UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych

Woman holding a glass on a child's arm - meningitis misdiagnosis

Zapalenie opon mózgowych to infekcja, która rozwija się bardzo szybko i Twoje dziecko może bardzo poważnie zachorować dosłownie w ciągu kilku godzin. Niewykonanie przez lekarza rodzinnego lub lekarza w szpitalu szybkiego i dokładnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych, może spowodować trwałą niepełnosprawność fizyczną i psychiczną oraz, w niektórych przypadkach, prowadzić nawet do śmierci.

W wielu przypadkach, zapalenie opon mózgowych początkowo rozwija się bez rozpoznawalnych objawów lub z objawami, które świadczyłyby o innej chorobie. Ze względu na to, że istnieje wiele różnych rodzajów zapalenia opon mózgowych, ważne jest, aby lekarz wykonał szereg odpowiednich badań, których celem jest postawienie właściwej diagnozy.

Ty lub Twoi najbliżsi możecie cierpieć z powodu poważnego lub trwałego inwalidztwa w wyniku zachorowania na zapalenie opon mózgowych lub posocznicę. Kiedy trwałe, zmieniające życie urazy, których można było uniknąć, zostały spowodowane przez objawy, które zostały pominięte, niewłaściwie zinterpretowane lub źle leczone, skutki tego mogą być druzgocące dla całej rodziny.

Przypadki błędnego zdiagnozowania zapalenia opon mózgowych są bardzo często skomplikowane.

Przypadki zaniedbania medycznego związanego z zapaleniem opon mózgowych, wynikającego z błędnej diagnozy lub niskiego standardu leczenia, mogą być bardzo często skomplikowane. Zgodnie z „obowiązkiem zachowania przejrzystości działań’’ (ang. Duty of Candour), szpital ma prawny obowiązek poinformowania pacjentów o błędach i przeprosić za błędy popełnione w czasie pobytu pod opieką szpitala.

Jednak nie zawsze można uzyskać odpowiednie wyjaśnienie, odnośnie tego, co się stało i kto może być za to odpowiedzialny.

Niezwykle ważne jest, aby znaleźć odpowiedniego doradcę prawnego posiadającego specjalistyczną wiedzę na temat kluczowych zagadnień medycznych oraz empatię i zrozumienie delikatności sprawy, a także jaki wywiera ona wpływ na wszystkie zaangażowane osoby.

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w pomyślnym rozwiązywaniu różnego typu spraw dotyczących zaniedbań medycznych. Możemy Ci pomóc:

 • Ustalić dlaczego Ty lub członek Twojej rodziny nie otrzymaliście odpowiedniej opieki, która się Wam należała.
 • Zabezpieczyć odpowiednią rekompensatę, aby zapewnić środki finansowe na specjalistyczną opiekę, wsparcie, leczenie i zakup sprzętu, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 

Jak często występuje zapalenie opon mózgowych?

 • Około 2,350 pojedyńczych przypadków „bakteryjnego” zapalenia opon mózgowych lub posocznicy (zakażenia krwi) rozpoznano w Wielkiej Brytanii w latach 2011-2012 (NHS UK)                               
 • Szacuje się, że każdego roku w Wielkiej Brytanii 3,200 osób doświadcza niekontrolowanego bakteryjnego zapalenia opon mózgowych i związanej z nim posocznicy (Meningitis Research Foundation)
 • Choroby bakteryjne, takie jak zapalanie opon mózgowych lub posocznica wywołane są przez bakterie Neisseria meningitidis, a 1 na 10 przypadków kończy się śmiercią. (NHS UK)
 • Większość przypadków śmiertelnych, to skutki posocznicy, a nie zapalenia opon mózgowych. (NHS UK)
 • Jedna osoba na cztery może cierpieć z powodu powikłań po zapaleniu opon mózgowych jak utrata słuchu, wynikająca z bakteryjnego zapalenia opon mózgowych. (NHS UK)

 

Czym jest zapalenie opon mózgowych?

Zapalenie opon mózgowych to zakażenie opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowią ochronną tkankę lub membranę otaczającą mózg i rdzeń kręgowy. Zakażenie powoduje stan zapalny membran, co w niektórych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia nerwów oraz mózgu.

Dwa podstawowe rodzaje zapalenia opon mózgowych

Ważne jest, aby diagnoza rozróżniała dwa główne rodzaje zapalenia opon mózgowych.

 • Wirusowe zapalenie opon mózgowych – spowodowane przez wirusy przenoszone przez kaszel, kichanie oraz niski poziom higieny. 
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych -  spowodowane przez wiele różnych bakterii takich jak: Neisseria meningitidis czy Streptococcus pneumonia.

 

Wirusowe zapalenie opon mózgowych – jest zwykle nieprzyjemnym, ale stosunkowo łagodnym i mniej poważnym stanem chorobowym, który najczęściej dotyka niemowlęta i małe dzieci. Ten typ zapalenia opon mózgowych jest zazwyczaj całkowicie uleczalny, jednak istnieje możliwość wystąpienia długoterminowych skutków ubocznych.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych - jest poważniejszą formą zapalenia opon mózgowych i wymaga natychmiastowej, fachowej pomocy medycznej.

Do błędnej diagnozy pomiędzy dwoma typami zapalenia opon mózgowych może dojść, gdy śmiertelne bakteryjne zapalenie opon mózgowych zostaje zlekceważone jako choroba wirusowa. Może to oznaczać, że odpowiednie badania, jak tomografia komputerowa czy punkcja lędźwiowa nie zostaną przeprowadzone w celu wykluczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych.

Zapalenie opon mózgowych może przybrać różne formy:

 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych,
 • gram ujemne,
 • Haemophilus influenzae typu b (Hib),
 • meningokokowe,
 • pneumokokowe,
 • gronkowcowe,
 • gruźlicze.

 

Najbardziej powszechna forma zapalenia opon mózgowych

Spowodowana jest przez meningokoki wywołujące zapalenie opon mózgowych, posocznicę lub obie choroby na raz.

Posocznica bardziej zagraża życiu oraz jest o wiele niebezpieczniejsza, gdy nie występuje z objawami zapalenia opon mózgowych.

Dzieci są najbardziej narażone na bakteryjne zapalenie opon mózgowych niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Mogą zachorować na wszystkie rodzaje zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy, w tym szczególnie:

 • zapalenie meningokokowe,
 • zapalenie pneumokokowe oraz,
 • Hib (Haemophilus influenzae).

Bakterie, które zazwyczaj, (ale nie wyłącznie) wpływają na chorobę u noworodków, to:

 • Streptococcus grupy B (GBS)
 • Pałeczka okrężnicy (E coli),
 • Listeria.

 

Objawy zapalenia opon mózgowych

Niemowlęta i dzieci poniżej piątego roku życia

Ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona i podatna na występowanie niektórych z następujących objawów:

 • wysoka gorączka,
 • zimne dłonie i stopy,
 • wymioty,
 • brak apetytu,
 • niepokój oraz niechęć do bycia podnoszonym,
 • senność, osowienie, brak reakcji ze strony dziecka,
 • szybki oddech,
 • nietypowy piskliwy lub jękliwy płacz,
 • blada, poplamiona skóra,
 • czerwona wysypka,
 • napięte, miękkie wybrzuszenie na szczycie głowy, znane jako "ciemiączko",
 • sztywność karku i wrażliwość na światło ,
 • drgawki lub napady padaczkowe .

 

Starsze dzieci, młodzież i dorośli

Do dodatkowych objawów w tej grupie wiekowej zaliczamy również:

 • trudności w budzeniu się,
 • dezorientacja i drażliwość,
 • silne bóle mięśni,
 • silne bóle głowy,
 • sztywność karku.

 

Diagnozowanie zapalenia opon mózgowych

Test szklankowy – szybkie, pierwsze badanie, które można przeprowadzić w domu

Jeśli pojawi się wysypka, należy mocno przycisnąć szkło jasną stroną do skóry. Wysypka, która nie blaknie pod wpływem ciśnienia może być oznaką posocznicy meningokokowej.

Wysypka, która nie blaknie pod wpływem ciśnienia może pojawiać się najpierw jako kilka małych plamek lub jako "ukłucia igły" na dowolnej części ciała. Stan ten często rozprzestrzenia się szybko i zaczyna wyglądać jak świeże siniaki, ponieważ krew wycieka do tkanki pod skórą.

Ważne jest, aby uzyskać natychmiastową pomoc medyczną, jeśli jakiekolwiek objawy zapalenia opon mózgowych wystąpiły u Ciebie lub członka Twojej rodziny.

Badania kliniczne wskazujące na zapalenie opon mózgowych

Jeśli istnieje podejrzenie zapalenia opon mózgowych u pacjenta, należy wykonać kilka kluczowych badań klinicznych w celu potwierdzenia diagnozy.

 • Punkcja lędźwiowa – zwana również jako „kran rdzeniowy”, podczas której pobiera się płyn rdzeniowy do badania
 • Tomografia komputerowa głowy
 • Prześwietlenie klatki piersiowej
 • Posiew krwi

 

Dlaczego zdarzają się przypadki błędnej diagnozy?

Inna choroba lub stan zdrowia są uważane za przyczynę występowania objawów, głównie:

 • Zespół dziecka potrząsanego
 • Świńska grypa
 • Zapalenie płuc
 • Grypa
 • Żółtaczka

 

Więcej niż jedna choroba na raz – dziecko, które choruje na grypę lub ma przeziębienie w tym samym czasie, gdy w jego organizmie pojawią się bakterie powodujące zapalenie opon mózgowych, może wykazywać objawy mniej poważnej choroby. Dlatego właśnie inne objawy mogą zostać pominięte. 

Zdiagnozowanie jako poważniejsza choroba, na przykład rak – leczenie raka mózgu nie wpływa na rozwój zapalenia opon mózgowych.

Leczenie zapalenia opon mózgowych

Leczenie ciężkiego, bakteryjnego zapalenia opon mózgowych wymaga leczenia szpitalnego.

Regularne leczenie obejmuje:

 • Antybiotyki 
 • Leki przeciwdrgawkowe
 • Kortykosteroidy
 • Paracetamol
 • Terapia tlenowa
 • Kontrola płynów
 • Badanie krwi
 • Środki uspokajające.

 

Powikłania bakteryjnego zapalenia opon mózgowych:

 • Uszkodzenie mózgu
 • Nagromadzenie płynów pomiędzy czaszką a mózgiem
 • Utrata słuchu
 • Drgawki.

 

Trwałe uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć mogą być spowodowane opóźnioną diagnozą i utrzymującym się obrzękiem mózgu.

Dalsze konsekwencje bakteryjnego zapalenia opon mózgowych to:

 • Uszkodzenie mózgu, powodujące samoistną padaczkę, utratę pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych oraz głuchotę.
 • Utrata kończyny lub kończyn – jeśli zapaleniu opon mózgowych towarzyszy posocznica.

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

Powikłania po przejściu zapalenia opon mózgowych mogą być spowodowane opóźnieniem lub niedokładnością w postawieniu diagnozy przez lekarza.

Aby złożyć roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego, należy udowodnić, że:

 • Lekarz, chirurg lub szpital dopuścił się zaniedbania naruszającego zapewnienie pacjentowi należytej opieki.
 • Zapewniona opieka była poniżej normy, której można by „racjonalnie oczekiwać” od specjalisty w danej dziedzinie.
 • Brak opieki doprowadził bezpośrednio do powstania urazu lub szkody, które są "logiczną konsekwencją" działania albo zaniechania lekarza lub innej osoby, która zajmowała się leczeniem pacjenta.

 

Jako doświadczeni eksperci w sprawach zaniedbań medycznych wiemy, że Ty i Twoja rodzina możecie czuć się załamani i zszokowani faktem, iż być może nie otrzymaliście niezbędnego leczenia o odpowiednim standardzie. Wiemy również, że rodziny chcą uzyskać odpowiedź na pytanie - dlaczego system opieki zdrowotnej zawiódł ich w momencie, kiedy najbardziej potrzebowali wsparcia.

Niekiedy poszkodowani muszą najpierw uporać się z rozmaitymi emocjami, zanim podejmą decyzję o zasięgnięciu porady prawnej. Powinni również mieć pewność, że ich specjalista ds.zaniedbań medycznych posiada wiedzę i doświadczenie w skomplikowanych kwestiach prawnych i medycznych, niezbędnych do pomyślnego rozwiązania sprawy.

W naszym przypadku, już od pierwszej rozmowy nasi doświadczeni prawnicy zapewnią Ci najwyższy poziom opieki, empatii oraz zrozumienia, a co więcej dostarczą Ci potrzebnych wskazówek.

Zobowiązujemy się do zbadania, co poszło nie tak i co było tego przyczyną oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do niezapewnienia Ci odpowiednich standardów opieki. Jeśli uda nam się udowodnić słuszność Twojej sprawy, zapewnimy Ci maksymalną kwotę odszkodowania na pokrycie utraconych zarobków, kosztów rehabilitacji, terapii, wsparcia, opieki i specjalistycznego sprzętu, aby zapewnić Ci środki na obecne i przyszłe potrzeby wynikające z konieczności dalszego leczenia i opieki medycznej.