UK PL

Proszę o telefon

Czy istniejące wcześniej urazy będą miały wpływ na moje roszczenie o odszkodowanie?

Man holding his neck in pain
16th marzec 2016

Wypadki nie zdarzają się w izolacji. Podczas gdy odniesienie urazu w wypadku nie ze swojej winy jest straszną okolicznością, większość z nich jest w pełni wyleczalna i większość naszych klientów powraca do pełni zdrowia. Jednakże, jeśli przed wypadkiem cierpiałeś z powodu innych obrażeń lub długotrwałych problemów zdrowotnych, po wypadku może się nie tylko okazać, że odniosłeś nowe, ale że stare przypadłości uległy pogorszeniu. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, znajdziesz tutaj przydatne informacje dotyczące wpływu jaki wcześniejsze urazy mogą mieć na roszczenie o odszkodowanie.

Obciążające okoliczności

Każdy wypadek, który był na tyle poważny, że spowodował uraz może potencjalnie spowodować dalsze szkody dla poprzednich urazów lub stanu zdrowia. Jeśli w chwili wypadku cierpiałeś z powodu urazu lub choroby , mogłeś być mniej odporny; dlatego każdy nowy uraz może gorzej poddawać się leczeniu lub mieć większy wpływ na Twoją mobilność, niż gdybyś był w pełni zdrowy.

Skutki jakiegokolwiek pogorszenia istniejącego wcześniej urazu lub stanu zdrowia mogą mieć poważny wpływ na Twoje życie. Jeżeli Twoja przypadłość ogranicza ruch lub zdolność do samodzielnej egzystencji, to każde pogorszenie stanu po wypadku może oznaczać że będziesz potrzebował stałej (i prawdopodobnie dość kosztownej) pomocy i wsparcia w codziennym życiu. W niektórych przypadkach, wpływ na możliwość poruszania się może oznaczać potrzebę dokonania nawet większych zmian w swoim życiu, np. rezygnację z pracy lub potrzebę całodobowej opieki.

Wpływ na Twoje roszczenia

Niezależnie od wcześniejszych urazów lub chorób,  z powodu których cierpiałeś przed swoim wypadkiem, wszelkie nowe urazy będące skutkiem wypadku zostaną włączone do Twoich roszczeń o odszkodowanie. Jednakże w przypadku gdy uszczerbek na zdrowie został spotęgowane przez udział w wypadku, zostanie to uwzględnione w kwocie rekompensaty o którą będzie ubiegał się Twój doradca.

Aby Twoje roszczenie o odszkodowanie prawidłowo odzwierciedlało obrażenia których doznałeś oraz ewentualne pogorszenie istniejących wcześniej urazów chorób sprzed wypadku, Twój doradca może zorganizować dla Ciebie wizytę lekarską, podczas której zostaniesz przebadany i zostaną omówione doświadczenia sprzed wypadku. Aby dowiedzieć się więcej na temat dochodzenia odszkodowania po wypadku, który wpłynął na wcześniej istniejące urazów lub choroby, skontaktuj się już dziś Camps Solicitors, a jeden z naszych doradców wyjaśni Ci wszystkie szczegóły procesu odszkodowawczego.