UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat urazów kręgosłupa

Diagram showing lower back pain

"Opóźnienia w dokonywaniu skierowań w przypadku urazu kręgosłupa są znane jako przyczyny prowadzące do powikłań i dłuższych pobytów w szpitalu, które mogą być częściowo spowodowane  nieodpowiednimi metodami oceny." 

W przypadku niektórych rodzajów urazów rdzenia kręgowego oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii leczenia, czasami możliwe jest, że szkody wyrządzone dla kręgosłupa mogą być krótkotrwałe i pełne odzyskanie zdrowia przez pacjenta jest realne.

Szkody wyrządzone kościom kręgosłupa można wyleczyć, jednak szkody dla samego rdzenia kręgowego są nadal uważane za, prawie zawsze, nieodwracalne. Jeżeli kręgosłup został poważnie uszkodzony lub rdzeń kręgowy zostaje przerwany, stwarza to poważne konsekwencje dla przyszłości pacjenta związane z  paraliżem lub ciężkimi zaburzeniami ruchu.

Objawy niezauważone, niezdiagnozowane lub nieleczone

Jednak wiele może zależeć od dokładności diagnostyki i późniejszej szybkości  leczenia i opieki przez lekarzy, specjalistów i innych ekspertów. Jeśli pacjent nie otrzyma właściwej opieki, może ponieść szkodę w wyniku zaniedbania medycznego.

Traumatyczne i zmieniające życie konsekwencje stałego uszkodzenia rdzenia kręgowego mogą mieć niszczący wpływ na całą rodzinę. Zwłaszcza, jeśli uszkodzenia można było uniknąć, a  właściwa opieka nie została zapewniona. Przypadki powikłań wynikających z urazów kręgosłupa czasami mogą być bardzo złożone.

Teraz  szpitale mają obowiązek prawdomówności i przejrzystości działań (ang. " Duty of Candour’) w stosunku do pacjenta. Muszą one zarówno informować jak i przepraszać z błędy. Jednakże, jest to nowy obowiązek i nie zawsze uzyskanie prawidłowego wyjaśnienia co się stało i kto jest odpowiedzialny może być proste.

Wiedza specjalistyczna

Jeśli uważasz, że Ty lub członek rodziny nie otrzymaliście odpowiedniego leczenia ważne jest, abyś poinstruował eksperta prawnego, który ma również specjalistyczną wiedzę na temat kluczowych zagadnień medycznych oraz wrażliwość i empatię, w stosunku do tego, w jaki sposób każda osoba zaangażowana w sprawę została poszkodowana.

Your Legal Friend posiada  specjalistów, którzy pozytywnie rozwiązali wiele spraw z zakresu zaniedbań medycznych. Pomożemy Ci dowiedzieć się, czy  Ty lub ktoś z Twojej rodziny nie miałeś wymaganej, odpowiedniej opieki, której potrzebowaliście i co najważniejsze, jeżeli wynik leczenia w wyniku złej opieki był gorszy, w  uzyskaniu odszkodowania, aby zabezpieczyć przyszłe potrzeby finansowe, zapewnić niezbędne wsparcie, leczenie i sprzęt.

Urazy kręgosłupa w liczbach w Wielkiej Brytanii

 • Każdego roku około  500-600 osób cierpi z powodu ostrych urazów rdzenia kręgowego w Wielkiej Brytanii.
 • Pięć razy więcej osób - około 2 750 - szacunkowo będzie cierpieć na złamania lub zwichnięcia kręgosłupa.
 • Tylko 7 procent przypadków urazów kręgosłupa jest zgłaszanych w ciągu 24 godzin.
 • 59 procent przypadków urazów kręgosłupa jest przyjmowanych do szpitala w ciągu 30 dni. (Spinal Injury Assessment Guide - NICE 2013/15)
 • Szacuje się że 40,000 osób w Wielkiej Brytanii żyje z urazem rdzenia kręgowego.
 • Co osiem godzin występuje uraz rdzenia kręgowego  w Wielkiej Brytanii. (BackUp Trust)

 

Problemy spowodowane urazami kręgosłupa

Kiedy struktura kręgosłupa,  kości, dysków, nerwów i/lub rdzenia został uszkodzony  pełne lub częściowe wyleczenie może być możliwe. Jednakże, uraz rdzenia kręgowego jest zazwyczaj bardzo poważnym urazem skutkującym trwałym paraliżem lub utratą mobilności.

Urazy kręgosłupa mogą powodować:

 • Ograniczoną ruchomość.
 • Ciągły ból.
 • Osłabienie kończyn.
 • Zmianę lub utratę czucia.
 • Mimowolne skurcze mięśni.

 

Uszkodzenia rdzenia kręgowego mogą powodować:

 • Paraliż.
 • Bóle fantomowe w sparaliżowanych kończynach.
 • Niskie ciśnienie krwi.
 • Nagłe skoki ciśnienia krwi.
 • Problemy  z utrzymaniem temperatury ciała.
 • Utrata kontroli nad pęcherzem i/lub jelitem grubym.

 

Urazy kręgosłupa spowodowane zaniedbaniami medycznymi

 • Nieprawidłowa lub opóźniona diagnoza

Obowiązek opieki nad Tobą, jako pacjentem oznacza to, że każdy lekarz, specjalista lub pielęgniarka musi "wykonywać umiejętności odpowiednio do ich doświadczenia i wyszkolenia oraz wykonywać swoje obowiązki medyczne z odpowiednią starannością". Aby udowodnić roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego musimy wówczas  pokazać, że Twój stan pogorszył się wskutek działań lekarza, specjalisty lub czynności pielęgniarek.

Kiedy opieka w trakcie diagnostyki i leczenia urazów rdzenia spada poniżej akceptowalnego standardu, urazy mogą mieć wpływ na motorykę, mózg i funkcje nerwów.

Uszkodzenie kręgosłupa może wciąż być "niestabilne" z możliwością wystąpienia  dalszych powikłań, ale lekarz może błędnie zdiagnozować uraz już po "ustabilizowaniu".

 • Operacja przeprowadzona poniżej oczekiwanych standardów

Bezpośrednie urazy kręgosłupa lub rdzenia kręgowego mogą wystąpić w trakcie operacji z powodu zaniechania przeprowadzenia odpowiednich procedur, zastosowanie niewłaściwego sprzętu, czy też w trakcie badań obejmujących punkcję lędźwiową,  gdy igła jest wbijana w celu uzyskania próbki płynu mózgowo-rdzeniowego.

Uszkodzenie rdzenia może nie tylko pogarszać się i zmniejszać perspektywy odzyskania zdrowia, a pacjent może ucierpieć trwale i zostać niepełnosprawny.

 • Brak opieki

Urazy rdzenia  mogą być nieodpowiednio leczone i mogą powodować poważne szkody spowodowane w czasie pobytu w szpitalu lub domu opieki.

 • Zła opieka podczas porodu 

Nieprawidłowo podane znieczulenie zewnątrzoponowe może spowodować uszkodzenie rdzenia kręgowego matki.

Typowe przypadłości kręgosłupa obejmują:

 • Przepuklina dysku (znana jako "dyskopatia")
 • Dyskopatia odcinka lędźwiowego
 • Choroba zwyrodnieniowa dysków
 • Spondylodeza
 • Zwężenie kanału kręgowego (ograniczenie lub zwężenie kanału kręgowego)
 • Ropień kręgoslupa
 • Torbiel kręgosłupa
 • Krwotok kręgosłupa
 • Dekompresja kręgosłupa
 • Guz kręgosłupa

 

Syndrom Cauda Equina

Stosunkowo rzadka, ale poważna choroba, która powoduje wysokie ciśnienie i obrzęk nerwów przy końcu rdzenia, w miejscu gdzie oddzielają i rozciągają się z tyłu każdej nogi.

Przyczyny:

 • Wszelkie urazy dolnej części pleców lub uraz kręgosłupa lędźwiowego, takie jak wypadek samochodowy, upadek lub operacja.
 • Każdy stan kręgosłupa, który może uciskać nerwy w dolnej części pleców, ale najczęściej spowodowany przez "wypadnięcie dysku".

 

Objawy:

 • Nadwrażliwość, poważne lub postępujące słabnięcie lub drętwienie nóg i/lub stóp, często powodujące problemy z chodzeniem
 • Utrata czucia lub dziwne odczucia w górnej częsci odcinka między udami, pośladkami, z tylnej części nóg
 • Ból dolnej części kręgosłupa
 • Ostry, kłujący ból w nogach
 • Nietrzymanie moczu

 

Leczenie:

Operacja jest zalecana do dekompresji nerwów w ciągu 8 godzin od wystąpienia objawów, w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ciśnienia na nerw i odblokowania maksymalnej możliwości poprawy funkcji czuciowych i ruchowych.

Jeżeli okazja do leczenia pacjenta, który ma objawy cauda equina, zostanie przeoczona zanim objway staną się pełne, stan ten stanie się nieodwracalny, a pacjentowi może przysługiwać roszczenie o odszkodowanie.

Wniesienie roszczenia - jak Your Legal Friend może ci pomóc...

Nikt nie może zmierzyć emocjonalnego spustoszenie spowodowanego, które odczuwa pacjent oraz jego rodzina,  próbujących pogodzić się z tym, że system zawiódł ich w czasie największej potrzeby.

Żadna suma odszkodowania za zaniedbanie medyczne nie może wynagrodzić cierpienia i stresu, gdy coś poszło nie tak podczas operacji lub urazu nie został prawidłowo diagnozowany i leczony. Jednak dzięki odpowiedniej rekompensacie  pacjenci mogą odzyskać swoją niezależność poprzez dostosowanie ich domu,  aby pomóc w  wykonywaniu czynności, które wcześniej robili samodzielnie..

Może to zająć trochę czasu, aby podjąć decyzję w celu zasięgnięcia porady prawnej.

Jako doświadczeni specjaliści ds. zaniedbań medycznych, wiemy, że rodziny muszą znaleźć odpowiedzi i osoby odpowiedzialne, które zostaną do tej odpowiedzialności pociągnięte. Pomożemy Ci dowiedzieć się, "dlaczego system Cię zawiódł i co poszło nie tak."

Od czasu pierwszej rozmowy omówimy szczególne okoliczności sprawy, Your Legal Friend dąży do otrzymania maksymalnego odszkodowania dla swoich klientów.