UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat chorób wywołanych przez kontakt z azbestem

Worker putting tape on a pipe

Azbest jest produktem nielegalnym przez długie dziesięciolecia, ale w pewnym okresie czasu był szeroko używany w budownictwie komercyjnym, publicznym i prywatnym ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Azbest można znaleźć w każdym budynku wybudowanym przed rokiem 2000. Jego całkowite używanie zostało ostatecznie zakazane w 1999 roku.

Nawet dziś, azbest staje się przyczyną śmierci około 5000 pracowników rocznie. Liczba ta jest dwukrotnie większa od ilości osób, które giną w wypadkach drogowych.

Choroby wywołane przez azbest mają długi okres inkubacji;  często choroba rozwija się wiele lat po kontakcie z włóknami azbestu, ale nie każdy, kto pracuje z azbestem może zachorować. W rzeczywistości, większość osób nie zachoruje.

Choroby wywołane przez azbest

Istnieje cały szereg chorób związanych z działaniem azbestu; niektóre są bardziej poważne niż inne.

Blaszki opłucowe – są to obszary zmiany włokien zlokalizowane na opłucnej ściennej (część płuc) lub przeponie. Blaszki mogą z czasem ulec zwapnieniu, jednakże nie powodują długoterminowych problemów zdrowotnych i nie wpływają na długość życia. Blaszki opłucowe nie są złośliwe, co oznacza, że nie są rakotwórcze. Ponadto nie mogą się przekształcić  w komórki rakowe. Prawie w każdym przypadku, nie ma żadnych  objawów, dlatego  obecnie nie składa się roszczeń z tego tytułu.Zgrubienia opłucnej – jest to choroba płuc, w której cienka błona otaczająca płuca ulega zgrubieniu. Tkanka bliznowata rośnie, otaczając płuca i zamyka przestrzeń między płucami a jamą opłucną. Ten stan jest jednym z najczęściej diagnozowanych znaków świadczących o kontakcie z azbestem.. Może spowodować ból w klatce piersiowej i znaczne problemy w procesie oddychania, ale nie ma wpływu na długość życia.

Azbestoza to przewlekła choroba płuc, która powoduje bliznowacenie tkanki płuc. To prowadzi do długotrwałych powikłań w oddechaniu, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności. Podobnie jak w przypadku innych chorób, może być diagnozowana dopiero po dziesięcioleciach kontaktu z azbestem, lecz ma takie objawy jak zadyszka, pałeczkowate palce, dźwięki wydające się z klatki piersiowej znane jako „trzeszczenie”.

Rak płuc występuje zwykle na tle problemów wywołanych przez azbest. Historia palenia poważnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby, gdzie pacjent również pracował na jakimś etapie z azbestem..

Międzybłonniak opłucnej (Mesothelioma) jest to nowotwór błony śluzowej płuc. Choroba może rozwijać się od 20 do 50 lat po kontakcie z azbestem, zanim można wyraźnie zauważyć objawy, pozwalające na ostateczne zdiagnozowanie. Chociaż nie można obecnie wyleczyć rozwijającej się już choroby, a rokowania są zazwyczaj słabe, prowadzone są badania w kierunku  rozwoju nowych metod leczenia i terapii alternatywnych.

 Jest bardziej prawdopodobne, że powyższe choroby rozwiną się u osób, które były narażone na kontakt z azbestem, jednal jest to również rzeczą możliwą, że członkowie rodziny, mogą też być narażoni na kontakt z azbestem, jeśli, na przykład, były przynoszone do domu kombinezony do prania albo dom rodzinny znajdował się blisko fabryki, gdzie azbest był używany. Coraz więcej pojawia się informacji na temat stosowania azbestu w szpitalach i szkołach, lecz choroby rozwijają się jedynie u niewielkiej liczby ludzi, którzy pracowali w owych miejscach. Azbest nie jest obecnie czarnym charakterem , lecz nadal pozostaje cichym i groźnym zabójcą.

Objawy chorób wywołanych przez azbest

Objawy wynikające z narażenia na kontakt z azbestem mogą rozwijać się przez długie dziesięciolecia , często symptomy stają się widoczne w podeszłym wieku, powodując samoistnie problemy z płytkim oddechem. Jednakże, jeśli jesteś zaniepokojony zadyszką lub długotrwałym kaszlem, a zwłaszcza gdy jesteś zaniepokojony swoją historią zatrudnienia w miejscach używających azbest, to zawsze dobrym rozwiązaniem jest udanie się do lekarza po poradę.

Lekarz rodzinny zawsze skieruje Cię do specjalisty od chorób płuc na dalsze badania, gdyż choroby wywołane azbestem zazwyczaj mogą być zdiagnozowane po wykonaniu badań klinicznych, takich jak prześwietlenie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, badanie czynnościowych płuc i biopsja.

Ostatecznie, jeśli zostanie potwierdzone, że masz chorobę wywołaną przez azbest, należy zasięgnąć porady prawnej tak szybko, jak jest to możliwe, a najlepiej od razu. Musisz upewnić się, że wszelkie porady prawne pochodzą od specjalisty  z doświadczeniem w podobnych sprawach i wiedzą na ten temat.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Być może pracowałeś z azbestem u więcej aniż jednego pracodawcy, a niektórzy lub wszyscy byli pracodawcy już nie prowadzą działalności. Należy wtedy dążyć do złożenia roszczeń wobec wszystkich pracodawców, niezależnie od tego czy nadal istnieją czy też nie. Jednakże, jeśli cierpisz na międzybłonniak opłucnej,, musisz zidentyfikować tylko jednego pracodawcę w celu rozpoczęcia roszczenia.

Często możliwe jest prześledzenie  historii zakładów ubezpieczeniowych, które ubezpieczały pracodawców owych firm,  gdy  jeszcze działały na rynku, a kiedy uda się je zlokalizować, ubezpieczyciele przeprowadzą dochodzenie w kwestii odpowiedzialności za Twój stan i wypłatę odszkodowania. Jeśli zaakceptują zaniedbania, każdy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie  w oparciu o liczbę lat, w czasie  których firma naraziła Cię na kontakt z azbestem, za wyjątkiem przypadku międzybłonniaka opłucnej (wtedy tylko jeden pracodawca musi wypłacić całość odszkodowania).

Postępowanie sądowe może okazać się konieczne wtedy, gdy będzie jasne, że niektóre firmy już nie istnieją i muszą zostać przywrócone do listy Rejestracji spółek.

Jak wnieść roszczenie o odszkodowanie

Istnieje wiele przeszkód, które trzeba pokonać, aby odnieść sukces:

1 Przyczynowość – musisz zostać zdiagnozowany  z chorobą  wywołaną  przez azbest, która została spowodowana przez pracę w środowisku, gdzie azbest był obecny i używany. Uzyskamy dowody medyczne w Twoim imieniu, na potwierdzenie diagnozy i będziemy musieli omówić historię pracy oraz kontaktu z azbestem dość szczegółowo, aby ustalić  źródło pochodzenia azbestu w tym okresie.

2 Przewidywalność - musisz udowodnić, że pracodawca nie mógł przewidzieć, że narażenie na kontakt z azbestem móże spowodować zaistnienie choroby. Związek między rozwojem chorób nowotworowych oraz pracą z azbestem był już znany pracodawcom w latach 50-tych i większość pracodawców była świadoma niebezpieczeństwa. I w rzeczy samej, pierwszy Regulamin dotyczący azbestu został opublikowany w 1931 roku.

3 Zaniedbanie i naruszenie obowiązku - musisz być w stanie udowodnić, że pracodawca naraził Cię na kontakt z azbestem z naruszeniem szeregu przepisów, wbrew obowiązującym normom bezpieczeństwa i z brakiem poszanowania dla Twojego zdrowia. Większość pracodawców nie ostrzegała swoich pracowników o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie azbestu, mimo że wiedzieli od lat o jego tendencjach do powodowania poważnych chorób.

4 Przedawnienie – roszczenie należy wnieść e w ciągu 3 lat od daty, gdy dowiedziałeś się, że Twoja choroba wywołana przez azbest była lub mogła zostać spowodowana poprzez kontakt z azbestem. Okres 3 lat zostaje przedłużony od daty śmierci w sytuacji, gdy Powód  umiera przed lub w czasie rozpatrywania roszczenia.

Ważne jest pamiętać, że wszystkie przeszkody zaznaczone powyżej trzeba pokonać, a nie tylko niektóre.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści w zakresie chorób zawodowych, mamy wieloletnie doświadczenie w rozpartywaniu przypadków zachorowań na choroby wywołane przez azbest. W naszym przypadku, już od pierwszego spotkania omawiasz sprawę z prawnikiem doświadczonym w sprawach chorób zawodowych, który zapewni Ci najwyższy poziom opieki, empatii oraz zrozumienia, a co więcej dostarczy Ci potrzebnych wskazówek.

Możemy zacząćpracę nad sprawą od razu i doradzić  o możliwości ubiegania się o świadczenia socjalne w Ministerstwie Pracy i Emerytur i zabezpieczyć Ci wypłatę jednorazową, która  przysługuje w ramach przepisów Ustawy o Pylicy i innych chorobach (odszkodowania dla pracowników) z 1979 roku, dla osób cierpiących na określone choroby wywołane przez azbest w określonych ustawą okolicznościach. Aby uzyskać więcej informacji na temat  dostępnych zasiłków, sprawdź listę dostępnych zasiłków na ulotce informacyjnej oraz adres strony internetowej lub skontaktuj się z Urzędem Pracy i Emerytur pod numerem 0800 882 200.

Your Legal Friend dąży do zapewnienia ofiarom chorób zawodowych uzyskania odpowiedniego odszkodowania za doznane urazy oraz poniesione straty finansowe.