UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zaniedbań w domach opieki

Man in a wheelchair

Jeden na pięć domów opieki na terenie Wielkiej Brytanii nie posiada wystarczającej liczby pracowników w celu zapewnienia rezydentom dobrej, bezpiecznej opieki.          Care Quality Commission report , 2013/14.

W ostatnich latach domy opieki znalazły się w centrum uwagi mediów z powodu publikacji krytycznych raportów dotyczących standardów oferowanej opieki, które wykazały zaniedbania i nadużycia w wielu domach opieki.

Podjęcie decyzji o umieszczeniu członka rodziny w domu opieki jest często trudne. Decyzję o wyborze domu opieki opiera się na zaufaniu.  Oczekiwałeś opieki na odpowiednim poziomie, jednak zarówno Ty jak i Twoja rodzina czujecie się głęboko zawiedzeni.

Brak odpowiedniego nadzoru personelu

Chociaż wiele domów opieki zapewnia znakomitą opiekę, nie zawsze tak jest. W niektórych domach opieki brakuje odpowiedniego nadzoru personelu, a pracownicy nie posiadają doświadczenia i ukończonych szkoleń, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu codziennej opieki dla osób starszych, w gorszej kondycji fizycznej lub psychicznej.

Zmartwiona i pełna lęku rodzina chce wiedzieć dlaczego „pozwolono na zaistnieje warunków panujących w danym domu opieki", a ich ukochana osoba wydaje się „być pozbawiona wszelkiego poczucia godności".

Jeśli podejrzewasz, że starszy krewny nie otrzymuje opieki na odpowiednim poziomie lub jest nawet celowo zaniedbywany, być może masz podstawy do:

 • Wszczęcia postępowania o odszkodowanie z tytułu zaniedbań przeciw domowi opieki i
 • Żądania odszkodowania w imieniu członka rodziny

Nasz zaangażowany zespół wyspecjalizowanych adwokatów posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń z tytułu różnego rodzajów zaniedbań wynikających z faktu, że leczenie i opieka spadły poniżej odpowiedniego poziomu, aby osoby odpowiedzialne za taką sytuację poniosły odpowiednie konsekwencje.

Możemy Ci pomóc:

 • Dowiedzieć się, czy starszy członek rodziny nie otrzymał opieki na odpowiednim poziomie lub był ofiarą przemocy;
 • Pomóc Ci zgłosić sprawę;
 • Uzyskać odszkodowanie za straty lub szkody. 

Rosnące zapotrzebowanie

 • Liczba osób w wieku 85 i więcej wzrosła o 30% między 2005 a 2014 r.          (Office for National Statistics, 2013)

Od 2005/6 do 2012/13 liczba osób starszych korzystających z:

 • Domów opieki - wzrosła o ponad 21%, z 135,000 do 164,000.
 • Opieki pielęgniarskiej - wzrosła o 22%, z 65,000 do 79,000.          (Care in Crisis Report  - Age UK, 2014)

W badaniach przeprowadzonych pomiędzy 2013/2014 dla Care Quality Commission Study,stwierdzono: 

 • Dużą różnorodność w jakości opieki społecznej oferowanej osobom dorosłym;
 • Rezydenci w domach opieki (niepielęgniarskiej) generalnie otrzymywali lepszą opiekę niż rezydenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Jeden na pięć domów opieki nie zatrudnia wystarczającej liczby personelu , który mógłby zapewnić rezydentom dobrą i bezpieczna opiekę;
 • Zgodność z przepisami była 10 -15% wyższa w domach opieki z zarejestrowanym kierownikiem.          (‘State of Care’ annual report on health and social care in England, 2013/14)
 • 132 samorządy zarejestrowały 176,000 alarmów asekuracyjnych w latach 2012/13, był to wzrost o 27,000 (20%) w porównaniu do 2011/12;
 • 78% lokalnych samorządów zaobserwowało wzrost użycia alarmów w latach 2012-13.          (hscisc - Abuse of Vulnerable Adults in England, 2012/13) 

Dwa główne typy domów opieki

Domy opieki

 • Różnią się rozmiarem - od bardzo małych domów z kilkoma łóżkami do dużych obiektów,
 • Oferują całodobową opiekę i wsparcie,
 • Personel pomaga podopiecznym w myciu, ubieraniu, w czasie posiłków oraz w korzystaniu z łazienki.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

 • Zwykle oferują ten sam rodzaj opieki co domy opieki
 • Dodatkowo oferują 24-godzinną opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki. 

Ślady zaniedbań lub znęcania - czego szukać

Jest niemal pewne, że od razu poczujesz, że „coś jest nie tak", ponieważ:

 • Członek rodziny nie 'jest sobą' - zdecydowana zmiana w zachowaniu lub niezrozumiałe zachowanie.
 • Problemy zdrowotne - takie jak odleżyny lub utrata wagi.
 • Problemy z higieną osobistą - takie jak silny zapach moczu wskazujący na niezaspokojenie podstawowych potrzeb.
 • Odwodnienie - opiekunowie nie upewnili się, że osoba starsza pod ich opieką pije wystarczającą ilość płynów. Może to prowadzić do częstych infekcji dróg moczowych. Czy woda lub sok są dostępne i w zasięgu ręki w kubku, aby można się napić?
 • Leki - stan osoby starszej może się zmienić z powodu przedawkowania lub nieprzyjmowania leku.  Jak często Twój krewny miał wizyty lekarza rodzinnego, który robił przegląd leków? Czy diagramy leków są dokładne i aktualne?
 • Prośby o pomoc lub dzwonki  - jak szybko są one odbierane przez pracowników? Czy Twój krewny może dosięgnąć swojego dzwonka, czy też jest on poza zasięgiem?
 • Dostęp- czy drzwi są zabezpieczone kodem tak, aby personel towarzyszył rezydentom przy przemieszczaniu się między piętrami? Czy wejścia i wyjścia z budynku są zabezpieczone, aby zatrzymać zagubionych i bezradnych mieszkańców przed opuszczeniem budynku i narażeniem się na krzywdę? Czy wyjścia przeciwpożarowe są w dobrym stanie?
 • Wypadki - mogą się zdarzyć i zdarzają się w domach opieki. Często są one spowodowane przez nieostrożność personelu.
 • Urazy - nagłe pojawienie się siniaka, nacięć, zadrapań, które nie wyglądają raczej na skutek upadku lub wypadku są najbardziej oczywistymi oznakami przemocy fizycznej.

Wypadki mogą jednak być także spowodowane przez zaniedbanie, ponieważ: 

 • Nie dostarczono odpowiedniego sprzętu lub nie był on utrzymywany w odpowiednim stanie
 • Brak wystarczającej ilości personelu.

Roszczenie odszkodowań od domów opieki z tytułu zaniedbań

Być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie od domu opieki z tytułu zaniedbań jeśli Ty lub bliska Ci osoba poniosła szkodę w wyniku zaniedbań obejmujących następujące obowiązki:

 • Regularne kąpiele, mycie i sprzątanie  
 • Dostarczanie żywności lub wody, by nie doprowadzić do odwodnienia i niedożywienia
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia. Jego brak może prowadzić do powstania urazu i szkody. Zapewnienie odpowiednich leków lub opieki medycznej, gdy jest to wymagane
 • Dostarczenie czystej pościeli i zmiana ubrań
 • Zapobieganie lub nieleczenie istniejących odleżyn lub owrzodzenia
 • Zapobieganie upadkom, powodującym pęknięcie lub uraz głowy i kręgosłupa
 • Zapobieganie nieostrożnemu przewożeniu rezydenta podczas przemieszczania go
 • Używanie odpowiednich środków wspomagających mobilność lub właściwego nadzoru
 • Zapobieganie błędom administracyjnym.

Przemoc fizyczna prowadząca do groźnych urazów, jest bardzo poważnym oskarżeniem wymagającym dowodów. Może ona obejmować:

 • Napaść i przemoc psychiczną;
 • Obraźliwe komentarze, obelżywy język, krzyczenie i groźby/czyny;
 • Brak opieki nad pacjentami o słabej kondycji intelektualnej;
 • Zniewagi osobiste oraz brak współczucia i empatii;
 • Błędy w postępowaniu personelu;
 • Wstrzymywanie niezbędnego pożywienia, opieki fizycznej i pomocy medycznej;
 • Inne przypadki maltretowania i przemocy.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako doświadczony zespół specjalistów ds. zaniedbań klinicznych, wiemy, że jeśli Ty i Twoja rodzina martwicie się o leczenie i opiekę nad krewnym w domu opieki lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czujecie się niezmiernie zawiedzeni i będzie chcieli, aby osoby odpowiedzialne za wyrządzoną krzywdę i cierpienie zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że wszystkie ofiary zaniedbań zostaną wysłuchane, co być może zapobiegnie cierpieniom innych.