UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat urazów oczu

Surgeon's eye - eye injuries

Wiele osób cierpi na choroby oczu, które mogą wymagać leczenia, jednak istnieje też duża grupa osób, które wybierają operację w celu poprawienia wzroku. Laserowa korekcja wzroku zaczęła być szerzej dostępna w Wielkiej Brytanii od połowy 1990 i od tego czasu stała się popularną metodą leczenia takich wad jak krótkowzroczność, nadwzroczność (dalekowzroczność) lub astygmatyzm.

Laserowa korekcja wzroku nadal niesie sporą niepewność...

Jako delikatny i skomplikowany narząd, oko wymaga specjalistycznej opieki przed, w trakcie i po każdym zabiegu. Chirurg okulista jest odpowiedzialny za wybór właściwego zabiegu, podjęcie koniecznych środków ostrożności oraz za przeprowadzenie zabiegu na poziomie odpowiadającym standardom chirurgii oczu.

Możemy Ci pomóc dowiedzieć się co poszło nie tak...

Zespół zajmujący się zaniedbaniami medycznymi w kancelarii Your Legal Friend wygrał wiele spraw z zakresu chirurgii oczu dla klientów, którzy nie zostali otoczeni opieką na odpowiednim poziomie. Nasi wyspecjalizowani adwokaci pomogą Ci dowiedzieć się co poszło nie tak, co można zrobić, aby naprawić problem oraz ubiegać się o odszkodowania należne z tytułu wyrządzonej krzywdy i bólu poniesionego w rezultacie zaniedbania lekarza, chirurga, pielęgniarki lub innej osoby uczestniczącej w zabiegu.

Różnica pomiędzy chirurgią laserową a chirurgią refrakcyjną

Termin „laserowa chirurgia wzroku" jest coraz częściej używany zamiast określenia „chirurgia refrakcyjna”, pomimo innego znaczenia obu terminów.

Jako narzędzia chirurgiczne, laserów można używać w leczeniu nierefrakcyjnych, fizycznych obrażeń oczu, takich jak przyklejenie odklejonej siatkówki, podczas gdy chirurgia refrakcyjna zajmuje się efektywnym przepływem światła w oku oraz formowaniem obrazu.

Chirurgia refrakcyjna jest najczęściej stosowana do redukcji wad wzroku, a więc zmniejszenia zależności od okularów lub soczewek kontaktowych i obejmuje różne metody, takie jak zmiana kształtu krzywizny rogówki przy pomocy lasera lub usunięcie zaćmy.

Chirurgia refrakcyjna może być skuteczną metodą w redukcji powszechnie występujących wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność oraz w celu „leczenia” zmian zwyrodnieniowych.

Wielu pacjentów, u których przeprowadzono operację refrakcyjną oczu, nadal musi nosić okulary korekcyjne.

Różnica między metodami korekcji wzroku Lasik i Lasek

Ważne jest, aby mieć świadomość, że choć obie metody stosuje się w celu uzyskania poprawy wzroku, różnią się one między sobą.

 • Chirurgia laserowa metodą Lasik - polega na podniesieniu płatka z powierzchni rogówki i usunięciu cienkiej warstwy tkanki za pomocą lasera. Następnie, po zabiegu płatek wraca z powrotem na swoje miejsce.
 • Chirurgia laserowa metodą Lasek - polega na odseparowaniu górnej warstwy rogówki i przesunięciu jej w bok, aby umożliwić chirurgowi przeprowadzenie operacji laserowej na niżej położonych tkankach rogówki. Po zabiegu odsunięte tkanki ponownie wracają na miejsce.

 

Czy wiesz, że...

 • Powikłania wynikające z zastosowania lasera w chirurgii okulistycznej mogą wystąpić nawet w 5% przypadków.
 • Powikłania po chirurgii laserowej metodą Lasik występują w 4% przypadków.

Metodę Lasik ogólnie uważa się za trudniejszą do przeprowadzenia niż metodę Lasek, ponieważ utworzenie nowego płatka z powierzchni rogówki może prowadzić do komplikacji.

Nie wszyscy kwalifikują się do niektórych rodzajów zabiegów laserowych oczu

Czasami, zabieg może spowodować zmianę kształtu rogówki - przezroczysta część oka obejmująca tęczówkę i źrenicę - co prowadzi do zniekształcenia wizji, znanej jako „ektazja rogówki”.

W rzadkich przypadkach laser może przeciąć oko, jeśli pacjent ma bardzo cienką rogówkę.

Podstawy do roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego

Chirurg okulista mógł się dopuścić zaniedbania, jeśli:

 • Przed zabiegiem nie poinformował Cię o potencjalnych komplikacjach.
 • Lekarz nie dostarczył Ci wcześniej informacji o możliwych ograniczonych korzyściach płynących z zabiegu.
 • Przed zabiegiem nie przeprowadzono dokładnych badań w celu
 • sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do zabiegu.
 • Podczas zabiegu sprzęt do laserowej korekcji wzroku został nieprawidłowo użyty.
 • Użyto niewłaściwej soczewki.
 • Przeprowadzono niewłaściwą operację.
 • Chirurg dopuścił się zaniedbania i nie posiadał odpowiednich umiejętności do wykonania zabiegu przez co doznałeś urazu.
 • Opieka pooperacyjna była na niskim poziomie.
 • Przed założeniem nowej soczewki nie wyczyszczono jej w wystarczającym stopniu.

 

Częste zaniedbania chirurgów okulistów, prowadzące do powstania urazu...

Operacja zaćmy: opóźniona diagnoza może doprowadzić do pogorszenia choroby. Nieprawidłowo ustawiona lub przemieszczona soczewka powodująca podwójne widzenie, wstawienie złej soczewki.

Przeszczep rogówki: możliwe skutki uboczne obejmują rozszczepienie światła, zespół suchego oka, infekcję rogówki i bliznę. Pacjent może nie móc już nosić soczewek kontaktowych.

Operacja mięśni oczu: niepożądana reakcja na znieczulenie, problemy z oddychaniem, krwawienie po zabiegu operacyjnym lub infekcja. W rzadkich przypadkach może nastąpić uszkodzenie oka lub stałe podwójne widzenie.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ang. AMD): utrata widzenia w środku oka, często nieprawidłowo diagnozowana jako zaćma, cukrzyca, jaskra lub odklejona siatkówka. Błędna diagnoza może doprowadzić do rozpoczęcia leczenia właściwego dla innej (błędnie zdiagnozowanej) choroby.

Jaskra: bardzo nieliczne objawy na wczesnych etapach rozwoju choroby, przez co jest ona często niezauważona. Zbyt późna diagnoza lub błędne zdiagnozowanie jaskry jako innej choroby o podobnych objawach. Rezultatem może być całkowita utrata wzroku.

Odklejenie siatkówki: wczesne łagodne objawy mogą zostać niezauważone lub błędnie zdiagnozowane. Znak rozpoznawczy - widzenie „błyskających świateł" jest także powiązany z migrenowym bólem głowy. Uszkodzenie siatkówki spowodowane przez  cukrzycę i jaskrę może zostać pomylone ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Wielu problemów związanych z leczeniem i zabiegami laserowymi oczu można by uniknąć, gdyby leczenie zostało podjęte wystarczająco wcześnie, a nie opóźnione z uwagi na odwołane lub przełożone wizyty. Lekarze nie zawsze przeprowadzają odpowiednie kontrole przed zabiegami, nie zawsze przekazują pacjentom wszystkie informacje i wyraźne porady na temat potencjalnych powikłań oraz ograniczonych korzyści z leczenia lub operacji.

Jako zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się zaniedbaniami medycznymi wiemy, że jeśli Ty lub członek Twojej rodziny czujecie się rozczarowani rezultatem przeprowadzonego zabiegu, będziecie szukać wyjaśnień.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, by ofiary zaniedbań medycznych uzyskały odpowiedzi, na które zasługują, aby w ten sposób zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.