UK PL

Proszę o telefon

Wysoka widoczność ma służyć zapobieganiu wypadkom a nie krzykowi mody!

16th marzec 2016

Regulacje The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 wymagają, aby właściwe ubranie robocze powinny być odpowiednie do pracy, ryzyka i zgodności z innymi formami standardów PPE.

Roszczenia  o odszkodowanie wypadkowe wobec pracodawców, którzy nie dostarczają istotnego wyposażenia, takiego jak odpowiedni typ rękawic, masek, okularów lub nauszników wciąż może mieć miejsce niezależnie od standardowego wymogu "kasku", stalowanych butów i odzieży Hi-Vis.

Hi-Vis, lub odzież wysokiej widoczności,  stała się wszechobecna w ostatnich latach. Jest nie tylko postrzegana jako najlepsza dla pracowników służb ratunkowych, torów kolejowych, jednokołowców, budowlańców  i pracowników magazynów, ale staje się również prawdziwym krzykiem mody, i jest nawet noszona w biurach i innych podobnych przestrzeniach.

Jej obecność tam, gdzie nie jest bezwzględnie konieczna, może służyć do tworzenia fałszywego poczucia przestrzegania bezpieczeństwa. Może być również skrótem w przestrzeganiu prawdziwych norm bezpieczeństwa,  na przykład pracownik jest ubrany w kamizelkę  hi-vis lub kurtkę,  ale pracuje bez w pełni funkcjonalnej osłony zabezpieczającej lub na nieprawidłowo działającym wózku widłowym.

Innym problemem, który może wynikać z masowego stosowania odzieży Hi-Vis w różnych dziwnych miejscach pracy lub sytuacjach, jest stworzenie zamieszania i zmniejszenie jej zasadniczego celu zwrócenia uwagi na obecność osoby ją noszącej, a tym samym zapobieżenie wypadkom.

Według Health & Safety Executive (HSE), pracodawca musi:

  • Zapewnić wszelką odzież Hi-Vis potrzebną do pracy, bezpłatnie dla wszystkich pracowników, którzy mogą być narażeni na znaczne ryzyko związane z bezpieczeństwem.
  • Utrzymanie odzieży Hi-Vis  w stanie czystym,  powinna być również sprawdzana zanim zostanie wydana pracownikom.
  • Zapewnienie miejsca na przechowywanie odzieży, kiedy nie jest użytkowana.
  • Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie pracowników, aby zapewnić odpowiednie stosowanie odzieży Hi-Vis. Powinno ono zawierać objaśnienie ryzyka, dlateczego potrzebne jest odzież, oraz jak i kiedy powinna być noszona.
  • Nadzorowanie pracowników, aby upewnić się, że prawidłowo użytkują odzież.

HSE określa, że pracownicy powinni:

  • Nosić odzież Hi-Vis dostarczoną zgodnie z instrukcjami przez pracodawcę.
  • Dbanie o wydaną odzież, sprawdzania i zgłaszania wszelkich uszkodzeń lub wad do pracodawcy.
  • Składanie odzieży do magazynów kiedy nie jest w użyciu.

Odzież odblaskowa powinna być produkowana zgodnie z uznaną, nową normą brytyjską, BS EN 471,dotyczącą wysokiej widoczności odzieży ostrzegawczej. Uszkodzona lub źle dopasowana odzież nie zapewnia odpowiedniej ochrony.