UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat okaleczeń amputacyjnych

Cyclist with a prosthetic leg

Okaleczenia amputacyjne są jednym z obrażeń najczęściej zmieniającymi sposób życia człowieka, które mogą się przytrafić każdemu w miejscu pracy. Utrata kończyny to nie tylko okaleczenie fizyczne, lecz również często powoduje utratę poczucia własnej wartości i rodzi strach przed przyszłością. Dlatego aby pomóc pacjentowi, który stracił nogę lub rękę pogodzić się z bólem ogromnej straty rzeczą konieczną jest stosowanie terapii i poradnictwa.

Żadne odszkodowanie nie będzie w stanie zniwelować cierpienie i złagodzić stres spowodowany przez amputację dla osoby poszkodowanej oraz jej bliskich. Po dokonaniu operacji powypadkowej potrzeba będzie wielu miesięcy dla rehabilitacji oraz wzmocnienia kondycji, aby radzić sobie z problemami zaburzenia czynności lub przemieszczania się, a także z umiejętnością korzystania z protezy i innego sprzętu dodatkowego.

Nawet najbardziej podstawowe zadania do wykonania mogą stać się trudnością. Do nich należy:

 • Poruszanie się po domu
 • Otwieranie drzwi i szafki
 • Korzystanie z przedmiotów gospodarstwa domowego
 • Wspinanie się po schodach.

Pełna amputacja kończyny często może oznaczać trudności w trakcie powrotu do pracy lub w poszukiwaniu ponownego zatrudnienia. Problem dotyczący aktualnych i przyszłych zarobków może często spowodować zwiększenie stresu i problemów psychologicznych.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy dla wszystkich pracowników, wykonawców oraz gości, aby maszyny, urządzenia i narzędzia działali zgodnie z wymaganymi przepisami bezpieczeństwa. Pracodawca jest odpowiedzialny za naruszenie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy wtedy, gdy nie udało się zminimalizować ryzyka tragicznego uszkodzenia, co w skutku doprowadziło do amputacji.

Decyzja o uzyskanie porady prawnej nigdy nie jest łatwa do zrealizowania.

Nasz zespół Your Legal Friends posiada 30-letnie doświadczenie i gruntowną wiedzę w zakresie prawa bezpieczeństwa pracy oraz możliwości rekompensaty za okaleczenie. Od samego początku omawiamy szczegóły i okoliczności każdego przypadku, a nasz specjalny zespół fachowych prawników udzieli wszelkich kwalifikowanych wskazówek niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu w sprawie rekompensaty. Your Legal Friend zaangażuje się w proces otrzymania najkorzystniejszego odszkodowania dla zagwarantowania obecnej i przyszłej opieki, uwzględniając:

 • Specjalny sprzęt do wykonywania podstawowych czynności codziennych
 • Koszty związane z przystosowaniem do funkcjonowaniem w domu
 • Specjalny sprzęt dodatkowy.

Statystyki związane z faktem okaleczenia

19,707 poważnych okaleczeń pracowników, włącznie z amputacją, przełomami i oparzeniami          (Workplace Injuries Report- The Health and Safety Executive, 2012/13)

Przyczyny amputacji

 • Amputacja urazowa 

W wypadku, gdy kończyny zostały brutalnie oderwane mamy do czynienia z „amputacją urazowej”. Istnieją cztery główne rodzaje takiej amputacji:

 • Mechaniczna – amputacja zaistniała w sposób mechaniczny, spowodowana przez urządzenia mechaniczne w miejscu pracy
 • Chemiczna - kontakt z substancjami żrącymi
 • Elektryczna - porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu
 • Cieplna – poprzez ekstremalne poziomy ciepła.

Istnieje możliwość, aby ponownie przyszyć częściowo lub nawet całkowicie oderwane kończyny. Jednak w najpoważniejszych przypadkach, gdy kończyny amputowane nie można już uratować, często z powodu poważnego uszkodzenia naczyń krwionośnych i śmierci tkanek, wtedy zazwyczaj zostają zamocowane protezy kończyn.

Operacja wykonywana w celu ukształtowania kości w pozostałej kończynie oraz oczyszczenia rany, która może wiązać się z przeszczepem skóry. Może być wymagana więcej, aniż jedna procedura w celu przygotowania do mocowania protezy kończyny.

• Amputacja chirurgiczna

Taki rodzaj amputacji jest wykonywany przez lekarza i może być jedyną opcją w przypadku, gdy miały miejsce poważne uszkodzenia spowodowane wypadkiem w pracy. Są to:

 • Rany miażdżone
 • Urazy powybuchowe
 • Ciężkie oparzenia
 • Oparzenia od kwasu lub niebezpiecznych chemikaliów 

Jeżeli poważny uraz kończyny nie zostanie zaopatrzony niezwłocznie, mogą się pojawić komplikacje spowodowane zakażeniem.

Do najczęściej zgłaszanych poważnych urazów, które pociągają za sobą amputację chirurgiczną można zaliczyć części ciała:

Palce, ręka lub całe ramię zostają uwięzione i wciągnięte do urządzenia mechanicznego z braku, uszkodzenia lub niefunkcjonowania osłon zabezpieczających. Jest to jeden z najbardziej częstych i stałych przyczyn poważnych obrażeń a także amputacji. 

W wielu przypadkach, osłony zostaja nieużywane, przez to każde zablokowanie, które może spowolnić lub wstrzymać produkcję może być szybko usunięte przez operatora bez stosowania niezbędnych środków ostrożności, które są przeznaczone aby zapobiec ryzyku wypadków.

Czasami odpowiedzialni nie dbają o utrzymanie, obsługę lub remont sprzętu mechanicznego.

Stopy, łydki lub uda zostają uderzeni lub zgniecione pomiędzy środkami lokomocji, wózkami widłowymi lub innymi rodzajami maszyn samobieżnych.

Rodzaje amputacji

 • Konkretny rodzaj amputacji klasyfikuje się przez nazwę części ciała, która jest usunięta. Odnosi się to zarówno jak do amputacji urazowej tak i do chirurgicznej.
 • Amputacja kończyn górnych - ramion, dłoni lub palców.
 • Rozczłonkowanie ramienia - cała ręka na poziomie barku i wzdłuż ramienia.
 • Amputacja ćwierci przedniej - całe ramię przy ramieniu, włącznie z usuniętym ramiem i częścią łopatki i obojczyka.
 • Amputacja transhumeralna (powyżej stawu łokciowego) - ramię między barkiem a łokciem, gdzie korzystanie z barku jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie łokcia - po staw łokciowy.
 • Amputacja transradialna (poniżej stawu łokciowego) - po przedramienie, między łokciem a ręką, gdzie korzystanie z łokcia jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie nadgarstka - po staw nadgarstkowy.
 • Amputacja śródręcza - ręka, gdzie nadgarstek pozostaje nienaruszony. Częściowa amputacja dłoni z możliwością zachowania nadgarstka.
 • Amputacja palców - jeden (lub więcej) z palców lub kciuka, czyli cały palec czy tylko górna jego część lub "końcówka". 

Amputacja kończyn dolnych - nóg, stóp lub palców u stóp.

Amputacja miednicy lub nadmiednicy (znana również jako hemipelvektomia) - do połowy miednicy oraz talerza biodrowego po tej samej stronie.

- Wewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta z zachowaniem nogi.

- Zewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta bez zachowania nogi.

Rozczłonkowanie biodra - cała noga po torebkę stawową biodra.

Amputacja transfemoralna (powyżej kolana) - pomiędzy biodrem a kolanem (po kość udową), gdzie pełne wykorzystanie stawu biodrowego jest możliwe. Amputacja, zwłaszcza powyżej kolana, często może prowadzić do dodatkowych komplikacji.

 • Rozczłonkowanie kolana - po sam staw kolanowy.
 • Amputacja transtibialna (poniżej kolana) - pomiędzy kolanem a stopą, zachowując używanie kolana. Jest ona najbardziej rozpowszechnionym rodzajem amputacji.
 • Rozczłonkowanie kostki - po staw skokowy, usuwając stopę, lecz z zachowaniem nogi.
 • Częściowa amputacja stóp - część stopy jest usuwana.
 • Amputacja palcow - jeden lub więcej palców, może być cały palec albo tylko górna jego część lub "końcówka".

Roszczenia z tytułu urazu amputacji

Zgodnie z Ustawą “Health and Safety at Work etc.” od 1974 r., „pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo w środowisku pracy, w “racjonalnie wykonalny” sposób”.

Dokument „The Provision and Use of Work Equipment Regulations” od 1998 r. (PUWER) umieszcza obowiązki dla osób i firm, które posiadają, obsługują lub sprawują kontrolę nad sprzętem roboczym oraz których pracownicy używają urządzeń do wykonywania pracy.

Jeżeli można ustalić bezpośredni związek pomiędzy zaniedbaniem pracodawcy a przyczyną zaistnienia wypadku z udziałem pracownika, to ten fakt może służyć powodem, by dojść roszczenia o odszkodowanie włącznie z amputacją.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Zespół wyspecjalizowanych doradców prawnych Your Legal Friend posiada ponad wieloletnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu wielu poważnych przypadków okaleczeń. Nasze empatyczne podejście oznacza, iż będziemy pracować z Tobą, aby dowiedzieć się, jak powiązani między sobą wszystkie osoby zaangażowane, w jaki sposób możemy przestawić najlepsze możliwe rozwiązania oraz jak możemy pomóc zabezpieczyć odpowiednie odszkodowanie, aby wesprzeć Cię teraz i w przyszłości.

Posiadająć dogłębną znajomość prawa w zakresie pracy i odszkodowania, możemy zaproponować Ci komplet wskazówek od specjalistów niezbędnych, aby pomóc Ci odnieść sukces w przedstawieniu roszczenia. Oferujemy:

 • pomóc w leczeniu, rehabilitacji i powrocie do pracy
 • zapewnienie usług opieki i wsparcia, którzy są dostępne w przypadku najpoważniejszych urazów
 • doradzstwo w ubieganiu się zwrotu kosztów kosztów od DWP, torzarzysząc w owym procesie
 • umiejętną pomoc w zgłoszeniu roszczeń o odszkodowanie, co obejmuje:
 • opłaty za ból i cierpienie spowodowane obrażeniami
 • ewentualne poniesione straty finansowe, takie jak utracone zarobki, podróże i koszty leczenia
 • potrzeby wynikające z konieczności dalszego leczenia w przyszłości.