UK PL

Proszę o telefon

Kiedy uraz kręgów szyjnych staje się urazem szyjnym

Women in neck brace at the doctors
16th marzec 2016

Szacuje się, że roszczenia o odszkodowania związane z urazami szyjnymi są prawdziwe dla powoda. Wcześniej potwierdzono również, że około 4 na 10 cierpiących na te urazy nigdy nie wniosą roszczenia w żadnej formie (Association of Personal Injury Lawyers).

Jak już niejednokrotnie podkreślano, siły które wywierają  nacisk na tkanki  miękkie i mięśnie szyi, wpływają także na głowę i ramiona oraz mogą dawać liczne konsekwencje w postaci urazów  kręgów, kręgosłupa, więzadeł, nerwów, dopływu krwi a nawet reakcji psychologicznych.

Oprócz nadmiernego ruchu powodującego uraz, mogą pojawiać się  również objawy „drobnych urazów szyi”, która  może powodować dyskomfort, ból, ograniczenie ruchów nawet w dłuższym okresie. Może zostać zdiagnozowany uraz szyjny, jeśli później pojawią się inne objawy – tak jak często się dzieje – takie jak zawroty i bóle głowy, zmęczenie lub utrata apetytu.

Różnicy pomiędzy urazem szyi i potencjalnie bardziej poważnym urazem szyjnym nigdy nie należy lekceważyć, i zawsze wymaga on rozpoznania przez pełne badanie lekarskie. Jednakże, istnieje kilka popularnych typów bólu szyi, które mogą być łatwo rozpoznane:

Napięcie mięśniowe - powstanie urazu szyjnego jest prawdopodobne, gdy głowa zostaje szarpnięta w tył iw przód pod wpływem zderzenia samochodu, natomiast napięcie mięśni powstaje przez nagłe poruszenie po dłuższym braku aktywności. Typowymi przykładami są długie okresy prowadzenia samochodu lub pracy przy biurku. Stres może także powodować napięcie mięśni i, w związku z tym, przewlekły ból szyi.

Ściśnięcie nerwów - napięcie mięśni może również prowadzić do powstania przepukliny lub "wypadnięcia dysku" kiedy mięśnie naciskają na nerwy. Krążki międzykręgowe mogą również wyschnąć, powodując zwężenie kręgosłupa. Podrażnione nerwy mogą również powodować czasowy i nawracający, ostry ból karku.

Choroba zwyrodnieniowa stawów - spowodowana pogorszeniem stanu stawów szyi wraz z wiekiem,  prowadzi do rozpadu chrząstki i osłabienie dysków. Powoduje to rozwój kostnych narośli, przez które szyja staje się sztywna a poruszanie nią sprawia ból.