UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędnej diagnozy padaczki

Doctor's stethoscope

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób spowodowanych urazem głowy, które wpływają na mózg, ale może to być trudną chorobą do precyzyjnego zdiagnozowania i odpowiedniego leczenia.

„Dwie trzecie chorych na padaczkę nie ma fizycznie rozpoznawalnych objawów.”          ( NICE - National Institute for Health and Care Excellence)

Przyczyny padaczki są liczne i różnorodne.  W przypadkach błędnej diagnozy padaczki, jej  objawy mogą zostać pomylone z innymi chorobami, najczęściej atakiem paniki, ale również nieregularnym biciem serca, a nawet migreną.

W przypadkach, gdy pacjent może faktycznie chorować na padaczkę, właściwa choroba może nie zostać zdiagnozowana. W innych przypadkach u pacjentów stawia się nieprawidłową diagnozę padaczki, podczas gdy mogą mieć dolegliwości sercowe, które nie będą leczone aż do postawienia właściwej diagnozy.

Błędna diagnoza padaczki może oznaczać, że pacjenci zostaną poddani  leczeniu lub biorą leki:

 • Które im nie pomagają
 • Są szkodliwe i mogą pogłębić ich faktyczną chorobę
 • Ich prawdziwa, niezidentyfikowana choroba pozostanie nieleczona

Zastosowanie niewłaściwych leków z powodu błędnej diagnozy może przynieść skutki potencjalnie zagrażające życiu i zarówno u pacjentów, jak i ich rodzin może spowodować niepotrzebny i stres i wprowadzić niepokój.

Skierowania do specjalisty...

Istnieją pewne specyficzne objawy, które pomagają zidentyfikować różne typy zespołów padaczkowych. Lekarz rodzinny powinien niezwłocznie skierować pacjenta z podejrzeniem padaczki do specjalisty w celu zdiagnozowania choroby i rozpoczęcia stosownego leczenia.

Jeśli uważasz, że Ty lub członek rodziny nie otrzymaliście opieki medycznej na odpowiednio wysokim poziomie z powodu niezdiagnozowania i nieleczenia padaczki, a to z kolei było powodem dalszych szkód i cierpienia, powinieneś się dowiedzieć, czy Twój przypadek jest rzeczywiście przypadkiem zaniedbania klinicznego.

Rozpoczęcie sprawy sądowej z tytułu zaniedbań klinicznych nie zawsze jest łatwą decyzją, a ustalenie dlaczego lekarz lub szpital naruszyli swoje obowiązki opieki medycznej w stosunku do Ciebie i Twojej rodziny często może być skomplikowanym procesem.

Your Legal Friend od wielu lat skutecznie walczy o odszkodowania z tytułu zaniedbań klinicznych. Naszą specjalistyczna wiedza prawnicza i medyczna, w połączeniu z życzliwością i zrozumieniem w jaki sposób takie problemy wpływają na wszystkie osoby zaangażowane oznacza, że możemy Ci pomóc:

 • Dowiedzieć się, skąd wyniknął problem w zdiagnozowaniu, leczeniu i postępowaniu zgodnie z procedurą.
 • Uzyskać stosowne odszkodowanie, odpowiednie do stawianych roszczeń finansowych, które pokryją koszty niezbędnej opieki specjalistycznej, wsparcia, leczenia i sprzętu zarówno teraz jak i w przyszłości.

Padaczka jest chorobą występującą powszechnie

 • Wskaźnik błędnie postawionych diagnoz w Wielkiej Brytanii waha się w przedziale 20 - 31 %.
 • Każdego roku w Wielkiej Brytanii diagnozuje się 32.000 osób chorych na padaczkę - oznacza to że statystycznie

- każdego dnia diagnozowanych jest około 87 nowych przypadków.

Padaczkę diagnozuje się u około 1 na 240 dzieci w Wielkiej Brytanii w wieku do 16  lat włącznie.

 • Padaczkę rozpoznano u około 1 na 67 osób w Wielkiej Brytanii w wieku 65  lat i więcej.
 • Więcej niż 1 na 5 osób chorych na padaczkę ma trudności w nauce.
 • 600 tys. osób, w Wielkiej Brytanii - ok. 1 na 103 osoby - ze zdiagnozowaną padaczką zażywa leki przeciwpadaczkowe.          (Joint Epilepsy Council, 2011)
 • Co roku w Wielkiej Brytanii umiera około 1.000 osób chorych na padaczkę.          (NICE - National Institute for Health and Care Excellence, 2014 ) 

Co to jest padaczka?

Nieprawidłowa aktywność elektryczna w mózgu powoduje przerwanie i tymczasowe zmiany w przesyłaniu impulsów w mózgu. Powoduje to gwałtowne, powtarzające sie drgawki i może prowadzić do utraty przytomności.

Definiowanie padaczki na podstawie epizodów drgawek

Padaczka to choroba mózgu, którą można zdiagnozować na podstawie występowania jednego z następujących warunków:

 • Co najmniej dwa niesprowokowane napady drgawek w odstępie powyżej 24 godzin.
 • Jeden sprowokowany napad i prawdopodobieństwo kolejnych napadów podobne do ogólnego ryzyka nawrotu przez ponad 10 lat.

Podstawowe typy napadów padaczkowych

Istnieje ponad 40 rodzajów drgawek, które mogą wystąpić u chorego i są one podzielone na dwie grupy:

 • Napady zlokalizowane (ogniskowe): zaburzenia występują w jednej części mózgu - u chorego występują gwałtowne ruchy rozpoczynające się od twarzy lub rąk i rozprzestrzeniające się do kończyn.
 • Napady uogólnione (rozproszone):  cały mózg jest dotknięty przez zaburzenia, w tym:

- „utrata przytomności" i sztywnienie

- drgawki z utratą przytomności

- wpatrywanie się w jeden punkt przez kilka sekund

- krótki skurcz kończyn

- krótka utrata napięcia mięśniowego, związana z upadkiem.

Przed napadem ogniskowym chory może mieć zaburzenia smakowe i węchowe.

Nieprzerwany atak lub nawracające drgawki bez odzyskania przytomności mogą trwać przez 30 minut lub dłużej.

Po ataku pacjent może mieć objawy ponapadowe, takie jak senność, amnezja lub bóle głowy. 

Inne choroby z objawami podobnymi do padaczki

Omdlenie - może być spowodowane długotrwałym staniem; zmiany w postawie, ból. Często poprzedzone uczuciem omdlenia, zawrotami głowy, nieostrym widzeniem, dzwonieniem w uszach.

Ataki paniki - bardziej powszechne u ludzi pełnych lęku. Spowodowane sytuacjami stresowymi. Atak może być poprzedzony strachem i brakiem tchu. Typowe objawy to pobudzenie, hiperwentylacja i czasami skurcze rąk.  Jedną z głównych różnic między atakiem paniki i padaczki jest to, że atak paniki zwykle nie prowadzi do utraty przytomności.

Istnieją jednak dalsze komplikacje związane z tymi objawami, np. hiperwentylacja może wywołać atak padaczki u ludzi podatnych na padaczkę i ataki mogą u nich wywołać panikę.

Zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca) - dotyczą osób cierpiących na choroby serca i mogą być spowodowane przez wysiłek fizyczny.  Typowe objawy obejmują palpitacje serca, brak tchu lub ból w klatce piersiowej. 

Zaburzenia epileptyczne bez ataków - częściej występują u kobiet niż u mężczyzn, w stosunku 3:1. Spowodowane są sytuacjami stresowymi.  Objawy są podobne do ataku padaczki, ze skręceniem głowy w bok lub ruchami kończyn i dłuższym upadkiem bez ruchu. 

Testy diagnostyczne

Rezonans magnetyczny - może zidentyfikować możliwe przyczyny, takie jak blizny w mózgu.

EKG - elektrody przytwierdzone do skóry głowy mogą pomóc wykryć nietypową aktywność mózgu związaną z padaczką. Odczyty mogą być normalne u osób z padaczką lub mogą pokazać niewielkie zmiany u osoby, która nie jest chora na padaczkę.

Kto jest narażony na zachorowanie na padaczkę?

Ważne jest, aby lekarz rodzinny lub specjalista uwzględnili następujące elementy:

 • Historię zachorowań na epilepsję w rodzinie
 • Uwarunkowania genetyczne powszechnie kojarzone z padaczką, takie jak zespół padaczkowy w dzieciństwie
 • Drgawki gorączkowe w dzieciństwie - konwulsje wywołane przez gorączkę u niemowląt lub małych dzieci. U 2-7% dzieci, które w dzieciństwie miały drgawki gorączkowe, rozwinie się padaczka.
 • Wcześniejsze infekcje wpływające na mózg lub choroby takie jak guz mózgu
 • Uraz mózgu, szczególnie przenikające urazy mózgu lub chirurgia. 

Leczenie padaczki a błąd w sztuce lekarskiej

Padaczkę leczy się lekami antypadaczkowymi (AED). Istnieje wiele różnych typów leków przeciwpadaczkowych i zwykle stosuje się więcej niż jeden lek w tym samym czasie.

Leki przeciwpadaczkowe znane są z szerokiego spektrum działania i często wywołują bardzo poważne skutki uboczne. Jeśli pacjent zażywa kilka leków przeciwpadaczkowych w tym samym czasie, poważne skutki uboczne mogą zmienić jego życie. 

Błędne rozpoznanie padaczki - roszczenie z tytułu zaniedbań?

Padaczka jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ:

 • Brak rozstrzygających testów do zdiagnozowania choroby.
 • Osoby chore na padaczkę mogą nie pamiętać napadów, przez co trudno im je opisać lekarzowi.
 • Padaczkę może wywołać wiele czynników.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc... 

Przed podjęciem decyzji zasięgnięcia porady prawnej osoba chora na padaczkę często musi pokonać ogromną barierę emocjonalną. Musisz mieć także pewność, że Twój specjalista ds. zaniedbań klinicznych posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie zarówno w skomplikowanych kwestiach prawnych, jak i medycznych.

Aby wystąpić o odszkodowanie z tytułu zaniedbań w błędnej diagnozie padaczki, należy wykazać, że:

 • Twój lekarz rodzinny nie rozpoznawał objawów padaczki lub
 • Twój lekarz rodzinny pomylił Twoje objawów padaczki, i/lub
 • Początek terapii został opóźniony, ponieważ nie zostałeś szybko skierowany  do specjalisty.

Jako zespół doświadczonych specjalistów zaniedbań klinicznych wiemy, że rodziny muszą znaleźć odpowiedzi na zadane pytania oraz że osoby odpowiedzialne za niedostarczenie opieki na odpowiednio wysokim poziomie powinny ponieść konsekwencje swoich zaniedbań.

W ciągu całego procesu dochodzenia roszczeń jesteśmy głęboko zaangażowani w działanie w najlepiej pojętym interesie klienta, oferując doradztwo i wsparcie na każdym kroku.  Przede wszystkim będziemy walczyć o odpowiednie odszkodowanie za ból, cierpienie i straty, zapewnienie Ci odpowiedniej terapii i opieki oraz by spełnione zostały Twoje obecne i przyszłe potrzeby dotyczące leczenia i opieki medycznej.