UK PL

Proszę o telefon

Akcja: Dzień Międzybłoniaka - znaczenie bycia świadomym

Yellow tape reading 'Asbestos' - mesothelioma
8th wrzesień 2016

Akcja: Dzień Międzybłoniaka odbywa się co roku 1 lipca i jest ważnym dniem w celu podnoszenia świadomości o tej zabójczej, ale prawie całkowicie możliwej do uniknięcia, postaci raka. Choroba ma destrukcyjny wpływ i od 1970 roku odnotowano prawie 500% wzrost jej występowania w Wielkiej Brytanii .

Niniejszy artykuł analizuje przyczyny międzybłoniaka, grupy ryzyka, czy możesz być zagrożony i co zrobić, jeśli diagnoza jest pozytywna. 

Czym jest międzybłoniak?

Międzybłonniak przyjmuje formę złośliwego guza w opłucnej, osierdziu lub otrzewnej, czyli membranach, które tworzą błony śluzowej płuc i narządów górnej części ciała. Objawy mogą obejmować utratę masy ciała, gorączkę, ból w klatce piersiowej i duszności, a także bóle brzucha.

Główną przyczyną rozwoju choroby (w około 94% przypadków) jest narażenie na kontakt oraz wdychanie pyłu i włókien azbestu.

Azbest był używany w budownictwie i inżynierii ze względu na jego niski koszt i właściwości zmniejszające palność przez cały XX wiek. Jego stosowanie w Wielkiej Brytanii osiągnęło szczyt w latach 60-tych i 70-tych, zanim stał się substancją nielegalną w 1999 roku.

Ważne jest, aby zrozumieć, że czasami mogą minąć dziesięciolecia między kontaktem z azbestem a rozwojem międzybłoniaka. Podczas, gdy  ryzyko wzrasta, jeśli kontakt z azbestem był częsty, to nawet jeden przypadek inhalacji może nieść ze sobą wysoki poziom ryzyka.

Kogo to dotyczy?

Międzybłoniak występuje u prawie pięciu razy więcej mężczyzn niż kobiet, przede wszystkim ze względu na to, że tradycyjnie branża budowlana jest zdominowana przez mężczyzn.

Niestety, istnieją również liczne przypadki rozwoju choroby wśród członków rodzin pracowników, w późniejszym okresie życia, głównie z powodu narażenia na oddziaływanie włókien i pyłu  azbestowego, przyniesionych do domu na odzieży roboczej.

Z powodu powszechnego stosowania azbestu w szkołach, okazało się również, że nauczyciele i dzieci zostali narażeni na ryzyko. Przypadki międzybłoniaka rozwinęły się u tych, którzy pracowali w salach lekcyjnych, gdzie, na przykład, prace uczniów były przypinane do ścian lub płyt zawierających azbest.

Ponieważ liczba przypadków rośnie z roku na rok, wielu ludzi uważa, że dopiero zobaczymy pełen wpływ stosowania azbestu na społeczeństwo. Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (Health and Safety Executive) przewiduje, że liczba zgonów na międzybłoniaka wśród mężczyzn nie osiągnie szczytu do 2038.

Czy jesteś w grupie ryzyka?

Azbest jest ogólnie uważany za materiał bezpieczny, jeśli nie został naruszony. Zagrożenie dla zdrowia pojawia się w momencie, gdy jego włókna unoszą się powietrzu i istnieje możliwość inhalacji.

Możesz zapoznać się z pełną listą czynników ryzyka na stronie Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (Health and Safety Executive), mimo wszystko jest ważne, aby pamiętać, że nie można zobaczyć ani wyczuć włókien azbestu w powietrzu, a występowanie materiału w budynkach zbudowanych przed 2000 rokiem będzie się różnić. W niektórych przypadkach, występowanie azbestu w danym budynku może nie być odpowiednio udokumentowane.

Jeśli pracujesz w renowacji, konserwacji, wystroju wnętrz lub innych, powiązanych dziedzinach, ważne jest, aby zrozumieć ryzyko związane z pracą z azbestem i wiedzieć, jak zminimalizować ryzyko dzięki przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa.

Co zrobić, jeśli postawiono już diagnozę?

Tragicznym aspektem międzybłoniaka i jego wpływu na Twoje życie, jest jego długi okres utajenia. Czas od kontaktu do rozwoju objawów może trwać wiele lat. Gdy objawy zaczynają występować, być może niewiele będzie można zrobić w kierunku leczenia, chociaż postępy w zakresie leczenia i badań klinicznych są notowane.

Emocjonalny wpływ diagnozy może być traumatyczny dla Ciebie i Twoich bliskich. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie międzybłoniaka, być może będziemy w stanie pomóc Tobie i Twojej rodzinie w dostosowaniu się do życia z następstwami diagnozy.

Nasz przewodnik wideo na temat roszczeń z tytułu międzybłoniaka to przydatny materiał, aby dowiedzieć się więcej. Zespół kancelarii Your Legal Friend jest doświadczony i niezawodny oraz może omówić Twoją sytuację z troską i wrażliwością, której wymagasz. Jeśli chcesz porozmawiać z nami już teraz, zadzwoń pod numer 0151 550 5226.