UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zaniedbań w domach opieki

Man in a wheelchair

Jeden na pięć domów opieki na terenie Wielkiej Brytanii nie posiada wystarczającej liczby pracowników w celu zapewnienia rezydentom dobrej, bezpiecznej opieki. (Care Quality Commission report , 2013/14).

W ostatnich latach domy opieki znalazły się w centrum uwagi mediów z powodu publikacji krytycznych raportów dotyczących standardów oferowanej opieki, które wykazały zaniedbania i nadużycia w wielu tego rodzaju placówkach.

Podjęcie decyzji o umieszczeniu członka rodziny w domu opieki jest często trudne. Decyzja o wyborze domu opieki opiera się na zaufaniu.  Oczekiwałeś opieki na odpowiednim poziomie, jednak zarówno Ty jak i Twoja rodzina czujecie się głęboko zawiedzeni.

Brak odpowiedniego nadzoru personelu

Chociaż wiele domów opieki zapewnia znakomitą opiekę, niestety nie zawsze tak jest. W niektórych domach opieki brakuje odpowiedniego nadzoru personelu, a pracownicy nie posiadają doświadczenia i ukończonych szkoleń, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu codziennej opieki dla osób starszych, w gorszej kondycji fizycznej lub psychicznej.

Zmartwiona i pełna lęku rodzina chce wiedzieć dlaczego „pozwolono na zaistnienie warunków panujących w danym domu opieki", a ich ukochana osoba wydaje się „być pozbawiona wszelkiego poczucia godności".

Jeśli podejrzewasz, że starszy krewny nie otrzymuje opieki na odpowiednim poziomie lub jest celowo zaniedbywany, być może masz podstawy do:

 • Wszczęcia postępowania o odszkodowanie z tytułu zaniedbań przeciw domowi opieki i
 • Żądania odszkodowania w imieniu członka rodziny

 

Nasz zaangażowany zespół wyspecjalizowanych adwokatów posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń z tytułu różnego rodzajów zaniedbań wynikających z faktu, że leczenie i opieka spadły poniżej odpowiedniego poziomu, aby osoby odpowiedzialne za taką sytuację poniosły odpowiednie konsekwencje.

Możemy Ci pomóc:

 • Dowiedzieć się, czy starszy członek rodziny nie otrzymał opieki na odpowiednim poziomie lub był ofiarą przemocy;
 • Pomóc Ci zgłosić sprawę;
 • Uzyskać odszkodowanie za straty lub szkody. 

 

Rosnące zapotrzebowanie

 • Liczba osób w wieku 85 i więcej wzrosła o 30% między 2005 a 2014 r. (Office for National Statistics, 2013)

 

Od 2005/6 do 2012/13 liczba osób starszych korzystających z:

 • Domów opieki - wzrosła o ponad 21%, z 135,000 do 164,000.
 • Opieki pielęgniarskiej - wzrosła o 22%, z 65,000 do 79,000. (Care in Crisis Report  - Age UK, 2014)

 

W badaniach przeprowadzonych pomiędzy 2013/2014na potrzeby Care Quality Commission Study stwierdzono: 

 • Dużą różnorodność w jakości opieki oferowanej osobom dorosłym;
 • Rezydenci w domach opieki (niepielęgniarskiej) generalnie otrzymywali lepszą opiekę niż rezydenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Jeden na pięć domów opieki nie zatrudnia wystarczającej liczby personelu, który mógłby zapewnić rezydentom dobrą i bezpieczną opiekę;
 • Zgodność z przepisami była o 10 -15% wyższa w domach opieki z zarejestrowanym kierownikiem. (‘State of Care’ annual report on health and social care in England, 2013/14)
 • 132 samorządy zarejestrowały 176,000 alarmów asekuracyjnych w latach 2012/13 (był to wzrost o 27,000 (20%) w porównaniu do 2011/12);
 • 78% lokalnych samorządów zaobserwowało wzrost użycia alarmów w latach 2012-13. (hscisc - Abuse of Vulnerable Adults in England, 2012/13) 

 

Dwa główne typy domów opieki:

Domy opieki

 • Różnią się rozmiarem - od bardzo małych domów z kilkoma łóżkami do dużych obiektów,
 • Oferują całodobową opiekę i wsparcie,
 • Personel pomaga podopiecznym w myciu, ubieraniu, w czasie posiłków oraz w korzystaniu z łazienki.

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

 • Zwykle oferują ten sam rodzaj opieki co domy opieki
 • Dodatkowo oferują 24-godzinną opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki. 

 

Ślady zaniedbań lub znęcania - na co zwracać uwagę

Jest niemal pewne, że od razu poczujesz, że „coś jest nie tak", ponieważ:

 • Członek rodziny nie 'jest sobą' - zdecydowana zmiana w zachowaniu lub niezrozumiałe zachowanie.
 • Problemy zdrowotne - takie jak odleżyny lub utrata wagi.
 • Problemy z higieną osobistą - takie jak silny zapach moczu wskazujący na niezaspokojenie podstawowych potrzeb.
 • Odwodnienie - opiekunowie nie upewnili się, że osoba starsza pozostająca pod ich opieką pije wystarczającą ilość płynów. Może to prowadzić do częstych infekcji dróg moczowych. Czy woda lub sok są dostępne w zasięgu ręki?
 • Leki - stan osoby starszej może się zmienić z powodu przedawkowania lub nieprzyjmowania leku. Jak często Twój krewny miał wizyty lekarza rodzinnego, który dokonywał przeglądu leków? Czy diagramy leków są dokładne i aktualne?
 • Prośby o pomoc lub dzwonki  - jak szybko są one odbierane przez pracowników? Czy Twój krewny może dosięgnąć swojego dzwonka, czy też jest on poza zasięgiem?
 • Dostęp - czy drzwi są zabezpieczone kodem tak, aby personel towarzyszył rezydentom przy przemieszczaniu się między piętrami? Czy wejścia i wyjścia z budynku są zabezpieczone, aby zatrzymać zagubionych i bezradnych mieszkańców przed opuszczeniem budynku i narażeniem się na krzywdę? Czy wyjścia przeciwpożarowe są utrzymane w dobrym stanie?
 • Wypadki - mogą się zdarzyć i zdarzają się w domach opieki. Często są one spowodowane przez nieostrożność personelu.
 • Urazy - nagłe pojawienie się siniaka, nacięć, zadrapań, które nie wyglądają raczej na skutek upadku lub wypadku są najbardziej oczywistymi oznakami przemocy fizycznej.

 

Wypadki mogą jednak być także spowodowane przez zaniedbanie, ponieważ: 

 • Nie dostarczono odpowiedniego sprzętu lub nie był on utrzymywany w odpowiednim stanie
 • Brak wystarczającej ilości personelu.

 

Roszczenie odszkodowań od domów opieki z tytułu zaniedbań

Być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie od domu opieki z tytułu zaniedbań, jeśli Ty lub bliska Ci osoba doznała szkód w wyniku zaniedbań obejmujących następujące obowiązki:

 • Regularne kąpiele, mycie i sprzątanie  
 • Zapewnienie żywności i wody, by nie doprowadzić do odwodnienia i niedożywienia
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia pacjentów. Jego brak może prowadzić do powstania urazu i szkody.
 • Zapewnienie odpowiednich leków i opieki medycznej, gdy jest to wymagane
 • Dostarczenie czystej pościeli i zmiany ubrań
 • Zapobieganie lub leczenie istniejących odleżyn czy owrzodzenia
 • Zapobieganie upadkom, powodującym złamania lub urazy głowy i kręgosłupa
 • Zapobieganie nieostrożnemu przewożeniu rezydenta podczas przemieszczania go
 • Używanie odpowiednich środków wspomagających mobilność i zapewnienie właściwego nadzoru
 • Zapobieganie błędom administracyjnym.

 

Przemoc fizyczna prowadząca do groźnych urazów, jest bardzo poważnym oskarżeniem wymagającym dowodów. Może ona obejmować:

 • Napaść i przemoc psychiczną;
 • Obraźliwe komentarze, obelżywy język, krzyczenie i groźby/czyny;
 • Brak opieki nad pacjentami o słabej kondycji intelektualnej;
 • Zniewagi osobiste oraz brak współczucia i empatii;
 • Błędy w postępowaniu personelu;
 • Wstrzymywanie niezbędnego pożywienia, opieki fizycznej i pomocy medycznej;
 • Inne przypadki maltretowania i przemocy.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako doświadczony zespół specjalistów ds. zaniedbań klinicznych, wiemy, że jeśli Ty i Twoja rodzina martwicie się o leczenie i opiekę nad krewnym w domu opieki lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czujecie się niezmiernie zawiedzeni i będziecie chcieli, aby osoby odpowiedzialne za wyrządzoną krzywdę i cierpienie zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że wszystkie ofiary zaniedbań zostaną wysłuchane, co być może zapobiegnie cierpieniom innych.