UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat septycznego zapalenie stawów

Person holdng their leg in pain

Septyczne zapalenie stawów to infekcja bakteryjna, która powoduje poważny stan zapalny w jednym lub więcej stawów, najczęściej stawu biodrowego lub kolanowego.

Bardzo ważne jest, by chorobę zdiagnozować szybko i trafnie, oraz by jak najszybciej włączyć leczenie, które ma zapobiec znacznemu pogorszeniu choroby. Jeśli pacjent nie zostanie poddany leczeniu, septyczne zapalenie stawów może się szybko rozprzestrzenić, powodując trwałe i dotkliwe uszkodzenia, których rezultatem może być amputacja chorej kończyny. W niektórych przypadkach septyczne zapalenie stawów może zagrażać życiu.

Późna lub nieprawidłowa diagnoza

Jeśli uważasz że w stosunku do Ciebie lub członka Twojej rodziny nie spełniono obowiązku należytej staranności, porozmawiaj z adwokatem Your Legal Friend.  Dogłębnie zbadamy Twój przypadek i jeśli uznamy że istnieją pytania, które wymagają odpowiedzi, zbadamy Twój przypadek pod kątem roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych. 

Nasz zaangażowany zespół wyspecjalizowanych adwokatów od wielu lat skutecznie walczy o odszkodowania z tytułu zaniedbań klinicznych. Możemy Ci pomóc ustalić się dlaczego coś poszło nie tak i, co najważniejsze, uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz i które pokryje koszty całej niezbędnej opieki, leczenia, specjalistycznego sprzętu i wsparcia, zarówno teraz jak i w przyszłości. 

Jak powszechne jest septyczne zapalenie stawów?

 • 45% chorych na zapalenie stawów to osoby po 65 roku życia, które prawdopodobnie cierpią na wiele schorzeń.          (Medscape z WebMD)
 •  56% osób chorych na zapalenie stawów stanowią osoby płci męskiej.          (Medscape z WebMD)
 • Od 1,5 do 2,5% przypadków zapalenia stawów jest wywołanych przez wzrastającą liczbę organizmów odpornych na antybiotyki podczas pierwszego zabiegu.          (Epub, 2010)            
 • Do 20% zakażeń stawów jest wywołanych przez wzrastającą liczbę organizmów odpornych na antybiotyki podczas dalszych zabiegów.          (Epub, 2010)
 • Co najmniej 2 - 10% pacjentów z protezą kończyn cierpi na zapalenie stawów po wszczepieniu endoprotezy (PJI).          (Clin.Infect.Dis - List, 2013).
 • Szacuje się, że rocznie około 20.000 osób choruje na ostre bakteryjne zapalenie stawów w USA i w Europie.          (Paź 2007)

Jakie są przyczyny septycznego zapalenia stawów?

 • Bakterie dostające się do rany i przemieszczające się do zaatakowanego stawu są najczęstszą przyczyną septycznego zapalenia stawów.
 • W następstwie zranienia / zakażenia skóry
 • W trakcie zabiegu operacyjnego
 • Wcześniejsze uszkodzenie stawów, szczególnie w wyniku reumatoidalnego zapalenia stawów
 • Reaktywne zapalenie stawów - wywoływane przez bakterie z udziałem systemu immunologicznego.  Najczyściej są to infekcje układu pokarmowego (żołądek/jelita), ale także infekcje układu moczowo-płciowego, zwłaszcza te wywołane przez takie bakterie jak Chlamydia. Inne rodzaje bakterii to: Salmonella, Campylobacter i Clostridium difficile - C-diff (powiązane z antybiotykami).
 • Zapalenie stawów po wszczepieniu endoprotezy (PJIs) - wywołane przez lokalne infekcje nabyte na sali operacyjnej; mogą być:
   • Wczesne - w ciągu 3 miesięcy od wszczepienia
   • Opóźnione - w ciągu 3-24 miesięcy od wszczepienia
   • Późnepo 24 miesiącach od wszczepienia

Inne czynniki ryzyka obejmują:

 • Wiek
 • Cukrzyca
 • Zakażenie wirusem HIV 

Objawy septycznego zapalenia stawów

Objawy septycznego zapalenia stawów zwykle szybko się rozwijają, są to takie obawy jak:

 • Obrzęk stawów
 • Intensywny ból w zakażonym stawie
 • Niezdolność poruszania kończyną, której staw jest zakażony
 • Ciepło – staw jest zaczerwieniony i ciepły w dotyku 
 • Gorączka i dreszcze
 • Zmęczenie i słabość 

Diagnostyka zapalenia stawów

Jeśli doświadczony lekarz rodzinny lub specjalista podejrzewa septyczne zapalenie stawów, powinien niezwłocznie skierować pacjenta do szpitala na dalsze badania i testy kliniczne:

Arthrocentesis (punkcja stawu)- chirurgiczne nakłucie stawu przy użyciu igły i strzykawki w celu pobrania próbki płynu maziowego, znanego jako maź stawowa.

Płyn jest wysyłany do laboratorium i analizowany w celu określenia:

 • Stanu zapalnego i zakażenia - badając zwiększoną liczbę białych krwinek.
 • Rodzaju bakterii - i podatności na działanie różnych antybiotyków.

W wielu przypadkach wyniki powyższych badań będą 'normalnie', więc nie można na ich podstawie wykluczyć zakażenia.

Badania krwi - również są często stosowane do zbadania liczby białych krwinek i wykrycia stanu zapalnego organizmu.

Obrazowanie - czasami może zostać użyte do potwierdzenia diagnozy:

 • Badania RTG - stawu mogą pomóc wykryć obrażenia kości przylegającej do stawu i pokazać nieznaczną opuchliznę tkanki miękkiej.
 • Rezonans magnetyczny - aby zbadać maź stawową lub wysięk, uszkodzenie stawu i nieprawidłowości w szpiku.  Czułość wykrywania wynosi około 67% a wykrywanie wynosi około 98%.
 • Ultrasonografia - w celu wykrycia obrzęków stawów. 

Leczenie zapalenia stawów

Osoby z septycznym zapaleniem stawów należy pilnie skierować do szpitala, gdzie przez co najmniej dwa tygodnie będą leczone antybiotykami, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Antybiotyki są podawane dożylnie. Chirurg ortopeda  może również przeprowadzić drenaż zakażonego stawu za pomocą igły i strzykawki.

Jeśli zakażenie osiągnęło zaawansowane stadium rozwoju, może zajść potrzeba awaryjnego 'oczyszczenia chirurgicznego' by zapobiec dalszemu pogarszaniu stanu stawu, co mogłoby doprowadzić do amputacji zakażonej kończyny.

Po zakończeniu dożylnej antybiotykoterapii pacjent będzie nadal leczony antybiotykami w postaci tabletek, które będzie zażywać w domu przez co najmniej cztery tygodnie.

Pacjent powinien w pełni powrócić do zdrowia, chociaż u niektórych osób mogą wystąpić trwałe ograniczenia ruchu zakażonego stawu. 

Septyczne zapalenie stawów - czy mam podstawy do roszczeń z tytułu zaniedbań klinicznych?

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny ponieśliście szkodę z powodu błędu medycznego, chcesz wiedzieć dlaczego osoby, które miały objąć Cię opieką tak bardzo Cię zawiodły. Na przykład: 

 • jeśli lekarz rodzinny lub specjalista postawili złą diagnozę lub wystąpiły opóźnienia w zdiagnozowaniu i rozpoczęciu leczenia septycznego zapalenia stawów, lub
 • jeśli Ty lub bliska Ci osoba doznaliście komplikacji z powodu diagnostyki i/lub leczenia zapaleń stawów, co przyczyniło się do amputacji, której można było uniknąć. 

Aby udowodnić zasadność roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania klinicznego

Musisz:

 • Wykazać, że zastosowane leczenie było poniżej standardów, które mogą zostać zaakceptowane przez odpowiedni organ wystawiający opinie medyczne.
 • Wykazać, że w przypadku gdyby nie nastąpiło „niedopełnienie obowiązku", dana szkoda lub obrażenie nie miałyby miejsca. 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Firma Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że ofiary zaniedbań medycznych uzyskają odpowiedzi na postawione pytania i otrzymają stosowne odszkodowanie, aby zaspokoić swoje obecne i przyszłe potrzeby w zakresie leczenia i opieki medycznej.  Przede wszystkim zapewniamy, że otrzymasz stosowne odszkodowanie za ból, cierpienie i obniżenie jakości życia. W przypadku amputacji Twoje odszkodowanie będzie odzwierciedlać druzgocący wpływ, jaki miało na Twoje życie.

Odszkodowanie powinno również odbudować Twoją pozycję finansową z okresu przed wystąpieniem zaniedbania, dzięki czemu będziesz mógł zaspokoić takie potrzeby życiowe jak:

 • Utrata zarobków i emerytury.
 • Wszelkie koszty medyczne, rehabilitacyjne oraz koszty opieki
 • Koszty zakwaterowania
 • Protetyka