UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat porażenia mózgowego

Young boy with cerebral palsy

Jeśli u Twojego dziecka zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce to zrozumiałe, że chcesz wiedzieć jak się to stało, czy ktoś za to odpowiada i co przyniesie przyszłość.

Mózgowe porażenie dziecięce może mieć różne formy, począwszy od formy łagodnej, wywołującej pewne upośledzenie fizyczne, do dużych ułomności fizycznych i umysłowych. Wiemy, że wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością będzie miało wpływ na życie całej rodziny.  Przyszłe życie stojące obecnie przed Twoją rodziną nie jest tym, co zaplanowaliście.

Jako zespół doświadczonych adwokatów zajmujących się  zaniedbaniami medycznymi doskonale to rozumiemy.  Łączymy specjalistyczną wiedzę i umiejętności z życzliwym i pełnym wyczucia podejściem do zbadania sprawy Twojego dziecka.

Badanie sprawy dotyczącej zaniedbania medycznego może być długotrwałym, skomplikowanym procesem, gdyż analiza prowadzonego leczenia wymaga zaangażowania wielu ekspertów takich jak położna, neonatolog oraz pediatra neurologiczny. Będziemy się z Tobą kontaktować podczas całego procesu, upewniając się, że rozumiesz wykonywane czynności i powody ich wykonywania.  Niektóre rodziny uważają, że proces ten jest wymagający, jednak będziemy Ci udzielać wsparcia na wszystkich jego etapach.

Wygranie sprawy o odszkodowanie oznaczałoby jednak, że Twoja rodzina uzyska dostęp do wsparcia, które będzie potrzebne przez resztę życia Twojego dziecka.

Co to jest mózgowe porażenie dziecięce?

Mózgowe porażenie dziecięce to choroba układu nerwowego, wpływająca na umiejętności motoryczne, takie jak zachowanie równowagi, ruch, postawę i koordynację i która może również powodować trudności w nauce.

U niektórych dzieci mogą wystąpić trudności z komunikacją werbalną, jedzeniem i połykaniem, wykrzywienie kręgosłupa lub sztywność mięśni po jednej stronie ciała lub dziecko może nie móc chodzić.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Mózgowe porażenie dziecięce to uraz neurologiczny, który pojawia się, gdy dziecko dozna urazu mózgu. Może to nastąpić przed, w trakcie lub wkrótce po urodzeniu.  Nie wszystkie dzieci ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym będą źle leczone.

Nienależyta opieka medyczna może jednak spowodować wiele potencjalnych skutków mózgowego porażenia dziecięcego, choć określenie dokładnej jego przyczyny może stanowić spore wyzwanie.

Jakie są najczęstsze błędy prowadzące do spraw związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym ?

  • Niedotlenienie w trakcie porodu - z powodu opóźnienia porodu
  • Niezdiagnozowanie lub nieleczenie niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemia)
  • Niezdiagnozowanie lub nieleczenie żółtaczki (Kernicterus - żółtaczka jąder podkorowych mózgu)

 

Czy wiesz, że ...

  • Co roku 1,800 dzieci - czyli 1 na 400 dzieci - rodzi się z mózgowym porażeniem dziecięcym. (wg Heel and Toe Charity)
  • W latach 2000 - 2010 przeciwko NHS skierowano 5,087 roszczeń z tytułu zaniedbań w trakcie porodu.
  • 10,65% wszystkich roszczeń z tytułu zaniedbania podczas porodu, czyli 542 to roszczenia o odszkodowania od Narodowego Funduszu Zdrowia (ang. NHS), za zaniedbania, które doprowadziły do mózgowego porażenia dziecięcego (wg NHS Litigation Authority report, „Ten Years of Maternity Claims.”)
  • 2 - 2,5 na 1,000 osób cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. (wg Scope Focusing On CP) 

 

Mózgowe porażenie dziecięce - czy masz podstawy do roszczenia

By udowodnić, że zaniedbanie medyczne spowodowało mózgowe porażenie dziecięce, musimy mieć dowody, że działania podjęte przez lekarza, pielęgniarkę lub położną:

  • Miały bezpośredni lub pośredni wpływ na uraz lub obrażenia wynikające z powikłań przed, w trakcie lub po porodzie; lub
  • Przed, w trakcie lub po porodzie nie podjęto działań, które mogły zapobiec powstaniu powikłań.

 

Nieodzownym elementem zbadania sprawy jest szczegółowa analiza całej dokumentacji medycznej i badań przeprowadzonych w trakcie ciąży, porodu i połogu oraz w okresie neonatalnym. Uważnie Cię wysłuchamy oraz poprosimy Ciebie i Twojego partnera o złożenie szczegółowego oświadczenia. Kolejnym krokiem będzie zaangażowanie niezależnych ekspertów medycznych, którzy przyjrzą się przeprowadzonemu leczeniu, by móc wykluczyć wszelkie inne możliwe przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego oraz ocenić, czy można było uniknąć urazu mózgu przy zastosowaniu prawidłowego leczenia.

Co nastąpi potem...

Jeśli można jednoznacznie wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego, wyślemy list do lekarza, placówki zdrowia lub szpitala ze szczegółami określającymi podstawy Twojego roszczenia.  Powyższe placówki będą miały cztery miesiące na przesłanie odpowiedzi. Jeśli od początku przyjmą na siebie odpowiedzialność, będziemy dążyć do uzyskania płatności zaliczkowej, aby uzyskać natychmiastową pomoc i wsparcie potrzebne dla Twojej rodziny. Jeśli odmówią wzięcia na siebie odpowiedzialności, przygotujemy się do wszczęcia sprawy sądowej, jeżeli będzie to konieczne.

Odszkodowanie...

Jeżeli pozwany weźmie na siebie odpowiedzialność lub jeśli wygrasz sprawę w sądzie, kwota odszkodowania zostanie obliczona w oparciu o stopień niepełnosprawności dziecka, jego potrzeby w ciągu całego życia, koszty opieki, wyposażenia i zakwaterowania oraz utraty zarobków.

W jaki sposób kancelaria Your Legal Friend może Ci pomóc

Wiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o zasięgnięciu porady prawnej. Jako zespół doświadczonych specjalistów z zakresu zaniedbań medycznych wiemy jednak także, że rodziny muszą znaleźć odpowiedzi i upewnić się, że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Możemy pomóc Ci dowiedzieć się „Dlaczego system Cię zawiódł?" i „Co poszło nie tak?".

Od momentu naszej pierwszej rozmowy na temat sprawy oraz przez cały, często długi i wymagający proces, adwokaci Your Legal Friend będą bronić interesów Twojego dziecka i jednocześnie krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces.