UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędnej diagnozy stwardnienia rozsianego

Woman holding her head in pain - MS misdiagnosis

Prawidłowa diagnoza stwardnienia rozsianego (SM) nie jest prosta.

Jednak przyczyny tego są mniej skomplikowane:

 • Żaden test nie może jednoznacznie określić diagnozy
 • Istnieją różne typy SM
 • Nie wszyscy chorzy będą mieć wszystkie typowe objawy
 • Objawy różnych chorób są często mylone z SM

 

Twój lekarz rodzinny lub inny lekarz, mogą zapobiec błędnemu rozpoznaniu stwardnienia rozsianego, jeśli przeprowadzą szereg ważnych badań i testów oraz szczegółowo przeanalizują Twoją dokumentację medyczną.

Zadaniem lekarza powinno być wyeliminowanie możliwości błędnego zdiagnozowania chorób, których objawy są bardzo podobne do objawów stwardnienia rozsianego. Ważne jest, aby pacjent został zbadany przez lekarza, który posiada doświadczenie i wiedzę w diagnozowaniu SM, aby móc zastosować odpowiednie leczenie tak szybko, jak to możliwe.

Być może jesteś autentycznym przypadkiem zaniedbań klinicznych

Jeśli uważasz, że Ty lub członek Twojej rodziny doświadczyliście krzywdy i cierpienia z powodu nieprawidłowej diagnozy i niezastosowania leczenia rozwijającego się stwardnienia rozsianego, wówczas możesz mieć podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych.

Nie zawsze łatwo jest podjąć decyzję o wszczęciu roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych. Ustalenie powodów, dla których lekarz rodzinny, specjalista lub szpital nie spełnili obowiązku należytej, oczekiwanej staranności często może być skomplikowanym procesem, dlatego należy znaleźć doświadczonego adwokata, która dostarczy profesjonalnych porad.

Nasz wyspecjalizowany zespół adwokatów ds. zaniedbań medycznych od wielu lat skutecznie walczy o odszkodowania z tytułu zaniedbań klinicznych. Możemy Ci pomóc dowiedzieć się, dlaczego coś poszło nie tak, a co najważniejsze uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz. Otrzymana rekompensata pokryje koszty niezbędnej opieki, leczenia, specjalistycznego sprzętu i wsparcia, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

Stwardnienie rozsiane - fakty

 • W Wielkiej Brytanii ponad 100.000 osób cierpi na stwardnienie rozsiane.
 • Co roku SM rozpoznaje się u 5.000 osób.
 • 81% przypadków SM jest potwierdzanych diagnozą.                                       
 • Jeden na 10 przypadków SM jest błędnie diagnozowany. Można tego uniknąć przeprowadzając bardziej dokładne badania i testy. (National Institute for Health and Care Excellence - instytut NICE, Paź. 2014)
 • Diagnozę SM częściej stawia się u kobiet niż u mężczyzn.
 • Stwardnienie rozsiane nie jest chorobą dziedziczną, jednak u członków rodziny chorego występuje nieco większe ryzyko zachorowania na SM.
 • Diagnozę SM zazwyczaj stawia się u ludzi w wieku od 20 do trzydziestu paru lat. (Multiple Sclerosis Trust) 

 

Co to jest stwardnienie rozsiane (SM)?                           

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba wpływająca na nerwy w mózgu i na centralny układ nerwowy.

Uszkodzeniu ulega ochronna powłoka wokół włókien nerwowych, zwana mieliną, która chroni nerwy i pomaga sygnałom elektrycznym przenosić się z mózgu do reszty ciała.

Co powoduje stwardnienie rozsiane (SM)?                           

System odpornościowy organizmu, który zazwyczaj pomaga zwalczać infekcje, wywołuje zniszczenie atakując powłokę ochronną, gdyż omyłkowo traktuje mielinę jako ciało obce. Włókna komórek nerwowych są częściowo lub całkowicie niszczone, pozostawiając blizny, znane jako zmiany chorobowe.

W rezultacie wiadomości przesyłane wzdłuż włókien komórek nerwowych są przesyłane wolniej, zostają zniekształcone lub nie docierają w ogóle. Gdy uszkodzone zostaną włókna komórek nerwowych, z upływem czasu utrudniony ruch może się przerodzić w pełną niepełnosprawność.

Nadal nie wiadomo dlaczego system odpornościowy organizmu omyłkowo zaczyna atak na ochronną powłokę nerwów, jednak uważa się, że wynika to z kombinacji czynników genetycznych i środowiskowych.

Do tej pory nie ma jeszcze lekarstwa na SM.

Potencjalne objawy SM to:

 • Utrata wzroku  - zwykle w jednym oku
 • Sztywność mięśni  - może doprowadzić do niekontrolowanych ruchów mięśni
 • Trudności w balansowaniu i koordynacji ruchów
 • Zmęczenie - osoba cierpiąca na SM czuje się bardzo zmęczona w ciągu dnia 

 

Typy stwardnienia rozsianego

Rzutowo-remisyjne SM

U około ośmiu na dziesięć osób cierpiących na SM diagnozuje się rzutowo-remisyjne SM, które może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Następnie następują okresy czasu znane jako remisja, kiedy objawy są łagodne lub zanikają całkowicie. 

Wtórnie postępujące SM

U około połowy osób, u których wykryto rzutowo-remisyjne SM, zazwyczaj po około 15 latach rozwinie się wtórnie postępujące SM. Z czasem objawy stopniowo zanikają, po czym ponownie się pojawiają, jednak nigdy w pełni nie znikają.

SM pierwotnie postępujące

Najmniej rozpowszechniona forma SM, w której objawy stopniowo  pogarszają się w miarę upływu czasu i nie występują żadne okresy remisji. 

Choroby najczęściej mylone ze stwardnieniem rozsianym

Toczeń - także zaburzenie systemu odpornościowego organizmu, które powoduje:

 • Bóle mięśni
 • Opuchnięcie stawów
 • Zmęczenie
 • Migreny

Częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn.

Toczeń może się początkowo pojawić bez typowej wysypki i artretyzmu, co może sprawić, że objawy wydają się jeszcze bardziej podobne do początkowych objawów SM.

Borelioza - zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez ugryzienie kleszcza, także z objawami:

 • Zmęczenia
 • Bólu głowy
 • Bólu mięśni i stawów

 

Udar mózgu - podobnie jak SM, wpływa na mózg i ma podobne objawy, w tym:

 • Utrata wzroku
 • Trudność w chodzeniu
 • Utrata czucia w kończynach - zazwyczaj na jednej stronie ciała
 • Trudności z mówieniem.

 

Fibromialgia - objawy podobne do SM, np.:

 • Ból głowy
 • Ból stawów i mięśni
 • Drętwienie
 • Mrowienie w kończynach
 • Zmęczenie.

 

Kobiety cierpią na tę chorobę częściej niż mężczyźni, jednak w przeciwieństwie do SM, choroba ta nie zostanie wykryta podczas badania rezonansem magnetycznym.

Inne choroby mylone ze stwardnieniem rozsianym

Istnieje szereg chorób, które oddziaływują na centralny system nerwowy (CSN), dlatego mogą zostać błędnie zdiagnozowane jako stwardnienie rozsiane, są to:

 • Infekcje
  • Borelioza
  • Kiła
  • Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (wpływa na mózg)
  • HIV
  • HTVL-1 (dotyczy układu nerwowego).
 • Schorzenia zapalne
  • Zespół Sjögrena (wpływa na ślinianki)
  • Zapalenie naczyń (wpływa na naczynia krwionośne zaopatrujące mózg i rdzeń kręgowy)
  • Sarkoidoza (komórki zapalne)
  • Choroba Behçeta (uszkodzenie naczyń krwionośnych, szczególnie naczyń żylnych). 
 • Zaburzenia genetyczne
 • Guzy mózgu
 • Nowotwory (atakują centralny układ nerwowy)
 • Chłoniak (rak krwi, który czasem występuje w ośrodkowym układzie nerwowym).
 • Niedobór witamin
 • Uszkodzenia strukturalne mózgu lub rdzenia kręgowego
 • Inne zaburzenia SM (podobne jak w przypadku SM) 

 

Rozpoznanie stwardnienia rozsianego

Aby potwierdzić diagnozę SM, lekarz musi wykluczyć inne możliwe choroby, które mogłyby wywołać objawy odczuwane przez pacjenta.

Należy znaleźć dowody zniszczenia:

 • W co najmniej dwóch oddzielnych obszarach centralnego układu nerwowego (CUN), które obejmują mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.
 • Uszkodzenia wystąpiły w odstępie przynajmniej jednego miesiąca.

U pacjenta, który doświadczył tylko jednego ataku objawów podobnych do SM w jednej części centralnego systemu nerwowego - określa się go jako pierwszy izolowany zespół objawów (CIS) - niekoniecznie rozwinie się SM.

Aktualnie nie ma objawów lub badań laboratoryjnych, na podstawie których definitywnie można określić, że pacjent cierpi na SM.

Lekarz musi więc podjąć następujące kroki:

 • Zbadać dokumentację medyczną
 • Przeprowadzić badanie krwi  - w celu ustalenia niedoboru witamin
 • Przeprowadzić badania neurologiczne  - ocena sensoryczna neuronu i reakcji motorycznych, szczególnie odruchów, aby stwierdzić, czy układ nerwowy jest uszkodzony
 • Nakłucie lędźwiowe - analiza płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Rezonans magnetyczny
 • Potencjały wywołane (EP)  - mierzą czas potrzebny, by nerwy zareagowały na bodźce. 

 

Leczenie stwardnienia rozsianego

Obecnie nie istnieje lekarstwo na SM, ale istnieje wiele metod, które mogą pomóc.

Rzutowo-remisyjne SM - można leczyć stosując leki modyfikujące chorobę - tak zaprojektowane, by zmniejszyć liczbę rzutów. Choć mogą one również spowolnić postęp rozwoju SM, nie są one odpowiednie dla wszystkich przypadków.

Istnieje również szeroka gama zabiegów, również fizjoterapeutycznych, mających na celu zmniejszenie objawów oraz sterydy stosowane do regeneracji po rzutach.

Ocena długoterminowa

Osoby cierpiące na SM powinny zostać poddane szczegółowej weryfikacji ich opieki co najmniej raz na dwanaście miesięcy, na podstawie wytycznych NICE, które zalecają również, aby wszystkie przypadki podejrzeń SM zostały skierowane do doświadczonego neurologa. Należy zachęcać pacjentów ze SM by zachowali aktywność fizyczną, natomiast pacjenci cierpiący z powodu zmęczenia i problemów z poruszaniem powinni zostać objęci nadzorowanymi programami fitness.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Ze względu na złożony charakter SM, ustalenie czy stwardnienie rozsiane zostało błędnie zdiagnozowane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę i jego późniejszy wpływ na jakość życia pacjenta, mogą stanowić duże wyzwanie.

Przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej pacjent często musi pokonać ogromną barierę emocjonalną. Musisz mieć także pewność, że Twój specjalista ds. zaniedbań klinicznych posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie zarówno w skomplikowanych kwestiach prawnych, jak i medycznych.

Jednak od momentu naszej pierwszej rozmowy nasi doświadczeni adwokaci zajmujący się kwestiami zaniedbań klinicznych potraktują Cię z sympatią oraz zrozumieniem i dostarczą wskazówek, których potrzebujesz.

Dołożymy wszelkich starań, by dokładnie zbadać, co się stało i dlaczego. Jeśli wykażemy zaniedbanie kliniczne, możemy dla Ciebie uzyskać maksymalne odszkodowanie, kore zrekompensuje utratę zarobków, koszty rehabilitacji, terapii, wsparcia, opieki oraz sprzętu specjalistycznego, aby spełnione zostały Twoje obecne i przyszłe potrzeby w zakresie leczenia i opieki medycznej.