UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat wypadków w czasie wykupionych z góry wycieczek fakultatywnych

Accidents on pre-booked excursions

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na bardziej elastyczne wakacje za granicą, które oferują szeroki wybór dostępnych aktywności i miejsc do zwiedzania.

Coraz więcej brytyjskich turystów wybiera kilka wycieczek fakultatywnych połączonych ze zwiedzaniem w celu optymalnego wykorzystania swojego urlopu.

Odkrywanie czegoś nowego w czasie urlopu to sama przyjemność. Niestety, wypadki podczas wakacji za granicą mogą zdarzyć się w dowolnym miejscu i czasie. Uraz ciała na skutek poślizgnięcia, potknięcia lub upadku natychmiast pozbawia wczasowiczów przyjemności z wycieczki.Organizator wakacji może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli doznałeś urazu na skutek wypadku nie z własnej winy, do którego doszło w dowolnym miejscu na terenie hotelu.

Ale kto ponosi odpowiedzialność, jeśli ucierpałeś z powodu jednego z typowych wakacyjnych urazów, takich jak poślizgnięcie, potknięcie lub upadek podczas z góry wykupionej wycieczki fakultatywnej?

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie wszystkich aspektów prawa międzynarodowego dotyczącego uszczerbku na zdrowiu. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych prawników dostarczy Ci wszystkich niezbędnych wskazówek, aby pomóc Ci w skutecznym dochodzeniu roszczeń wobec biura podróży.

Statystyki

 • Liczba brytyjskich turystów podróżujących za granicę wzrosła o 5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  (wg Office Of National Statistics 2014)
 • Szacuje się, że brytyjscy turyści odbyli w 2014 roku 50 milionów podróży zagranicznych.  (wg Association of British Travel Agents - ABTA, 2014)

 

W jakich okolicznościach organizator wypoczynku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie wypadku?

Warto wiedzieć, iż istnieje zasadnicza różnica w ponoszeniu odpowiedzialności - w zależności od tego, gdzie miał miejce wypadek lub uraz ciała wskutek poślizgnięcia, potknięcia lub upadku podczas wakacji za granicą.

Możesz nie mieć prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku, do którego doszło na wakacjach za granicą, jeżeli pakiet, który wykupiłeś nie jest pakietem w rozumieniu Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992).

Organizator wypoczynku może być również pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli wypadek ma miejsce:

 • Na wycieczce wykupionej z góry jeszcze w Wielkiej Brytanii
 • Podczas wypoczynku przewidzianego w ramach pakietu zakupionego w Wielkiej Brytanii.
 • Jeśli zostałes poszkodowany podczas korzystania z wyposażenia promowanego lub kontrolowanego przez organizatora wypoczynku jako część pakietu.

 

Jest mało prawdopodobne, aby organizator Twoich wakacji został pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli:

 • Do wypadku doszło podczas podróży krajoznawczej lub wycieczki zamówionej w hotelu lub ośrodku, która nie została uwzględniona w pakiecie zakupionym w Wielkiej Brytanii.
 • Wypadek miał miejsce poza terenem hotelu – chyba, że doszło do niego podczas dodatkowej wycieczki krajoznawczej zakupionej w Wielkiej Brytanii jako  część wykupionego pakietu.

 

Twój organizator wakacji nie ponosi odpowiedzialności:

 • Jeśli potknąłeś się na źle utrzymywanym chodniku w lokalnym miasteczku.
 • Jeśli do wypadku doszło z Twojej winy, np. wskutek złamania zasad bezpieczeństwa.

 

Ochrona prawna wakacji zorganizowanych

Kluczową korzyścią prawną wynikającą z zarezerwowania pakietu wakacyjnego, obejmującego okres przekraczający 24 godziny włącznie z noclegiem – jest uprawnienie do szerokiej ochrony prawnej wszystkich części Twojego wypoczynku, z uwzględnieniem wycieczek fakultatywnych wykupionych z góry.

Przepisy mogą Ci umożliwić złożenie wniosku o odszkodowanie wobec biura podróży w tym kraju, jako alternatywę dochodzenia roszczeń w kraju, w którym doszło do wypadku.

Przepisy w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992).

Możesz nie mieć prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku, do którego doszło na wakacjach za granicą, jeżeli pakiet, który wykupiłeś nie jest pakietem w rozumieniu Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992).

Zgodnie z rozporządzeniem 2(1) Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku właściciele hoteli i operatorzy turystyczni mają obowiązek dbania o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i każdej innej osoby z Twojej grupy.

Rozporządzenie 2(1) Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku stwierdza, że pakiet jest ustaloną kombinacją co najmniej dwóch z następujących komponentów:

 • Transportu
 • Zakwaterowania
 • Innych usług turystycznych nie związanych z transportem lub zakwaterowaniem, które stanowią znaczącą część pakietu turystycznego.

 

Wesołe miasteczko / parki rozrywki

Rodzinne wycieczki do wesołego miasteczka, parku rozrywki czy parku wodnego są bardzo popularnym zajęciem podczas wakacji za granicą. W ostatnich czasach odnotowano niestety wiele tragicznych wypadków z nimi związanych, dlatego zawsze warto rezerwować tego rodzaju wycieczki za pośrednictwem swojego biura podróży i upewnić się, że Twoje ubezpieczenie podróżne nie wyklucza tego rodzaju zajęć wypoczynkowych.

Co zrobić, jeśli uległeś wypadkowi podczas wycieczki fakultatywnej?

Podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek wypadku lub szkody za granicą, ważne jest, aby zgłosić, co się stało.

Po pierwsze, porozmawiaj z lokalnym przedstawicielem biura podróży/ organizatorem wycieczki lub skontaktuj się z ich biurem.

Należy również zadbać o zanotowanie kluczowych informacji i zebranie dowodów:

 • Zrób zdjęcia oraz zanotuj datę i godzinę ich zrobienia
 • Zanotuj dane świadków - zanotuj nazwiska, adresy i adresy e-mail, aby móc się z nimi skontaktować, jeśli ich pomoc okaże się konieczna.
 • Zachowaj potwierdzenie rezerwacji - takie jak bilety i dowody wpłat.
 • Zatrzymaj rachunki za wszystkie poniesione na skutek wypadku wydatki – np. rachunki medyczne, pokwitowania za przejazdy taksówką, rachunki za wykupione recepty itp.
 • Skonsultuj się z lekarzem po powrocie do domu.
 • Zasięgnij porady prawnej po powrocie z wakacji.

 

Złożenie wniosku o odszkodowanie - co powinieneś wiedzieć

Przygotowanie sprawy i złożenie wniosku o odszkodowanie wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i fachowej pomocy prawnika.

Kancelaria Your Legal Friends posiada wieloletnie doświadczenie i dogłębną znajomość wszystkich aspektów prawa międzynarodowego dotyczącego uszczerbku na zdrowiu.

Oferujemy pomoc wszystkim, którzy nie z własnej winy ucierpieli z powodu wypadku podczas wycieczki za granicą i pragną dochodzić roszczeń od biura podróży w Wielkiej Brytanii.

Możemy Ci pomóc w odzyskaniu wszelkich dodatkowych kosztów, które poniosłeś w wyniku wypadku, takich jak:

Koszty leczenia za granicą

Utracone zarobki z powodu wymuszonej nieobecności w pracy po powrocie z urlopu

Rekompensata za wymuszone zaprzestanie zajęć wypoczynkowych z powodu odniesionych obrażeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec biura podróży
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Specjalistyczny zespół prawny ds. wypadków za granicą
 • Brak jakichkolwiek opłat z góry
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 231 0890 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.