UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędów w wystawianiu i realizacji recept

Spilled pill containers

Nieprawidłowe dawki leków przepisane  przez Twojego lekarza ogólnego (GP) lub błąd w zrealizowaniu Twojej recepty przez szpital lub aptekę mogą być bardzo poważne i powodować zagrażające życiu konsekwencje. 

Gdy popełniono błąd w realizacji Twojej recepty, możesz odczuć szereg krótkoterminowych objawów takich, jak ból głowy, zawroty głowy czy mdłości lub doznać znacznie poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, obejmującego prawidłowe funkcjonowanie narządów takich, jak np. nerki.

Niepożądana reakcja...

Nieprawidłowo przepisane leki lub nieprawidłowa dawka leku mogą nie tylko zagrażać zdrowiu, ale przede wszystkim zostawić Cię bez lekarstw, których faktycznie potrzebujesz lub wywołać niepożądaną reakcję, gdy zostaną one zmieszane z innymi rodzajami leków.

Czy jest to wystawienie poprawnej diagnozy, czy zapisanie odpowiednich leków i poprawna realizacja naszej recepty – prawda jest taka, że najczęściej bierzemy te sytuacje za rzeczy oczywiste.

Jednak na każdym kroku, masz prawo do otrzymania odpowiedniej opieki od fachowca, co oznacza otrzymanie odpowiednich lekarstw i ich właściwej dawki. Twój lekarz lub apteka ponosi odpowiedzialność za zaniedbania i błędy popełnione podczas zapisywania leku lub realizacji recepty.

Nasz specjalistyczny zespół ds. zaniedbań medycznych w Your Legal Friend pomoże Ci dowiedzieć się, dlaczego poniosłeś szkodę związaną z błędem dotyczącym Twojej recepty, której można było uniknąć. Możemy pomóc Ci w pociągnięciu winnych do odpowiedzialności, a przede wszystkim uzyskać wyjaśnienia, przeprosiny i odszkodowanie za wyrządzone szkody. 

Błędy w wystawianiu i realizacji recept są częstsze, niż myślisz…

Każdego roku ponad 26,000 przypadków niepożądanego działania leku jest spowodowanych błędem medycznym.

  • W szpitalu,  3 - 8 procent wszystkich wystawionych recept.
  • U lekarza pierwszego kontaktu (GP),  5 procent wszystkich recept, z których 0,18% było poważnym błędem.
  • W aptekach, do 3,3 procent wydawanych leków.

 

Z miliarda pozycji przepisywanych rocznie na receptę przez podstawową opiekę zdrowotną NHS w Anglii:

  • Każdego roku przewiduje się popełnienie 1,8 miliona poważnych błędów w wystawianiu i realizacji recept. (NHS England - Stage Three: Directive -Improving medication error incident reporting and learning - March 2014)

 

Jakie są najczęstsze błędy w wystawianiu i realizowaniu recept?

Błąd może wystąpić na każdym etapie:

  • Gdy Twój lekarz decyduje, jakie leki i w jakiej dawce są niezbędne, a następnie wypisuje receptę.
  • Gdy recepta jest realizowana w aptece, ale zły lek lub zła dawka zostaje wydana.

 

Błędy w wystawianiu recept

Nieprawidłowa dawka – przepisana jako za duża lub za mała niż wymagana.

Nieprawidłowe leki –  z powodu błędnej diagnozy lub po prostu niestosowne do leczenia danego schorzenia.

Niekompatybilne lekarstwa - z lekarstwami zażywanymi już przez pacjenta.

Alergia pacjenta – na składnik przepisanego leku.

Dawka dla dorosłych - przepisana dla dziecka.

Niesprawdzenie recepty kontynuacyjnej – brak regularnej kontroli przyjmowania leków podczas monitorowania postępów pacjenta.

Nieczytelne pismo – może prowadzić do przygotowania i wydania nieprawidłowego leku lub jego dawki.

Błędy w realizowaniu recept

Błędne wydanie - prawidłowy lek wydany innemu pacjentowi.

Nieprawidłowe oznakowanie – prawidłowa etykieta dołączona do niewłaściwego leku.

Nieprawidłowa dawka - wydana przez farmaceutę.

 

Uważaj na błędy w wystawieniu i realizacji recept...

Rosnąca gama zaawansowanych leków jest już dostępna w pudełkach, saszetkach i butelkach, jednak pomoc farmaceuty jest często niezbędna, aby przygotować receptę pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza. Pomimo ścisłej kontroli, mającej na celu utrzymanie najwyższych standardów, farmaceuci wciąż mogą popełnić błąd.

Przeciwwskazania...

Przeciwwskazania to warunki zdrowotne, które wykluczają podanie leku lub podjęcie leczenia. Aby upewnić się, że dany lek nie będzie szkodliwy, farmaceuta powinien zdobyć  szczegółowe informacje od pacjenta lub lekarza prowadzącego w celu wydania poprawnego leku.

Jeśli odkryjesz, że Twoja recepta zawiera błąd...

Mimo iż jesteś po części odpowiedzialny za poinformowanie swojego lekarza o wszelkich alergiach i chorobach z należytym wyprzedzeniem, zawsze powinieneś sprawdzić poprawność przepisanych i otrzymanych lekarstw, tabletek i płynów, oraz że zalecona dawka pasuje do tego, co zostało przepisane na oryginalnej recepcie. 

Twój pierwszy krok... to zwrócenie uwagi lekarzowi, szpitalowi lub aptece, jeśli uważasz, że popełniono błąd na Twojej recepcie.

Wniesienie roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego..

Jeśli padłeś ofiarą poważnej choroby lub urazu w wyniku błędu w przepisaniu recepty lub jej realizacji, możesz mieć podstawy, aby wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego.

Aby móc przedstawić argumenty w sprawie błędu dotyczącego wystawienia lub realizacji recepty...

Musisz być w stanie ustalić dwie kluczowe kwestie:

  • Lekarz lub farmaceuta nie wywiązali się ze swojego obowiązku, aby zapewnić Ci właściwy standard leczenia, którego miałeś prawo oczekiwać. W trakcie oszacowania, co powinno być właściwym standardem opieki, porównamy, co w takiej sytuacji zrobiłby odpowiedzialny i w pełni wykwalifikowany specjalista z tym, co przydarzyło się Tobie. Jeśli Twoje leczenie nie dorównało tym standardom, jest to dowód na opiekę poniżej powszechnie przyjętej normy.
  • Opieka poniżej obowiązujących standardów spowodowała niepożądaną reakcję, chorobę lub uszczerbek na zdrowiu jako bezpośredni skutek spożycia błędnie przepisanych lub błędnie wydanych lekarstw.

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomoc..

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach z dziedziny zaniedbań medycznych, wiemy, że jeśli Ty lub bliska Ci osoba otrzymaliście nieprawidłowy lek wskutek błędu popełnionego przy wystawieniu lub realizacji recepty, możesz poczuć się, że system Cię zawiódł, a co gorsza mogło to doprowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu.

Dołożymy wszelkich starań, aby ustalić dlaczego w Twoim przypadku zawiodły procedury i nie udało się uniknąć błędu oraz pomóc Ci w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania na pokrycie kosztów rehabilitacji i zrekompensowanie wyrządzonych krzywd.