UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat wypadków śmiertelnych

Construction worker on the ground after accident

Uczynienie pierwszego kroku w procesie dochodzenia roszczeń dotyczących wypadku śmiertelnego w pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem. W wielu przypadkach rodzina po prostu chce się dowiedzieć, dlaczego doszło do wypadku i dlaczego nie można było mu zapobiec. Pracodawca nie zawsze może bezpośrednio komunikować się z rodziną lub dostarczyć jej kompletnych wyjaśnień na ten temat. Czasem firma może nawet zaprzeczać odpowiedzialności za śmierć w miejscu pracy. Ten czas może być dla rodziny zmarłego bardzo bolesny.

Nagłej utracie członka rodziny wskutek wypadku śmiertelnego w pracy mogą towarzyszyć również inne niepokojące problemy. Pomoc finansowa może być pilnie potrzebna wdowie i dzieciom, którzy w jednej chwili zostali bez środków do życia. Rodzina może mieć także inne zmartwienia - na przykład, co się wydarzy, jeżeli będzie prowadzone dochodzenie koronera.

Żadna kwota odszkodowania nie może zastąpić utraconego członka rodziny. Często może się to stać ogromną przeszkodą emocjonalną do pokonania przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej.

Prawnicy kancelarii Your Legal Friend posiadają ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu wielu różnych przypadków okaleczeń i wypadków śmiertelnych. Nasze empatyczne podejście oznacza, iż będziemy ściśle z Tobą współpracować, aby zbudować najlepsze możliwe roszczenie i zapewnić istotną pomoc finansową w tym trudnym okresie.

Statystyki dotyczące wypadków śmiertelnych

 • 265 śmiertelnych wypadków w głównych gałęziach przemysłu: budownictwie, przemyśle wytwórczym, rolnictwie, górnictwie i przemyśle wydobywczym, gazownictwie, przemyśle elektrycznym i wodociagowym, kanalizacyjnym, przetwórstwie odpadów i recyklingu.
 • 51 śmiertelnych wypadków wśród pracowników sektora usług – wzrost o 21% od średniej z 42 przypadków w ciągu ostatnich pięciu lat. (Fatal Injuries In the Workplace - Health & Safety Executive, 2014/15)

 

Kto może się ubiegać o rekompensatę i jak?

Wniosek o odszkodowanie za wypadek śmiertelny może być wniesiony przez najbliższych zmarłego i / lub osoby, które pozostawały na jego utrzymaniu.

Rodzaje roszczeń, które mogą zostać wniesione w sytuacji wypadku śmiertelnego to zazwyczaj:

 • Roszczenie po śmierci bliskiej osoby i osób pozostających na utrzymaniu zmarłego zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r.
 • Roszczenie w ramach Ustawy o Reformie Prawa (Postanowienia Różne) z 1934 r.

 

Zazwyczaj oba rodzaje roszczeń idą ze sobą w parze, gdzie spadkobiercy i osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego działają razem w dochodzeniu swoich roszczeń.

Ustawa o wypadkach śmiertelnych z 1976 r.

• Roszczenie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r. osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego, mogą wnieść roszczenie o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Jest to stała kwota, która może być wypłacona jedynie osobie, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego. W kwietniu 2013 r. kwota ta została zwiększona i obecnie wynosi £12,980. Roszczenie może również obejmować koszty pogrzebu, jeśli są one opłacane przez osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

• Roszczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego

W większości przypadków do kategorii spadkobierców zmarłego zalicza się osoby pozostające na jego utrzymaniu i zazwyczaj (choć nie zawsze) pozostałych przy życiu małżonka i dzieci. Do spadkobierców zalicza się:

 • Żonę, męża lub partnera
 • Osobę, która mieszkała ze zmarłym nieprzerwanie przez dwa lata
 • Rodzica - jeżeli zmarły miał mniej niż 18 lat.

 

Celem owego roszczenia jest zapewnienie, by sytuacja materialna osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego nie pogorszyła się wskutek śmierci ukochanej osoby. Dlatego wszelkie dochody zmarłego, fundusz emerytalny i wszelkie usługi świadczone na rzecz małżonka lub partnera i dzieci zostaną włączone do roszczenia.

Roszczenie na rzecz osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego może być złożone:

• Przeciwko pracodawcy zmarłego, który stracił życie w wypadku śmiertelnym, do którego doszło w miejscu pracy.

• W odniesieniu do strat finansowych – kwoty, przyznanej osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego i były zależne od jego dochodów, emerytury oraz innych zasiłków pracowniczych, jeśli dotyczy.

• Za usługi - odszkodowanie za usługi wykonywane przez zmarłego na rzecz osób, które pozostawały na jego utrzymaniu, a których nie są one w stanie wykonywać samodzielnie, takie jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, ogrodnictwo oraz majsterkowanie.

Obliczając sumę odszkodowania bierze się zwykle pod uwagę przyszłe dochody zmarłego, które mógłby zarobić przez resztę  życia, w tym potencjalne przyszłe awanse i / lub świadczenia emerytalne. Dokonuje się również oceny tego, jaka część dochodów zmarłego zostałaby przeznaczona na osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Ustawa o Reformie Prawa (Postanowienia Różne) z 1934 r.

W ramach Ustawy o Reformie Prawa (Postanowienia Różne) z 1934 r., spadkobiercy zmarłego mogą wnieść roszczenie za śmierć bliskiej osoby.

Roszczenia, które mogą być wniesione na mocy owej Ustawy odnoszą się do:

 • Odniesionych obrażeń – za ból i cierpienie zmarłego w czasie pomiędzy okaleczeniem a śmiercią
 • Strat fianansowych - za straty i wydatki poniesione w czasie pomiędzy okaleczeniem a śmiercią, włącznie z kosztami pogrzebu, jeśli zostały pokryte przez spadkobierców.

 

Roszczenia, gdzie śmierć nie była natychmiastowa, lecz nastąpiła później

Dodatkowe roszczenia o pokrycie kosztów opieki nad osobą poszkodowaną, mogą obejmować:

 • Utracone zarobki opiekunów
 • Koszty opieki pielęgniarskiej
 • Koszty podróży
 • Pomoce medyczne
 • Modyfikacje i adaptację mieszkania
 • Prywatną opiekę zdrowotną
 • Koszty administracyjne.

 

Śmierć żony lub matki

Żona jest traktowana jako drugie źródło dochodu dla całej rodziny, a utrata jej dochodów jest dodatkowo związana z utratą usług dla rodziny.

Zatem dokonując kalkulacji roszczenia męża po wypadku śmiertelnym żony, należy również uwzględnić:

 • zarobki żony
 • koszt zatrudnienia gospodyni lub innej osoby do pomocy, łącznie z utrzymaniem i wyżywieniem oraz dodatkowe wydatki szkolne. 

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Pracodawca ma obowiązek prawny w stosunku do wszystkich pracowników, wykonawców i gości w miejscu pracy. Potencjalne ryzyko poważnych obrażeń lub śmiertelnego wypadku zawsze wzrasta, gdy pracodawca łamie prawo i nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie minimalizowania niebezpiecznych warunków w miejscu pracy.

Udowodnienie pracodawcy jego zaniedbań lub braku minimalizowania ryzyka śmiertelnych wypadków w miejscu pracy nie zawsze jest prostym zadaniem. Jako doświadczeni specjaliści w zakresie wypadków przy pracy i śmiertelnych okaleczeń, wiemy, że pragniesz wyjaśnień , dlaczego doszło do śmiertelnego wypadku i by osoby, które nie zapobiegły tragedii zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Zapewnimy, że Twoja sprawa będzie prowadzona fachowo i starannie. Pomożemy Ci otrzymać odpowiednią rekompensatę, aby Twoje przyszłe potrzeby finansowe zostały właściwie zaspokojone.