UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat wypadków śmiertelnych

Construction worker on the ground after accident

W procesie podania wniosku o śmiertelnym wypadku w pracy uczynić pierwszy krok nie jest łatwym zadaniem. W wielu przypadkach rodzina po prostu chce dowiedzieć się, dlaczego doszło do wypadku i dlaczego nie można było mu zapobiec. Pracodawca nie zawsze może bezpośrednio komunikować się z rodziną lub dostarczyć jej wszelkich jasnych i kompletnych wyjaśnień z tego powodu. Czasem firma może nawet zaprzeczać własną odpowiedzialność za śmierć w miejscu pracy. Ten czas może być bardzo bolesny.

W sytuacji z nagłej, niszczącej utraty członka rodziny wskutek wypadku śmiertelnego w pracy mogą towarzyszyć mu również inne niepokojące problemy. Pomoc finansowa może być pilnie konieczna dla wdowy lub osób, które w jednym momencie zostali bez żadnych środków materialnych. Rodzina może mieć także inne zmartwienia, dla przykładu, co wydarzy się, jeżeli będzie prowadzone śledztwo.

Żadna kwota odszkodowania nie może zastąpić utratę członka rodziny. Ten problem często może stać się ogromną przeszkodą emocjonalną do pokonania w momencie jeszcze przed podjęciem decyzji o sięgnięcie porady prawnej.

W zespole Your Legal Friend oferujemy wyspecjalizowanych doradców prawnych, którzy mają ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu wielu różnych przypadków okaleczeń i wypadków śmiertelnych. Nasze empatyczne podejście oznacza, iż będziemy pracować z Tobą, aby zrozumieć, jak powiązani między sobą wszystkie osoby zaangażowane, w jaki sposób możemy zbudować najlepsze możliwe roszczenia o Ciebie i jak możemy zapewnić istotną pomoc finansową w trudnym czasie.

Obecne statystyki dotyczące wypadków śmiertelnych

 • 265 śmiertelnych wypadków w głównych branżach: przemyśle, budownictwie, rolnictwie, górnictwie i kopalnictwie, gazownictwie, w systemach elektrowni i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odpadów i recyklingu.
 • 51 śmiertelnych wypadków pracowników w sektorze usług – wzrost o 21% od średniej z 42 przypadków w ciągu ostatnich pięciu lat.           (Fatal Injuries In the Workplace - Health & Safety Executive, 2014/15)

Kto może się ubiegać o rekompensatę i jak?

Wniosek o odszkodowanie za wypadek śmiertelny może być wniesiony przez osoby bliskie zmarłego i / lub osoby, którzy byli na jego utrzymaniu.

Rodzaje wniosków, które mogą być stosowane w sytuacji wypadku śmiertelnego są zazwyczaj:

 • Roszczenie po śmierci osoby bliskiej i osoby na utrzymaniu zgodnie z Ustawą „O wypadkach śmiertelnych” od 1976 r.
 • Roszczenie w ramach Ustawy reformy prawa (Różne Postanowienia) od 1934 r.

Zazwyczaj oba rodzaje roszczeń idą w parze, gdzie osoby bliskie i osoby, będące na utrzymaniu działają razem razem.

Ustawa o wypadkach śmiertelnych od 1976 r.

• Roszczenie po śmierci osoby bliskiej

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych od 1976 r. osoba, która jest na utrzymaniu może wnieść roszczenie o wynagrodzenie za śmierć osoby bliskej. Jest to stała kwota, która może być wypłacona osobie, która była na utrzymaniu zmarłego. W kwietniu 2013 r. kwota została zwiększona i do dzisiaj wynosi £ 12.980. Roszczenie może również obejmować koszty pogrzebu, jeśli są one opłacane przez osobę, która była na utrzymaniu.

• Roszczenie osoby będącej na utrzymaniu

W większości przypadków, do kategorii osób bliskich zalicza się osób, będących na utrzymaniu zmarłego w każdym przypadku i zazwyczaj (choć nie zawsze) pozostałych przy życiu małżonka i dzieci. Do osób bliskich zalicza się:

 • Żonę, męża lub partnera
 • Osobę, która mieszkała lub współżyła ze zmarłym nieprerwalne przez dwa lata
 • Rodzica - jeżeli zmarły był poniżej 18 roku życia.

Celem owego roszczenia jest zapewnienie, że osoby, którzy byli na utrzymaniu zmarłego nie pogorszy się sytuacja finansowa wskutek śmierci osoby ukochanej. Dlatego wszelkie dochody zmarłego, pensja, jak również i wszysko, co mu przysługiwało zasadniczo będą wykorzystane na rzecz małżonka lub partnera i dzieci oraz zostaną włączone do roszczenia.

Roszczenie na rzecz osoby na utrzymaniu może być realizowane:

• W stosunku do pracodawcy zmarłego, który stracił życie w wypadku śmiertelnym, wydarzył się w miejscu pracy pracodawcy.

• W odniesieniu do strat finansowych – kwoty, przyznanej osobom, które były na utrzymaniu zmarłego poprzez jego dochody, zarobki oraz inne zasiłki pracownicze, w razie potrzeby.

• W przypadku korzystania z usług - wynagrodzenie rzeczowe, które było zagwarantowane przez zmarłego w stosunku do osób, którzy byli na jego utrzymaniu, a których to oni nie są w stanie zabezpieczyć sobie, takie jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, ogrodnictwo oraz majsterkowanie.

Obliczenia dla odszkodowania powstają zwykle na podstawie dochodów zmarłego, które mogli by być otrzymane przez resztę jego życia, w tym ewentualne przyszłe awanse i / lub świadczenia emerytalne. Ocena również zależy od tego, jaka część dochodu zostałaby przeznaczona na zapewnienie utrzymania osób na utrzymaniu oraz rodziny zmarłego.

Ustawa o Reformie Prawnej (Różne Postanowienia) od 1934 r.

W ramach Ustawy o Reformie Prawnej (Różne Postanowienia) od 1934 r., osoba bliska zmarłego może legalnie złożyć roszczenie o śmierci bliskiej osoby.

Roszczenia, które mogą być wniesione na mocy owej Ustawy odnoszą się do:

 • Uszkodzeń ogólnych –za ból i cierpienie występujących u zmarłego w czasie między okaleczeniem a śmiercią
 • Uszkodzeń szczegółowych - za straty i wydatki poniesione w czasie między okaleczeniem a śmiercią, włącznie w kosztami pogrzebu, jeśli byli wydawane przez osób bliskich.

Roszczenia, gdzie śmierć nie była natychmiastowa, lecz nastąpiła później

Dodatkowe roszczenia o pokrycie kosztów opieki nad osobą poszkodowaną, mogą obejmować:

 • Wydane zarobki przez opiekunów
 • Opieka pielęgniarska
 • Podróży
 • Pomoc medyczna
 • Modyfikacja i adaptacja mieszkania
 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Koszty administracyjne.

Śmierć żony lub matki

Żona jest traktowana jako drugie źródło dochodu dla całej rodziny, a utrata jej dochodu wiąży się z utratą pomocy dla całej rodziny.

Po wypadku śmiertelnym, w obliczeniu przez męża dla przedstawienia wniosku na rzecz osób, które są na utrzymaniu trzeba uwzględnić:

 • zarobki żony
 • koszt zatrudnienia gospodyni lub innej osoby do pomocy - zawiera kwotę dla każdego jak i przeznaczone na wyżywienie oraz dodatkowe koszty na wydatki szkolne. 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Pracodawca ma obowiązek prawny w stosunku do wszystkich pracowników, wykonawców i gości w miejscu pracy. Potencjalne ryzyko poważnego obrażenia lub śmiertelnego wypadku zawsze wzrasta, gdy pracodawca łamie prawo i nie wykonuje obowiązek zminimalizowania niebezpiecznych zjawisk w miejscu pracy.

Udowodnic pracodawcy jego zaniedbania lub brak zminimalizowania ryzyka wypadków śmiertelnych w miejscu pracy nie zawsze jest zadaniem prostym. Jako doświadczeni specjaliści w doradztwie prawnym w zakresie pracy oraz śmiertelnych okaleczeń, wiemy, że chcesz uzyskać wytłumaczenie, dlaczego nastąpił wypadek śmiertelny i kto jest odpowiedzialny za śmierć oraz dlaczego nie zapobiegli tragedii.

Zapewniamy Ciebie, że sprawa będzie właściwie prowadzona fachowo i starannie. Pomożemy Ci również otrzymać odpowiednią rekompensatę, aby Twoje przyszłe potrzeby finansowe byli właściwie zaspokojone.