UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat kardiochirurgii

Heart surgery

Podczas operacji serca pacjent może doznać poważnych powikłań, w wyniku których może znaleźć się w gorszej pozycji niż oczekiwano. Jeśli jest to spowodowane niskim poziomem przeprowadzonej operacji, niespełniającej należytych standardów opieki pooperacyjnej lub niepełnych badań przed rozpoczęciem operacji, być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie.

Powszechne problemy w kardiochirurgii mogą obejmować:

 • Nadmierne krwawienie
 • Krzepnięcie krwi
 • Uszkodzenie zastawek serca lub naczyń krwionośnych
 • Infekcje.

 

Przed zabiegiem lekarz, chirurg lub inny specjalista powinien dokładnie wyjaśnić wszelkie obawy, które mogą mieć jeśli chodzi o samą operację i jej możliwe konsekwencje.

Ryzyko powikłań w trakcie lub po operacji serca może być wyższe, jeśli cierpisz na inną chorobę, taką jak cukrzyca, choroba nerek, płuc, lub choroba tętnic obwodowych (zwężenie tętnic w nogach).

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny ponieśliście szkodę, uraz lub doszło do trwałego  upośledzenia fizycznego w wyniku błędu popełnionego podczas operacji serca, pierwszym krokiem powinno być zasięgnięcie profesjonalnej porady.

Szpital ma 'obowiązek zachowania szczerości'

Na wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spoczywa obowiązek  poinformowania i przeproszenia pacjenta, jeżeli w trakcie pobytu pod ich opieką w wyniku popełnionych błędów doznał on szkody lub urazu, kórych można było uniknąć.

Ustalenie przyczyny popełnionych błędów i udowodnienie zaniedbań klinicznych wymaga znajomości zarówno kwestii prawnych, jak i medycznych oraz zrozumienia, w jaki sposób problem ten wpłynął na wszystkie zaangażowane osoby.

Nasz specjalistyczny zespół prawny posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu różnego rodzaju zaniedbań klinicznych. Możemy Ci pomóc w ustaleniu, dlaczego coś poszło nie tak, a co najważniejsze uzyskać odszkodowanie, które spełni Twoje przyszłe potrzeby finansowe w zakresie zapewnienia niezbędnej opieki i leczenia.

Kardiochirurgia w UK - dane statystyczne

 • 2,7% pacjentów w Wielkiej Brytanii umiera w trakcie operacji serca. (NHS England, 2013)
 • 98,7% pacjentów w Wielkiej Brytanii przeżywa operacje pomostowania tętnic wieńcowych. (Central Cardiac Audit Database, 2012-13)
 • W 2012 roku w Wielkiej Brytanii przeprowadzono 34.174 operacji serca, 3% pacjentów nie przeżyło.
 • Średnia wieku pacjentów, u których przeprowadza się operacje serca to 67 lat.
 • Wiek pacjenta stanowił 67,1% czynnika ryzyka w przeżyciu operacji serca (2012).
 • Średnio 57% - 64% pacjentów w Wielkiej Brytanii żyje 12,3 lat po operacji serca. (The Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain & Ireland)

 

Czym jest operacja serca?

Operacja serca to zabieg wykonywany przez specjalistę kardiochirurga na sercu i/lub otaczających je naczyniach krwionośnych.

Jakie są najbardziej powszechne typy operacji serca?

 

Operacja na otwartym sercu

Odnosi się do otwarcia klatki piersiowej, a nie serca i jest przeprowadzana w przypadku:

 • Operacji pomostowania tętnic wieńcowych.
 • Naprawy lub wymiany zastawek serca.
 • Leczenia migotania przedsionków (nieregularne i często nienaturalnie szybkie tętno).
 • Przeszczepów serca.

 

Chirurg robi duże nacięcie w celu otwarcia klatki piersiowej i zoperowania serca. W zależności od rodzaju zabiegu, chirurg może także otworzyć serce. Pacjent jest podłączony do maszyny krążenia pozaustrojowego (maszyna płuco-serce), która przejmuje funkcję pompowania krwi od serca i przesuwa krew od serca. Chirurg może wtedy przeprowadzić operację na sercu, które nie bije, a przez jego komory nie przepływa krew.

 

Pomostowanie aortalno-wieńcowe (wszczepienie by-passów)(CABG)

Naczynie krwionośne usuwa się z innej części ciała - zwykle z klatki piersiowej, nogi lub ramienia - i przyłącza powyżej i poniżej zawężonego lub zablokowanego obszaru tętnicy wieńcowej. Nowe naczynie krwionośne „omija" zwężony lub zablokowany odcinek tętnicy, aby poprawić przepływ krwi i tlenu do serca.

Pomostowanie aortalno-wieńcowe jest wykonywane pod znieczuleniem ogólnym i zwykle trwa od trzech do sześciu godzin.

Co roku w Wielkiej Brytanii przeprowadza się około 20.000 operacji CABG, większość z nich przeprowadza się u mężczyzn, z których 80% jest w wieku 60 lat i więcej.

 

Leczenie lub wymiana zastawek serca

Zastawka aortalna jest klapką, który działa jak jednokierunkowa bramka. Otwiera ona i zamyka dopływ krwi z lewej komory serca do tętnicy głównej, znanej jako aorta.

Zastawka aorty może wymagać wymiany, jeżeli:

  • uległa zawężeniu, co utrudnia przepływ krwi.
  • przecieka i krew cofa się z aorty do lewej komory serca.
  • nie działa prawidłowo.

 

Zatrzymuje się pracę serca, usuwa zastawkę i zastępuje się ją sztuczną zastawką, znaną jako proteza.

Około jeden na 50 pacjentów nie przeżyje operacji z powodu powikłań, które powstaną w trakcie lub krótko po zabiegu.

 

Usunięcie tętniaka

Tętniak w sercu najczęściej występuje w dolnej lewej komorze.

Tętniak to wybrzuszenie w kształcie balona w ścianie tętnicy lub w mięśniu sercowym. Może wystąpić, gdy ściana tętnicy jest słaba. Ciśnienie krwi przepływającej przez tętnicę lub serce powoduje wybrzuszenie osłabionego obszaru. Z biegiem czasu tętniak może rosnąć i pęknąć, powodując niebezpieczny, często śmiertelny krwotok wewnętrzny.

Operacja usunięcia tętniaka aorty polega na wstawieniu w poszerzonej części tętnicy protezy umożliwiającej swobodny przepływ krwi.

 

Wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora)

Rozrusznik jest niewielkim urządzeniem elektrycznym, wszczepianym w klatce piersiowej. Za pomocą przewodu zostaje on podłączony do serca i przesyła impulsy elektryczne, które wspomagają regularne bicie serca.

Wszczepiony kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD) jest podobny do stymulatora, ale wysyła silniejsze wstrząsy elektryczne, pobudzające serce do pompowania.

Stymulator wszczepia się pod skórę w okolicy obojczyka, po lewej stronie klatki piersiowej. Elektrody rozrusznika wprowadza się przez żyłę podobojczykową do serca.

Operację przeprowadza się pod znieczuleniem miejscowym i zwykle trwa ona około jednej godziny.

 

Powszechne powikłania operacji serca

Powikłania występujące w następstwie operacji serca mogą być różne u różnych pacjentów, ale najczęstsze powikłania to:

 • Nadmierne krwawienie.
 • Krzepnięcie krwi.
 • Zaburzenia neurologiczne - spowodowane krzepnięciem krwi i niedotlenieniem, co może prowadzić do utraty pamięci, paraliżu, padaczki i porażenia mózgowego.
 • Udar.
 • Nieregularne bicie serca.
 • Uszkodzenie zastawek serca lub naczyń krwionośnych.
 • Uszkodzenie tkanek.
 • Rozcięcie zastawki aortowej.    
 • Krew wypełnia worek osierdziowy otaczający serce.
 • Infekcja. 

 

Zaniedbania w opiece kardiologicznej

Lekarz może postawić błędną diagnozę i popełnić błędy, co może opóźnić operację serca.

Lekarz rodzinny może błędnie ocenić objawy pacjenta jako łagodne (niegroźne) lub jako drobne problemy zdrowotne. Brak skierowania lub opóźnione skierowanie pacjenta do specjalisty na przeprowadzenie dalszych badań może spowodować zagrożenie dla życia pacjenta.

W rzadkich przypadkach mogą powstać urazy w trakcie lub po operacji serca, z potencjalnie poważnymi konsekwencjami. Specjalista może opóźnić przeprowadzenie odpowiednich badań lub błędnie zinterpretować ich wyniki.

Zaniedbania kardiochirurgiczne - czy mam podstawy do wniesienia roszczenia?

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie, trzeba udowodnić, że:

 • Standard świadczonej opieki był poniżej powszechnie akceptowanego poziomu, oczekiwanego od kardiochirurga.
 • Można było uniknąć poniesionej szkody lub urazu 'w danym czasie i w danych okolicznościach'.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako zespół doświadczonych specjalistów z zakresu zaniedbań klinicznych doskonale rozumiemy, że będziesz chciał się dowiedzieć, dlaczego chirurg Cię zawiódł, nie zapewniając oczekiwanego standardu opieki. Gwarantujemy, że Twój przypadek zostanie właściwie zbadany w celu postawienia szpitala, zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza do odpowiedzialności za wszystkie wyrządzone krzywdy i cierpienia oraz by zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.

Od momentu pierwszej rozmowy, kancelaria Your Legal Friend, zrobi wszystko, aby zapewnić ofiarom zaniedbań medycznych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zaniedbania oraz uzyskać odszkodowanie, które pomoże pokryć wydatki związane z przyszłym leczeniem oraz opieką.