UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat retinopatii wcześniaków

Man holding head in hand

Retinopatia Wcześniaków (ROP) – czasem nazywana ‘dziecięcą ślepotą’ – jest  stanem wpływającym na więcej niż połowę wszystkich dzieci, które urodziły się przedwcześnie lub miały niedowagę przy urodzeniu.

Podczas, gdy większość dzieci cierpi tylko na łagodną formę RPO i nie wymaga leczenia, u około 6% wcześniaków rozwinie się zaawansowane stadium ROP, które będzie wymagało leczenia i może prowadzić do ślepoty.

Nieprawidłowości mogą stać się widoczne dopiero w późniejszym okresie. Dlatego ważne jest, aby lekarz lub pielęgniarka badali oczy wcześniaka co tydzień pod kątem znanych etapów rozwoju RPO. Jeśli badania nie zostaną wykonane, dziecko otrzymuje leczenie poniżej przyjętych standardów.

Opóźniona diagnoza i leczenie – mogą być przyczyną poważnych komplikacji i ostatecznie doprowadzić do trwałej utraty wzroku.

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko było narażone na RPO, ale nie zapewniono mu odpowiedniej opieki z jednego z poniższych powodów, możesz dochodzić roszczeń odszkodowawczych:

 • Brak lub opóźniona diagnoza
 • Brak odpowiedniego monitorowania stanu
 • Niewłaściwe użycie tlenu po porodzie

 

Kiedy matka i jej dziecko nie otrzymują odpowiedniego standardu opieki i leczenia, ważne jest zrozumienie przyczyn, dlaczego system ich zawiódł. Szukanie odpowiedzi na to pytanie wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu zagadnień natury prawnej i medycznej, ale także wrażliwości i zrozumienia, w jaki sposób zostały dotknięte wszystkie poszkodowane osoby.

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w pomyślnym rozwiązywaniu różnych medycznych przypadków zaniedbań. Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych może Ci pomóc:

 • W prowadzeniu sprawy za  uraz poniesiony przez Ciebie i Twoje dziecko z powodu zaniedbania lekarza, pielęgniarki, położnej lub innego pracownika służby zdrowia.
 • Uzyskać rekompensatę finansową odpowiadającą Twoim potrzebom w zakresie niezbędnej opieki, leczenia, specjalistycznego sprzętu i wsparcia, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 

Statystyki dla ROP pokazują....

 • Ponad 60% dzieci o wadze urodzeniowej mniejszej niż 1251 gramów będzie cierpiało na RPO.  (Royal National Institute of Blind People - RNIB, 2015)
 • RPO powoduje między 6 a 18% wszystkich przypadków ślepoty u dzieci w krajach rozwiniętych. (Baylor College of Medicine badania)
 • RPO wzrosła dziesięciokrotnie u niemowląt o niskiej masie urodzeniowej, z 12.8 na 1000 w 1990 roku do 125.5 na 1000 w 2011 roku.
 • Statystyki  leczenia RPO  u niemowląt z niską masą urodzeniową wzrosły z 1.7 do 14.8 na 1000 między 1990 a 2011 r. (‘Incidence and treatment of retinopathy of prematurity (ROP) in England’, 1990-2011).

 

Czym jest Retinopatia Wcześniaków (ROP)?

Siatkówka nienarodzonego dziecka (wrażliwa na światło powierzchnia w tylnej części oka) nie ma naczyń krwionośnych aż do 16 tygodnia ciąży. Naczynia krwionośne nadal rozwijają się od środka i sięgają  krawędzi oka dopiero w miesiąc po urodzeniu.

Jeśli dziecko urodzi się przedwcześnie:

 • Naczynia krwionośne mogą rosnąć nieprawidłowo, powodując uszkodzenie siatkówki i upośledzając wzrok.
 • Niewykształcona siatkówka jest podatna na uszkodzenia tlenem.

 

Aby działać prawidłowo, siatkówka potrzebuje stałego dopływu krwi dostarczającej tlen. Jeśli dziecko rodzi się przedwcześnie i rozwój naczyń krwionośnych jest niekompletny, pewne obszary siatkówki  nie otrzymają wystarczającej ilości tlenu.

Niedostateczny dopływ tlenu zachęca substancje chemiczne do produkcji nowych, ale kruchych naczyń krwionośnych, które tracą krew i powodują blizny. Jeśli choroba pozostanie nierozpoznana i nieleczona, nowe naczynia krwionośne mogą zmienić pozycję siatkówki i wpłynąć na zdolność widzenia dziecka, powodując ostatecznie odklejenie się siatkówki oraz trwałą ślepotę.

Pięć etapów ROP

Lekarz lub  pielęgniarka powinni monitorować oczy wcześniaka pod kątem pogłębiania się etapów RPO, następująco:

Etap PIERWSZY: Zewnętrzna część siatkówki wykazuje łagodne zmiany, wyraźnie zaznaczone przez płaską białą linię oddzielającą nieprawidłowy obszar brakiem normalnego dopływu krwi. Niemowlęta zwykle powracają do zdrowia bez leczenia.

Etap DRUGI: Uszkodzenie jest nadal obecne jedynie w zewnętrznej części siatkówki i uważane za łagodną nieprawidłowość, ale granica jest podniesiona, tworząc wypukłość. Dzieci także zazwyczaj odzyskują zdrowie bez leczenia.

Etap TRZECI: Nowe naczynia krwionośne zaczynają rosnąć na wypukłości. Naczynia te są bardzo słabe i powodują problemy z widzeniem, gdy zaczynają bliznowacieć. Gdy wzrost naczyń krwionośnych jest zwiększony, wymagane jest leczenie laserem.

Etap CZWARTY: Naczynia krwionośne, które powstały  w trzecim etapie teraz się kurczą, powodując bliznowacenie i zaczynają odciągąć siatkówkę od tylnej części oka (częściowe odklejenie się siatkówki).

Etap PIĄTY: Siatkówka może stać się całkowicie odklejona od tylnej części oka (całkowite odklejenie się siatkówki), co prowadzi do trwałej utraty wzroku.

Badania przesiewowe dla niemowląt z ryzykiem RPO

Główne przyczyny rozwoju ROP u niemowląt to:

- Przedwczesny poród i niska waga urodzeniowa

 • Wszystkie dzieci poniżej 32 tygodni lub mniej niż 1,501g wagi urodzeniowej powinny być sprawdzane pod kątem RPO.
 • Wszystkie dzieci poniżej 31 tygodni lub mniej niż 1,251g wagi urodzeniowej ciała muszą być sprawdzane pod kątem RPO.

(Wytyczne do badań przesiewowych i leczenia retinopatii wcześniaków w Wielkiej Brytanii - Royal College of Paediatrics and Child Health, Royal College of Ophthalmologists  British Association of Perinatal Medicine).).

- Wcześniaki otrzymujące nadmiar tlenoterapii

Wcześniakom często podaje się tlen po porodzie, zwłaszcza jeśli ich płuca nie są jeszcze w pełni ukształtowane. Stężenie tlenu we krwi wszystkich wcześniaków oraz ilość podawanego tlenu muszą być stale monitorowane i ostrożnie kontrolowane, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju nieprawidłowych naczyń krwionośnych za siatkówką.

ROP – czy mam podstawy do zgłoszenia roszczenia o zaniedbanie?

Lekarz, pielęgniarka lub lekarz szpitalny ma obowiązek zapewnić odpowiedni poziom opieki, która nie spada poniżej oczekiwanych standardów.

Retinopatia Wcześniaków (ROP) jest stanem, któremu można zapobiegać, a o naruszeniu standardów opieki można powiedzieć, kiedy:

 • Terapia tlenowa została nieprawidłowo podana po porodzie
 • Regularne badania oczu nie były przeprowadzone u wysokiego ryzyka niemowląt
 • Objawy RPO, które były wyraźnie obecne nie zostały zdiagnozowane
 • RPO nie zaczęto leczyć niezwłocznie lub odpowiednio…

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczony zespół ds. zaniedbań medycznych wiemy, że będziesz chciała ustalić, czy specjalista nie zapewnił Tobie i Twojemu dziecku oczekiwanego standardu właściwej opieki oraz diagnostyki i leczenia retinopatii wcześniaków (ROP).

Zapewnimy, że sprawa zostanie zbadana w celu doprowadzenia szpitala, funduszu zdrowia lub lekarza do odpowiedzialności i przyznania Ci odszkodowania, na które zasługujesz. W kancelarii Your Legal Friend dążymy do zapewnienia ofiarom zaniedbań medycznych uzyskania odpowiedzi na pytania i otrzymania odszkodowania, na jakie zasługują, aby przyszłe potrzeby w zakresie leczenia i opieki medycznej zostały odpowiednio spełnione.