UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędów w amputacji kończyny

Man running with a prosthetic leg - limb amputation error

Nawet jeśli amputacja kończyny została przeprowadzona jako procedura ratująca życie jest to wciąż traumatyczne doświadczenie, zmieniające życie każdego, kto przez nie przechodzi.

Jeśli jednak okazuje się, że amputacji można było uniknąć, dzięki leczeniu na odpowiednim poziomie, może mieć to poważny wpływ na stan psychiczny zarówno pacjenta, jak i jego najbliższych.

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny przeszliście amputację, której można było uniknąć, zapewne będziecie próbować pogodzić się z szokiem po tym, co się stało. Może to oznaczać poszukiwanie wyjaśnienia, dlaczego taki błąd został popełniony.

Empatia i zrozumienie

Zaniedbanie medyczne, jak i amputacja złej kończyny, mogły nastąpić z różnych powodów, na przykład przez opóźnienie diagnozy lub nierozpoznanie ostrego zakażenia.

Jeśli uważasz, że szpital zawiódł w swoim obowiązku opieki...

Specjalistyczna wiedza prawnicza i doświadczenie naszych ekspertów w Your Legal Friend może Ci pomóc w dokładnym rozpatrzeniu Twojej sprawy i uzyskaniu wyjaśnień.

Zaniedbanie medyczne, które doprowadziło do amputacji wymaga empatii i zrozumienia ze strony prawnika przez cały złożony proces dochodzenia roszczeń i postępowania sądowego.

Nasz dedykowany zespół prawny posiada bogate doświadczenie w pomyślnym rozwiązywaniu różnych przypadków zaniedbań medycznych. Możemy Ci pomóc ustalić, co poszło nie tak, a przede wszystkim uzyskać sprawiedliwość i odszkodowanie, aby zapewnić Ci środki finansowe na pokrycie obecnych i przyszłych wydatków związanych z opieką, leczeniem, specjalistycznym sprzętem i wsparciem. 

Fakty...

 • Około 6,000 nowych pacjentów skierowano do NHS na dopasowanie protezy w następstwie amputacji. 
 • Około połowa amputacji przeprowadzona jest wśród osób powyżej 65 roku życia.
 • Dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet poddawanych jest amputacji. (Raport roczny - NHS National Amputation Statistical Database)
 • Ponad połowa osób po amputacji kończyny dolnej miała cukrzycę (Amputacja kończyny dolnej, National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death – NCEPOD)
 • Prawie połowa wszystkich amputacji była spowodowana zaburzeniami krążenia i układu nerwowego, których można było uniknąć.
 • Dwie trzecie wszystkich opóźnień przy amputacji kończyn dolnych mogło być uniknięte, gdyby operacje zostały przeprowadzone według planowej listy operacyjnej.
 • Mniej niż połowa pacjentów, wymagających amputacji nogi otrzymała odpowiednią opiekę medyczną z powodu braku komunikacji między różnymi działami i słabej współpracy zespołowej.
 • Prawie jedna czwarta pacjentów, którzy powinni przejść planową amputację, wykonywaną z wyboru pacjenta, po prostu przeszła operację w trybie pilnym. (National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death - NCEPOD, Nov 2014)

 

Jakie są typowe przyczyny amputacji?

Błąd chirurgiczny nie jest jedynym rodzajem zaniedbania medycznego.

Najczęstszą przyczyną amputacji jest niedokrwienie - czyli utrata dopływu krwi w chorej kończynie.

Nieprawidłowe zbadanie uszkodzonych tkanek może przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji, co z kolei może doprowadzić do amputacji zainfekowanej kończyny, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu innych części ciała.

Najczęstsze przyczyny roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych amputacji

Opóźnienie diagnozy, postawienie błędnej diagnozy lub leczenie:

 • Nowotworu kończyn,
 • Gangreny,
 • Owrzodzenia stopy cukrzycowej,
 • Obrzęku obwodowego – obrzęk tkanek miękkich spowodowany nadmierną akumulacją płynów, występujący głównie w kończynach dolnych,
 • Miażdżycy – blokada tętnic przez złogi cholesterolu.

 

Nierozpoznanie:

 • Niedokrwienia, czyli niewystarczającego dopływu krwi do danej części ciała,
 • Ostrej infekcji.
 • Amputacja złej kończyny.
 • Błąd chirurgiczny.
 • Nadmierna amputacja.
 • Nieskuteczne amputowanie ciężko zainfekowanej tkanki.
 • Niewłaściwe dopasowanie protezy. 

 

Cukrzyca

Chorzy na cukrzycę są szczególne narażeni na ryzyko amputacji kończyny, jeśli ich leczenie nie jest właściwie prowadzone. Niezredukowanie ryzyka amputacji lub niezapewnienie najlepszego, możliwego leczenia przez lekarza lub specjalistę może spowodować nieodwracalne powikłania.

 • Tylko jeden na ośmiu pacjentów z cukrzycą został objęty opieką specjalnego serwisu dla cukrzyków.
 • Tylko sześciu na dziesięciu pacjentów z cukrzycą zostało zbadanych przed operacją przez pielęgniarkę/pielęgniarza specjalizującego się w cukrzycy. (National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death NCEPOD, Nov 2014). 

 

Jednym z najpoważniejszych powikłań dotykających pacjentów z cukrzycą jest uszkodzenie układu nerwowego i naczyń krwionośnych, co często prowadzi do owrzodzeń stóp i decyzji o amputacji.

 • Owrzodzenie stóp dotyka jednego na dziesięciu chorych na cukrzycę.
 • Około 50 procent wszystkich amputacji przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii jest przeprowadzanych na osobach chorych na cukrzycę. (Diabetes.co.uk)

 

Nowotwór

Opóźniona diagnoza nowotworu lub po prostu jego błędna diagnoza może prowadzić do podwyższonego ryzyka amputacji chorego narządu. Dotknięty obszar może zostać usunięty, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nowotworu złośliwego na sąsiadujące części ciała.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Uraz psychiczny wyrządzony pacjentowi i jego rodzinie, starającym się pogodzić się z utratą kończyny, szczególnie gdy można było temu zapobiec, może również być podstawą do roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego.

Żadna kwota odszkodowania nie cofnie cierpienia i stresu spowodowanych nieudaną operacją czy błędną diagnozą urazu.

Wsparcie, opieka, specjalistyczny sprzęt czy nawet modyfikacje Twojego domu będą niezbędne do zapewnienia Ci najlepszej jakości życia po przebytej amputacji.

Bardzo często pacjenci muszą jednak najpierw poradzić sobie z emocjami, zanim rozpoczną poszukiwania porady prawnej.

Jako doświadczeni specjaliści w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych, wiemy, że rodziny pragną uzyskać odpowiedzi, a osoby odpowiedzialne za wyrządzone szkody powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Możemy Ci pomóc Ci ustalić “dlaczego system Cię zawiódł i co poszło nie tak”.

Od momentu wstępnego omówienia okoliczności Twojego przypadku, kancelaria Your Legal Friend pozostaje zaangażowana w uzyskanie maksymalnego odszkodowania dla wszystkich klientów.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Ci możliwości przedstawienia wszystkich argumentów, uzyskania odpowiedzi i otrzymania odszkodowania, aby zabezpieczyć środki finansowe na przyszłą opiekę, specjalistyczny sprzęt czy adaptację Twojego domu.