UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat świadomej narkozy

Patient being given an anaesthetic - anaesthesia awareness

Szacuje się, że co roku w Wielkiej Brytanii przeprowadza się 3,5 mln operacji, podczas których podaje się środki znieczulające oraz pacjenci są cały czas monitorowani, aby się upewnić, że są nieprzytomni podczas całej operacji.

Jeśli jednak anestezjolog popełni błąd przy podaniu lub monitorowaniu, lek znieczulający może spowodować katastrofalne i poważne inwalidztwo zmieniające życie pacjenta.

Pacjent zawsze powinien być traktowany z „należytą starannością" i jeśli popełniono błąd i  standard opieki anestezjologicznej spadł poniżej racjonalnie oczekiwanego poziomu, być może jest to przypadek zaniedbań klinicznych.

Jeśli uważasz, że wystąpiły niewytłumaczalne trudności i powikłania...  w monitoringu anestezjologicznym podczas operacji, jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi na zadane pytania lub jeśli nie możesz ustalić tych faktów samodzielnie - możemy Ci w tym pomóc.  Rozumiemy, że jeśli pacjent odniósł uraz, chce wiedzieć w jaki sposób i dlaczego system zawiódł jego i jego rodzinę.

Aby udowodnić przypadek zaniedbania potrzebujesz wyspecjalizowanych prawników posiadających wiedzę z zakresu prawa i medycyny.  Pracownicy Your Legal Friend to życzliwi specjaliści, którzy rozumieją, jaki wpływ wydarzenie to miało na Ciebie i Twoją rodzinę, ponieważ działaliśmy w imieniu wielu klientów, którzy mieli podobne przeżycia.

Twoim pierwszym krokiem powinno być ... omówienie swoich obaw i okoliczności przed, w trakcie i po zabiegu, z zespołem ds. zaniedbań klinicznych kancelarii Your Legal Friend.

Your Legal Friend zatrudnia wyspecjalizowanych prawników, którzy mogą Ci pomóc uzyskać wyjaśnienie i właściwe odszkodowanie z tytułu poniesionych skutków nieprawidłowego podania środka znieczulającego lub błędów monitoringu anestezjologicznego. 

Co to jest świadoma narkoza?

Niezamierzona świadomość śródoperacyjna podczas znieczulenia ogólnego (AAGA) - potocznie określana jako „świadoma narkoza"- jest to znany i na szczęście rzadki przypadek, w którym pacjent pamięta, gdy się obudził i jest świadomy otoczenia w trakcie zabiegu chirurgicznego, jednak nie potrafi się porozumieć z personelem medycznym.

Specyficzne odczucia, które pacjent może przywołać obejmują ukłucia, zakładanie szwów, ból, paraliż i dławienie się. Towarzyszy im uczucie paniki, ekstremalny lęk, duszenie się, a nawet uczucie umierania. 

Dane statystyczne niedawnych badań

 • Każdego roku jedna na 20 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii otrzyma znieczulenie.
 • Jeden na 19.000 pacjentów doświadcza „świadomej narkozy" podczas znieczulenia ogólnego (AAGA).
 • Szacuje się, że co roku 158 pacjentów cierpi z powodu nieudanego znieczulenia.  

(wg The 5th National Audit Project NAP5 - Royal College of Anaesthetists (RCoA) Wrzesień 2014) 

Różnica między znieczuleniem 'ogólnym' a 'miejscowym'

 • Znieczulenie ogólne  - jest podawane, aby pacjent był całkowicie nieprzytomny w czasie operacji 
 • Znieczulenie miejscowe podaje się, by spowodować odrętwienie określonego obszaru ciała.

 

Problemy wywołane przez znieczulenie

Znieczulenie jest podawane przez konsultanta. Oznacza to, że doświadczony lekarz jest obecny przy ponad ośmiu na dziesięć wszystkich zabiegów podczas podawania środka znieczulającego oraz przy trzech na każde cztery zabiegi, gdy znieczulenie jest podawane „poza godzinami pracy". Przez cały czas oczekuje się jednak odpowiedniego standardu opieki i umiejętności.

Czynniki wpływające na dozowanie środka znieczulającego

Określając poziom podawanego znieczulenia bierze się pod uwagę szereg czynników, w tym:

 • Wagę pacjenta
 • Wiek pacjenta
 • Historię choroby

 

Obecne techniki umożliwiają podanie pacjentowi minimalnej dawki wymaganego środka znieczulającego w celu zmniejszenia ryzyka powikłań.

W  trakcie zabiegu mogą się pojawić trudności i powikłania, jeżeli:

 • Środki znieczulające były nieprawidłowo lub źle podane
 • Pacjent nie był właściwie monitorowany podczas znieczulenia
 • Nie zanotowano lub nie zapobiegnięto spadkowi ciśnienia krwi
 • Korzystano z wadliwego sprzętu
 • Kształcenie medyczne był niestosowne
 • Pacjent ma wysoką lekooporność, co nie zostało zauważone

 

Czynniki ryzyka

Nieudane przypadki narkozy najczęściej występują przed rozpoczęciem zabiegu lub po jego zakończeniu, pacjenci są narażeni na większe ryzyko świadomej narkozy:

 • W trakcie cesarskiego cięcia
 • Jeśli są otyli, lub
 • Na początku znieczulenia mają problemy z oddychaniem / zablokowane drogi oddechowe

 

Środki rozluźniające mięśnie

Znieczulenie podaje się, aby uniknąć uczucia odczuwania lub bólu. Często zawiera ono również substancję zwiotczającą mięśnie, dlatego pacjent nie może się poruszać ani wydawać żadnego dźwięku.

Pacjenci, którym podano środki rozluźniające mięśnie podczas poszczególnych rodzajów operacji chirurgicznych, takich jak operacje kardiologiczne klatki piersiowej i cięcia cesarskie, są narażeni na większe ryzyko powikłań. 

Dalsze błędy związane ze znieczuleniem

Urazy nerwu / rdzenia kręgowego po znieczuleniu

Znieczulenie może być przez pomyłkę wstrzyknięte do rdzenia kręgowego lub nerwów, powodując poważne, bolesne urazy i pozostawiając chorego z poważnym kalectwem.

Anestezjologiczne uszkodzenie mózgu i zawał serca

Niepradłowe wyregulowanie ciśnienia krwi pacjenta przez anestezjologa może spowodować poważne uszkodzenie lub udar mózgu.

Objawy pooperacyjne

Chociaż badania wykazały, że większość przypadków świadomej narkozy trwa krótko i nie jest powodem do niepokoju, około pięciu na dziesięciu pacjentów odczuwa rozpacz, a u czterech na dziesięciu pacjentów świadoma narkoza powoduje długotrwałe urazy psychiczne.

U niewielkiej liczby pacjentów, którzy doświadczyli świadomej narkozy może się pojawić zespół stresu pourazowego (PTSD) i stany lękowe, w tym poważne fobie, koszmary, bezsenność, a w skrajnych przypadkach nawet próby samobójcze. 

Dochodzenie odszkodowania z tytułu zaniedbania klinicznego w podawaniu znieczulenia

Royal College of Anaesthetists (RIO) i Stowarzyszenie Anestezjologów Wielkiej Brytanii i Irlandii (AAGBI) zaleca, by przed zabiegiem korzystać z 'listy kontrolnej', w celu upewnienia się, że znieczulenie zostało podane prawidłowo.

Jednakże w każdym przypadku zaniedbań klinicznych należy udowodnić, że:

 • bez względu na rodzaj poniesionej szkody, można jej było uniknąć „w danym czasie i w danych okolicznościach" przy zachowaniu należytej staranności.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Kiedy popełniony zostanie błąd podczas wykonywania rutynowego zabiegu takiego jak podanie znieczulenia, będzie to miało druzgocący wpływ na wszystkich nie tylko bezpośrednio po zabiegu, ale może także wpłynąć na całe ich życie.

Naszym zadaniem jako zespołu doświadczonych specjalistów z zakresu zaniedbań klinicznych jest zapewnienie, aby:

 • Twoja sprawa została odpowiednio zbadana 
 • Dostarczono pełne wyjaśnienie okoliczności wydarzenia i
 • Abyś uzyskał odpowiednie odszkodowanie, które pokryje koszty opieki i leczenia, wynikających z poniesionej szkody

 

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że ofiary zaniedbań medycznych uzyskają odpowiedzi na zadane pytania i otrzymają stosowne odszkodowanie, aby spełnione zostały ich obecne i przyszłe potrzeby dotyczące leczenia i opieki medycznej.