UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat wypadków lotniczych

Wreckage of a crashed aeroplane - aviaition accidents

Przelot samolotem na wakacje, uroczystości rodzinne czy spotkania biznesowe stał się dla większości z nas codziennością i udogodnieniem, z którego chętnie korzystamy.

Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego - IATA, 2015 rekordowa liczba  3,3 miliarda pasażerów wstąpiła na pokład samolotu w 2014 r. Jest to wzrost o 170 milionów w porównaniu z rokiem 2013 r.

Niemniej jednak wiele osób nadal boi się wchodzenia na pokład samolotu. I nie bez powodu. Jedną rzeczą, której nikt nie chciałby z pewnością przeżyć jest katastrofa w powietrzu.

Jednak wypadki lotnicze mogą przybierać różne kształty i formy. Jeszcze zanim samolot znajdzie się w powietrzu, możesz z łatwością poślizgnąć się, potknąć i upaść podczas wchodzenia na pokład lub zachwiać się i uderzyć głową, próbując usiąść na fotelu pasażera lub wstać z niego.

W ograniczonej przestrzeni, przy całkowitym wypełnieniu miejsc podczas lotu, typowe wypadki, do których może dojść to:

 • Spadanie bagaży z górnych szafek - powodujące poważne obrażenia głowy lub twarzy
 • Rozlanie gorących napojów - powodujące oparzenia i poparzenia
 • Poślizgnięcia i potknięcia - powodujące rany, siniaki, skręcenie kostki, urazy głowy i twarzy

 

Inne rodzaje wypadków mogą powodować bardziej poważne obrażenia, uszkodzenia lub szkody z powodu problemów w czasie startu, lądowania oraz samego lotu. Najczęstsze przyczyny katastrof lotniczych oraz trudnych lądowań czy startów są następujące:

 • Warunki pogodowe - takie jak pioruny, lód i śnieg lub popiół wulkaniczny
 • Ptaki uderzające w samolot
 • Awaria silnika lub jego gaśnięcie
 • Pożary
 • Dezinformacja – z winy obsługi naziemnej, kontroli ruchu lotniczego lub map.

 

Organizator Twojego wypoczynku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie z własnej winy doznałeś krzywdy na skutek wypadku, do którego doszło w dowolnym miejscu na terenie hotelu.

Ale kto ponosi odpowiedzialność, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi podczas lotu, doznasz obrażeń w trakcie wchodzenia na pokład, albo ucierpisz w skrajnym przypadku, jakim jest wypadek lotniczy czy katastrofa lotnicza?

Wniesienie roszczenia wobec przewoźnika, lotniska, producenta samolotu lub biura podróży zależeć będzie od konkretnych okoliczności sprawy.

Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie oraz bogatą wiedzę w zakresie wszystkich aspektów międzynarodowego prawa dotyczącego uszczerbku na zdrowiu. Oferujemy kompleksową pomoc wyspecjalizowanych doradców prawnych, aby zapewnić Ci sukces w dochodzeniu roszczeń wobec linii lotniczej, brytyjskiego biura podróży lub organizatora wypoczynku.

Statystyki

 • 22% wypadków zdarza się w czasie "wyjścia poza pas startowy" – wtedy, gdy samolot ląduje lub startuje (od 2010 do 2014 r.)
 • Odnotowano 2,467 przypadki uderzeń przez ptaki w Wielkiej Brytanii w 2013 roku (wg Civil Aviation Authority, 2013
 • 1242 przypadki "utraty kontroli podczas lotu" w latach 2010–2014.  (wg IATA Annual Review 2015)
 • 641 ofiar śmiertelnych wśród pasażerów w 2014 roku, w porównaniu do przeciętnie 571 zgonów rocznie w okresie 2009–2013
 • 73 wypadki lotnicze w 2014 roku, w porównaniu z 81 wypadkami w 2013 roku (przeciętnie 86 wypadków rocznie w okresie 2009–2013)  (wg Safety Performance - International Air Transport Association IATA, 2014)
 • Tylko jeden śmiertelny wypadek pasażera na 4,125,000 lotów z 33,000,000 lotów na całym świecie. (wg Airliner Accident Statistics - The Aviation Safety Network, 2014)

 

Definicja wypadku lotniczego

Wypadek lotniczy odnosi się do zdarzenia związanego z eksploatacją statku powietrznego, do którego dochodzi między wejściem na pokład jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez wszystkie takie osoby. W tym okresie osoba może zostać śmiertelnie lub poważnie ranna w następstwie:

 • Przebywania w samolocie
 • Bezpośredniego kontaktu z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, włącznie z częściami, które oderwały się od samolotu
 • Bezpośredniego działania podmuchu silnika statku, z wyjątkiem przypadków, kiedy obrażenia są skutkiem przyczyn naturalnych, samookaleczenia lub zostały wywołane działaniem innych osób
 • Doznanego uszkodzenia lub awarii konstrukcji samolotu, która ujemnie wpływa na jego wytrzymałość konstukcyjną, osiągi lub właściwości lotu
 • Uszkodzeń spowodowanych przez grad lub zderzenia z ptakiem
 • Samolot zaginął lub dostęp do niego jest uniemożliwiony.

 

Definiowanie poważnych obrażeń

Poważne obrażnia są definiowane jako szkoda wyrządzona osobie w wypadku, której dotyczy jedno z poniższych określeń:

 • Osoba wymaga hospitalizacji dłuższej niż 48 godzin, rozpoczętej w ciągu siedmiu dni od daty urazu
 • Nastąpiło złamanie jakiejkolwiek kości, wyłączając drobne złamania kości palców nóg, rąk lub nosa
 • Nastąpiło okaleczenie, które spowodowało poważny krwotok, uszkodzenie nerwów, mięśni lub ścięgien
 • Uszkodzenia organów wewnętrznych
 • Oparzenia drugiego lub trzeciego stopnia
 • Stwierdzono narażenie na działanie szkodliwych substancji lub szkodliwego promieniowania.

 

Definiowanie poważnego incydentu

Poważnym incydentem jest sytuacja, w której istnieje prawdopodobieństwo wypadku związanego z eksploatacją statku powietrznego, w tym następujące przykłady:

 Start i lądowanie

 • Sytuacja bliska zderzeniu i wymagająca manewru unikowego
 • Gdy manewr unikowy byłby odpowiedni dla uniknięcia zderzenia lub innej niebezpiecznej sytuacji
 • Minimalne uniknięcie zderzenia z naturalnymi przeszkodami
 • Nieudany start
 • Start na zamkniętym, zajętym lub nie przydzielonym pasie startowym
 • Lądowania lub próba lądowania na zamkniętym, zajętym lub nie przydzielonym pasie startowym    
 • Niepowodzenie w osiągnięciu przewidywanej wydajności podczas startu lub wstępnego wzbijania się
 • Zdarzenia w czasie startu lub lądowania, takie jak: zbyt bliskie lądowanie, przekroczenie pasa startowego lub zjechanie z niego.

 

Pożar, dym i tlen

 • W silniku, kokpicie w przedziale pasażerskim lub w przedziałach towarowych
 • Każde zdarzenie wymagające awaryjnego użycia tlenu przez załogę.

 

Awarie systemu

 • Awaria konstrukcyjna statku powietrznego lub rozpad silnika
 • Awarie silników turbinowych, których nie można zakwalifikować do wypadków lotniczych
 • Wielokrotne awarie jednego lub więcej systemów samolotu, które w znacznym stopniu wpływają na jego eksploatację
 • Każdy stan paliwa, który wymagałby ogłoszenia przez pilota stanu zagrożenia
 • Awaria więcej niż jednego systemu w obrębie systemu nadmiarowego, który jest konieczny do prowadzenia lotu i nawigacji
 • Zjawiska atmosferyczne lub inne zdarzenia, które spowodowały lub mogły spowodować trudności w kontroli statku powietrznego
 • Każdy przypadek niedomagania załogi samolotu w czasie lotu.

 

Jeśli ulegniesz wypadkowi na pokładzie samolotu...

Zasady dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku lotniczego różnią się od tych, które mają zastosowanie w przypadku wypadków, mających miejsce w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym za granicą.

Zasady i warunki są zawarte w "Umowie Przewozu", która jest dostarczany zarówno przez pracowników biura podróży oraz linii lotniczych, są związane przepisami określonymi w Konwencji Montrealskiej.

Konwencja Montrealska – przewóz lotniczy

Konwencja działa "na korzyść" pasażerów statków powietrznych i nakłada na przewoźników lotniczych surową odpowiedzialność. Oznacza to, że nie zawsze jest konieczne udowadnienie czyjejś winy – często wystarczy sam fakt, że doszło do wypadku, pod warunkiem, że był to nieoczekiwany i nietypowy przypadek, tj. silne turbulencje.

Zgodnie z artykułem 17 Konwencji Montrealskiej przewoźnik lotniczy odpowiada za urazy pasażerów spowodowane przez nieoczekiwane i niecodzienne zdarzenia.

W związku z tym można dochodzić roszczeń w przypadku:

 • Kolizji na pasie startowym lub w powietrzu
 • Opadającego oparcia fotela
 • Bardzo silnych turbulencji
 • Szkód spowodowanych przez przedmioty spadające z półki nad głową
 • Rozsypania pokarmu lub rozlania napoju przez członków personelu pokładowego
 • Zatrucia pokarmowego lub innej choroby spowodowanej spożytą żywnością.

 

Ma to zastosowanie niezależne od tego, czy:

 • Linie lotnicze spowodowały szkodę lub są odpowiedzialne za wypadek pasażera
 • Jeden z pasażerów spowodował wypadek na pokładzie samolotu
 • Nikt nie jest winien, na przykład w przypadku nieoczekiwanych turbulencji, które  spowodowały obrażenia pasażera
 • Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się od momentu, kiedy pasażerowie rozpoczną wchodzenie na pokład samolotu i kończy się w momencie, gdy go  opuszczą.

 

Roszczenia odszkodowawcze

Zgodnie z postanowieniami Konwencji, roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na zdrowiu pasażera lub jego śmierci na pokładzie samolotu mogą zostać wniesione w kraju, ktorego prawo jest najbardziej korzystne dla pasażera.

Oznacza to, że wniosek o odszkodowanie może zostać złożony:

 • W kraju, w którym przewoźnik posiada swoją siedzibę lub do którego leci, lub też
 • W kraju, w którym mieszka poszkodowany pasażer.

 

Odpowiedzialność

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za wypadek w powietrzu, który jest zdefiniowany jako nieoczekiwane i wyjątkowe zdarzenie lub dziejące się niezależnie od pasażera.

Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za wypadek w powietrzu, jeżeli pasażer odniósł szkodę wskutek własnej reakcji organizmu na zwykłą, normalną i przewidywalną eksploatację samolotu. Przykładowo może to być:

 • Zakrzepica żył głębokich (DVT)
 • Utrata słuchu spowodowana zmianami ciśnienia w kabinie

 

Szkody psychologiczne

Pasażer może żądać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, który odniósł w powietrzu oraz poniesione szkody psychologiczne.

Pasażer nie może domagać się odszkodowania wyłącznie za cierpienia emocjonalne i stres, jeśli nie odniósł żadnych fizycznych obrażeń.

Loty krajowe

Konwencja Montrealska nie dotyczy wewnętrznych lotów krajowych w Wielkiej Brytanii.

Roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu może zostać wniesione przeciwko liniom lotniczym wykorzystując przepisy prawa brytyjskiego, które wymaga od powoda udowodnienia, że przewoźnik dopuścił się zaniedbania i przez to zawinił.

Limit czasowy

Należy pamiętać, że okres, w którym prawo zezwala na złożenie wniosku o odszkodowanie różni się od większości rodzajow roszczeń odszkodowawczych:

 • 2 lata od momentu, kiedy doszło do wypadku lub urazu w czasie lotu na wakacje.

 

Przepisy w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992).

Możesz nie mieć prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku, do którego doszło na wakacjach za granicą, jeżeli pakiet, który wykupiłeś nie jest pakietem w rozumieniu Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992).

Zgodnie z rozporządzeniem 2(1) Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku właściciele hoteli i operatorzy turystyczni mają obowiązek dbania o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i każdej innej osoby z Twojej grupy.

Rozporządzenie 2(1) Przepisów w sprawie podróży zorganizowanych i pakietów wypoczynkowych z 1992 roku stwierdza, że pakiet jest ustaloną kombinacją co najmniej dwóch z następujących komponentów:

 • Transportu
 • Zakwaterowania
 • Innych usług turystycznych nie związanych z transportem lub zakwaterowaniem, które stanowią znaczącą część pakietu turystycznego.

 

Roszczenia odszkodowawcze – jak możemy Ci pomóc

Przygotowanie sprawy i złożenie wniosku o odszkodowanie wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i fachowej pomocy prawnika.

Kancelaria Your Legal Friends posiada wieloletnie doświadczenie i dogłębną znajomość wszystkich aspektów prawa międzynarodowego dotyczącego uszczerbku na zdrowiu.

Oferujemy pomoc wszystkim, którzy nie z własnej winy ucierpieli z powodu wypadku podczas wycieczki za granicą i pragną dochodzić roszczeń od biura podróży w Wielkiej Brytanii.

Możemy Ci pomóc w odzyskaniu wszelkich dodatkowych kosztów, które poniosłeś w wyniku wypadku, takich jak:

 • Koszty leczenia za granicą
 • Utracone zarobki z powodu wymuszonej nieobecności w pracy po powrocie z urlopu
 • Rekompensata za wymuszone zaprzestanie zajęć wypoczynkowych z powodu odniesionych obrażeń.

 

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec biura podróży
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Specjalistyczny zespół prawny ds. wypadków za granicą
 • Brak jakichkolwiek opłat z góry
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 231 0890 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.