UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat hipoglikemii u noworodków

Newborn baby - Neonatal Hypoglycaemia

Hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) u noworodków stanowi ogromne zagrożenie dla nowo narodzonego dziecka, a możliwość jej wystąpienia nie może zostać całkowicie wyeliminowana. Ponieważ choroba może spowodować znaczące i nieodwracalne uszkodzenia mózgu, lekarz, położna oraz pielęgniarki, zajmujące się noworodkami powinni często monitorować noworodki, aby wykryć objawy niskiego poziomu cukru we krwi.

Większe ryzyko zaistnienia tej choroby występuje w przypadku niektórych dzieci i dlatego lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na:

 • Wcześniaki i noworodki z niską wagą urodzeniową,
 • Mniejsze dzieci,
 • Matki, które chorują na cukrzycę lub cukrzycę ciążową (nietolerancja glukozy) w czasie ciąży.

 

Lekarz, położna oraz pielęgniarki zajmujące się noworodkami powinni również wiedzieć, że brak objawów nie oznacza wcale, iż dziecko nie cierpi na hipoglikemię.

Podjęcie decyzji o złożeniu skargi z tytułu zaniedbania medycznego nigdy nie jest łatwe.

Pracownicy służby zdrowia mają "obowiązek  zapewnienia opieki" Tobie i Twojemu dziecku, która nie powinna spaść poniżej oczekiwanych i akceptowalnych standardów. Zdajemy sobie sprawę, że każde roszczenie dotyczące komplikacji podczas porodu lub tuż po nim, wymaga najwyższego stopnia wrażliwości i zrozumienia oraz porad eksperta, który pomoże Ci w dochodzeniu odszkodowania.

Nasz zespół prawny posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw dotyczących zaniedbań medycznych. Możemy Ci pomóc ustalić, dlaczego system Cię zawiódł w zapewnieniu odpowiedniej opieki oraz co więcej, pomożemy Ci uzyskać odpowiednią rekompensatę, aby pokryć koszty finansowe dalszego leczenia i opieki nad dzieckiem. 

Hipoglikemia noworodków w statystykach:

 • Co roku w Wielkiej Brytanii, hipoglikemia występuje u jednego do trzech na każdy 1000  noworodków.
 • Szacuje się, że 60 roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych w przypadku urazów mózgu wśród dzieci, wynikało z braku monitorowania pod kątem hipoglikemii noworodkowej.
 • 79 roszczeń z tytułu zaniedbania podczas leczenia hipoglikemii u noworodków zostało zarejestrowanych przez NHS Litigation Authority w okresie dziesięciu lat do 2012 roku (NHS UK, 2012)                                                                                   

Czym jest hipoglikemia noworodkowa?

Hipoglikemia noworodkowa jest spowodowana niskim poziomem cukru lub glukozy we krwi, który może obniżyć się w ciągu pierwszych godzin lub dni po narodzinach.

Co jest przyczyną?

W czasie ciąży dziecko otrzymuje stały dopływ glukozy z łożyska, które jest połączone z błoną śluzową macicy matki.

Dorośli potrafią utrzymać stałe stężenie glukozy we krwi. Dziecko zaraz po urodzeniu musi dostosować swój organizm ze stanu, w którym otrzymywało stałe dawki glukozy, do stanu, w którym jest zależne od uzyskania odpowiedniego poziomu cukru we krwi z mleka matki lub mleka modyfikowanego i wytworzenia glukozy przez wątrobę.

Większość zdrowych dzieci, bez żadnych problemów dostosowuje się do nowych warunków, ale w przypadku niektórych dzieci, występuje ryzyko rozwoju niebezpiecznie niskiego poziomu cukru we krwi. 

Dlaczego poziom glukozy u dzieci spada?

Poziom glukozy (cukru we krwi) może spaść, jeśli:

 • Krew zawiera zbyt dużo insuliny, która reguluje poziom glukozy.
 • Ilość wytwarzanej glukozy jest niewystarczająca.
 • Potrzeba więcej glukozy, niż jest wytwarzane.
 • Dziecko nie jest wystarczająco karmione, aby zapewnić mu odpowiedni poziom glukozy.

 

Pozostałe czynniki powszechnie wpływające na zagrożenie:

Niski poziom cukru we krwi spowodowany jest często przez:

 • Przedwczesny poród,
 • Niską wagę urodzeniową,
 • Mniejszy rozmiar ciała,
 • Zakażenie poporodowe,
 • Konieczność zastosowania tlenu po porodzie,
 • Cukrzyca (dziecko rodzi się większe niż normalnie).

 

Inne, często występujące, powiązane czynniki: 

 • Matka choruje na cukrzycę lub w czasie ciąży rozwinęła się u niej cukrzyca ciążowa (nietolerancja glukozy).
 • Matka produkuje zbyt dużo insuliny.
 • Złe odżywianie się matki podczas ciąży.
 • Choroba hemolityczna (HDN) - zaburzenia krwi spowodowane przez "niezgodność genetyczną", pomiędzy krwią dziecka a krwią matki. Przeciwciała matki atakują czerwone krwinki rozwijającego się dziecka.
 • Wrodzone choroby metaboliczne – wady  dziedziczne (zazwyczaj brak odpowiednich enzymów), których wynikiem jest nieprawidłowy metabolizm.
 • Ciężki poród.
 • Stres wywołany zimnem.
 • Choroba wątroby.

 

Objawy hipoglikemii u noworodków

Objawy są często bardzo trudne do rozpoznania i mogą znacznie się różnić u poszczególnych dzieci. Do najbardziej oczywistych i powszechnych objawów hipoglikemii u noworodków zaliczamy:

 • Brak apetytu lub wymioty,
 • Problemy z oddychaniem: zatrzymanie oddechu, przyspieszony oddech i chrząkanie,
 • Zmęczenie, brak energii,
 • Luźne lub zwisające mięśnie,
 • Drażliwość,
 • Pobudzenie, nerwowość lub drżenie,
 • Trudności w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała,
 • Blada lub niebieskawa skóra.

 

Jeśli objawy nie występują

Dzieci z niskim poziomem cukru we krwi mogą nie przejawiać żadnych objawów, co nie znaczy, że hipoglikemia nie występuje.

Dziecko, które nie wykazuje objawów, lecz należy do grupy podwyższonego ryzyka, ze względu na jeden lub więcej czynników powodujących niski poziom cukru we krwi, powinno być stale monitorowane przez położne w szpitalu. 

Badania mające na celu wykrycie hipoglikemii u noworodków

Lekarz i szpitalny zespół porodowy powinien rozpoznać ciąże wysokiego ryzyka oraz objawy niskiego poziomu krwi u noworodka. 

Poziom cukru dziecka będzie naturalnie zmieniać się po porodzie, ponieważ dziecko dostosowuje się do nowego otoczenia. Ogólne wytyczne stanowią, że należy przeprowadzać regularne badania, aby upewnić się, że dziecko zachowuje poziom cukru powyżej zalecanego poziomu.

Zapobieganie i leczenie hipoglikemii jest stosunkowo proste:

 • Noworodki narażone na ryzyko hipoglikemii należy monitorować co kilka godzin, za pomocą badania krwi wykonanego poprzez ukłucie pięty. Poziom cukru we krwi poniżej 50 mg / dl (miligramów / decylitr) wymaga leczenia.
 • Badania krwi należy kontynuować, aż poziom glukozy u dziecka ustabilizuje się na około 12 do 24 godziny.

 

Inne możliwe badania:

 • Badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych
 • Badania moczu. 

 

Leczenie hipoglikemii u noworodków

Leczenie niskiego poziomu cukru we krwi może być bardzo proste. Pierwsza faza opiera się na karmieniu roztworem wody z glukozą, która podniesie poziom cukru we krwi u zdrowych dzieci. W przypadku niektórych dzieci może zaistnieć potrzeba dożylnego dostarczenia roztworu glukozy.

Poziom cukru we krwi powinien być dokładnie i często monitorowany, aż do momentu stabilizacji, kiedy leczenie będzie mogło zostać przerwane.

Rodzaj leczenia może zależeć od następujących czynników:

 • Ogólny stan zdrowia,
 • Tolerancja na określone zabiegi,
 • Stopień choroby,
 • Oczekiwania, w jakim kierunku choroba będzie się rozwijać.

 

Co się stanie, jeśli hipoglikemia u noworodków nie została wykryta lub leczona?

Niezapewnienie przez lekarza, położnej oraz pielęgniarek obecnych przy porodzie poprawnej diagnozy i leczenia hipoglikemii, może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń mózgu.

Poważne uszkodzenia i konsekwencje wpływające na całe życie obejmują:

 • Uszkodzenia neurologiczne wpływające na zdolności umysłowe,
 • Nawracające ataki,
 • Opóźnienia w normalnym rozwoju,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Ciężka hipoglikemia może prowadzić do zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego. 

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach z zakresu zaniedbań medycznych, wiemy, że weryfikacja powodów pojawienia się komplikacji może nie być taka prosta. W niektórych przypadkach nieleczenie hipoglikemii u noworodka mogło być wynikiem niedostatecznego nacisku na karmienie piersią przez położne, zwłaszcza u pierworódek.

Od pierwszej rozmowy i przez cały okres prowadzenia sprawy, nasi doświadczeni specjaliści z zakresu zaniedbań medycznych zapewnią, że Twoje dobro i dobro Twojego dziecka będą ich priorytetem, udzielą Ci niezbędnego wsparcia i cennych porad związanych ze złożonym roszczeniem. 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w pomyślnym rozstrzyganiu różnego rodzaju spraw z tytułu zaniedbań medycznych. Możemy Ci pomóc ustalić, dlaczego system zawiódł w zapewnieniu Ci odpowiedniej opieki oraz, co więcej, pomożemy uzyskać odszkodowanie, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby finansowe wynikające z dalszego leczenia i opieki Twojego dziecka.