UK PL

Proszę o telefon

Raport Cumberlege: Prawo do wysokiej jakości opieki położniczej

Newborn baby
9th wrzesień 2016

Co roku w Wielkiej Brytanii rodzi się około 700,000 dzieci, co dla większości rodzin jest doniosłym i radosnym momentem.

Podczas gdy standardy opieki położniczej poprawiły się znacząco w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nadal istnieje ryzyko związane z porodem i wystąpieniem powikłań. Jednak to ryzyko może być spotęgowane, gdy osoby odpowiedzialne za opiekę nad matką i dzieckiem dopuszczą się zaniedbania.

Przypadki nagłośnione w mediach, jak na przykład skandal w Morecombe Bay NHS Trust, uwidaczniają te niedociągnięcia.

W odpowiedzi, baronowa Julia Cumberlege została poproszona przez NHS w Anglii aby przeprowadzić niezależną rewizję usług w zakresie położnictwa i wskazać obszary, gdzie można ulepszyć jakość opieki dla matki i dziecka.

Poniższy artykuł w skrócie analizuje kluczowe punkty z "Raportu Cumberlege" i analizuje wsparcie dostępne dla tych, którzy ucierpieli z powodu zaniedbania w trakcie opieki położniczej.

Główne punkty raportu

W Morecombe Bay NHS Trust prowadzono dochodzenie przeciwko ośmiu położnym które przyczyniły się do śmierci 12 matek i niemowląt w latach 2004-2013 z powodu niedopełnienia obowiązków. Jedna położna została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu po przyznaniu się do 68 błędów, które przyczyniły się do śmierci dwóch dzieci i niskiego poziomu opieki nad dwunastoma pacjentami.

Do sytuacji w Morecombe odnosi się wprowadzenie do Raportu Cumberlege  z 2016 roku, zatytułowane: "Lepsze narodziny: Poprawa wyników w zakresie usług położniczych w Anglii". Podczas gdy te niedociągnięcia są szokujące, raport został zlecony, ponieważ zaniedbania, niedopatrzenia i wypadki nadal często zdarzają się na oddziałach położniczych w Wielkiej Brytanii.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nowych matek i ich rodzin, pracowników służby zdrowia, komisarzy i usługodawców, raport formułuje szczegółowe zalecenia dotyczące ulepszeń i analizuje wpływ opieki poniżej standardu na koszty służby zdrowia. Baronowa Cumberlege stwierdza: "Usługi położnicze w Anglii muszą stać się bezpieczniejsze, bardziej spersonalizowane, bardziej życzliwe, profesjonalne i bardziej przyjazne rodzinie.”

Raport dostrzega widoczną poprawę w ostatnim dziesięcioleciu, która obejmuje obniżenie o 20% liczby martwych urodzeń i śmiertelności noworodków. Stwierdza również, że śmiertelność matek w Wielkiej Brytanii została również zmniejszona z 14 zgonów na 100,000 porodów w 2003/05 do dziewięciu zgonów na 100,000 porodów w 2011/13.

Jednakże NHS wciąż przeznacza co roku 560 milionów funtów na odszkodowania dla pacjentów, którzy ucierpieli z powodu zaniedbania medycznego w czasie pobytu na oddziale położniczym. Cumberlege zwraca uwagę, że można było uniknąć około połowy wszystkich zgonów w trakcie lub po porodzie gdyby zapewniono lepszą opiekę.

Raport podkreśla również, że niektórzy lekarze działają w oparciu o kulturę strachu i dlatego nie chcą przyznać się do winy w przypadku zaniedbania. Jak widać, wiele jest do zrobienia, aby zapewnić przestrzeganie profesjonalnego obowiązku szczerości i empatii wobec pacjenta, i aby pacjenci doświadczyli otwartości i szczerości, gdy coś pójdzie nie tak.

Jednym z zaleceń raportu dotyczącym zaniedbań jest wdrożenie modelu "rekompensaty bez winy".

Model ma na celu uniknięcie przedłużania bólu pacjenta, obniżenie kosztów prawnych ponoszonych przez NHS oraz ograniczenia opóźnień w dochodzeniu zadośćuczynienia przez poszkodowane rodziny.

Jednak, potrzeba dużego nakładu pracy w celu zbadania, jak te postanowienia mogą być realizowane w taki sposób, aby dostęp pacjentów do sprawiedliwości nie był ograniczony i ich potrzeby zostały odpowiednio spełnione.

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność

Mimo tych uwag i zaleceń wokół jakości usług położniczych, raport Cumberlege jasno podkreśla, że ​​odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem nie spoczywa tylko na barkach NHS.

Według raportu: "Kobiety jasno dały nam do zrozumienia, że chcą mieć kontrolę nad swoją opieką, we współpracy z pracownikami służby zdrowia. Dzięki tej kontroli pojawia się odpowiedzialność, którą matki muszą zaakceptować, a specjaliści wspierać".

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są znaczne. Raport Your Legal Friend pt. “Służba zdrowia i Ty: świadomy wybór?” stwierdza, że ​​64% pacjentów nie w pełni rozumie swoje prawo do dokonania świadomego wyboru w momencie otrzymania pomocy medycznej, natomiast prawie jedna czwarta (22%) przyznaje, że w ogóle nie jest świadoma takiego prawa.

Świadomy wybór gwarantuje pacjentom otrzymanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących ich diagnozy i leczenia, zanim zgodzą się na dalsze kroki.

Wyniki naszych badań sugerują, że należy zrobić o wiele więcej w celu edukacji pacjentów o tym centralnym, etycznym założeniu, jeśli NHS chce dostarczyć plan "kontroli", bez zwiększania ryzyka zaniedbania.

Dostępne wsparcie

Mimo dyskusji wokół realizacji "rekompensaty bez winy", obecny system jest nadal skuteczny i ważne jest, żeby pacjenci wiedzieli, że istnieje możliwość zadośćuczynienia, jeśli coś pójdzie nie tak.

Zespół specjalizujący się w zaniedbaniach medycznych w Your Legal Friend jest bardzo doświadczony. Rozumiemy bardzo wrażliwy charakter problemów, które mogą wystąpić w okresie około i podczas porodu. Jesteśmy do dyspozycji, aby pomóc matkom i ich rodzinom zidentyfikować przypadki zaniedbań oraz zapewnić niezbędne wsparcie w prowadzeniu postępowania.

Jeśli Ty, lub bliska Ci osoba zostaliście ofiarą uchybień w standardach opieki położniczej, możemy pomóc.

Zadzwoń do nas pod numer 0151 550 5226