UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat wypadków w pracy z udziałem pojazdów

Forklift trucks in a warehouse

Wszelkie obrażenia spowodowane potrąceniem przez pojazd są niemal zawsze poważne, a w wielu przypadkach zagrażają wręcz życiu.

Każdego roku około 1500 osób zostaje poważnie rannych w wypadkach z udziałem pojazdów w miejscu pracy. Do wielu z nich dochodzi podczas dostaw i odbioru towarów. (według  danych brytyjskiego Inspektoratu ds. BHP (HSE) z lat 2013/14).

W większości przypadków wypadki spowodowane są:

• Nieprzestrzeganiem ścisłych procedur bezpieczeństwa
• Brakiem nadzoru
• Brakiem barier separacyjnych, gdy pojazdy wjeżdżają różnymi drzwiami
• Brakiem kontrolera, który by informował kierowców, kiedy mogą bezpiecznie wjechać na teren zakładu.

Dwukrotnie więcej osób zostaje uderzonych przez pojazdy poruszające się do przodu aniżeli te cofające i podobna liczba osób zostaje przygnieciona przez przewracający się pojazd lub jego ładunek. (HSE, 2013/14).

System dostawy i odbioru powinien być zorganizowany i ściśle egzekwowany, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód u wszystkich pracowników pracujących w zatokach dostawczych oraz na trasie pojazdów dostawczych.

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby: "Każde miejsce pracy było zorganizowane w taki sposób, aby piesi i pojazdy mogły poruszać się w bezpieczny sposób".

Kierowcy lub inni pracownicy mogą zostać niesłusznie oskarżeni o wypadki, którym można było zapobiec, jeśli pracodawca, kierownik zakładu lub kontroler zastosowaliby wymagane środki bezpieczeństwa. Powinny one obejmować ścisłą procedurę dostawy i odbioru towarów oraz specyficzne dla danego zadania ruchy pojazdów.

Wypadki z udziałem pojazdów w miejscu pracy mogą pozostawić ofiarę z wyniszczającymi obrażeniami, trwałym kalectwem i niepewną przyszłością osób pozostających na jej utrzymaniu.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie i rozległą wiedzę na temat prawa pracy i roszczeń odszkodowawczych dotyczących poważnego uszczerbku na zdrowiu. Nasi eksperci zapewnią Ci fachowe porady i pomoc w uzyskaniu najwyższego odszkodowania.

Urazy spowodowane przez pojazdy  w miejscu pracy
• Jedna ósma wszystkich śmiertelnych obrażeń w miejscu pracy jest spowodowana przez pojazdy w miejscu pracy
• 2% wszystkich nieśmiertelnych obrażeń w miejscu pracy jest spowodowanych przez pojazdy służbowe (Raporty na temat urazów - RIDDOR, 2013/14)

Co jest klasyfikowane jako pojazd w miejscu pracy?

Pojazd roboczy jest definiowany jako dowolny pojazd lub wyposażenie mobilne używane w dowolnym środowisku pracy. Obejmuje ona szeroki wachlarz pojazdów, w tym:
• samochody, pojazdy dostawcze, ciężarówki, wózki widłowe i podnośniki widłowe
• pojazdy użytkowe, takie jak wywrotki, ładowarki, koparki, spycharki i napowietrzne ruchome suwnice pomostowe

Upadki z pojazdów w miejscu pracy

Upadki z pojazdów w miejscu pracy są zwykle spowodowane przez szereg typowych przyczyn, w tym:

• Brak uchwytów ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z ciężarówek
• Nierówne odstępy pomiędzy poszczególnymi stopniami  prowadzącymi do kabiny kierowcy
• Używanie nieodpowiednich części pojazdu jako wspornika
• Śliskie nawierzchnie
• Nierówne drabiny lub przejścia
• Wspinanie się na ładunki.

Wózki widłowe i wózki paletowe

Niewłaściwe lub nieostrożne używanie wózków widłowych lub paletowych może często powodować poważne obrażenia rąk, ramion, nóg i stóp. Brak odpowiedniego treningu może prowadzić do:

• Niezdolności do pracy w ograniczonej przestrzeni
• Niebezpiecznego manewrowania, w tym cofania
• Urazów zmiażdżeniowych
• Upuszczania obciążeń
• Wad mechanicznych.

Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy lub systemu pracy. Istnieje Zatwierdzony Kodeks Postępowania (ACOP), który określa minimalne standardy szkolenia podstawowego, jakie powinien otrzymać pracownik zanim zacznie używać  poszczególnych typów wózków widłowych.

Szlaki komunikacyjne w miejscu pracy

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. "szlak komunikacyjny" definiuje się jako "trasę dla ruchu pieszego, ruchu pojazdów lub obu rodzajów ruchu". Ustawa uwzględnia  również wszelkie schody, klatki schodowe, drabiny stałe, bramy, strefy załadunku i rampy.

Droga dla ruchu drogowego w miejscu pracy powinna:

• Nadawać  się dla osób i pojazdów, które go używają i być zorganizowana tak, aby mogły poruszać się bezpiecznie
• Nadawać się do wyznaczonego celu - nie może być nierówna, wyboista, nachylona lub śliska
• Zapewniać wystarczającą odległość pomiędzy pojazdami a pieszymi,  jeślie dzielą wspólną trasą komunikacyjną
• Nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu danej trasy komunikacyjnej
• Być pozbawiona przeszkód i przedmiotów, które mogą spowodować upadek, potknięcie lub poślizgnięcie
• Posiadać odpowiednie oznaczenia i znaki, tam gdzie jest to wskazane

Rozdzielanie pojazdów i ludzi

Skuteczne sposoby na utrzymanie pojazdów z dala od terenów dla pieszych to:

• Wyraźne oznaczenia i znaki oddzielające drogi dla pojazdów i pieszych
• Podniesione krawężniki w celu oznaczenia obszarów dla pojazdów i dla pieszych
• Odpowiednie bariery ochronne lub poręcze ochronne, szczególnie przy wejściach i wyjściach do budynków oraz w narożnikach budynków
• Zapobieganie wtargnięciu pieszych prosto na drogę, szczególnie w miejscach, gdzie mogą nie być widoczni dla kierowców.

Kontrahenci i pracownicy agencyjni

Te same normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie w stosunku do pracowników agencyjnych i kontrahentów, jak w przypadku stałych pracowników firmy. Pracodawca lub zarządca miejsca pracy muszą zapewnić, aby kontrahent otrzymał odpowiednie informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa , a w tym:
• Plan zakładu pracy
• Trasy, których należy używać
• Informacje na temat pojazdów i używanego sprzętu
• Informacje na temat ryzyka związanego z czynnościami wykonywanymi  w miejscu pracy oraz procedur wprowadzonych w celu zmniejszenia istniejących zagrożeń
• Informacje na temat innych osób w miejscu pracy, na przykład innych kontrahentów lub odwiedzających kierowców.

Urazy spowodowane przez pojazdy w miejscu pracy - czy mam prawo do odszkodowania?

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. pracodawca ma prawną odpowiedzialność i obowiązek staranności w miejscu pracy, aby postarać się zapewnić:

• Aby wszyscy pracownicy i pojazdy byli oddzieleni barierami lub bezpieczną odległością
• Zminimalizowanie konieczności cofania pojazdów
• Zmniejszenie  liczby upadków z pojazdów.

Jeśli pracodawca dopuścił się zaniedbania, skutkiem czego doznałeś szkody, możesz mieć prawo do odszkodowania.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pomaganiu klientom, którzy ulegli wypadkom w pracy.  Nasza dogłębna wiedza na temat prawa pracy i odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu  pomoże nam skutecznie Cię przeprowadzić przez wszystkie etapy roszczenia.

Możemy:


• pomóc  Ci w zorganizowaniu leczenia, rehabilitacji i szybszym powrocie do pracy
• zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla najbardziej poważnych przypadków
• doradzić, jak złożyć  wniosek o świadczenia socjalne
• umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem odszkodowawczym, tak aby uwzględniło:

    • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane przez uraz
    • wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utrata zarobków, koszty podróży i opieki medycznej
    • wszelkie wydatki, które mogą być konieczne w przyszłości.

 

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 159 4574 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych).  Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.