UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat nieudanej wazektomii

Newborn baby's feet - failed vasectomy

"Jeden na 2,000 mężczyzn, którzy poddali się zabiegowi sterylizacji zapłodni kobietę po zabiegu". (NHS UK, 2013)

Podjęcie decyzji o poddaniu się wazektomii nigdy nie jest łatwe. Mimo, iż ponad połowa mężczyzn, którzy poddali się temu zabiegowi decyduje się później na jego odwrócenie, początkowo zakłada się, że sterylizacja będzie trwała.

Nieudana wazektomia może być rezultatem przeprowadzenia zabiegu na nieodpowiednim poziomie lub niedostarczeniem odpowiedniej porady. Bez względu na miejsce przeprowadzenia zabiegu - przez lekarza w jego klinice lub przez chirurga w szpitalu - pacjentowi zawsze przysługuje prawo właściwej opieki na odpowiednim poziomie.

Utrata czucia...

Większość zabiegów sterylizacji odbywa się bez jakichkolwiek problemów. Jednakże w trakcie zabiegu mogą zostać popełnione błędy, które mogą spowodować zniekształcenia, powtarzający się ból lub utratę czucia.

Wszelkie zaniedbania medyczne, które spowodowały uraz lub szkodę, mogą wymagać przeprowadzenia dalszych zabiegów lub wydłużyć okres rekonwalescencji. Może to oznaczać konieczność wzięcia dodatkowego zwolnienia i utratę zarobków.

Zespół zajmujący się zaniedbaniami medycznymi w kancelarii Your Legal Friend skutecznie dochodził roszczeń z tytułu wielu różnych zaniedbań w imieniu klientów, którzy nie zostali objęci właściwą opieką. Nasi wyspecjalizowani, doświadczeni adwokaci pomogą Ci ustalić, co się stało i pomóc naprawić szkodę lub krzywdę wyrządzoną z powodu zaniedbania lekarza, chirurga lub pielęgniarki. 

Ostatnie dane statystyczne...

 • W roku  2013 wykonano 15,106 zabiegów wazektomii, w porównaniu do 37,700 zabiegów wykonanych w latach 2001/02. Jest to spadek o 60%.
 • W latach 2012 i 2014 liczba wazektomii obniżyła się o 16%.  (NHS Information Centre and Hospital Episode Statistics, 2014)

 

Co to jest wazektomia?

Wazektomia to zabieg chirurgiczny wykonywany u mężczyzn, aby zapobiec ciąży. Po zabiegu plemniki nie mogą dotrzeć do ejakulatu, przez co nie może dojść do zapłodnienia jajeczka.

Jest to procedura mikrochirurgiczna, która zazwyczaj trwa od 15 do 30 minut i lekarz rodzinny może ją przeprowadzić w swoim gabinecie.

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Za pomocą skalpela lub lasera lekarz robi małe nacięcie na skórze moszny w celu przecięcia nasieniowodów - przewodów transportujących plemniki. Następnie lekarz zamyka oba końce przewodów poprzez ich obszycie lub koagulację.

 • Jeśli zabieg wykonano przy użyciu skalpela - potrzebne będzie kilka szwów.
 • Chirurgia laserowa  - zwykle nie wymaga żadnych szwów.

 

Wazektomia nie powoduje zatrzymania produkcji spermy (spermatogenezy). Chociaż nasieniowody zostały odcięte i plemniki nie mogą się przez nie przemieszczać, możliwe jest, że w pęcherzykach nasiennych nadal znajdują się plemniki. Zaleca się, by przez co najmniej osiem tygodni po zabiegu używać dodatkowych form antykoncepcji.

Jakie problemy mogą się pojawić po wazektomii? 

Ogólnie uważa się, że wazektomia jest skuteczna w 99 procentach, a prawdopodobieństwo poczęcia po zabiegu zmniejsza się wraz z upływem czasu. Po kilku miesiącach od zabiegu lekarz powinien przeprowadzić dwa badania kontrolne próbek pod mikroskopem w celu upewnienia się, że nie zawierają one plemników.

 • Siniaki, obrzęk lub ból lub ciągły ból jąder.
 • Nieznaczne ryzyko zakażenia.
 • Rekanalizacja nasieniowodów - odcięte końce nasieniowodów mogą się ponownie zrosnąć.Dotyczy to jednego na 2,000 pacjentów. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że rekanalizacja wystąpi kilka miesięcy po zabiegu, jednak może nastąpić nawet kilka lat później.

 

Problemy spowodowane przez błąd lub zaniedbanie

Skutki błędu lub zaniedbania mogą obejmować:

 • Nieprawidłowe przecięcie nasieniowodów - rezultatem może być nieplanowana ciąża
 • Błąd w nacinaniu więzadła - rezultatem jest uszkodzenie nerwów lub utrata czucia
 • Rozległe nacięcie - powodujące blizny, możliwe zniekształcenie i uszkodzenia jąder
 • Zakażenie – zawsze jest możliwe w trakcie zabiegu chirurgicznego.

 

Bardziej poważne skutki uboczne obejmują:

 • Krwawienie w obrębie moszny
 • Ziarniniak spermy - twarde i kłopotliwe grudki, spowodowane wyciekiem spermy z przeciętych nasieniowodów i gromadzeniem się w otaczających tkankach
 • Długotrwały ból jąder.

 

Co się dzieje, jeśli po wazektomii nastąpi zapłodnienie?

Istnieją dwa typy nieudanej wazektomii:

Krótkoterminowa

Plemniki mogą się pojawiać w spermie nawet do 6 miesięcy po zabiegu. Lekarz powinien poinformować pacjenta, że pozostanie płodny przez okres do czterech miesięcy po wazektomii i powinien korzystać z dodatkowych metod antykoncepcji do czasu potwierdzenia, że w spermie nie ma już plemników.

Badaniom powinny zostać poddane dwie próbki spermy 10 lub 12 tygodni po zabiegu wazektomii. Jeśli w jednej z dwóch pierwszych próbek występują plemniki, badania należy powtarzać do czasu, gdy dwie kolejne analizy wykażą brak plemników - martwych lub żywych.

Jeśli zapłodnienie nastąpi w tym okresie, nieudaną wazektomię uważa się za krótkoterminową, ponieważ procedura nie przyniosła jeszcze pełnych rezultatów.

Długotrwałe niepowodzenie

Jeśli po upływie sześciu miesięcy po wazektomii w spermie nadal znajdują się plemniki, wówczas procedura nie powiodła się, ponieważ:

 • Nasieniowody nie zostały prawidłowe przecięcie, lub
 • Przecięte/zablokowane nasieniowody ponownie się połączyły i plemniki przedostają się do nasienia.

 

Czy mam podstawy do wniesienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego?

Jeśli wazektomia nie powiodła się z powodu zaniedbania medycznego, najczęstsze tego powody to:

 • Nieprawidłowo przeprowadzona operacja lub
 • Brak poradnictwa w zakresie antykoncepcji po zabiegu.

 

Przed zabiegiem - lekarz powinien zbadać worki moszny pod kątem nieprawidłowości oraz przejrzeć kartę pacjenta.

Lekarz powinien poinformować pacjenta że po operacji może wystąpić ból, obrzęk i siniaki oraz że po zabiegu istnieje 1-2% ryzyko pojawienia się bólu, który może trwać przez kilka miesięcy.

Mężczyźni wykonujący ciężkie prace fizyczne - powinni zostać poinformowani o możliwości wystąpienia wtórnego krwawienia, z poważnymi konsekwencjami, jeżeli nie przerwą pracy na kilka dni.

Jeśli przeszedłeś wazektomię, która nie powiodła się z powodu zaniedbania medycznego

Być może masz podstawy do roszczenia o odszkodowanie, które może:

 • Pokryć koszty dodatkowej wazektomii, plus
 • Ustaloną kwotę z tytułu zmartwienia spowodowanego niechcianą ciążą

 

Jeśli rezultatem nieudanej wazektomii są narodziny dziecka

 • Możesz starać się o zwrot wydatków poniesionych na rzecz wychowania dziecka, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

 

Odwrócenie wazektomii (rewazektomia)

Odwrócenie wazektomii jest skomplikowaną procedurą, mającą na celu ponowne połączenie nasieniowodów, które zostały wcześniej przecięte lub zablokowane.

W zależności od wieku pary, szacuje się, że wskaźnik efektywności rewazektomii wynosi:

 • Do 55%, jeśli rewazektomia odbędzie się w ciągu 10 lat od wazektomii.
 • Około 25% po upływie ponad 10 lat. (NHS UK, 2013)

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc.

Jeśli podczas wazektomii popełniony zostanie błąd i w rezultacie mężczyznajest nadal płodny, jednak nie jest tego świadomy, może to być przyczyną urazów psychicznych.

Jako doświadczony zespół specjalistów z zakresu zaniedbań medycznych wiemy, że będziesz chciał wiedzieć, dlaczego Twój lekarz rodzinny lub specjalista nie spełnili obowiązku świadczenia oczekiwanego poziomu opieki podczas zabiegu wazektomii.

Naszym zadaniem jest przedstawienie sprawy, aby lekarz, szpital lub placówka opieki zdrowotnej odpowiedziały za dokonane zaniedbanie.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, aby ofiary zaniedbań medycznych uzyskały odpowiedzi, na które zasługują, aby w ten sposób zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.