UK PL

Proszę o telefon

Twój przewodnik na temat niedowładu Erba

Baby and mother

Komplikacje poporodowe takie jak dystocja barkowa mogą spowodować niedowład Erba, którego rezultatem mogą być trwałe obrażenia, a nawet kalectwo. Wiadomo, że niedowład Erba może wybiegać poza dzieciństwo i wpływać na wszystkie aspekty życia Twojego dziecka: karierę zawodową, umiejętność wychowania dziecka, a nawet jego rozwój psychiczny i poczucie własnej wartości.

Problemy zaistniałe podczas porodu mogą mieć długotrwały traumatyczny wpływ zarówno na dziecko, jak i jego rodziców. To, że powodem choroby mogło być zaniedbanie, może dodatkowo utrudniać pogodzenie się z nią.

Dlaczego system zawiódł matkę i dziecko...

Narodziny Twojego dziecka miały być szczęśliwym wydarzeniem, jednak wywołany uraz jest źródłem niespodziewanych zmartwień dla całej rodziny. Zaniedbanie medyczne, którego rezultatem jest szkoda wyrządzona dziecku podczas porodu, taka jak niedowład Erba, mogą wzbudzać wiele emocji wymagających empatii i zrozumienia. 

W przypadku, gdy uraz nastąpił podczas porodu, rodzina dążąca do znalezienia pełnego wyjaśnienia potrzebuje specjalistycznej wiedzy prawniczej i doświadczenia w zakresie zaniedbań medycznych. Jest to skomplikowany i długi proces, jednak nasi wyspecjalizowani adwokaci udzielą Ci wsparcia i wskazówek na wszystkich etapach tego procesu.

Nasi wyspecjalizowani adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, dlatego możemy Ci pomóc dowiedzieć się dlaczego coś poszło nie tak. Przede wszystkim zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi oraz odpowiedniego odszkodowania, aby zabezpieczyć przyszłość Twojego dziecka zapewniając mu odpowiednią opiekę i leczenie.

Czy wiesz, że...

  • Nawet 1% dzieci - czyli około 2,000 żywych urodzeń - ma niedowład Erba.
  • Ponad połowa dzieci urodzonych z niedowładem Erba odzyskuje pełną sprawność.
  • Około 30 do 35% dzieci z niedowładem Erba odzyskuje częściowe funkcje nerwów.          

(według Royal National Orthopaedic Hospital, 2011) 

Co to jest niedowład Erba?

Niedowład Erba - znany również jako porażenie splotu barkowego - występuje, gdy nerwy splotu ramiennego zostały uszkodzone podczas porodu. Wpływa to na ruchy ramienia i barku lub ręki dziecka.

Co powoduje niedowład Erba?

Nadmierny nacisk

Najczęstszą przyczyną niedowładu Erba jest zaklinowanie barków dziecka w miednicy matki podczas porodu - problem ten znany jest jako „dystocja barkowa". Po urodzeniu główki dziecka następuje zahamowania postępów porodu przy kolejnych skurczach.

Zaniepokojenie z powodu niedoboru tlenu i próba przyspieszenia porodu mogą doprowadzić do położenia zbyt dużego nacisku na główkę dziecka. Dodatkowy wpływ może mieć wywoływany lub przedłużający się poród.

Dziecko jest większe od przeciętnej

Między 50-70% obrażeń nerwów splotu barkowego występuje u dzieci większych niż przeciętne, zwykle o wadze ponad 7.7 lb (3.5 kg).

Występuje częściej u matek z mniejszym wchodem miednicy.

Stan zagrożenia płodu

Nawet czworo na dziesięcioro dzieci z powikłaniami wynikającymi z urazu nerwów splotu ramiennego mogło doświadczyć stanu zagrożonia płodu.

Wcześniejsze porody

Powikłania są możliwe, jeśli przy wcześniejszym porodzie matki wystąpiła dystocja barkowa.

Choroby związane z niedowładem Erba. 

Niedowład Klumpke: inny rodzaj urazu wpływającego na nerwy. Powoduje on osłabienie nadgarstka i palców oraz małych mięśni dłoni.

Zespół Hornera: uraz wywołany przez uszkodzenie współczulnego unerwienia oka, często związany z urazami karku. Objawia się opadnięciem powieki, zwężeniem szpary powiekowej, zwężeniem źrenicy oraz niewielkim zapadnięciem gałki ocznej.

Niepełnosprawność na całe życie

Niedowład Erba może prowadzić do niepełnosprawności na całe życie, często wymagającej intensywnej terapii i wielu operacji korekcyjnych. Nie uniknie się również dodatkowych trudności psychologicznych oraz trudności finansowych, zarówno rodziców jak i dziecka, gdy osiągnie dorosłość.

Niepełnosprawność może się pogłębiać wraz z wiekiem, prowadząc do rozwoju takich chorób, jak artretyzm oraz problemów związanych z innymi kończynami ciała, używanymi w celu skompensowania niepełnosprawności.

Niedowład Erba - wszczęcie roszczenia o zaniedbanie medyczne

Mimo, że uraz ten występuje rzadko, zawsze istnieje ryzyko, gdyż żaden poród nie jest go całkowicie pozbawiony i mogą wystąpić powikłania.

Istnieją jednak ustalone procedury postępowania w przypadku, gdy barki dziecka zaklinują się podczas porodu. Doświadczony lekarz lub położna powinni je znać i posiadać odpowiednie umiejętności, aby móc je prawidłowo zastosować.

Zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku należy się odpowiednia opieka przez cały czas trwania porodu.

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zaniedbania...

Należy wykazać, że działania podjęte przez lekarza lub położną:

  • Były bezpośrednią lub pośrednią przyczyną urazu lub obrażeń wynikających z powikłań przed, w trakcie lub po porodzie, lub
  • Przed, w trakcie lub po porodzie, lekarz lub położna nie podjęli działania, które mogłoby zapobiec powstaniu urazu.

 

Co dalej... 

Zanim otrzymamy całą dokumentację medyczną i zlecimy biegłemu ginekologowi, położnej i pediatrze przygotowanie raportu na temat przyczyn wystąpienia niedowładu Erba u Twojego dziecka oraz zbadanie czy jest on rezultatem opieki na niskim poziomie, spiszemy Twoje szczegółowe oświadczenie.

Jeżeli dowody będą sugerowały zaniedbanie i uraz, korzystając z protokołu w sprawach zaniedbań medycznych, zaprosimy pozwanego do przyjęcia odpowiedzialności, zanim podejmiemy kroki zmierzające do wszczęcia postępowania sądowego.

Jeśli pozwany przyjmie odpowiedzialność, część ostatecznej kwoty odszkodowania powinna zostać wypłacona doraźnie, by pomóc w kosztach bieżącej opieki.

Jeśli pozwany zakwestionuje roszczenie, sprawa zostanie skierowana do sądu w celu udowodnienia, że placówka zdrowia, szpital lub lekarz byli odpowiedzialni za zarzucane im zaniedbanie.

Odszkodowanie

W przypadku wygrania sprawy w sadzie, kwota odszkodowania zostanie ustalona i przyznana w oparciu o skutki finansowe niepełnosprawności dziecka, koniecznej terapii oraz kosztów wymaganego wyposażenia do końca jego życia .

Ograniczenia czasowe

Zwykle sprawę sądową o odszkodowanie z tytułu zaniedbania należy rozpocząć  w ciągu 3 lat od daty urazulub daty zdania sobie sprawy, że do urazu doszło w wyniku działania, który później uznano za zaniedbanie.

Reguły dotyczące rozpoczęcia roszczenia w sprawach o zaniedbanie medyczne dotyczące dzieci są jednak inne.

W przypadku zgłaszenia roszczenia z tytułu zaniedbania dotyczącego dziecka, trzyletni termin przedawnienia zaczyna się: od dnia 18 urodzin dziecka. Oznacza to, że roszczenie można wnieść do 21 urodzin dziecka.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc.

Jako zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zaniedbań medycznych wiemy, że urazy powstałe w czasie porodu są jednymi z najbardziej traumatycznych  doświadczeń zmieniających życie całej rodziny.

Nasze zaangażowanie w znalezienie odpowiedzi, na pewno pomoże ustalić, dlaczego system Cię zawiódł i co poszło nie tak.

Od momentu naszej pierwszej rozmowy przez cały, często długi i wymagający proces, prawnicy Your Legal Friend będą bronić interesów Twojego dziecka i jednocześnie krok po kroku przeprowadzą Cię przez całe postępowanie.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, by ofiary zaniedbań medycznych uzyskały odpowiedzi, na które zasługują, aby w ten sposób zapobiec podobnym cierpieniom innych osób.