UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat zaniedbań pielęgniarskich

Nurse holding her head in her hand - practice nurse negligence

Jakość opieki oferowanej w ramach usług pielęgniarskich  jest na ogół bardzo wysoka. Jest to rezultatem najwyższej jakości szkoleń, poświęcenia, lojalności i współczucia, które mają dla swoich pacjentów, którymi opiekują się każdego dnia.

Jednak czasami coś może pójść nie tak... 

Naruszenie Obowiązków

Jako pacjent masz prawo oczekiwać, aby zawsze otrzymywać odpowiedni standard opieki. Pielęgniarka ma wobec Ciebie taki obowiązek.

Jednakże, zawsze może dojść do popełnienia błędu, który może być wynikiem "naruszenia obowiązku" i może zostać uznany za zaniedbanie, jeśli pielęgniarka nie spełniła standardów, w wyniku czego pacjent doznał urazu.

Jeśli uważasz, że Ty lub członek Twojej rodziny nie otrzymaliście odpowiedniego standardu opieki, ponieważ, przykładowo, pielęgniarka działała w wyniku błędu, dokonała niedostatecznej oceny lub opóźniła diagnozę, powinieneś sprawdzić, czy możesz rozpocząć roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego.

Nasz dedykowany zespół  ds. zaniedbań medycznych Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu różnych, czasami bardzo skomplikowanych przypadków zaniedbań.

Pomożemy Ci dowiedzieć się, czy:

 • Nie otrzymałeś standardu opieki, którego miałeś prawo oczekiwać
 • W wyniku tego odniosłeś uraz lub stratę

 

Różne obowiązki pielęgniarek...

Pielęgniarka pracuje jako część zespołu specjalistów, w tym lekarzy, pielęgniarek środowiskowych i terapeutów, a także pomaga zapewnić opiekę pielęgniarską, leczenie i edukację zdrowotną pacjentów w każdym wieku.

Pielęgniarkę najczęściej masz szansę zobaczyć w przychodni, klinice lub gabinecie lekarskim.

Pielęgniarka pełni wiele różnych ról, wykonuje badania krwi w lokalnym gabinecie, świadczy opiekę pooperacyjną, położniczą, zajmuje się niemowlętami, wykonuje obowiązki pielęgniarki środowiskowej, rejonowej lub w domu opieki.

Wśród różnych zadań pielęgniarki, możesz znaleźć następujące:

 • Przeprowadzanie konsultacji i badań pacjentów w ośrodkach zdrowia
 • Prowadzenie klinik poświęconych konkretnym schorzeniom, takim jak cukrzyca czy astma
 • Pomiary temperatury, ciśnienia krwi, pulsu, pobieranie próbek pacjentów i wymazów z szyjki macicy / testów ciążowych
 • Diagnozowanie i leczenie chorób /dolegliwości
 • Leczenie ran, zakładanie i zdejmowanie opatrunków, udzielanie  pierwszej pomocy/leczenia ratunkowego
 • Administrowanie szczepień
 • Aktualizacja dokumentacji medycznej pacjenta

 

Czy wiesz że...

 • Liczba roszczeń wobec pielęgniarek rośnie stale od 2007 roku *
 • Jedno na trzy roszczenia przeciwko pielęgniarkom było spowodowane 'opóźnieniami w diagnozie' *
 • Jedno na sześć roszczeń wobec pielęgniarek obejmowało błędy związane z leczeniem chorób przewlekłych *
 • Więcej niż jedno na dziesięć roszczeń dotyczących pielęgniarek pracujących w ramach praktyki lekarza rodzinnego było związanych ze szczepieniami dzieci, przeciwko grypie lub szczepieniami podróżnymi *
 • Jedna na czternaście skarg dotyczyła pielęgnacji ran, płukania uszu, antykoncepcji i leków *          

*MPS Educational Services

Oczekuje się, że pielęgniarka pracująca w ramach praktyki lekarza rodzinnego weźmie na siebie dodatkowe obowiązki i coraz częściej będzie pierwszym kontaktem dla pacjentów z objawami lub urazami, którzy poprzednio byli badani przez lekarza pierwszego kontaktu.

Dodatkowe role pielęgniarki mogą obejmować kliniki leczenia chorób przewlekłych, selekcję przypadków, antykoncepcję i szczepienia. Ponieważ zwiększył się zakres obowiązków pielęgniarek, wzrosło również ryzyko wystąpienia zaniedbań medycznych. 

Najbardziej typowe roszczenia dotyczące zaniedbań pielęgniarek obejmują:

 • Brak skierowania lub opóźnienie w skierowaniu pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu / specjalisty

Większość roszczeń obejmuje pielęgniarki, które nie skierowały pacjenta do dalszych konsultacji i oceny przez lekarza lub specjalistę medycznego.

 • Niewystarczające nadzorowanie stanu pacjenta lub postępowania choroby

Drugi najbardziej powszechny rodzaj roszczeń względem pielęgniarek dotyczy braku nadzoru nad stanem danej osoby w regularnych odstępach czasu lub nieadekwatnego monitorowania przewlekłych chorób u pacjenta, takich jak cukrzyca, astma, choroba wieńcowa serca i nadciśnienie.

 • Nieprawidłowe szczepienia

Prawie dziesięć procent roszczeń wobec pielęgniarek dotyczy ustalenia odpowiedniej dawki leku/szczepionki i harmonogramu szczepień przeciwko grypie lub szczepień podróżnych.

Pozostałe przykłady potencjalnych zaniedbań pielęgniarskich obejmują

 • Niezastosowanie się do zaleceń wydanych  przez lekarza lub działanie niezgodne z zatwierdzonymi wytycznymi opieki. 
 • Użycie niewłaściwego sprzętu lub nieprawidłowe użycie właściwego sprzętu.
 • Niezapisywanie istotnych informacji na temat historii medycznej pacjenta lub nieuwzględnienie wcześniej zapisanej historii.

 

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc..

Jeśli czujesz że:

 • Pielęgniarka nie dopełniła swoich obowiązków poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu opieki i
 • Ty lub członek Twojej rodziny ucierpieliście w wyniku tego zaniedbania.

 

Możemy pomóc.

Jako doświadczeni specjaliści ds. zaniedbań medycznych, dążymy do tego, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania i uzyskać odszkodowanie, do którego masz prawo, a dodatkowo potencjalnie zapobiec cierpieniom innych osób.