UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zaniedbań stomatologicznych

Dentist preparing equipment - dental negligence

Zaniedbania medyczne obejmują roszczenia wniesione przeciwko stomatologom, którzy nie zapewnili usług na oczekiwanym poziomie. 

Do zaniedbań stomatologicznych dochodzi zazwyczaj w sytuacji, gdzie stomatolog nie podjął prawidłowych działań lub wykonał zabieg na niedopuszczalnie niskim poziomie.  Często błędy mogą zostać popełnione w czasie wizyt kontrolnych lub zabiegów, co może spowodować, iż pacjent będzie odczuwał znaczny ból, a nawet dalsze komplikacje w przyszłości.

Należy Ci się wyjaśnienie

Jeśli uważasz że opieka dentystyczna, którą Cię otoczono, była na niskim poziomie i spowodowała ból i obrażenia, których można było uniknąć, należy Ci się wyjaśnienie, gdyż być może zostałeś ofiarą zaniedbania stomatologicznego.

Specjalistyczny zespół zajmujący się zaniedbaniami medycznymi w kancelarii Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń z tytułu różnych, czasami bardzo skomplikowanych, zaniedbań medycznych. 

Możemy pomóc Ci ustalić czy:

 • Usługi wykonane przez Twojego stomatologa były na niskim poziomie
 • Możesz się domagać odszkodowania za poniesiony uraz

 

Więcej niż jedna na dziesięć wniesionych skarg dotyczy usług oferowanych przez stomatologów zatrudnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ang. NHS)...

 • W sumie 29,9 mln pacjentów objętych opieką stomatologiczną przez NHS odbyło wizyty w okresie 24 miesięcy, kończącym się 31 marca 2014 roku.*
 • Szacunkowo 9,8 mln zabiegów przeprowadzono w okresie lipiec-wrzesień 2013-14.*
 • Pacjenci wnieśli 6,793 skarg z tytułu otrzymanych usług stomatologicznych. Stanowiły one 11,5% wszystkich skarg wniesionych do NHS w latach 2013-14. (Family Health Service)

*Dane statystyczne NHS dla Anglii: 2013-14, Trzeci Raport Kwartalny (ang.  Health and Social Care Information Centre)

Szeroki zakres zaniedbań stomatologicznych...

Roszczenia z tytułu zaniedbań stomatologicznych mogą obejmować szeroki wachlarz problemów i skarg - od  uszkodzeń zęba podczas rutynowej kontroli do usunięcia niewłaściwego zęba czy postawienia nieprawidłowej diagnozy choroby jamy ustnej.

Najczęstsze powody zaniedbań stomatologicznych to:

Błędy administracyjne - łącznie z korzystaniem z notatek medycznych innego pacjenta, co prowadzi do wypisania błędnej recepty, a nawet błędów w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Niewłaściwa diagnoza - błędna diagnoza stomatologiczna lub niezauważenie problemu z zębami, dziąsłami lub stanu zdrowia jamy ustnej, włącznie z rakiem jamy ustnej, może prowadzić do nieprawidłowego leczenia lub opóźnienia w rozpoczęciu terapii i spowodować dalsze komplikacje.

Błędna diagnoza -  prowadzi do niewłaściwego lub nieodpowiedniego leczenia. Obejmuje również niewystarczające działania, niewłaściwą ocenę prawdziwego charakteru lub wagi problemu. W tym czasie, w miarę pogłębiania się choroby, leczenie może stać się trudniejsze.

Leczenie niespełniające oczekiwanych standardów - może doprowadzić do utraty zębów, blizn i konieczności dalszego leczenia korygującego.

Opóźnione skierowanie – przykładowo zdiagnozowana infekcja, jeśli pozostanie nieleczona może się znacznie pogłębić.

Niedbale wykonany zabieg stomatologiczny - brak odpowiedniej opieki i uwagi mogą spowodować:

 • Usunięcie niewłaściwego zęba.
 • Założenie koronek, mostków lub protez w zły sposób.
 • Założenie niewłaściwej plomby lub nieprawidłowe wypełnienie kanałów korzeniowych.
 • Umieszczenie narzędzi stomatologicznych w nieodpowiednim lub niebezpiecznym miejscu.
 • Niedbałą kosmetykę stomatologiczną.

 

Niskie standardy higieny - nie wszystkie gabinety stomatologiczne rygorystycznie przestrzegają zasad dotyczących korzystania z czystego, sterylnego sprzętu.

Objawy zaniedbań stomatologicznych mogących dać podstawy do wniesienia roszczeń...

 • Uporczywy ból - pierwotne objawy nie ustąpiły po zabiegu lub nasiliły się.
 • Uszkodzenie nerwów w jamie ustnej - uczucie drętwienia języka lub utrata smaku od czasu zabiegu stomatologicznego.
 • Powtarzanie zabiegów - po nieudanym pierwszym zabiegu stomatologicznym u pacjenta nadal może występować ból oraz może zajść konieczność powtórzenia zabiegu w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

 

Aby wygrać sprawę o odszkodowania z tytułu zaniedbania stomatologicznego:

Należy wykazać, że zaniedbanie Twojego stomatologa spowodowało urazy, których można było uniknąć lub stan Twoich zębów czy dziąseł uległ pogorszeniu po leczeniu lub po zabiegu stomatologicznym – a nie dlatego, że odczuwasz ból przez jakiś czas po zabiegu.

Bez względu na rodzaj doznanych strat, uraz musiał być:

 • Możliwy do uniknięcia  „w danym czasie i w danych okolicznościach”, przy zastosowaniu prawidłowego leczenia i
 • Spowodowany przez zaniedbanie Twojego stomatologa lub członka jego zespołu, np. higienistki lub pielęgniarki dentystycznej.

 

Okres, w którym można wszcząć sprawę o odszkodowanie z tytułu zaniedbania stomatologicznego

Sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbań medycznych należy rozpocząć  w ciągu 3 lat od momentu, gdy zdałeś sobie sprawę, że doznałeś urazu w wyniku zaniedbania. Sprawa nie musi zostać zakończona w ciągu tego 3-letniego okresu, ponieważ pełne konsekwencje urazu spowodowanego przez zaniedbanie lub błąd Twojego stomatologa mogą nie być jeszcze oczywiste. Ważne jest jednak, aby rozpocząć sprawę tak szybko, jak to możliwe.

W jaki sposób kancelaria Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako doświadczony zespół specjalistów w zakresie zaniedbań medycznych wiemy, że jeśli Ty lub członek Twojej rodziny uważacie, że wykonana usługa stomatologiczna  lub opieka stomatologiczna były poniżej oczekiwanych standardów, będziecie chcieli uzyskać jasne odpowiedzi na Wasze pytania.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, by ofiary zaniedbań medycznych uzyskały odpowiedzi, na które zasługują, aby w ten sposób zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.