UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat cytologii, prześwietleń i biopsji

Doctor preparing a smear test- smears, scans or biopsies

Według Cancer UK  istnieje ponad 200 typów raka, począwszy od powszechnych nowotworów sutka, jelita grubego, płuc i prostaty po rzadkie typy guzów i nowotwory dziecięce.

Zastosowanie cytologii, prześwietleń i biopsji ma zasadnicze znaczenie dla wczesnego wykrywania i leczenia raka, zwłaszcza raka szyjki macicy, obejmującego dolną część macicy.

Jeśli Ty lub bliska osoba otrzymałeś błędną diagnozę raka spowodowaną brakiem, opóźnieniem lub błędną interpretacją wyników cytologii, prześwietlenia lub biopsji, konsekwencje mogą być katastrofalne.

Błędne rozpoznanie raka... może prowadzić do niepotrzebnych i bolesnych zabiegów, takich jak chemioterapia, radioterapia i zabiegi chirurgiczne, podczas gdy faktyczna przyczyna objawów pozostaje niewykryta i nieleczona.

Brak diagnozy raka... oznacza, że okazja wczesnego wykrycia i leczenia choroby może zostać utracona. W niektórych przypadkach, rozprzestrzenianie się raka może prowadzić do poważnych powikłań,  kolejnych zabiegów i leczenia, które może być śmiertelne.

Odpowiedzialność za interpretację, diagnozowanie i działanie...

Twój lekarz lub specjalista ma obowiązek:

 • Prawidłowo interpretować wyniki z przeprowadzonego badania cytologicznego, prześwietlenia lub biopsji (próbki tkanki)
 • Zdiagnozowania objawów, aby upewnić się że odpowiedni rodzaj raka został zidentyfikowany i
 • Wdrożyć niezwłocznie odpowiednie leczenie.

Możesz mieć silne roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego, jeśli odpowiedni standard opieki spadł poniżej oczekiwań z powodu:

 • Błędnej interpretacji skanów, prześwietlenia lub biopsji
 • Zlekceważenia objawów o których mówisz
 • Opóźnienia skierowania na dalsze badania
 • Nietrafnej, opóźnionej lub błędnej diagnozy rodzaju nowotworu, stopnia lub innych powikłań
 • Utraty lub zagubienia dokumentacji medycznej.

Próbowanie pogodzenia się z faktem, iż "standardowa" procedura medyczna zawiodła, nie zawsze jest łatwe i znalezienie przyczyny dlaczego tak się stało czasem może być skomplikowane.

Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w pomyślnym rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju przypadków zaniedbań medycznych, związanych z rakiem. Nasza specjalistyczna wiedza zarówno w kwestiach prawnych i medycznych, połączona ze świadomością i zrozumienie dla pokrzywdzonych, może pomóc Ci:

 • Dowiedzieć się, dlaczego coś poszło nie tak ze diagnozowaniem, leczeniem lub zabiegiem
 • Uzyskać rekompensatę finansową za spowodowane urazy.

Fakty i liczby...

 • Rak szyjki macicy jest dwunastym najczęstszym nowotworem u kobiet w Wielkiej Brytanii i trzecim co do częstości rakiem ginekologicznym.
 • Ponad trzy czwarte wszystkich nowych przypadków zachorowań na raka szyjki macicy rozpoznaje się u kobiet w wieku 25-64 lat.
 • Częstotliwość raka szyjki macicy w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się prawie o połowę w okresie od końca 1980 i od początku 2000 roku.
 • u 63% dorosłych chorych na raka szyjki macicy (zdiagnozowanych w  2010-11) przewiduje się okres przeżycia przez dziesięć lub więcej lat.
 • Około dwie trzecie kobiet z rakiem szyjki macicy przeżyje przez okres pięciu lat lub dłużej. Ponad 6 na 10 kobiet z rakiem szyjki macicy przeżyje przez co najmniej dziesięć lat.
 • Ponad 400 osób u których rozpoznaje się raka każdego dnia w Wielkiej Brytanii, przeżyje przez okres dłuższy niż 10 lat.
 • Szacuje się, że 52,000 pacjentów rocznie w Wielkiej Brytanii będzie miało zmniejszone szanse przeżycia, ponieważ rak nie zostanie zdiagnozowany wystarczająco szybko.          (Cancer Research UK, November 2014)
 • Jedna trzecia chorych na raka poniosła szkodę z powodu opóźnienia od jednego do trzech miesięcy.          (National Patient Safety Agency, 2014)
 • Jedna trzecia chorych na raka umiera w ciągu roku z powodu późnego zdiagnozowania.          (Macmillan Cancer Support- Cancer in the UK Report, 2014)

Wymazy z szyjki macicy

Czterdzieści lat temu, połowa wszystkich pacjentów umierała w ciągu jednego roku od diagnozy. Obecnie średnia długość życia, w zależności od długości czasu od dnia zdiagnozowania lub rozpoczęcia leczenia, wynosi około sześciu lat. Niemal dwie trzecie dorosłych chorych na raka szyjki macicy może teraz przeżyć dziesięć lat lub więcej.

Postępy w technice badań przesiewowych oraz techniki wykrywania w czasie  wymazu, prześwietleń i biopsji w celu wykrycia raka znacznie poprawiły interpretację wyników, diagnoz i leczenia. Ich stosowanie przez lekarzy, aby postawić wczesną i trafną diagnozę jest niezbędne do przedłużenia  życia.

Czym jest wymaz?

Próbki komórek pobranych z wnętrza szyjki macicy (dolnej części macicy) zostają rozmazane po szkiełku mikroskopowym w celu wykrycia raka, 'pre-nowotworu "(nieprawidłowych zmian komórkowych) i innych uwarunkowań. U starszych kobiet, może nie być wystarczająco dużo komórek  do analizy, a więc mogą one wymagać powtarzania wymazu.

Co później…

Jeżeli wyniki testu wykażą podejrzane objawy, takie jak zapalenie, lub nowotwór należy:

 • Powtórzyć wymaz po kilku miesiącach, lub
 • Lekarz powinien wypisać skierowanie do specjalisty ginekologa.

Fałszywie ujemny wynik testu…

Podczas gdy badania cytologiczne są najskuteczniejszą metodą diagnozowania raka szyjki macicy, fałszywie negatywne wyniki mogą występować nawet w 40% wszystkich testów.

"Fałszywie ujemny" oznacza... kiedy komórki szyjki macicy, które są rzeczywiście lub potencjalnie nieprawidłowe lub nowotworowe są diagnozowane jako normalne, powodując opóźnienie w wykryciu choroby i rozpoczęciu jej leczenia.

"Fałszywie pozytywny" oznacza... kiedy normalne komórki szyjki macicy rozpoznaje się jako nieprawidłowe lub nowotworowe.

Jako że rak szyjki macicy może rozwijać się przez 10 - 12 lat, jeśli nieprawidłowe komórki są pominięte w trakcie jednego badania cytologicznego, prawdopodobnie zostaną znalezione przy kolejnej próbie.

Badania cytologiczne powinny być wykonywane:

 • Co 3 lata - w wieku od 21 i 29.

Co 5 lat (z testem HPV) - pomiędzy wieku 30 i 64 lat.

   - Jeśli wynik cytologiczny był nieprawidłowy, lekarz może zalecić wykonanie testu HPV do wykrywania obecności wirusa, który może być przyczyną nieprawidłowych komórek szyjki macicy, raka szyjki macicy i narządów płciowych.

 • Jesteś w wieku 30 lat lub starsza
 • Nawet częściej - w szczególnych przypadkach, np. w przypadku chemioterapii lub stosowania sterydów.

Prześwietlenia

Zaprojektowane w 1970 roku, MRI (rezonans magnetyczny) oraz TK (tomograf komputerowy) są technologiami prześwietlenia ciała, które wraz z USG i prześwietleniami kości, są niezbędnymi narzędziami w diagnozowaniu pacjentów.

MRI - w przeciwieństwie do TK, MRI może być wykonywany pod różnymi kątami, aby pokazać szczegółowy przekrój wszystkich tkanek ciała, zarówno  normalnych i nietypowych.

TK - zapewnia badanie przekroju warstw ciała, aby łatwiej ujawnić zaburzenia na danej głębokości w ciele.

USG - stosowane w celu określenia dokładnej lokalizacji guza, do planowania radioterapii oraz jako przewodnik dla biopsji i procedur redukcji bólu.

Prześwietlenia kości – obejmują  wstrzyknięcie do żył radioaktywnego barwnika, który jest wchłaniany w większej ilości przez nieprawidłową kość i pokazuje się na skanie jako podświetlony obszar.

Wyniki prześwietlenia mogą pomóc tylko w przypadku poprawnego odczytania przez doświadczonego lekarza lub specjalistę. Dlatego ważne jest, aby wszystkie prześietlenia były analizowane i weryfikowane przez ekspertów w swojej dziedzinie, którzy mogą prawidłowo interpretować obrazy i doradzić pacjentowi odpowiednie  kroki w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

Biopsje

Biopsje mogą pomóc odróżnić różne typy nowotworów i są zwykle wykonywane, gdy potrzebna jest jednoznaczna diagnoza.

Znane jako biopsja pooperacyjna lub rdzeniowa, mała próbka tkanki jest pobierana z obszaru docelowego, a następnie badana pod mikroskopem.

Inne rodzaje biopsji ...

 • Biopsja resekcyjna - cała bryła lub podejrzany obszar zostaje usunięty.
 • Biopsja cienkoigłowa - próbka tkanki lub płynu jest pobierana igłą.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Każdego dnia w Wielkiej Brytanii u ponad 400 osób diagnozuje się raka, przeżyje przez okres dłuższy niż 10 lat.          (Cancer Research UK)

Jednakże, nie dokonanie prawidłowej diagnozy lub jakiejkolwiek diagnozy, może umożliwić rozprzestrzenianie się raka, zmniejszając szansę skutecznego leczenia i skrócenie średniej długości życia.

Najlepsze szanse na przeżycie raka zależą od:

 • Wczesnej diagnozy
 • Prawidłowego i dokładnego badania
 • Odpowiedniego leczenia

Jako doświadczeni specjaliści ds. zaniedbań medycznych, wiemy, że będziesz chciał się dowiedzieć, dlaczego lekarz rodzinny, lekarz specjalista lub szpital nie wywiązał się z obowiązków staranności względem Ciebie lub członka Twojej rodziny czy to dotyczy wymazu, prześwietlenia lub odcztania wyników biopsji biopsji.

Zapewniamy, że sprawa będzie właściwie zbadana w celu doprowadzenia  szpitala, funduszu zdrowia lub lekarza, do odpowiedzialności za spowodowany ból i cierpienie.

Your Legal Friend dąży do zapewnienia ofiarom zaniedbań medycznych uzyskania odpowiedzi i odpowiedniego odszkodowania, tak aby ich przyszłe potrzeby mogły zostać w pełni zaspokojone.