UK PL

Proszę o telefon

Przewodnik na temat wypadków na morzu

Container ship

Podróże morskie cieszą się niezwykłą popularnością, nawet w epoce tanich biletów lotniczych. Liczba pasażerów, którzy preferują bardziej relaksującą podróż statkiem wzrosła w ciągu ostatniego roku, zarówno jeśli chodzi o długie, jak i krótkie rejsy statków pasażerskich.

W 2014 roku  ponad 23 mln pasażerów podróżowało do lub z Wielkiej Brytanii drogą morską, co stanowi wzrost o 3% w relacji do poprzedniego roku, według najnowszych danych udostępnionych przez Ministerstwo Transportu. Ponadto wielu wczasowiczów preferuje wsiąść na statek w zagranicznym porcie, aby dłużej cieszyć się podróżą do wybranych przez siebie miejscowości.

Wzrost liczby przewozów drogą morską również zwiększa ryzyko wypadków, do których dochodzi na pokładach statków pasażerskich:

 • Statków wycieczkowych
 • Liniowców oceanicznych
 • Promów
 • Jachtów oraz łodzi rekreacyjnych

 

Wiele wypadków na pokładzie może dotyczyć:

 • Poślizgnięć, potknięć i upadków - np. przy wchodzeniu lub schodzeniu z pokładu
 • Przypadków topienia się  - w basenie lub z powodu wypadnięcia za burtę

 

Mogą zaistnieć również wypadki na otwartym morzu, np. z powodu:

 • Błędów nawigacyjnych popełnionych przez załogę
 • Błędów sprzętu i awarii technicznych
 • Fizycznego uszkodzenia statku
 • Kolizji i pożarów
 • Ekstremalnych warunków pogodowych

 

Przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  po wypadku na morzu różnią się od tych, mających zastosowanie w przypadku podobnej sytuacji w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym.

Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie wszystkich aspektów prawa międzynarodowego dotyczącego uszczerbku na zdrowiu. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych prawników dostarczy Ci wszystkich niezbędnych wskazówek, aby pomóc Ci w skutecznym dochodzeniu roszczeń od biura podróży, operatora statku lub właściciela promu.

Statystyki

 • 262 pasażerów oraz członków załogi wypadło za burtę 16 statków wycieczkowych lub promów w latach 1995-2015 (wg Cruise Junkie, 2015)
 • 49 statków rozbiło się lub zostało zatopionych
 • 13 statków zatonęło lub osiadło na mieliźnie
 • Odnotowano 4 przypadki pożaru lub wybuchu na statku
 • 3 statki ucierpiały z powodu uszkodzenia sprzętu lub awarii
 • 3 statki ucierpiały z powodu uszkodzenia kadłuba
 • 2 statki uczestniczyły w kolizji
 • 43,3 mln pasażerów uczestniczyło w brytyjskich krajowych przeprawach morskich (z uwzględnieniem  przepraw rzecznych oraz między wyspami) w roku 2013. Jest to wzrost o 3% w porównianiu do 2012 r.
 • 22,4 mln osób podróżowało do lub z Wielkiej Brytanii drogą morską (z uwzględnieniem  krótkich podróży morskich i połączeń promowych, rejsów rekreacyjnych oraz długich podróży morskich) w roku 2013. Jest to wzrost o 5% w porównianiu do 2012 r.  (wg Sea Passenger Statistics - Department of Transport, 2014)

 

Jakie wypadki na morzu zdarzają się najczęściej?

 • Zderzenia, zatonięcia i wpłynięcia na mieliznę
 • Wypadki spowodowane przez złe warunki pogodowe, takie jak: gęsta mgła, szkwały, burze, huragany, monstrualne fale  do 100 ft (30 m) wysokości
 • Pożary
 • Problemy techniczne - powodujące pożary, dym, problemy z napędem, utratę mocy
 • Wypadnięcie za burtę lub z doku pasażerów i członków załogi
 • Topienie się w basenie

 

Przypadki uziemienia statku

Uziemienie statku jest to wypadek, w którym statek "osiada na mieliźnie", odpowiada na wezwanie i osiada na dnie morza.

W przypadku mniej poważnych incydentów, pójście na mieliznę może spowodować drobne uszkodzenia kadłuba. Poważne wypadki może powodować poważniejsze uszkodzenia kadłuba, wycieki oleju, a nawet całkowitą stratę statku, przez przewrócenie się, powodujące wiele ofiar. Ekstremalne załadowanie statku może również wpływać na całą jego konstrukcję w przypadku, gdy uziemienie jest poważne.

Złe warunki pogodowe

W razie złej prognozy pogody, decyzja o wypłynięciu statku w morze może okazać się katastrofalna. W przypadku  statków o wysokich bokach niebezpieczne może się okazać nawet pozostanie w portach, gdzie byłyby wyeksponowane na działanie wiatru .

Każdy statek i port będą miały własne cechy szczególne, a kapitanowie statków powinni konsultować się z kapitanami portu i pilotami, aby uzgodnić limity pogodowe i plany bezpieczeństwa.

Pożary

Około 35 pożarów na statkach morskich na wodach terytorialnych Zjednoczonego Królestwa jest co roku zgłaszanych do Oddziału ds.Badania Zdarzeń Morskich (MAIB).

Większość pożarów jest niewielka i zazwyczaj są one gaszone przez załogę. Jednak ogień jest jedną z głównych przyczyn utraty statków na całym świecie. Stanowi poważne zagrożenie zwłaszcza w przypadku promów z powodu otwartych pokładów, a także statków wycieczkowych ze względu na dużą liczbę pasażerów.

Spadające przedmioty

Ruchy statku lub warunki na morzu mogą czasami narażać pasażerów na ryzyko upadku przedmiotów, które nie są odpowiednio zabezpieczone na pokładach głównych, w jadalniach i kabinach. Nagła zmiana prędkości lub kierunku może spowodować utratę równowagi u pasażerów lub powstanie niebezpiecznych fal w basenie statku.

Przypadki utonięcia lub topienia się

Wypadnięcie za burtę zawsze stanowi potencjalne ryzyko. W okresie od stycznia do września 2015 roku zgłoszono 20 takich incydentów.

Bariery otaczające pokłady powinny być odpowiednio konserwowane i regularnie monitorowane, a kamizelki ratunkowe i pływaki powinny być łatwo dostępne.

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

Pasażerowie mogą ulec wypadkom nawet jeszcze przed wypłynięciem z portu. Do wypadków na schodniach i kładkach może dojść podczas wchodzenia na pokład  lub schodzenia z niego. Poślizgnięcia i potknięciasą dość powszechne na ograniczonej przestrzeni kabiny pasażerskiej lub prysznica / łazienki. Potknięcia na klatce schodowej, w jadalni i w pobliżu basenów są częstym zagrożeniem na pokładzie poruszającego się statku.

Jeśli miałeś wypadek na morzu

Szacuje się, że 85% wypadków na morzu jest spowodowanych przez ludzki błąd lub jest związanych z błędem człowieka spowodowanym niewłaściwym działaniem lub reakcją.

Reguły dotyczące dochodzenia roszczeń po wypadku na morzu różnią się od zasad dotyczących wypadków w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym za granicą.

Warunki zawarte w Twoim kontrakcie dotyczącym usług turystycznych, świadczonych łącznie przez przedstawicieli biura podróży i operatora rejsu , są objęte przepisami określonymi w Konwencji Ateńskiej.

Konwencja Ateńska - co powinieneś o niej wiedzieć

Konwencja Ateńska dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, a w Wielkiej Brytanii obowiązuje od 1996 roku.

Linie morskie mają „obowiązek działania z należytą starannością” podczas przewozu pasażerów i bagaży oraz w stosunku do pasażerów wsiadających na statek lub z niego wysiadających.

Postanowienia konwencji są korzystne dla pasażerów. Automatycznie zakłada się winę przewoźnika, który musi udowodnić swoją niewinność, jeśli potrafi. Pod tym względem konwencja różni się od Przepisów w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (Package Travel Regulations 1992), które wymagają od Ciebie udowodnienia winy przewoźnika.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku na statku wycieczkowym niemal zawsze będzie oparte na Konwencji Ateńskiej, a nie na Package Holiday Regulations 1992.

Możesz dodatkowo wystąpić o odszkodowanie za „zepsute wakacje”, opierając się na Package Holiday Regulations 1992, ale to będzie całkowicie oddzielna sprawa.

Ważne jest również, aby pamiętać, że Konwencja Ateńska nie ma zastosowania do krajowych rejsów po Wyspach Brytyjskich.

Jeśli Twoj rejs wypłynął z zagranicznego portu

Możesz wystąpić z roszczeniem na mocy warunków Konwencji Ateńskiej, pod warunkiem że zawarłeś umowę o wakacjach w formie rejsu. Większość największych operatorów rejsowych zaznacza w warunkach rezerwacji, że umowa podlega angielskiemu prawu, a spór zostanie rozstrzygnięty w sądach Anglii, więc nie powinno to stanowić problemu dla większości urlopowiczów.

W przypadku wakacji zawierających noclegi tj. rejsów wycieczkowych z pobytem na lądzie (ang. cruise & stay holidays) Przepisy w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (Package Travel Regulations 1992) będą miały zastosowanie w przypadku wypadków i chorób, które nie dotyczą statku wycieczkowego, np. poślizgnięcia w hotelu.

Okres przedawnienia

Kolejna ważna różnica to czas, jaki masz na wystąpienie o odszkodowanie od chwili, kiedy doszło do wypadku:

 • 2 lata – Konwencja Ateńska,  
 • 3 lata – Package Travel Regulations.

 

Ograniczenie wysokości odszkodowania

Ustalony jest limit wysokości odszkodowania, którego można się domagać za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Odpowiedzialność

Wszyscy przewoźnicy morscy muszą mieć polisy ubezpieczeniowe, bo ponoszą całkowitą odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pasażerów, a także za wszelkie inne zdarzenia na statku, o ile nie ma dowodów świadczących, że wypadek został spowodowany przez:

 • zjawisko natury mające “wyjątkowy, nieunikniony i nieodparty charakter” lub
 • stronę trzecią wyłącznie z jej winy.

 

Złożenie roszczenia - co powinieneś wiedzieć

Przygotowanie sprawy i złożenie wniosku o odszkodowanie wymaga specjalistycznej wiedzy  i fachowej pomocy prawnika.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie i dogłębną wiedzę w zakresie wszystkich aspektów prawa międzynarodowego dotycząego szkód osobowych.

Oferujemy pomoc wszystkim, którzy nie z własnej winy ucierpieli z powodu wypadku na pokładzie statku wycieczkowego i chcą domagać się odszkodowania od brytyjskiego biura podróży/ operatora linii rejsowej.

Możemy Ci pomóc w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych kosztów, poniesionych z powodu wypadku, takich jak:

• koszty leczenia, które musiałeś pokryć w czasie urlopu
• niezdolność do pracy po powrocie z wakacji
• niemożność wzięcia udziału w zajęciach wypoczynkowych z powodu odniesionego urazu

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec biura podróży lub przewoźnika
 • Brak jakichkolwiek opłat z góry
 • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat
 • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
 • Wywalczyliśmy ponad 200,000,000.00 funtów dla naszych klientów tylko w ciągu ostatnich 10 lat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 231 0890 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.