsparcia w leczeniu lub potrzebnego sprzętu zostaną poprawnie zrealizowane.  

Jaskra - statystyki...

 • Jaskra jest jedną z najczęstszych chorób oczu w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej  i drugą z najczęstszych przyczyn niedowidzenia.
 • 9 - 12 procent przypadków jaskry jest zarejestrowanych u osób powyżej 65 roku życia.
 • Ponad 70 procent przypadków to przypadki jaskry pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK), czyli jednego z podstawowych rodzajów jaskry.          (British Medical Journal - BMJ, 2013)
 • 2 procen wad wzroku oraz 8 procent przypadków ślepoty w Wielkiej Brytanii spowodowane jest  jaskrą, która jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty na świecie.
 • Między 1990 i 2010, w skali światowej, jaskra była odpowiedzialna za podwojenie liczby lat, w których starsi ludzie żyją z niepełnosprawnością.          (The World Health Organization, 2010)

Czym jest jaskra?

Jaskra jest chorobą oka, w której ciecz wodnista produkowana przez oko nie odpływa z oka z odpowiednią szybkością. Może ona zaatakować oboje oczu, jednak w jednym oku stan ten  może rozwinąć się dużo szybciej niż w drugim.

Nagromadzenie nadmiaru płynu - znane jako ciśnienie śródgałkowe - może prowadzić do uszkodzenia siatkówki (światłoczułej tkanki nerwowej w tylnej części oka) i nerwu wzrokowego, który wysyła sygnały z oka do mózgu.

Opóźnienie w leczeniu uszkodzonych nerwów może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty.

Rodzaje jaskry i jej objawy:

Rozróżniamy cztery podstawowe typy jaskry:

Chroniczna lub jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK) – najbardziej powszechny rodzaj jaskry, który rozwija się bardzo powoli.

Objawy: stopniowa utrata wzroku, która rozpoczyna się od krawędzi oka, zwykle w kształcie łuku, “widzianego” trochę powyżej i/lub poniżej środka widzenia patrząc na wprost. Początki objawów nie zawsze są wykryte i zdiagnozowane, zanim choroba zdąży się rozprzestrzenić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oka oraz spowodować trwałe uszkodzenia nerwów.

Ostre pierwotne zamknięcie kąta (znane również jako ostry atak jaskry) – może rozwijać się gwałtownie, z nagłym i bolesnym narastaniem ciśnienia. Objawy ostrego ataku jaskry nie są stałe; mogą trwać przez jedną lub dwie godziny i spowodować dalsze uszkodzenia wzroku. 

Do objawów zaliczamy:

          - intensywny ból

          - zaczerwienienie/tkliwość  

          - ból głowy, nudności

          - widzenie charakterystycznych, tęczowych kół wokół punktów świetlnych

          - mętne widzenie

          - szybka utrata widzenia w jednym lub w obu oczach.

Jaskra wtórna – głównie występuje na skutek urazów oka lub innych chorób oka, takich jak zapalenie środkowej warstwy oka.

Jaskra rozwojowa (jaskra wrodzona)  – rzadki, ale bardzo groźny rodzaj jaskry, który pojawia się już u najmłodszych dzieci.

Do objawów zaliczamy:

          - powiększenie wymiarów gałki ocznej, spowodowane zwiększeniem ciśnienia śródgałkowego

          - wrażliwość na światło

          - mętne widzenie

          - nadmierne łzawienie

          - niekontrolowane ruchy oczu

- zez, który powoduje, że jedno oko obraca się do wewnątrz lub w górę, natomiast drugie oko patrzy wprzód.

Do innych typów jaskry możemy zaliczyć:

Jaskra niskociśnieniowa  - w której ciśnienie w gałce ocznej jest w normie, ale nerw wzroku zostaje uszkodzony.

Jaskra barwnikowa – może się rozwijać w okresie wczesnej lub średniej młodości i może również objawić się po wysiłku fizycznym. Granulki barwnika znajdujące się z tyłu tęczókwki zostają rozproszone w oku. Powoduje to utrudnienie przepływu płynu, co z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia w oku.

Czynniki ryzyka jaskry

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK)  – czynniki, które mogą podwyższyć ryzyko rozwoju najbardziej powszechnej i najwolniej rozwijającej się jaskry są następujące:

 • Wiek – ten rodzaj jaskry jest bardziej powszechny u osób powyżej 40 roku życia.
 • Rodzina - zwiększone ryzyko rozwoju jaskry występuje w przypadku, gdy ktoś z rodziny chorował na jaskrę.
 • Rasa – ludzie rasy czarnej, pochodzenia Afrokaraibskiego są bardziej podatni na ryzyko zachorowania oraz są bardziej narażeni na ostrą postać tej choroby w młodym wieku. 
 • Krótkowzroczność.
 • Cukrzyca.

Ostry atak jaskry – ludzie pochodzący z Azji, są bardziej narażeni na rozwój tej szybko rozwijającej się choroby w porównaniu do przedstawicieli innych grup etnicznych.

Diagnoza jaskry

Diagnoza jaskry wymaga przeprowadzenia szeregu ważnych badań, do których należą:

Badanie ciśnienia w gałce ocznej (tonometria) – mierzy ciśnienie wewnątrz oka (ciśnienie śródgałkowe).

Niewielka ilość barwnika umieszczona jest na rogówce - przezroczystej warstwie tkanki, która pokrywa przednią część oka. Niebieskie światło z głowicy urządzenia tonometru jest przyłożone do oka i dokonuje pomiaru ciśnienia.

Pomiar centralnej grubości rogówki - głębokość rogówki jest również mierzona ze względu na jej wpływ na pomiary ciśnienia w oku wewnętrznym.

Gonioskopia - oko nakładana jest soczewka w celu zbadania przedniej krawędzi zewnętrznej, między rogówką a tęczówką (zabarwiona część oka), skąd powinien wypływać płyn z oka. Badane to może przyczynić się do ustalenia, czy kąt jest otwarty, czy zamknięty (zablokowany).

Badanie pola widzenia (perymetria) – badanie polega na sprawdzeniu ubytków w polu widzenia pacjenta. Sekwencja plamek świetlnych zostaje wyświetlona, a pacjent jest proszony o wskazanie, które z nich są dla niego widoczne. Niektóre kropki pojawią się w obszarze znanym jako obszar widzenia peryferyjnego (po bokach gałki ocznej), czyli tam, gdzie zaczyna się jaskra. Jeśli plamy są niewidoczne w widzeniu peryferyjnym, może to wskazywać, że jaskra spowodowała uszkodzenie.

Ocena nerwu wzrokowego - celem tego badania jest ocena nerwu wzrokowego, który wysyła sygnały z oka do mózgu oraz sprawdzenia, czy nie został on uszkodzony. Przez zastosowanie kropli do oczu, źrenice powiększają się i oczy badane są za pomocą mikroskopu z bardzo jasnym światłem, znanym jako lampa szczelinowa.

Skierowanie

Jeśli występuje podejrzenie jaskry – skierowanie do okulisty powinno być niezwłocznie uzyskane w celu dalszych badań, aby potwierdzić diagnozę i stwierdzić:

 • Jak bardzo rozwinęła się jaskra.
 • Stopień uszkodzenia oka.
 • Co jest przyczyną choroby.

Jeśli podejrzewana jest jaskra kąta zamkniętego – skierowanie na leczenie powinno być natychmiastowe.

Leczenie

Gdy diagnoza zostanie potwierdzona, leczenie jaskry obejmuje:

 • Krople do oczu
 • Tableteki
 • Leczenie laserowe
 • Operację

Uszkodzenie oczu jest nieodwracalne, dlatego celem leczenia jest kontrola stanu choroby oraz minimalizowanie dalszych uszkodzeń.

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK)  –  pacjenci będą musieli kontrolować swój stan przez całe życie w celu wykrycia kolejnych uszkodzeń wzroku.

Jaskra – roszczenie za zaniedbanie

Wczesna i dokładna diagnoza, jak i leczenie są niezmiernie ważne w celu zapobiegania przyszłym uszkodzeniom oczu oraz ich wpływu na zdolności widzenia.

Możesz mieć uzasadnione podejrzenia odnośnie obniżenia standardów opieki medycznej, jeśli lekarz ogólny został uznany za odpowiedzialnego za:

 • Pomylenie jaskry z inną chorobą oczu.
 • Opóźnianie wykonania odpowiednich badań wzroku, diagnozy oraz leczenia.
 • Niewystawienie lub opóźnienie w wystawieniu skierowania do okulisty.
 • Niewystawienie lub opóźnienie w natychmiastowym wystawieniu skierowania na pilne leczenie w przypadku gdy występuje podejrzenie jaskry kąta zamkniętego.

Jak Your Legal Friend może pomóc Tobie..

Your Legal Friend to grupa doświadczonych specjalistów w sprawach zaniedbań medycznych Wiemy, że będziesz chciał uzyskać informacje, dlaczego Twój lekarz ogólny lub specjalista nie zapewnił Tobie lub członkowi Twojej rodziny oczekiwanych standardów opieki medycznej podczas diagnozy oraz leczenia jaskry.

Naszym zadaniem jest zapewnienie, że:

- Twój głos zostanie usłyszany, a Twoja sprawa zostanie odpowiednio przedstawiona.

- Osoba odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za dodatkowo poniesione szkody i cierpienia.

Żadna rekompensata za zaniedbanie medyczne nie będzie w stanie odwrócić uszczerbku na zdrowiu poniesionego w rezultacie opóźnienia w postawieniu diagnozy, rozpoczęciu leczenia lub źle przeprowadzonych badań.

Your Legal Friend zapewnia ofiarom zaniedbań medycznych uzyskanie odpowiedzi na  pytania, uzyskanie sprawiedliwości oraz  odszkodowania, które zagwarantuje, że przyszłe leczenie medyczne oraz potrzebna opieka będą odpowiednio zapewnione.