UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat błędnej diagnozy

Doctor holding head in hand - clinical negligence

Gdy standardy opieki medycznej nie spełniają oczekiwań ...

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uważacie, że otrzymaliście niskiej jakości opiekę medyczną, co spowodowało lub pogorszyło istniejący już uraz, najprawdopodobniej chcielibyście wiedzieć, "Dlaczego pozwolono, aby do tego doszło?” i "Co poszło nie tak?"

Prawnicy kancelarii Your Legal Friend będą starali się znaleźć odpowiedzi na te pytania analizując Twoją sprawę, ponieważ wiemy jak ważne jest zapobieganie powtarzaniu się podobnych przypadków. Nasi prawnicy posiadają specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu prawa, jak i medycyny, aby móc zidentyfikować istotne dla sprawy zagadnienia, ale uczynią to z troską i zrozumieniem, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu podobnych roszczeń.

Czy wiedziałeś, że...

 • W sumie 800,000 pacjentów - lub 1 na 20 - przyjętych do szpitali w całej Anglii zostało ofiarami łatwych do uniknięcia błędów. (wg Report prepared for NHS - Frontier Economics, October 2014).
 • Pięćdziesiąt procent więcej skarg wpłynęło od osób,  które czuły, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NHS) nie uznał błędów powstałych w trakcie leczenia. (wg Listening and Learning Report, 2012).

 

Jaka jest różnica pomiędzy ‘zaniedbaniem medycznym’ a ‘błędem w sztuce lekarskiej?’

"Błąd w sztuce lekarskiej" był terminem powszechnie używanym zanim pojawiło się pojęcie "zaniedbań medycznych i w dalszym ciągu jest często stosowany zamiennie. Obecnie termin “zaniedbanie medyczne” jest częściej używanym, gdyż obejmuje również zaniedbania stomatologiczne.

Roszczenia z tytułu "zaniedbań medycznych" obejmują odszkodowania za błędy popełnione zarówno przez przedstawicieli zawodów medycznych, jak i stomatologicznych.

Najbardziej powszechnymi typami zaniedbań medycznych są: 

 • Opóźnienie lub brak diagnozy czy leczenia
 • Niewłaściwe leczenie
 • Brak uzyskania ważnej zgody na leczenie

 

Aby skutecznie wnieść roszczenie z tytułu zaniedbań medycznych jest istotne, aby móc udowodnić, że:

 • Poziom leczenia i opieki medycznej był poniżej ogólnie przyjętych standardów i spowodował uraz fizyczny lub psychiatryczny.
 • Istniejący uraz lub stan zostały pogłębione w wyniku zaniedbania medycznego.
 • To zaniedbania w  opiece spowodowały szkody, a nie istniejące już schorzenie czy choroba.

 

Termin złożenia roszczenia o zaniedbanie medyczne…

Jeśli błąd został popełniony przez lekarza specjalistę i wydaje się być przyczyną urazu fizycznego lub psychicznego, istotne jest aby natychmiast zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej.

Roszczenie o zaniedbania medyczne należy złożyć w ciągu 3 lat od:

 • Daty urazu lub
 • Daty kiedy po raz pierwszy odkryłeś, że uraz był wynikiem  zaniedbania...

 

Błędna Diagnoza

Konsekwencje błędnej diagnozy mogą być dalekosiężne

Jeśli została postawiona nieprawidłowa diagnoza ...stan podstawowy, który jest właściwie przyczyną objawów nadal nie będzie leczony i może powodować dalsze problemy zdrowotne w wyniku lekarstw przepisanych przez pomyłkę.

Gdy choroba pozostaje zupełnie nierozpoznana i nieleczona ... tym większe szanse, że stan się pogorszy, co znacznie zwiększy ból i dyskomfort oraz wydłuży okres powrotu do zdrowia. W niektórych przypadkach brak prawidłowej diagnozy może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności lub utraty życia.

Niepotrzebne leczenie może powodować dodatkowe problemy zdrowotne i często obejmuje związany z nim uraz psychiczny.

Błędy w wystawianiu recept

Błędne recepty lub źle przepisane leki, obejmują przepisanie złych leków, nieodpowiedniej dawki lub reakcję alergiczną pacjenta/reakcję pomiędzy wieloma lekami lub rodzajami leczenia.

Jedną z najczęstszych przyczyn w błędach dotyczących recept jest dostarczenie niekompletnych informacji lub niejasnych instrukcji przez  lekarza.

Chociaż wiele błędów może mieć tylko krótkotrwałe efekty, niektóre mogą prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych skutków poprzez zastosowanie niewłaściwej dawki leku lub opóźnienie w uzyskaniu wymaganego leczenia.

Czy wiesz że...

 • Średnio jedna  na dwadzieścia recept okazuje się nieprawidłowa 
 • Odsetek  błędnych recept wynosi dwie z pięciu w przypadku dorosłych w wieku powyżej 75 lat 
 • Prawie jednej piątej dzieci poniżej 14 lat wydano nieprawidłową receptę     

 

Odszkodowanie

Istnieją DWA główne rodzaje rekompensaty, o które możesz się starać w przypadku braku postawienia diagnozy/rozpoznania schorzenia:

 • Odszkodowanie za poniesiony ból i cierpienie.
 • Odszkodowanie za poniesione straty finansowe.

 

Wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz będzie zależała od rodzaju i okoliczności urazu oraz okoliczności osobistych, takich jak skutki urazu na zdolność do pracy i opieki nad rodziną.

Utrata dochodu

Jest prawdopodobne, że doznasz bezpośrednich finansowych skutków, jeżeli Twoja zdolność do pracy zostanie naruszona wraz z koniecznością pokrycia innych wydatków, takich jak rachunki za leczenie.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc..

Jako zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się zaniedbaniami medycznymi wiemy, że jeśli Ty lub Twoi bliscy czujecie się rozczarowani rezultatami leczenia poniżej obowiązujących standardów, będziecie szukać wyjaśnień.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, by ofiary zaniedbań medycznych uzyskały odpowiedzi, na które zasługują, aby w ten sposób zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.