UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędnej diagnozy raka piersi

Breast cancer ribbon

Aby zdiagnozować raka piersi, trzeba wykonać więcej niż jedno badanie

Zwłoka w skierowaniu do specjalisty pacjentki z podejrzeniem raka piersi, może w dużym stopniu zmniejszyć szanse chorej na pełen powrót do zdrowia, a nawet mieć śmiertelne skutki.

Każdego roku tysiące przypadków raka piersi nie są zauważane w trakcie mammografii. W rezultacie leczenie zostaje rozpoczęte zbyt późno, gdyż trudno jest efektywnie leczyć guza w zaawansowanym stadium rozwoju.

NHS oferuje mammografię co trzy lata dla kobiet w wieku od 47 do 73 roku życia, jednak na podstawie jednego badania nie można wykluczyć lub definitywnie potwierdzić złośliwego nowotworu piersi. Aby zapobiec postawieniu błędnej diagnozy raka piersi i wyeliminować błędne odczytanie dodatnich wyników bardzo ważne jest, by zrobić kilka różnych badań.

Jeśli zauważyłaś jakieś nietypowe zmiany w piersi, Twój lekarz rodzinny powinien natychmiast skierować Cię na dalsze badania kliniczne. Istnieją ścisłe wytyczne dotyczące kierowania do specjalisty.

Dodatkowe niepotrzebne cierpienie

Opóźnienie lub postawienie błędnej diagnozy raka piersi może nastąpić w wyniku zaniedbania, braku doświadczenia lub przeciążenia placówek zdrowia i personelu laboratoryjnego. 

Jeśli z powodu opóźnienia rak piersi rozwinął się i nastąpiły przerzuty, mogą wystąpić poważne powikłania w późniejszym leczeniu, co może spowodować dalsze cierpienie i ograniczyć długość życia pacjentki.

Pomimo znacznego postępu w rozwoju wiedzy i technik leczenia,  najlepsze szanse na przedłużenie życia pacjentki daje:

 • Wczesna diagnoza
 • Odpowiednie badania i
 • Prawidłowe leczenie

 

Obowiązkiem lekarza rodzinnego, specjalisty lub innych lekarzy zaangażowanych w postawienie diagnozy jest prawidłowa interpretacja objawów i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Lekarze i personel medyczny mają obowiązek 'zachowania należytej staranności' wobec Ciebie jako pacjentki i jeżeli na jakimkolwiek etapie popełniono błąd w diagnozie, zastosowano nieprawidłowe leczenie lub standard opieki spadł poniżej oczekiwań, być może masz podstawy do wniesienia roszczeń o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Podjęcie decyzji dotyczącej dochodzenia odszkodowania z tytułu zaniedbania medycznego nigdy nie jest łatwe i nasz zespół prawny doskonale rozumie, że oczekujesz, by poświęcono Ci szczególną uwagę, okazano zrozumienie i dostarczono wskazówek, które pomogą Ci w wygraniu sprawy.

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń o odszkodowania z tytułu różnych rodzajów zaniedbań medycznych. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu zarówno kwestii prawnych, jak i medycznych oraz zrozumienie, w jaki sposób tego rodzaju sytuacje mogą wpływać na poszkodowanych oznacza, że możemy Ci pomóc: 

 • Dowiedzieć się, dlaczego coś poszło nie tak z postawieniem diagnozy, leczeniem lub postępowaniem zgodnie z obowiązującymi w służbie zdrowia procedurami
 • Uzyskać odszkodowanie za poniesione straty i doznane krzywdy.

 

Statystyki na temat raka piersi

 • Co roku w Wielkiej Brytanii 2 mln kobiet jest poddawanych badaniom RTG w celu wykrycia raka piersi. (NHS UK)
 • Co roku diagnozuje się 50,000 przypadków raka piersi. Jest to najbardziej rozpowszechniony typ raka w Wielkiej Brytanii. (NHS UK)
 • Na 1000 kobiet z rakiem piersi podczas badań między 3 do 4 przypadków raka pozostaje niezauważonych. (US data Study, gru 2014)
 • Około 2400 przypadków rocznie pozostaje niezauważonych podczas badań przeprowadzonych przez NHS. (US data study estimate, grudzień 2014)
 • Jedno na pięć roszczeń o odszkodowanie z tytułu zaniedbań medycznych wniesionych przeciwko lekarzom dotyczy raka. (Medical Protection Society - MPS)
 • Postawienie błędnej diagnozy jest typowym rodzajem skargi i daje podstawy 80% roszczeń. (Medical Protection Society - MPS) 

 

Powszechne czynniki ryzyka

Lekarz powinien opracować Twój dokładny profil medyczny, zazwyczaj zadając bezpośrednie pytania dotyczące wielu czynników ryzyka, o których powszechnie wiadomo, że są powiązane z rakiem piersi.              

Pytania odnoszące się do najczęstszych przyczyn raka piersi to:

Wiek

 • Jesteś w wieku powyżej 50 lat?
 • Czy przeszłaś już menopauzę?

 

Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem. Istnieje również większe ryzyko fałszywych negatywnych wyników mammogramu.

Historia chorób w rodzinie:

 • Czy w rodzinie lub u bliskich krewnych były przypadki raka piersi?

 

Większość przypadków raka piersi nie jest dziedzicznych, jednak istnieją pewne geny, które mogą być przekazywane z rodziców na dzieci.

Wcześniejsza choroba raka piersi:

 • Czy wcześniej zdiagnozowano u Ciebie raka piersi?

 

W wyniku zmian w komórkach istnieje wysokie ryzyko nawrotu raka w tej samej lub w drugiej piersi.

Wystawienie na działanie estrogenów:

 • Czy rozpoczęłaś miesiączkowanie w bardzo młodym wieku?
 • Czy późno weszłaś w okres menopauzy?

 

Wystawienie na działanie estrogenów przez dłuższy okres czasu może spowodować rozwój komórek raka piersi - szczególnie, gdy poziom hormonów był wysoki.

Promieniowanie:

 • Czy wielokrotnie byłaś poddana badaniom RTG i tomografii komputerowej?

 

Narażenie na działanie promieniowania, np. w przypadku zastosowania radioterapii, może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. 

Gdy lekarz podejrzewa objawy raka piersi

Wczesne rozpoznanie objawów raka piersi wymaga pilnego skierowania pacjentki do specjalisty. Instytut NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) opublikował ścisłe wytyczne, których lekarze rodzinni powinni przestrzegać w celu zapewnienia szybkiego transferu pacjentki.

Zgodnie z wytycznymi Instytutu NICE, lekarz powinien skierować Cię do specjalisty, jeśli:

Piersi

 • W piersi wykryłaś guz lub obszar zgęstniałej tkanki
 • Jeśli nie masz jeszcze 30 lat i masz w piersi guza, który się powiększa
 • Jeśli nie masz jeszcze 30 lat i masz w piersi guza, ponadto w Twojej rodzinie były zachorowania na raka
 • Wgłębienie na skórze piersi.

 

Brodawka sutkowa

 • Zauważyłaś niedawną zmianę kształtu lub wyglądu brodawki sutkowej
 • Wysypka na lub wokół brodawki sutkowej
 • Wysięk z brodawki
 • Krew z brodawki

 

Dół pachowy

 • Guz lub obrzęk w dole pachowym
 • Ból w piersi lub pod pachą.

 

Przyczyny błędnego rozpoznania

Najczęstsze przyczyny opóźnień lub błędnego rozpoznania raka piersi to:

 • Nieskierowanie pacjentki przez lekarza rodzinnego na dalsze badania z powodu takich objawów, jak guz w piersi lub w dole pachowym.
 • Zaniechanie przeprowadzenia dalszych badań po odkryciu guza, takich jak mammografia lub biopsja.
 • Błędne odczytanie wyników badań -  zamiast dodatniego wyniku pacjentce daje się wynik negatywny.

 

Różne typy badań

Wyniki żadnego pojedynczego badania raka piersi nie powinny być uznane za rozstrzygające. W celu postawienia prawidłowej i uniknięcia błędnej diagnozy, kluczowe jest przeprowadzenie szeregu szczegółowych badań.

Istotne badania obejmują:

Mammogram - wykorzystywany do RTG piersi oraz do wykrycia guzów i nieprawidłowości.

Jednakże, jeśli jesteś w wieku poniżej 35 lat, tkanka piersiowa jest gęstsza i może również wymagać przeprowadzenia badania USG.

Badanie USG - wykorzystuje wysokie częstotliwości fal dźwiękowych do wytworzenia obrazu piersi, aby ustalić czy guz jest potencjalnie nowotworowy.

Biopsja - jeśli mammogram lub wyniki USG wskazują, że guz w piersi może być potencjalnie nowotworowy, z piersi pobiera się próbkę tkanki w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy.

W przypadku potwierdzenia diagnozy raka piersi

Należy przeprowadzić dalsze badania w celu określenia stadium zaawansowania choroby i przeprowadzenia właściwego leczenia. Obejmują one tomografię komputerową, RTG klatki piersiowej, badania na obecność receptorów hormonalnych oraz prześwietlenie kości - w przypadku bardzo zaawansowanego stadium raka.

Błędne rozpoznanie raka - czy mam podstawy do wniesienia roszczeń o odszkodowanie z tytułu zaniedbania?

Opóźnienie w rozpoznaniu raka piersi może spowodować dalszy rozwój choroby i jej rozprzestrzenienie do innych części ciała, takich jak kości. Może to w poważnym stopniu zmniejszyć szanse pacjentki na odzyskanie zdrowia i wpłynąć na długość jej życia.

Aby wygrać sprawę o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego trzeba udowodnić, że:

 • Opieka, którą otrzymała pacjentka była poniżej poziomu oczekiwanego od lekarza z jego/jej kwalifikacjami i specjalizacją.

 

Wnosząc sprawę o odszkodowania z tytułu zaniedbań w diagnozowaniu i leczeniu raka piersi, konieczne jest, aby wykazać że:

 • Twój lekarz rodzinny nie rozpoznał objawów raka piersi lub
 • Nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu leczenia, ponieważ lekarz nie skierował Cię wystarczająco szybko do specjalisty
 • Lekarz nie zorganizował dalszych kluczowych badań diagnostycznych.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Jako zespół doświadczonych specjalistów z zakresu zaniedbań medycznych wiemy, że będziesz chciała się dowiedzieć dlaczego lekarz rodzinny lub specjalista zawiódł Ciebie lub członka Twojej rodziny, nie spełniając obowiązku zapewnienia oczekiwanego standardu opieki w zakresie leczenia i rozpoznania raka piersi.

Naszym zadaniem jest zapewnienie, że Twój przypadek zostanie właściwie zbadany oraz wysłuchany w celu postawienia szpitala, organu opieki zdrowotnej lub lekarza do odpowiedzialności za wszelkie krzywdy i cierpienia, które zostały  wyrządzone oraz aby zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.

Od momentu pierwszej rozmowy, kancelaria Your Legal Friend, zrobi wszystko, aby zapewnić ofiarom zaniedbań medycznych odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zaniedbania oraz uzyskać odszkodowanie, które pomoże pokryć wydatki związane z przyszłym leczeniem oraz opieką.