UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat rehabilitacji chorób przemysłowych

Guide to industrial disease rehabilitation

Jeśli doznałeś urazu lub choroby w miejscu pracy, powinieneś jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby przedyskutować możliwe formy terapii. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej będziesz mógł odzyskać zdrowie i ponownie cieszyć się życiem.

Jeśli uraz czy choroba został spowodowany z winy pracodawcy lub z innego powodu w miejscu pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie nie tylko za Twoje symptomy, ale także  koszty leczenia, niezbędnego, abyś w krótkim czasie powrócił do pracy w dobrym zdrowiu.

Zgodnie z protokołem dotyczącym roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu,  aby pomóc Ci odzyskać zdrowie po wypadku lub chorobie, Twój przedstawiciel prawny razem z ubezpieczycielami strony przeciwnej muszą rozważyć, czy Twoje potrzeby lecznicze mogą zostać spełnione w ramach procesu roszczeniowego. Powszechnie wiadomo, że wczesne leczenie może zapobiec depresji lub nerwicy, które czasami mogą się pojawić z powodu nieudanych prób radzenia sobie z bolesnymi objawami lub z powodu długiej nieobecności w miejscu pracy.

Kodeks Rehabilitacyjny

Kodeks Rehabilitacyjny został opublikowany w 2007 roku przez grupę roboczą składającą się z ubezpieczycieli (kompensatorów), prawników oraz przedstawicieli Służby Zdrowia (NHS). Jego celem jest promowanie korzystania z wczesnej rehabilitacji i leczenia w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po rozpoczęciu roszczenia, Twój przedstawiciel prawny skonsultuje z Tobą wymagane leczenie, w tym korzystanie z dostępnych pomocy, adaptacji lub modyfikacji w miejscu pracy, tak aby Twoje potrzeby zostały zgłoszone w ramach wniosku o odszkodowanie.

Kodeks zachęca również kompensatorów do zaadresowania kwestii leczenia lub interwencji jak najwcześniej oraz w trakcie poźniejszego postępowania roszczeniowego. Twój przedstawiciel prawny  wraz z kompensatorem wspólnie nominują niezależnego biegłego, który skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów Twojego leczenia i zaspokojenia innych potrzeb. Biegły przygotuje raport i zalecenia dotyczące leczenia, zwykle w porozumieniu z Twoim lekarzem, oczywiście za Twoją zgodą.

Gdy program leczenia zostanie uzgodniony, pozostanie do ustalenia jedynie, gdzie ono się odbędzie , wybierając najdogodniejsze dla Ciebie miejsce, blisko Twojego miejsca zamieszkania. Biegły będzie monitorować Twoje postępy i informować o nich Twojego adwokata, ubezpieczyciela oraz lekarza rodzinnego.

Przez caly okres trwania roszczenia masz obowiązek ograniczania swoich strat. Oznacza to, że musisz jak najwcześniej skorzystać z dostępnych form leczenia, aby wspomóc swoją rekonwalescencję lub zredukować odczuwane objawy. Możesz oczywiście uczynić to za pośrednictwem lekarza rodzinnego, ale ponieważ lista oczekujących na pomoc w ramach brytyjskiej służby zdrowia jest długa, Kodeks Rehabilitacyjny zapewnia dodatkową możliwość zadbania o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w ramach prowadzonego roszczenia. Twój przedstawiciel prawny zajmie się nie tylko kwestią Twojego odszkodowania, ale również pomoże Ci otrzymać niezbędną pomoc medyczną, aby mógł szybko odzyskać zdrowie i cieszyć się życiem.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści z zakresu szkód osobowych i chorób zawodowych mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu tego rodzaju sprawami, w których rehabilitacja odniosła sukces. Zobowiązujemy się przeprowadzić Cię przez każdy etap tego procesu i zadbać o to, aby Twoje roszczenie było prowadzone z należytą starannością i profesjonalizmem, przez wybitnych profesjonalistów, którzy odnieśli wiele sukcesów w tej dziedzinie.

Kancelaria Your Legal Friend zobowiązana jest do zapewnienia poszkodowanym odpowiedniej rekompensaty za odniesione przez nich obrażenia oraz zaadresowania ich potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji szybko i skutecznie. Naszym celem jest udzielenie Ci pomocy, abyś mógł jak najszybciej odnaleźć drogę do zdrowia fizycznego i finansowego.