UK PL

Proszę o telefon

Odszkodowania za urazy szyjne i Opowieści Twittera o Ubezpieczeniu MRI i AXA

Womn wearing a neck brace
16th marzec 2016

"Spektakularny gol samobójczy" był jednym z wielu zdezorientowanych  jeśli nie zdziwionych reakcje w tym tygodniu na Twitterze, w odpowiedzi na sugestię AXA Ubezpieczenia, że ​​MRI jest w stanie potwierdzić obecność urazu kręgów szyjnych w przyszłych sprawach odszkodowawczych.

Propozycja została po raz pierwszy wykonana podczas ostatniej konsultacji Ścisłego Komitetu Transportu (TSC) w sprawie roszczeń dot. urazów szyjnych oraz ich wpływu na składki ubezpieczeniowe, która odbyła się w dwóch sesjach w maju i czerwcu w Westminster w Portcullis House i była kierowana przez Louise Ellmana, MP.

Uczciwsze podejście

Zarówno dowody ustne i pisemne złożone przez najważniejszych przedstawicieli z rynku ubezpieczeniowego, prawnego, motoryzacyjnego oraz sektora medycznego, włączając apel Camps Solicitors o przyjęcie "bardziej sprawiedliwego podejścia", oferującego silne poparcie dla obowiązkowego zgłaszania dowodów medycznych.

Częścią procesu konsultacji była ewaluacja  propozycji wprowadzenia niezależnych paneli medycznych w celu poprawy diagnostyki urazów szyjnych i zapewnić że wyłącznie oryginalne roszczenia będą mogły być kontynuowane w przyszłych sprawach drobnych roszczeń.

Według branży ubezpieczeniowej, dane dot. roszczeń z tytułu urazów szyjnych wzrosły do "setek tysięcy" wraz ze wzrostem liczby wnioskodawców związanych ze skokiem liczby wypadków samochodowych z 518,821 w 2006 roku do 828,489 w 2011/12, czyniąc z  UK nieskończenie przytaczaną "stolicę urazów szyjnych świata”.

Branża ubezpieczeniowa przyznaje jednak, że "nie wszystkie z nich przytoczonych figur" odnosi się do tzw. „urazu szyjnego”,  choć sugerują, że" większość prawdopodobnie " oraz, że aż 7 procent roszczeń związanych z urazami szyjnymi to próby oszustwa, pomimo ostatnich danych rządowych, które ujawniły, że rzeczywista liczba roszczeń spadła o 60.000 w ubiegłym roku, co jest najniższym poziomem od pięciu lat.

Niemniej jednak ubezpieczyciele twierdzą,  że bezpośrednim skutkiem rosnących ilości roszczeń dot. urazów szyjnych, jest wzrost składek (ok. dodatkowe 90 £ na każdego właściciela samochodu), a co za tym idzie, AXA, wraz z wieloma innymi ubezpieczycielami wzywa do obowiązku przedstawiania jasnych dowodów na wszelkie przyszłe roszczenia odnośnie tych urazów. Utrzymują także, że takim dowodem były by wyniki badań MRI lub zdjęcia rentgenowskie.

Zmowa pomiędzy większymi agencjami medycznymi a ubezpieczycielami

W dniu 20 maja, na jednej z sesji Konsultacji, dr Andre Brittain-Dissont, Dyrektor Zarządzający Medico-Legal Reporting, który prowadzi praktykę w klinice  w Liverpoolu, Manchesterze, Londynie, Birmingham, Cheshire i Wigan, przedłożył dowody pisemne. Zaliczało się do nich stwierdzenie, że "złoty standard oceny medycznej w przypadku roszczeń o odszkodowania powinien być dokładnym, kompletnym raportem przygotowanym przez kompetentnego, wykwalifikowanego i niezależnego biegłego lekarza .." i "zabezpieczenia już istnieją w celu zapewnienia integralności niezależnego raportu medycznego. "

Stwierdził ponadto że "w ostatnich latach, zmowa pomiędzy większymi agencjami medycznymi i ubezpieczycielami zaowocowała czymś w rodzaju wyścigu do dna opłat lekarskich. Nie ulega wątpliwości, że tego konsekwencją był spadek jakości raportów”.

Skany MRI

W odpowiedzi na sugestię AXA o wykorzystaniu MRI, dr Andre Brittain-Dissont ogłosił na Twitterze, że skany MRI są "bez wartości" i rentgen "nie ma znaczenia" w przypadku urazów tkanek miękkich szyi.

Tweet ten potwierdził pogląd lekarzy, którzy wciąż badają mechanizmy związane z urazami szyjnymi oraz kręgosłupa szyjnego związane z nimi zaburzenia (WAD), i który został zidentyfikowany w  pięciu kategoriach, włączając pacjentów raportujących "brak bólu szyi lub sztywności oraz brak fizycznych objawów, takich jak tkliwość i zawężony zakres ruchu."

Do tej pory zostało wyraźnie udowodnione, że każde roszczenie dot. urazu szyjnego musi być dokładnie zdiagnozowane i rozpatrywane indywidualnie. Objawy urazu szyjnego mogą pojawić się w ciągu zaledwie kilku godzin lub kilku tygodni po wypadku samochodowym.

Ponieważ nie ma żadnych fizycznych objawów urazów szyjnych, lekarze i personel medyczny często muszą polegać na jedynie na opisie objawów ofiary. W związku z tym, istnieje coraz większe przekonanie, że przyczyny, objawy i leczenie WAD są bardziej skomplikowane niż wcześniej uważano, co doprowadziło do ponownego badania i dyskusji w kręgach medycznych.

Obecnie urządzenia stosowane do oceny uszkodzeń kręgosłupa, takie jak MRI, które wykorzystują pole magnetyczne i fale radiowe, aby dostarczyć "opis tkanek" w rzeczywistości nie ukazują obrażeń, które mogą pomóc w postawieniu jednoznacznej diagnozy.

Jednak równie dobrze, AXA może odnosić się do nowego typu skanera MRI, który obecnie jest testowany w szpitalu w Londynie.

Fonar Upright Multi-Position MRI wykorzystuje nową technologię, która skanuje pacjentów, gdy są w pozycji pionowej, a wyniki ostatnich badań pokazują że jest w stanie wykryć anatomiczne przyczyny urazów szyjnych  ponad dwa razy skuteczniej niż przy tradycyjnym skanowaniu MRI.

Jako, że wynik konsultacji czeka na publikację, nie ma wątpliwości, że efekt  nadal będzie publikowany na blogach i tweedach, poprzez wszystkich zainteresowanych, a działania rządu będą odzwierciedlać rzeczywiste wymagania wielu ofiar urazów szyjnych, którzy powinni być prawdziwymi beneficjentami przyszłego ustawodawstwa.