UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat chorób wywołanych przez kontakt z azbestem

Worker putting tape on a pipe

Azbest jest produktem nielegalnym od dziesięcioleci, ale w pewnym okresie czasu był powszechnie używany w budownictwie komercyjnym, publicznym i prywatnym ze względu na doskonałe właściwości izolacyjne. Azbest można znaleźć niemal w każdym budynku wybudowanym przed rokiem 2000. Jego używanie zostało ostatecznie zakazane w 1999 roku.

Nawet dzisiaj azbest jest przyczyną śmierci około 5000 pracowników rocznie. Liczba ta jest dwukrotnie wyższa od ilości osób, które giną w wypadkach drogowych.

Choroby wywoływane ekspozycją na azbest mają długi okres inkubacji; często choroba rozwija się dopiero wiele lat po kontakcie z włóknami azbestu, ale nie każdy, kto pracuje z azbestem faktycznie zachoruje. W rzeczywistości, większość osób narażonych na kontakt z abzestem nie zachoruje wcale.

Choroby wywołane przez kontakt z azbestem

Istnieje cały szereg chorób związanych z działaniem azbestu; niektóre są bardziej poważne niż inne.

Blaszki opłucnej – są to obszary zmian we włóknach zlokalizowanych w opłucnej lub przeponie. Blaszki mogą z czasem ulec zwapnieniu, jednakże nie powodują długoterminowych problemów zdrowotnych i nie wpływają na długość życia. Blaszki opłucnowe nie są złośliwe, co oznacza, że nie są rakotwórcze. Ponadto nie mogą się przekształcić w komórki nowotworowe. Nie powodują żadnych objawów, dlatego na chwilę obecną nie jest możliwe składanie roszczeń z tego tytułu.

Zgrubienia opłucnej – jest to choroba płuc, w której cienka błona otaczająca płuca ulega zgrubieniu. Tkanka bliznowata rośnie, otaczając płuca i zamyka przestrzeń między płucami a jamą opłucnej. Ten stan jest jednym z najczęściej diagnozowanych znaków świadczących o kontakcie z azbestem. Może spowodować ból w klatce piersiowej i znaczne problemy w procesie oddychania, ale nie ma wpływu na długość życia.

Azbestoza to przewlekła choroba płuc, która powoduje bliznowacenie tkanki płuc. To prowadzi do długotrwałych powikłań w oddechaniu, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności. Podobnie jak w przypadku innych chorób, może być diagnozowana dopiero po dziesięcioleciach od kontaktu z azbestem, lecz ma takie objawy jak zadyszka, pałeczkowate palce, dźwięki z klatki piersiowej znane jako „trzeszczenie”.

Rak płuc występuje zwykle na tle problemów wywołanych przez azbest. Historia palenia poważnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby, tam gdzie pacjent również pracował kiedyś z azbestem..

Międzybłoniak opłucnej (Mesothelioma) jest to nowotwór złośliwy błony śluzowej płuc. Choroba może rozwijać się od 20 do 50 lat po kontakcie z azbestem, zanim można wyraźnie zauważyć objawy, pozwalające na jej ostateczne zdiagnozowanie. Chociaż nie można obecnie wyleczyć rozwijającej się już choroby, a rokowania są zazwyczaj kiepskie, prowadzone są badania w kierunku rozwoju nowych metod leczenia i terapii alternatywnych.

Jest bardziej prawdopodobne, że powyższe choroby rozwiną się u osób, które były narażone na kontakt z azbestem, jednak jest również możliwe, że członkowie ich rodzin byli także narażeni na kontakt z azbestem - jeśli na przykład pracownicy przynosili do prania w domu swoje kombinezony robocze lub dom rodzinny znajdował się blisko fabryki, gdzie używano azbestu. Pojawia się coraz więcej informacji na temat stosowania azbestu w szpitalach i szkołach, lecz choroby rozwijają się jedynie u niewielkiej liczby osób, które pracowały w owych miejscach. Azbest nie jest obecnie czarnym charakterem, lecz pozostaje cichym i groźnym zabójcą.

Objawy chorób wywoływanych przez kontakt z azbestem

Objawy wynikające z narażenia na kontakt z azbestem mogą rozwijać się przez długie dziesięciolecia. Często ich symptomy stają się widoczne dopiero w podeszłym wieku, powodując samoistne problemy z płytkim oddechem. Jednakże, jeśli jesteś zaniepokojony zadyszką lub długotrwałym kaszlem, a zwłaszcza gdy jesteś zaniepokojony swoją historią zatrudnienia w miejscach używających azbestu, to zawsze dobrym rozwiązaniem jest udanie się do lekarza po poradę.

Lekarz rodzinny skieruje Cię do specjalisty od chorób płuc na dalsze badania, gdyż choroby wywołane azbestem zazwyczaj diagnozuje się po wykonaniu badań klinicznych, takich jak prześwietlenie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, badanie czynnościowe płuc i biopsja.

Jeśli zostanie potwierdzone, że faktycznie masz chorobę wywołaną przez kontakt z azbestem, należy zasięgnąć porady prawnej tak szybko, jak jest to możliwe, a najlepiej od razu. Musisz upewnić się, że wszelkie porady prawne pochodzą od specjalisty z udokumentowanym doświadczeniem w podobnych sprawach i rozległą wiedzą na ten temat.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Być może pracowałeś z azbestem u więcej niż jednego pracodawcy, a niektórzy lub wszyscy byli pracodawcy już nie prowadzą dalej działalności. Należy wtedy dążyć do złożenia roszczeń wobec wszystkich pracodawców, niezależnie od tego czy ich firmy nadal istnieją, czy też nie. Jednakże, jeśli cierpisz na międzybłoniaka opłucnej, musisz zidentyfikować tylko jednego pracodawcę w celu rozpoczęcia roszczenia.

Często możliwe jest zidentyfikowanie zakładów ubezpieczeniowych, które ubezpieczały pracodawców, gdy firmy te jeszcze działały na rynku, a kiedy uda się zlokalizować ubezpieczycieli, przeprowadzą oni dochodzenie w kwestii odpowiedzialności za Twój stan i wypłacą stosowne odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciele zaakceptują zaniedbania pracodawcy, każdy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w oparciu o liczbę lat, w czasie których firma naraziła Cię na kontakt z azbestem (za wyjątkiem przypadków międzybłoniaka opłucnej - wtedy tylko jeden pracodawca musi wypłacić całość odszkodowania).

Postępowanie sądowe może okazać się konieczne, jeśli okaże się, że niektóre firmy już nie istnieją i muszą zostać przywrócone do Rejestru Spółek.

Jak wnieść roszczenie o odszkodowanie

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń:

1 Przyczynowość – musisz zostać zdiagnozowany z chorobą wywoływaną  przez kontakt z azbestem, która została spowodowana przez pracę w środowisku, gdzie azbest był obecny i używany. Uzyskamy w Twoim imieniu dowody medyczne na potwierdzenie diagnozy i będziemy musieli omówić dość szczegółowo historię Twojego zatrudnienia oraz kontaktu z azbestem, aby ustalić źródło pochodzenia azbestu w tym okresie.

2 Przewidywalność - musisz udowodnić, że pracodawca mógł przewidzieć, że narażenie na kontakt z azbestem może spowodować zaistnienie choroby. Związek między rozwojem chorób nowotworowych oraz pracą z azbestem był już znany pracodawcom w latach 50-tych i większość pracodawców była świadoma niebezpieczeństwa. I w rzeczy samej, pierwszy Regulamin dotyczący azbestu został opublikowany w 1931 roku.

3 Zaniedbanie i naruszenie obowiązku - musisz być w stanie udowodnić, że pracodawca naraził Cię na kontakt z azbestem z naruszeniem szeregu przepisów, wbrew obowiązującym normom bezpieczeństwa i z brakiem poszanowania dla Twojego zdrowia. Większość pracodawców nie ostrzegała swoich pracowników o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie azbestu, mimo że wiedzieli od lat o jego tendencjach do powodowania poważnych chorób.

4 Przedawnienie – roszczenie należy wnieść w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się, że Twoja choroba wywołana przez azbest była lub mogła zostać spowodowana przez kontakt z azbestem. Okres 3 lat zostaje przedłużony od daty śmierci w sytuacji, gdy Powód umiera przed lub w czasie rozpatrywania roszczenia.

Warto pamiętać, że wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione, a nie tylko niektóre z nich.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści w zakresie chorób zawodowych, mamy wieloletnie doświadczenie w rozpartywaniu przypadków zachorowań na choroby wywołane przez kontakt z azbestem. W naszym przypadku, już od pierwszej rozmowy omawiasz sprawę z prawnikiem specjalizującym się w roszczeniach dotyczących chorób zawodowych, który zapewni Ci najwyższy poziom opieki, empatii oraz zrozumienia, a co więcej dostarczy Ci wszelkich potrzebnych wskazówek, aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem.

Możemy od razu rozpocząć pracę nad Twoją sprawą i doradzić Ci na temat możliwości ubiegania się o świadczenia socjalne z Ministerstwa Pracy i Emerytur oraz zabezpieczyć Ci wypłatę jednorazową, która  przysługuje w ramach przepisów Ustawy o Pylicy i innych chorobach (odszkodowania dla pracowników) z 1979 roku, dla osób cierpiących na określone choroby wywołane przez azbest w określonych ustawą okolicznościach. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych zasiłków, sprawdź listę dostępnych świadczeń w ulotce informacyjnej lub skontaktuj się z Urzędem Pracy i Emerytur pod numerem 0800 882 200.

Your Legal Friend dąży do zapewnienia ofiarom chorób zawodowych uzyskania stosownego odszkodowania za doznane urazy oraz poniesione straty finansowe.