UK PL

Proszę o telefon

Komunikat ostrzegawczy dotyczący wadliwych protez stawu biodrowego

Faulty hip replacement warning issued
30th marzec 2015

Badania kliniczne potwierdziły, że w organizmach więcej niż czterech na dziesięciu pacjentów, którym wstawiono głowicę modułową stawu biodrowego Birmingham (Birmingham Hip Modular Head - BHMH) wykryto zawartość kobaltu i chromu, z którego wykonana jest proteza. Stwierdzono również, że istnieje "zwiększone ryzyko" uwolnienia fragmentów metali w wyniku ścierania się elementów roboczych.

Po pierwszych sygnałach na temat potencjalnej wady upublicznionych w październiku 2012 roku i potwierdzonych ponownie w maju 2013, w sierpniu 2013 roku wszczęto postępowanie sądowe przeciwko producentom danej protezy stawu biodrowego.

Ostatnie ostrzeżenie od Agencji Regulacyjnej Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA), rządowego organu regulacyjnego ds. leków i wyrobów medycznych w Wielkiej Brytanii, zawiera również dane ze stycznia 2015 ujawniające, że po sześciu latach współczynnik niepowodzenia protezy wynosi ponad 10 procent.

Szkody długoterminowe

Krajowy Instytut Zdrowia i Opieki (NICE) zalecił Narodowej Służbie Zdrowia stosowanie protez stawu biodrowego o współczynniku niepowodzenia (sprawdzanym corocznie) nie większym niż 0,5 procenta. Najnowsze dane wskazują, że BHMH po sześciu latach ma awaryjność ponad trzy razy wyższą niż uznana za dopuszczalną.

W efekcie pacjenci uskarżają się na "niepożądane reakcje” wskutek zużycia metalu i przedwczesnej awarii protezy stawu biodrowego. Pacjenci wymagający operacyjnego usunięcia protezy BHMH, doznali długotrwałego uszczerbku, wpływającego na jakość ich życia.

Szacuje się, że 700 osób obecnie dochodzi swoich roszczeń wobec producenta wadliwych protez stawu biodrowego, a lekarzom zaleca się obserwację pacjentów z implantem BHMH.

Według sondażu przeprowadzonego w 2014 roku przez Instytut Inżynierów Mechaników (IME) jeden z dziesięciu wadliwych produktów medycznych to właśnie implanty ortopedyczne, takie jak protezy stawu biodrowego.